Form of Work
Artykuły
(1)
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Kopertowicz Fabian
(1)
Pawlak Andrzej (nauki techniczne)
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Promieniowanie ultrafioletowe
(2)
Czujki dymu optyczne
(1)
Promieniowanie podczerwone
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
2 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: W artykule dokonano analizy potencjalnych zagrożeń wynikających z emisji promieniowania nadfioletowegooraz przedstawiono kryteria oceny zagrożenia tym promieniowaniem. Scharakteryzowano źródła promieniowania - elektryczne promienniki oraz technologiczne źródła promieniowania UV. Następnie przedstawiono wyniki oceny ryzyka zawodowego dla przykładowych stanowisk pracy, na których występuje ekspozycja pracowników na promieniowanie UV.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 57-59.
Streszczenie: Głównym celem pracy była ocena długości fali promieniowania na czas zadziałania optycznych rozproszeniowych czujek dymu. Nacisk został głównie położony na analizę wyników badań czujek DUR wykorzystujących długość fali z zakresu promieniowania ultrafioletowego oraz czujek DOR wykorzystujących długość fali z zakresu promieniowania podczerwonego. Dla wywołania alarmów pożarowych czujek spalono następujące materiały: kable halogenowe, bezhalogenowe, drewno sosnowe i piankę poliuretanową. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono ogólną charakterystykę systemów sygnalizacji pożarowej wraz z jej elementami. Skupiono się głównie na przedstawieniu zasad działania czujek pożarowych oraz zasad ich rozmieszczania w przypadku pożarów płomieniowych i bezpłomieniowych. Druga część pracy przedstawia zjawisko rozpraszania promieniowania w czujkach pożarowych z uwzględnieniem długości fali promieniowania. Przedstawiono granice widma elektromagnetycznego dla interpretacji zjawiska rozpraszania promieniowania i długości fali. Omówiono zależność między wymiarami cząstek rozpraszających a długością fali. W trzeciej zasadniczej części przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzone w laboratorium technicznych systemów zabezpieczeń. Badania opierały się na pomiarze czasów zadziałania czujek pożarowych przy zastosowaniu różnego rodzaju wentylacji. Materiały spalane zostały płomieniowo w komorze badawczej. Uzyskane wyniki badań pozwoliły dokonać analizę wpływu długości fali na czas zadziałania czujek pożarowych. Uzyskane rezultaty charakteryzują się krótszym czasem zadziałania czujek DUR wykorzystujące w metodzie pomiaru długość fali z zakresu promieniowania ultrafioletowego w stosunku do czujek DOR wykorzystujące w metodzie pomiaru długość fali z zakresu promieniowania podczerwonego o ok. 10-20 %. Czasy zadziałania zależą od rodzaju czujki (metody pomiarowej) i od wpływu innych uwarunkowań, dlatego podczas doboru czujek pożarowych należy zwrócić szczególna uwagę właściwy dobór urządzenia do panujących warunków otoczenia. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16757/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again