Form of Work
Książki
(15)
Artykuły
(2)
E-booki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(15)
Author
Górska Agnieszka
(7)
Lewicka Sylwia
(4)
Isajenko Krzysztof
(3)
Piotrowska Barbara
(2)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(2)
Dorau Bartosz
(1)
Dowgiert Dawid
(1)
Fujak Marian
(1)
Gawroński Maciej
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Grejman Tomasz
(1)
Gromek Paweł
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Jaroszek Adam
(1)
Kloch Monika
(1)
Kluba Karol
(1)
Kosieradzka Eliza
(1)
Krajewski Paweł
(1)
Krawczyńska Sylwia
(1)
Malinowski Szymon
(1)
Obigowski Łukasz
(1)
Paskiewicz Siergiej
(1)
Piec Robert
(1)
Piesik Krystian
(1)
Piotrowska Barbara (radiolog)
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Stawarz Olga
(1)
Strupczewski Andrzej (1937- )
(1)
Szczuka Patryk
(1)
Szefliński Zygmunt
(1)
Sztendel Mirosław
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Słonecka Iwona
(1)
Twardowski Maciej
(1)
Wiśniewski Mariusz (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Wojtkiewicz Michał
(1)
Wróbel Rafał
(1)
Wysoczyński Przemysław
(1)
Łowczyk Maciej
(1)
Łuczak Mikołaj
(1)
Year
2020 - 2022
(9)
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(16)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Promieniotwórczość
(17)
Materiały budowlane
(3)
Popiół
(2)
izolacja
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Beton
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
(1)
Budownictwo
(1)
Cegła
(1)
Cement
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Energetyka jądrowa
(1)
Fizyka jądrowa
(1)
Gleba
(1)
Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986)
(1)
Klej
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona radiologiczna
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Odzież ochronna
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Wełna mineralna
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zaprawa (budownictwo)
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
aparatura
(1)
izotopy
(1)
jonizacja
(1)
nawozy
(1)
surowce
(1)
żużel
(1)
Subject: place
Czarnobyl (Ukraina)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(14)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Fizyka i astronomia
(4)
Architektura i budownictwo
(3)
Inżynieria i technika
(1)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
Building Materials Radioactivity in Poland / Barbara Piotrowska, Marian Fujak, Krzysztof isajenko, Sylwia Krawczyńska // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/4 s.151-158.
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Radioaktywność materiałów budowlanych w Polsce.
Od 1980 r. w Polsce prowadzone są systematyczne badania naturalnej promieniotwórczości surowców i materiałów budowlanych. W oparciu o wyniki badań m.in. Centralnego Laboratorium Ochrony Radilogicznej (CLOR) oraz ponad 30 laboratoriów badawczych w naszym kraju powstała ogólnopolska baza pomiarów promieniotwórczości naturalnej. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wybranych surowców i materiałów budowlanych pod względem radiologicznym.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16497/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16032/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 50-52.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było zmierzenie zawartości izotopów promieniotwórczych takich jak K-40, Pb-210, Ra-226, Th-232 czy Cs-137, w glebach nawożonych różnymi ilościami mączki bazaltowej aby móc odpowiedzieć na pytanie czy używanie jej w ramach rolnictwa ekologicznego będzie bezpieczne. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i badawczej. W części pierwszej zawarte są informacje dotyczące: zrównoważonego rozwoju w kontekście rolnictwa, nawozów i ich roli w nowoczesnym rolnictwie, mączki bazaltowej oraz podstaw teoretycznych promieniowania jonizującego. W części badawczej opisano przedmiot badań, metodę badawczą oraz wyniki pomiarów wraz z analizą wskaźników radiologicznych. Metodą badawczą była spektrometria gamma, do którego użyto niskotłowy spektrometr HPGe (High Purity Germanium - Germanowy, wysokiej czystości). Próbki badane składały się z ziemi kategorii V oraz mączki bazaltowej, której ilość była dawkowana według krotności nominalnej dawki producenta. Zostałe one przygotowane według protokołu IAEA(Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej). Wyniki badań przedstawiono w formie tabelarycznej oraz przy użyciu wykresów. Promieniowanie gamma z żadnej z próbek nie przekroczyło wartości niebezpiecznych w kontekście przepisów UE oraz wytycznych IAEA. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18221/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Dokonano analizy wyników badań surowców odpadowych (żużel, popiół i mieszanina popiołowo‑ żużlowa) pochodzących z trzech elektrociepłowni w Warszawie pod kątem określenia zagrożenia radiologicznego dla człowieka i możliwości wykorzystywania tych surowców w różnych rodzajach budownictwa.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15994/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16023/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 37-38.
Streszczenie: Podjęty temat miał za zadanie zapełnienie luki występującej w literaturze przedmiotu na temat zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach powszechnie stosowanych w budownictwie. Badanym materiałem budowlanym był cement. Praca składa się z części teoretycznej oraz części badawczej. W części teoretycznej przybliżono ogólne zagadnienie promieniowania jonizującego, przywiązując szczególną wagę do zagrożeń z nim związanych. Opisano także specyfikę tematu promieniowania w odniesieniu do materiałów budowlanych. Określono wielkości oraz wartości opisujące badane zjawisko opierając się na wymogach zawartych się w aktualnych aktach prawnych. Problemem poruszonym w części badawczej było wyznaczenie stężeń i przedstawienie zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w badanym materiale. Do zrealizowania tematu wybrano jeden z najpopularniejszych typów cementów używanych w budownictwie - cement portlandzki. Badania materiału budowlanego przeprowadzono w Instytucie Chemii i Technik Jądrowych w Warszawie. Po otrzymaniu wyników opracowano je w celu wyznaczenia wskaźników aktywności, którymi posługuje się przy określaniu promieniotwórczości materiałów budowlanych - f1 i f2 oraz wyznaczenia mocy dawki promieniowania. Po wyznaczeniu wskaźników dokonano analizy porównując je z wcześniej opisanymi wartościami granicznymi. Pozwoliło to wyciągnąć wnioski o zgodności materiału z wymaganiami oraz określenie zasadności używania go w przemyśle budowniczym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16867/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 39-41.
Streszczenie: Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest naturalna radioaktywność gleb wzbogacanych nawozami ekologicznymi na bazie fosforytów. Celem pracy magisterskiej jest zmierzenie zawartości izotopów promieniotwórczych, głównie naturalnych Th232, Ra226 i K40, w glebach wzbogacanych nawozami o różnym stężeniu fosforytów, aby wyznaczyć zależność między dawką nawozu a wzrostem aktywności poszczególnych radionuklidów. Ma to na celu umożliwienie określenie maksymalnej bezpiecznej radiologicznie dawki tego typu nawozów. Część teoretyczna przedstawia podstawy teoretyczne zjawiska promieniowania jonizującego oraz jego podział. Ukazany został wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie i życie człowieka oraz skutki oddziaływania na komórki organizmów żywych. Poruszony został aspekt promieniotwórczości naturalnej. Przytoczone zostały również funkcjonujące normy prawne oraz wielkości występujące w ochronie radiologicznej. Nakreślona została charakterystyka gleb w Polsce oraz sposoby jej nawożenia. W części badawczej opisano metodykę badań, nawóz użyty w badaniu, proces przygotowania próbek oraz metodę spektometrii gamma w próbkach stałych. Próbki przygotowane zostały zgodnie z protokołem IAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej). Spektrometria gamma przeprowadzona została z wykorzystaniem niskotłowego spektometra HPGe. Wyniki badań przedstawione zostały w formie tabelarycznej oraz za pomocą wykresów. Przeprowadzono również analizę wskaźników radiologicznych. Niezależnie od dawki nawozu, żadna z próbek nie przekroczyła wartości niebezpiecznych rekomendowanych przez IAEA oraz UE. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18508/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 45-47.
Streszczenie: Badania wykonano w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku przy użyciu analizatora promieniowania gamma Mazar 01. Koncentracje naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu 40K, radu 226Ra i toru 232Th mieszczą się w granicach: 122,9 Bq/kg – 284 Bq/kg, 6,79 Bq/kg – 19,7 Bq/kg oraz 5,48 Bq/kg – 10,11 Bq/kg. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów, obliczono wskaźniki aktywności f1 i f2. Wartości wskaźników aktywności f1 w badanych zaprawach mieszczą się w przedziale 0,091 – 0,175 a wartości wskaźnika aktywności f2 były w zakresie 6,79 Bq/kg – 19,7 Bq/kg. Następnie obliczono moc dawki promieniowania gamma dla badanych zapraw murarskich (11,70 nGy/h - 22,81 nGy/h), oraz wyznacznono roczną dawkę skuteczną, która zawarła się w przedziale 0,06 mSv/rok do 0,11 mSv/rok. Uzyskane wyniki odniesiono do wyników badań przeprowadzonych w Polsce i w innych krajach, a także do norm obowiązujących w naszym kraju. Stwierdzono, iż każda z badanych zapraw murarskich jest bezpieczna pod względem radiologicznym do zastosowania w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i zwierząt. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17915/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16605/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 60-62.
Streszczenie: Praca dyplomowa opisuje wyniki badań parametrów hamujących środków ochrony indywidualnej w kontekście promieniowania gamma. Podczas doświadczenia użyto sześć próbek. Badaniu poddano obuwie gumowe, hełm strażacki wraz z przyłbicą, spodnie ubrania specjalnego oraz kurtkę ubrania specjalnego, samą jak i z dodatkową warstwą ubrania typu Tychem. W pracy poruszono zagadnienia związane ze zjawiskami promieniotwórczymi oraz taktykami ogólnie przyjętymi w Straży Pożarnej. Analizie poddano możliwość prowadzenia bezpiecznych działań w strefie oddziaływania promieniowania. W części opisowej przedstawiono podstawowe pojęcia związane z różnymi typami promieniowania. Przedstawiono sposoby obliczania dawek. Przybliżono taktyki powszechnie stosowane w Straży Pożarnej na poziomie podstawowym z zakresu ratownictwa chemicznego. Następnie poddano je analizie. Część eksperymentalna obejmuje opis badanych próbek, charakterystykę zastosowanej metody badawczej. Otrzymana ilość zliczeń kwantów promieniowania została porównana w celu wyliczenia współczynnika pochłaniania μ oraz grubości warstwy materiału osłabiającej promieniowanie 100 razu. Na podstawie tych wyników można było stwierdzić która część ciała ratownika jest chroniona najlepiej. Końcowa część pracy dotyczy interpretacji otrzymanych wyników. Poruszony został również problem braku specjalistycznych środków ochrony indywidualnej oraz analiza taktyk. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18406/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 43-44.
Streszczenie: Praca przedstawia wyniki badań betonu wykorzystywanego w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego. Beton w swoim składzie zawierał popiół uzyskany w wyniku spalenia węgla kamiennego, cement hutniczy, żwir oraz wodę. Badania wykonano w Instytucie Chemii i Technik Jądrowych w Warszawie za pomocą spektrometru promieniowania gamma. Na podstawie pomiarów obliczono stężenia promieniotwórcze pierwiastków: potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th oraz wskaźniki aktywności f1 i f2. Wskaźniki zostały porównane z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. Stwierdzono, że beton spełnia wymagania obowiązujących aktów prawnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16876/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 40.
Streszczenie: W pracy podjęto problematykę analizy stężeń wybranych pierwiastków promieniotwórczych w popiele, który często jest stosowany do produkcji materiałów budowlanych grupy trzeciej. Badany popiół został pozyskany z elektrociepłowni PGNiG TERMIKA S.A. w Warszawie. Powstał on na skutek spalania węgla kamiennego w kotłach elektrowni. Badanie metodą spektrometrii promieniowania gamma zostało przeprowadzone w Instytucie Chemii i Technik Jądrowych w Warszawie - w celu obliczenia stężeń izotopów potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th. Na ich podstawie zostały obliczone wskaźniki aktywności f1 i f2. Wartości tych wskaźników porównano z ich wartościami granicznymi z wymogów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w celu określenia szkodliwości popiołu. Wskaźnik f1 przekraczał wartość graniczną, ale nawet mimo tego popiół może być używany w produkcji materiałów budowlanych grupy trzeciej, jeśli jest tam dodatkiem a nie głównym składnikiem. Wskaźnik f2 nie przekraczał wartości granicznej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16889/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 42-43.
Streszczenie: Powyższa praca miała na celu zbadanie cegły ceramicznej pod kątem zawartość naturalnych izotopów takich jak: potas 40K, rad 226Ra i tor 228Th. Badanie to odbyło się w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. W pracy została uwzględniona część teoretyczna opisująca problematykę promieniowania jonizującego i niebezpieczeństwa z niego wynikające. W tej części pracy znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące badanej cegły i przepisy prawa regulujące promieniotwórczość materiałów budowlanych. W części badawczej zostały wyznaczone stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych oraz obliczone wskaźniki aktywności f1 i f2. Kolejnym etapem tej części było przeprowadzenie analizy otrzymanych wyników przez porównanie ich z wartościami granicznymi w celu sprawdzenia czy przebadany materiał spełnia stawiane mu wymagania prawne. Zakończenie pracy stanowią sformułowane wnioski i ocena możliwość wykorzystania badanej cegły w budownictwie mieszkaniowym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16927/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-56.
Streszczenie: Głównym celem pracy było przeprowadzenie analizy wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w sprzęt pomiarowy i jego możliwości oraz na przeprowadzeniu anonimowych ankiet i statystyk z obsługi sprzętu w celu określenia z czego wynikają problemy obsługą tego sprzętu. W pracy szczegółowo opisano przepisy prawne na jakich oparte są zasady działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zdarzeń z materiałami promieniotwórczymi. Przedstawiono zakres działań podstawowych i specjalistycznych. Opisano sprzęt ochrony indywidualnej oraz sprzęt pomocniczy wykorzystywany podczas działań. Detektory promieniowania opisano i uszeregowano pod względem posiadanych funkcji. Przeprowadzono ankietę wśród strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie której wyciągnięto wnioski, skąd wynika problem wśród strażaków z obsługą urządzeń pomiarowych. Problem wynika z małej ilości prowadzonych szkoleń, które w głównej mierze opierają się na zajęciach teoretycznych. Strażacy nie mają możliwości przetestowania funkcji urządzeń pomiarowych i zaobserwować wskazań różniących się od tła naturalnego. Przez co, nie możliwe jest pełne zrozumienia tematu radiologii i obsługi sprzętu pomiarowego, bez zwiększenia ilości prowadzonych zajęć praktycznych. W celu podniesienia poziomu wiedzy należałoby stworzyć symulatory do ćwiczeń zdarzeń w których występuje materiał promieniotwórczy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18308/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm przy pracach.
Zawiera: Część 1. Bezpieczeństwo energetyki jądrowej. Ujęcie praktyczne i teoretyczne - Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w aspekcie ratownictwa i bezpieczeństwa pożarowego - Wprowadzenie do energetyki jądrowej - Elementy fizyki jądrowej - Fizyka reaktorów jądrowych i paliwa jądrowe - Budowa i bezpieczeństwo pożarowe elektrowni jądrowych - Monitorowanie bezpieczeństwa jądrowego - Przepisy transportowe - Ochrona radiologiczna - Biologiczne skutki działania promieniowania jonizującego - Rozprzestrzenianie się izotopów promieniotwórczych w powietrzu atmosferycznym - Kierowanie działaniami ratowniczymi - Psychospołeczny wymiar katastrof nukleranych - Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania elektrowni jądrowych - Spójność planów zarządzania kryzysowego z planami postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych jako determinanta skuteczności zarządzania kryzysowego - Bezpieczeństwo a ochrona radiologiczna -- Część 2. Badania oraz najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej - Analiza zachowania wybranych radionuklidów pochodzenia naturalnego i antropogenicznego w glebach w powiecie oleskim - Cooperation framework for radiological rescue operations - Promieniotwórczość naturalna surowców odpadowych pochodzących z wybranych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni wschodniej części Polski - Characterization of the Chernobyl exclusion zone and surrounding areas - Analiza prac sztabu podczas zdarzeń o charakterze radiacyjnym z użyciem systemu wspomagania kierowania.
Monografia została sfinansowana ze środków przyznanych na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo energetyki jądrowej" związanych z realizacją zadań w ramach Programu Energetyki Jądrowej w latach 2016-2017.
Część prac w języku angielskim.
Streszczenie: Monografia składa się z dwóch części, obejmujących w czternastu rozdziałach części pierwszej zagadnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym. Natomiast w części drugiej podano przykłady badań naukowych prowadzonych z udziałem pracowników SGSP z zakresu ochrony radiologicznej oraz najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa energetyki jądrowej, w tym również te stosowane obecnie w strefie zamknięte po wypadku w Czarnobylskiej EJ. (...) Jest to logiczny, konsekwentny i w zasadzie wystarczający zbiór zagadnień omawiających bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów energetyki jądrowej. W każdym z rodziałów wyczerpująco omówiono najistotniejsze definicje i tematykę rozdziału i podano podstawową literaturę z danej dziedziny - z wyjąkiem odniesienia do ostatniej dyrektywy EU z 5 grudnia 2013 roku 2013/59/EURATOM i niestety braku najnowszej literatury odnoszącej się do zdrowotnych skutków promieniowania jonizującego. Dyrektywa 2013/59 jest obenie podstawą do opracowania nowego prawa atomowego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1103/14, W-1103/12, W-1103/11, W-1103/10, W-1103/9, W-1103/8, W-1103/7, W-1103/6, W-1103/5, W-1103/4, W-1103/3 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1103/2 Czyt., W-1103/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again