Form of Work
Książki
(6)
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Druki ulotne
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Kęsoń Tadeusz Józef
(2)
Araucz-Boruc Agnieszka
(1)
Banaś-Grabek Marta
(1)
Buczyński Szymon
(1)
Chlebowicz Piotr
(1)
Chorbot Piotr
(1)
Dillon Brian
(1)
Dobies Agnieszka
(1)
Duda Maciej
(1)
Dziekoński Piotr
(1)
Gad Katarzyna
(1)
Gadecki Bartłomiej
(1)
Gondek Anna
(1)
Jackowski Adam
(1)
Karaźniewicz Justyna
(1)
Karnat Joanna
(1)
Kasprzak Wojciech
(1)
Kałędek Elwira
(1)
Kotowska Monika
(1)
Kuspiel Dagmara
(1)
Milkowski Kacper
(1)
Pływaczewski Wiesław
(1)
Serafin Tomasz
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Tabaczniuk Tadeusz
(1)
Telak Jerzy
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Wojda Jarosław
(1)
Włodarski Andrzej Józef (organizacja i zarządzanie)
(1)
Zabuski Piotr
(1)
Zalewski Jakub
(1)
Zawistowska Edyta
(1)
Zielińska Klaudia
(1)
Łyżwa Aneta
(1)
Łyżwa Rafał
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(11)
English
(1)
Subject
Przestępczość
(12)
Przestępczość zorganizowana
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Policja
(2)
Zapobieganie
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Młodzież trudna
(1)
Oddziały samoobrony
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Patologie społeczne
(1)
Przemoc emocjonalna
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Straż graniczna
(1)
Terroryzm
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
monitoring
(1)
służby
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Wołomin (woj. mazowieckie)
(2)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
12 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-81
Artykuł w wersji ang. strony 12-18
Streszczenie: W obliczu pojawiających się nowych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, zorganizowane grupy przestępcze wykazują coraz większą aktywność na różnych płaszczyznach życia społecznego. Zintensyfikowana działalność zorganizowanych grup przestępczych wpływa na poczucie bezpieczeństwa obywateli, w związku z czym podejmowane są stosowne działania w zakresie wykrywania, zwalczania oraz przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom. W artykule wskazane zostały podstawowe zadania Policji w odniesieniu do poszczególnych płaszczyzn działalności zorganizowanych grup przestępczych, ukazano rolę Centralnego Biura Śledczego Policji jako organu ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule przedstawiono niektóre aspekty przestępczości zorganizowanej w wymiarze międzynarodowym oraz formalne podstawy jej zwalczania. Omówiono genezę, podstawowe pojęcia, skalę i formy rozwóju międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Walka z tego typu przestępczością, w przestrzeni międzynarodowej, wymaga nakładów na wyposażenie służb specjalnych i policyjnych, unifikacji przepisów prawnych, szybkiej wymiany informacji oraz reagowania. Obecnie zajmuje się nią wiele organizacji i służb, w tym Unia Europejska, OLAF, INTERPOL, EUROPOL i EUROJUST.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., tab., rys.
Tł.tyt.; Wersja wizyjnego monitoringu zarządzającego bezpieczeństwem publicznym na przykładzie miasta Wałbrzych
W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego oraz sposoby ich ograniczenia na przykładzie powiatu i miasta Wałbrzych. Autorzy zaprezentowali zarządzanie miejskim systemem bezpieczeństwa, głównie monitoring wizyjny w Wałbrzychu. System monitoringu został utworzony w 2002 r, a w 2010 r liczbę kamer zwiększono z 10 do 18. Niniejsza praca zawiera ocenę wyników wprowadzenia nowych metod prewencyjnych, np. jak monitoring wizyjny wpływa na liczbę wszczętych spraw karnych na podstawie wskaźników poziomu przestępczości w mieście i w powiecie.
No cover
Article
In basket
Situational crime prevention - Thinking like a terrorist? / Brian Dillon // W: Crisis Response Journal. - 2018/4 Vol. 13 strony 41-42.
Sygnatura: CZ-144
Tłumaczenie tytułu: Sytuacyjne zapobieganie przestępczości - Myślenie jak terrorysta?
Istnieje tendencja do rozważania zapobiegania sytuacyjnego w przypadku terroryzmu i tylko w kategoriach hartowania docelowego, gdy w rzeczywistości oferuje ona większy zakres opcji. W artykule omówiono m.in. dezorientację czynników przyczynowych
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 50-54.
Streszczenie: Powyższa praca „Przestępczość zorganizowana zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego” opisuje zjawisko grup i związków przestępczych oraz powiązania tego rodzaju przestępczości z zapewnianiem przez państwo bezpieczeństwa. Praca skupia się na przybliżeniu czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne i jak wpływa na nie przestępczość zorganizowana, a także przedstawia jej charakterystykę, obszary działalności, czy też sposoby na jej zapobieganie, przeciwdziałanie i ściganie, jak również organy za to odpowiedzialne. Aby przedstawić wyżej wspomniany wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne, w pracy zastosowano metodę opisową, przy zastosowaniu wielu źródeł dotyczących zarówno bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i szeroko rozumianego zagadnienia przestępczości zorganizowanej. Wyniki wskazują, że przestępczość zorganizowana wywiera istotny i negatywny wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17019 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16684/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16653/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Kryminalistyka, przestępczość
Bibliografie przy rozdziałach.
Streszczenie: Książka ma na celu ukazanie wybranych aktualnych problemów, przed którymi stoją zarówno organy wymiaru sprawiedliwości, jak i przedstawiciele nauki, a dotyczących nowych trendów w rozwoju przestępczości i jej zwalczaniu. Przy czym należy nadmienić, że część zagadnień dotyczy spraw, które nie zostały dotychczas wyczerpująco albo definitywnie rozstrzygnięte zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2519 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2518/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W książce pokazano, że na bezpieczeństwo społeczności lokalnej trzeba spojrzeć wieloaspektowo, a planowane działania zapobiegawcze powinny obejmować tę problematykę w sposób zintegrowany. Opisana struktura zarządzania sferą prewencyjną opiera się na strategiach, programach i projektach. W strategiach i programach zapisane są przede wszystkim główne kierunki działania. Poszczególne problemy danej społeczności znajdują swoje odzwierciedlenie w projektach prewencyjnych o różnorodnym charakterze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2230, IBC-2229 (2 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 39-41.
Streszczenie: Tematem pracy licencjackiej była „Policja w procesie zwalczania przestępczości nieletnich na terenie powiatu wołomińskiego”. W pracy zostały przedstawione działania Policji mające na celu zwalczanie przestępczości nieletnich. Ukazano również strukturę i podmioty odpowiedzialne za przestępczość nieletnich. Przedstawiono statystykę dotyczącą przestępczości nieletnich na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Odniesiono się również do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U z 2020, poz. 360 z późn. zm.), gdzie przedstawiono zostały podstawowe zadania Policji dotyczące zapewniania bezpieczeństwa. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17039 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
U góry okładki: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".
Zawiera: Zapobieganie przestępczości a profilaktyka -- Rozwiązania europejskie w zakresie integracji społeczności lokalnych -- Tworzenie i funkcjonowanie grup osiedlowych oraz map bezpieczeństwa na terenie polskich miast -- Straże obywatelskie - podstawy prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2040/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 65-67.
Streszczenie: Praca pod tytułem „Policja w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych w powiecie wołomińskim”, podejmuje tematykę problemów kryminalnych, które nie powinny być w żaden sposób lekceważone ze względu na potencjał danego zjawiska. Bezpośrednią grupą odczuwającą skutki problemów kryminalnych, są społeczności lokalne. W celu rozwiązywania problemów i zapewniania bezpieczeństwa społecznościom lokalnym, policja stosuje odpowiednie metody ukierunkowane na problemy kryminalne. W procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych, policja nie zapomina o profilaktyce, która pełni funkcję zapobiegawczą. W pracy przedstawiono konkretne działania Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, zorientowane na problemy kryminalne występujące na terenie powiatu wołomińskiego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17037 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again