Form of Work
Książki
(8)
Artykuły
(7)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(13)
Author
Półka Marzena (1969- )
(3)
Habich Bohdan
(2)
Półka Marzena
(2)
Williamson J.J
(2)
Adamski Aleksander
(1)
Bodalski Dawid
(1)
Chamara Anna
(1)
Cybulski Wacław
(1)
Eckhoff Rolf K
(1)
Gilewski Piotr Janusz
(1)
Grabowicz Robert
(1)
Grad Witold
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Heine Michał
(1)
Hilado Carlos J
(1)
Izquierdo M.T
(1)
Jarnecka Monika
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Knapiński Marcin
(1)
Kocyba Magdalena
(1)
Kwiatkowski Antoni. płk poż. prof. dr
(1)
Lech Ernest
(1)
Miąsko Krzysztof
(1)
Mokoš Ladislav
(1)
Musiał Dorota
(1)
Obmiński Zbigniew
(1)
Pofit-Szczepańska Melania
(1)
Porowski Rafał
(1)
Prosowicz Piotr
(1)
Pęksyk Piotr
(1)
Radomiak Henryk
(1)
Rajca Przemysław
(1)
Rangwala Ali S
(1)
Rockwell Scott R
(1)
Rubio B
(1)
Strzyżewska Martyna
(1)
Szczepański Krystian
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Van Laar G
(1)
Woźniak Jarosław
(1)
Wójcik Bartłomiej
(1)
Zajemska Monika
(1)
Śpiewak Kamila
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(4)
Country
Poland
(22)
United States
(1)
Language
Polish
(18)
English
(5)
Subject
Pyły
(15)
Zagrożenie wybuchowe
(10)
Materiały palne
(8)
Gazy palne
(7)
Pyły przemysłowe
(4)
Wybuchy
(4)
Ciecze palne
(3)
Paliwa
(3)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(3)
Zagrożenia pożarowe
(3)
chmura palna
(3)
magazyny
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Badanie wybuchowości
(2)
Elektryczność
(2)
Konstrukcje budowlane
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Metody badawcze
(2)
Odporność ogniowa
(2)
Palność
(2)
Palność - badanie
(2)
Przemysł
(2)
Przyczyny pożaru
(2)
Pyły palne
(2)
Temperatura zapłonu
(2)
Wentylacja
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
badania
(2)
ciecze
(2)
dachy
(2)
drzwi przeciwpożarowe
(2)
przyczyny wybuchu
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Detektory gazu
(1)
Dym
(1)
Emisja gazów i pyłów
(1)
Garaże
(1)
Kominy
(1)
Normalizacja
(1)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Produkty spalania
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Pyły węglowe
(1)
Rafinerie
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Zagrożenia przemysłowe
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zbiorniki
(1)
analiza
(1)
gazyfikacja
(1)
górnictwo
(1)
kinetyka
(1)
kopalnie
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
mieszanina hybrydowa
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
parametry pożarowe
(1)
przemysł hutniczy
(1)
przepisy
(1)
spalanie
(1)
spalanie wybuchowe
(1)
substancje palne
(1)
systemy wykrywania gazu
(1)
układ palny
(1)
Żywność
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(9)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
23 results Filter
No cover
Article
In basket
tura: CP-80
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz analizy cyfrowej ziarnistości pyłów palnych poddanych testom parametrów wybuchowości. Opisano wyniki analizy sitowej pyłów, takich jak aluminium, kakao, likopodium oraz problemy występujące podczas przesiewania pyłów w celu zbadania ich ziarnistości.
No cover
Article
In basket
Modeling of dust air flames / Scott R. Rockwell, Ali S. Rangwala // Fire Safety Journal. - 2013/July, Vol. 59 s.22-29.
Bibliogr. 28 poz., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie sposobu spalania się mieszanin pyłowo-powietrznych
Modelowanie sposobu spalania się chmur pyłowo-powietrznych ma bardzo duże znaczenie w bezpiecznym użytkowaniu obiektów przemysłowych, w któych w czasie produkcji tworzą się mieszaniny pyłów z powietrzem. Szczególnie istotne są badania wybuchowości (sposobu spalania się) mieszanin hybrydowych tzn. mieszanin gazów palnych z pyłami. Wyniki wskazują, że na szybkość spalania się takich mieszanin, wpływa nie tylko zawartość tlenu w otoczeniu, ale w równym stopniu szybkość gazyfikacji ziarna pyłu
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2920 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Static electricity and combustible dust / Laar G. Van // Safety Management. Occupational Safety, Health & Environment. - 2001/January s.18-20.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.; Elektryczność statyczna i palny pył
Cotygodniowe eksplozje pyłów w Afryce Południowej powodują straty w produkcji oraz są przyczyną ofiar śmiertelnych. Prawie każdy przemysł zajmujący się materiałami palnymi na poziomie cząsteczki, jest narażony na zagrożenie wybuchem. Na konferencji dotyczącej eksplozji pyłów, głównym tematem było wykrywanie zagrożenia wybuchowego i ochrona przed eksplozjami. Artykuł omawia przyczyny wybuchów oraz metody zapobiegania wybuchom.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12180/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tł. tyt.: Zagrożenia wybuchowe w zakładach przemysłowych
Bibliogr., index.
Streszczenie: Omówiono wybuchy gazu i powstawanie chmur, wybuchy kropel cieczy chmur w powietrzu, wybuchy pyłów, zjawiska pirotechniczne, a także metodę analizy ryzyka i zagrożenia i przyczyny wybuchu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18478 (1 egz.)
Book
In basket
Wybuchy pyłu węglowego i ich zwalczanie / Wacław Cybulski. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1973. - 443 s. : rys., tabl. ; 23 cm.
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [W książce omówiono całość aktualnej wiedzy o wybuchach pyłu węglowego i metodach ich zwalczania. Uwzglę dniono w niej również podstawowe czynniki mogące inicjować wybuch metanu i pyłu węglowego. W książce podano wyniki wieloletnich badań w Kopalni Doświadczalnej "Barbara", opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-13566 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7807 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12629/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-1962 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Streszczenie: [Badania zapalności cieczy, gazów, pyłów, folii, tworzyw piankowych, włókien. Badanie powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomienia, materiałów wykończenia wnętrz pojazdów i samolotów, tkanin ubraniowych, wykładzin podłogowych itp. Metody badań materiałów obowiązujące w USA.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7621 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Lotny pył węglowy wzbogacony węglem jako prekursor aktywnego węgla do usuwania SO2
Zbadano lotny pył węglowy wzbogacony węglem jako nisko kosztowny adsorbent SO2 otrzymywany z gazów kominowych. Ten niepalny węgiel w lotnym pyle węglowym był stężony zlepkiem oleju roślinnego. Taka próbka węgla była aktywna w parze o temp. 900C. Po przeprowadzeniu badań, okazało się że dobre usuwanie SO2 może być związane z ich właściwościami strukturalnymi. Cykl adsorpcja/regeneracja SO2 wykonano w celu oceny możliwości regeneracji termicznej i ponownego wykorzystania węgla. Regenerację wyczerpanego węgla przeprowadzono w temp. 400C i przy przepływie 25ml/ min. argonu. Po każdym cyklu usuwania SO2 możliwości węgla wzrastają.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12148/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10351/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16342/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 67-70.
Streszczenie: Celem pracy była analiza porównawcza wpływu wybranych proszków gaśniczych na zapalenie od nagrzanej powierzchni wytypowanych pyłów palnych. Praca złożona jest z części literaturowej oraz części eksperymentalnej. W części literaturowej, zawarto podstawowe informacje dotyczące pyłów palnych występujących w przemyśle. Omówiono zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe stwarzane przez pyły w zakładach pracy, mechanizm przebiegu wybuchu pyłów palnych, a także potencjalne źródła zapłonu atmosfer pyłowych. Zawarto w niej charakterystykę i opis działania gaśniczego proszków gaśniczych. Ponadto zaprezentowano podział przestrzeni, w których występują atmosfery pyłowo-powietrzne na strefy zagrożenia wybuchem oraz wymagania dla urządzeń pracujących w tych strefach. W części tej przedstawiono również metody zapobiegania powstawaniu zagrożeń związanych z pyłami i omówiono przykładowe zdarzenia z udziałem pyłów palnych. W części eksperymentalnej w sposób szczegółowy scharakteryzowano pył sosnowy oraz pył z węgla kamiennego. Dokładnie omówiono również proszki gaśnicze wykorzystywane w badaniu. Dokonano opisu stanowisk badawczych , przebiegu eksperymentu oraz sposobu przygotowania próbek do badań. Praca badawcza została wykonana na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Otrzymane wyniki przedstawiono w formie tabel oraz wykresów. W części tej zawarto analizę otrzymanych wyników, oraz sformułowano wnioski końcowe. Na podstawie otrzymanych wyników, wyznaczono maksymalne dopuszczalne temperatury powierzchni urządzeń pracujących w obecności wytypowanych pyłów palnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16935/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Streszczenie: Celem pracy była analiza porównawcza właściwości palnych wybranych pyłów spożywczych. Praca składa się z części literaturowej oraz eksperymentalnej. W części literaturowej przedstawiono definicję pyłów ich podział oraz charakterystykę pożarową. Przedstawiono zagrożenia związane z pyłami palnymi oraz krótko opisano parametry oddziaływujące na ich wybuchowość. Omówiono efektywne źródła zapłonu mieszaniny pyłowo-powietrznej. Ukazano podstawowe czynniki wpływające na zagrożenie wybuchem, a także najważniejsze wymagania prawne dotyczące urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem obłoków pyłów. Wymieniono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków wybuchów. Przytoczono przykładowe systemy i urządzenia odciążania, odsprzęgania i tłumienia wybuchu. Zaprezentowano statystyki pożarowo-wybuchowe z roku 2019 jak również z lat poprzednich, a także podano skrócone analizy wybuchów dwóch zakładów. W części eksperymentalnej scharakteryzowano rośliny badanych pyłów: jęczmień, proso, soję, soczewicę i zielony groszek. Opisano wyposażenie potrzebne do przygotowania próbek do badań oraz przebieg badań wilgotności i gęstości nasypowej pyłów. Ukazano stanowiska badawcze najniższej temperatury obłoku pyłu i najniższej temperatury warstwy pyłu. Omówiono szczegółowo metodykę i przyjęte kryteria zapłonu dla obu badań. Przedstawiono wyniki wszystkich badań w formie tabel i wykresów oraz obliczono maksymalne dopuszczalne temperatury urządzeń dla poszczególnych pyłów z rozróżnieniem na grubości warstw i obłok pyłu. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano ich analizy oraz sformułowano wnioski końcowe. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17866/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: [Zbiór przepisów z 1961 r związanych z pożarnictwem i zapobieganiem pożarom m.in. tworzywa sztuczne, gazy sprężone, pralnie chemiczne, miejsca składowania wraków samochodowych, zakłady skupu, zapobieganie wybuchom pyłów, kontrola i konserwacja wyjść ewakuacyjnych stosowany sprzęt i urządzenia pożarnicze, ciecze palne i łatwozapalne (magazynowanie, przewody, zawory, rafinerie, zakłady chemiczne), garaże, piece i paleniska itp. W załącznikach przedstawiono m.in. zabezpieczenia zbiorników zawierających ciecze łatwo zapalne lub palne w terenach, które mogą być zalane wodą,usuwanie lub zaniechanie eksploatacji zbiorników podziemnych i inne.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5400/A [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again