Form of Work
Artykuły
(17)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Chuchro Marcin
(2)
Babka Krzysztof
(1)
BordenGregory W
(1)
Budziński Zdzisław
(1)
Cajzer Joseph O
(1)
Chew M.Y.L
(1)
Duncan E
(1)
Fan W
(1)
Gralewicz Grzegorz
(1)
Ho J.C.L
(1)
Konecki Marek
(1)
Kujawski Daniel
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Liao G
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Michałek Piotr
(1)
Miciuła Wojciech
(1)
Motyka Paweł
(1)
Pearcy Josh
(1)
Ptak Marcin
(1)
Rachoń Jan
(1)
Sheridan Daniel
(1)
TraceyEdward A
(1)
Van der Feyst Mark
(1)
Wong N.H
(1)
Węgrzyniak Adrian
(1)
Yao B
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(19)
United States
(2)
Language
Polish
(19)
English
(2)
Subject
Przestrzeń ograniczona
(21)
Akcja ratownicza
(8)
Ratownictwo wysokościowe
(4)
BHP
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Ewakuacja
(2)
Ratownictwo
(2)
Symulacja
(2)
Zagrożenia życia
(2)
dzieci
(2)
techniki ratownicze
(2)
ćwiczenia ratownicze
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Materiały palne
(1)
Mgła wodna
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Oddymianie
(1)
Odzież ochronna
(1)
Pożary
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Produkty spalania
(1)
Płomień
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Susza
(1)
Szkolenie
(1)
Warunki pracy
(1)
Wentylacja
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
detekcja
(1)
działania interwencyjne
(1)
kanały wodne
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
pojazdy kolejowe
(1)
przemysł chemiczny
(1)
przepisy
(1)
spalanie
(1)
warsztaty
(1)
zabezpieczenie techniczne
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Domain
Inżynieria i technika
(1)
21 results Filter
No cover
Article
In basket
Detekcja pożaru w przestrzeniach ukrytych / Jan Rachoń // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2019/1 strony 18-23.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono wymagania formalne dla elementów lokalizowanych pod podłogą podniesioną, warunki powstawania i podtrzymania pożaru, zagrożenia pożarowe od instalacji elektrycznych oraz wymogi normatywne dotyczące detekcji pod podłogą podniesioną.
No cover
Article
In basket
Confined space rescue: why operations fail / der Feyst Mark Van // Fire Engineering. - 2012/9 Vol. 165 s.86-90.
Tł.tyt.: Akcja ratownicza w ograniczonej przestrzeni: dlaczego tego typu operacje nie spełniają zadań
Przyczyny nieskutecznych operacji ratowniczych, prowadzonych w ograniczonej przestrzeni. Opis warunków, które prowadzą do małej skuteczności działań. Akronim FAILURE określa podstawowe przyczyny tego typu działań: brak znajomości otoczenia (Failure to..), nieuwzględnienie doadatkowych medycznych implikacji tzn pyłu, syndromu zmiażdżenia (Additional....), niewłaściwe przygotowanie (Inadequate...), brak pracy zespołowej i ćwiczeń (Lack of...), niedocenianie potrzeb logistycznych (Underestimating....), ratowanie a odzyskiwanie (Rescue...), brak znajomości sprzętu (Equipment...)
No cover
Article
In basket
Ryzyko dla życia / Lech Lewandowski // W: Strażak. - 2019/5 strony 22-23.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Opis akcji ratowniczej w Annopolu (pow. kraśnicki) wydobycia ze studni trzyletniego dziecka.
No cover
Article
In basket
Trzylatek w studni / Piotr Michałek // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/4 strony 10-11.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis akcji ratowniczej w Annopolu wydobycia dziecka, które wpadło do studni.
No cover
Article
In basket
Działania na obiektach typu studnia / Marcin Chuchro // Strażak - . - 2013/8 s.46-47.
Przedstawia zasady prowadzenia akcji ratowniczej w studni. Omawia występujące zagrożenia, potrzebny sprzęt oraz poszczególne etapy prowadzenia działań.
No cover
Article
In basket
Conducting a common hallway rope - assisted search / Josh Pearcy // Fire Engineering. - 2016/9 Vol. 169 s.14-20.
Tł. tyt.: Prowadzenie zbiorczej liny ratowniczej na określonym odcinku - element wspomagający przeszukiwanie wnętrza obiektu
Problem zasadniczy artykułu dotyczy opisu opracowania najlepszego sposobu prowadzenia lin ratowniczych przez długie korytarze, z dużą ilością pomieszczeń przy założeniu ograniczonej widoczności. Niniejszy artykuł to wyniki eksperymentu Oklahoma Fire Service. Badano optymalną technikę ratowania ludzi, szybkość interwencji, sposób prowadzenia działań przy wielokierunkowym prowadzeniu tras, różne scenariusze ćwiczeń przy założeniu zróznicowanej konstrukcji klatek schodowych. Omówiono wnioski z ćwiczeń
No cover
Article
In basket
Ratownicy w studni / Marcin Chuchro // Strażak - . - 2013/11 s.42-43.
Opis warsztatów pod kryptonimem "Studnia 2013" w Siedlcach, podczas których przeprowadzono ćwiczenia w ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnych, ograniczonych przestrzeni - silosu, studni i kanału technologicznego.
No cover
Article
In basket
Tł .tyt.: Akcje ratownicze w ciasnej przestrzeni w zakładach chemicznych - szkolenie
Omówiono cele szkolenia i ćwiczenia z zakresu prowadzenia akcji ratowniczych w ciasnej przestrzeni w specjalistycznych zakładach chemicznych. Szkoleniu poddany był personel zakładów.
No cover
Article
In basket
Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych / Grzegorz Gralewicz //W: Atest : ochrona pracy. - 2019/10 strony 18-22.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: Praca w przestrzeniach zamkniętych należy do prac szczególnie niebezpiecznych i stwarza bardzo duże prawdopodobieństwo nieszczęśliwych wypadków. Zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne, praca wewnątrz urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach wymaga wiedzy i doświadczenia, starannego przygotowania, a także stosowania specjalistycznego sprzętu, w celu identyfikacji zagrożeń i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
No cover
Article
In basket
Omówiono wymogi, które należy zrealizować w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót w przestrzeniach zamkniętych(kanałach, studniach lub studzienkach), do których wejście odbywa sie przez włazy bądź przez otwory o niewielkich rozmiarach.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14082/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14861/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Confined space incident / Joseph O. Cajzer // Fire Engineering. - 2001/5 Vol. 154 s.97-103.
Tł. tyt.: Akcja ratownicza w ograniczonej przestrzeni
W lipcu 1999 r. w Ridgefield ochotnicza straż pożarna otrzymała wezwanie do wytwórni papieru, gdzie pod jedną z maszyn został uwięziony człowiek. Opisano przebieg akcji ratowniczej.
No cover
Article
In basket
Groźnie, gdy brakuje wody / Paweł Motyka // Strażak - . - 2015/10 s.13-14.
Opisano przykłady akcji ratowniczych wydobywania poszkodowanych ze studni. Wypadki związane z suszą i niskim poziomem wód, spowodowane były próbami dostania się do wody poprzez pogłębianie, czyszczenie lub budowę studni.
No cover
Article
In basket
Confined Space Recovery Incident. / Edward A. Tracey // W: Fire Engineering. - 2017/11 Vol. 170 s.45-52.
Sygnatura: CZ-57
Tłumaczenie tytułu: Wypadek związany z ograniczoną przestrzenią.
Przedstawiono przykład ratownictwa technicznego przy wypadku wagonu w przestrzeni ograniczonej.
No cover
Article
In basket
Smoke control in confined space / M.Y.L. Chew, N.H. Wong, J.C.L. Ho // Journal of Applied Fire Science. - 2000-2001/2 Vol. 10 s.109-125.
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Kontrola dymu w przestrzeni ograniczonej
W artykule omówiono wyniki badań ruchu dymu, rozkład temperatury, dystrybucję cząstek dymu oraz kierunek jego przemieszczania się i rozprzestrzeniania, wykorzystując metodę CFD. Symulowano cztery różne scenariusze pożaru przebiegającego w pełnej skali. Celem badań było oszacowanie skuteczności wentylacji oddymiającej w warunkach pożarowych.
No cover
Article
In basket
Ewakuacja poszkodowanego ze studni / Wojciech Miciuła // Strażak - . - 2014/11 s.52-53.
Omawia problemy stojące przed ratownikami w czasie działań ratowniczych prowadzonych w studni, wymagających znajomości różnych technik ratowniczych i odporności na stres. Przedstawiono schemat postępowania oraz znaczenie wstępnego rozpoznania sytuacji. Omówiono pracę i zadania Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 95-96.
Streszczenie: W pracy poruszano teoretyczne aspekty dotyczące termodynamiki i fizykochemii spalania w przestrzeniach ograniczonych. Opisano zagrożenia związane z wybuchem pożaru dla osób przebywających w budynku, pod kątem ewakuacji czy zawalenia się konstrukcji budynku. Omówiono główne zasady modelowania pożarów, opisano ich przeznaczenie oraz walidację. Opisano wyniki ośmiu analiz wykonanych za pomocą dwóch programach służących do symulacji pożarów: CFAST i FDS. Na sam koniec, przedstawiono analizę, w jakiś sposób geometria pomieszczeń oraz różne moce pożarów, wpływają na wyniki położenie warstwy dymu oraz wzrost temperatury wewnątrz pomieszczeń. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16981/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 29 poz., rys.
Tł.tyt.: Współdziałanie mgły wodnej z płomieniem dyfuzyjnym w ograniczonej przestrzeni
Opisano badania interakcji prądów mgłowych wody z płomieniem dyfuzyjnym w przestrzeni ograniczonej z kontrolowaną wentylacją tej przestrzeni. Mgła była wytwarzana przez pojedynczą dyszę, natomiat płomień dyfuzyjny powstał w wyniku spalania etanolu i kawałków drzewa sosnowego. Do charakterystyki mgły wykorzystano system LDV/APV. Badania prowadzono z różnymi materiałami palnymi.
Book
In basket
Confined space entry and rescue manual = [Podręcznik ratownictwa w ograniczonych przestrzeniach]. - Revised second edition. - Santa Barbara : CMC Rescue, Inc., 2014. - 285 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Indeks, słownik.
Streszczenie: Książka porusza następujące tematy: regulacje prawne dot. ratownictwa na terenie Stanów Zjednoczonych, zagrożenia dla uczestników akcji ratowniczej, kontrola zagrożeń, monitorowanie powietrza atmosferycznego, sprzęt ochronny, fazy akcji ratowniczej, sprzęt ratowniczy, komunikacja w czasie akcji ratowniczej, procedura dot. pozwolenia wejścia do ograniczonej przestrzeni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20568 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again