Source
Katalog zbiorów
(606)
Form of Work
Artykuły
(258)
Publikacje naukowe
(203)
Książki
(113)
Publikacje fachowe
(30)
Publikacje dydaktyczne
(8)
Rękopisy
(5)
Pliki i bazy danych
(4)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(3)
E-booki
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(315)
available
(48)
Branch
Wypożyczalnia
(48)
Czytelnia
(315)
Author
Salamonowicz Zdzisław
(25)
Ranecki Jerzy
(24)
Grosset Ryszard (1954 - )
(16)
Majder-Łopatka Małgorzata
(16)
Jarosz Wojciech
(14)
Lipiński Stanisław
(13)
Węsierski Tomasz
(12)
Gałązka Elżbieta
(11)
Majka Adam
(11)
Łabędzki Józef
(11)
Dmochowska Anna
(10)
Zaleski Bogdan
(10)
Guzewski Piotr
(9)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(9)
Suchecki Włodzimierz
(8)
Wojnarowski Andrzej
(8)
Ostrowski Tadeusz
(7)
Pawłowski Roman
(7)
Polańczyk Andrzej
(7)
Ziomek Marcin
(7)
Anszczak Marcin
(6)
Budziński Zdzisław
(6)
Frątczak Paweł
(6)
Guzy Zbigniew
(6)
Marciniak Andrzej
(6)
Dudek Bogusław
(5)
Jankowski Rafał
(5)
Jałoszyński Stanisław K
(5)
Małaczyński Marek
(5)
Mizerski Andrzej
(5)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(5)
Schroeder Maciej (1949- )
(5)
Sobolewski Mirosław
(5)
Łabuz Andrzej
(5)
Łangowski Krzysztof
(5)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(4)
Król Bernard
(4)
Mazurek Piotr
(4)
Naworol Ireneusz
(4)
Orankiewicz Grzegorz
(4)
Podsiadło Grzegorz
(4)
Wąsik Wiktor
(4)
Ankowski Artur
(3)
Gugała Grażyna
(3)
Hamanowicz Edward
(3)
Högger B
(3)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(3)
Lewandowski Lech
(3)
Lubaszka Eugeniusz
(3)
Maciejewski Kazimierz
(3)
Pająk Michał
(3)
Wargocki Ludwik
(3)
Ambrożkiewicz Jacek
(2)
Biały Kamil
(2)
Błachuta Rafał
(2)
Chlewiński Ryszard
(2)
Drzymała Tomasz
(2)
Dudek Adam
(2)
Grunt-Mejer Iwona
(2)
Grzybowska Marzena
(2)
Guła Przemysław
(2)
Hawley Chris
(2)
Jasiński Łukasz
(2)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Kaleta Włodzimierz
(2)
Kamiński Jacek
(2)
Karpiński Jacek
(2)
Kielin Arkadiusz
(2)
Kocur Eugeniusz
(2)
Kosowski Bogdan
(2)
Kowalski Marek (1958 - )
(2)
Król Tomasz
(2)
Ludescher U
(2)
Maj Iwona
(2)
Mania Ryszard
(2)
Mazurek Mariusz
(2)
Mesyasz Przemysław
(2)
Motyka Paweł
(2)
Murawka Waldemar
(2)
Nitecki Jacek
(2)
Ogrodnik Paweł
(2)
Pinderski Piotr
(2)
Pisarek Marek
(2)
Podlasiński Rafał
(2)
Płotica Marek
(2)
Rakowska Joanna
(2)
Rembelski Dariusz
(2)
Rybiński Janusz
(2)
Sikorski Stanisław
(2)
Siwnicki Krzysztof
(2)
Szojda Piotr
(2)
Terlikowski Tadeusz
(2)
Thorns Jochen
(2)
Ulicki Bogusław
(2)
Wereski Paweł
(2)
Wesołowski Tomasz
(2)
Wilczkowski Stefan
(2)
Winiarski Janusz
(2)
Woźniak Janusz
(2)
Wrotek Jerzy. prof. dr hab
(2)
Year
2020 - 2023
(45)
2010 - 2019
(189)
2000 - 2009
(221)
1990 - 1999
(120)
1980 - 1989
(9)
Time Period of Creation
2001-
(9)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(595)
United States
(8)
Austria
(1)
Hungary
(1)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(595)
English
(9)
French
(1)
German
(1)
Subject
Ratownictwo chemiczne
(575)
Ratownictwo ekologiczne
(174)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(99)
Zagrożenia chemiczne
(62)
Dekontaminacja
(48)
Akcja ratownicza
(47)
Substancje chemiczne
(42)
cysterny
(40)
awarie chemiczne i radiacyjne
(35)
Zagrożenia środowiska
(31)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(30)
rozlewy olejowe
(29)
skażenie chemiczne
(27)
Ratownictwo
(25)
Ratownictwo medyczne
(25)
skażenie środowiska
(25)
Ratownictwo techniczne
(24)
Substancje toksyczne
(22)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(19)
samochody specjalne
(19)
sprzęt specjalistyczny
(19)
Szkolenie
(18)
Analiza zagrożeń
(17)
Substancje i produkty ropopochodne
(17)
rejon operacyjny
(17)
Zagrożenia toksyczne
(16)
Państwowa Straż Pożarna
(15)
Sprzęt ratowniczy
(15)
Wypadki drogowe
(15)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(14)
Współdziałanie służb
(14)
Zabezpieczenie operacyjne
(14)
pompy pożarnicze
(14)
ćwiczenia
(14)
Grupy specjalistyczne
(13)
Transport kolejowy
(13)
Amoniak
(12)
Awarie przemysłowe
(11)
JRG
(11)
Pojazdy specjalne
(11)
Transport materiałów niebezpiecznych
(11)
Zagrożenia zdrowia
(11)
plany operacyjno-ratownicze
(11)
BHP
(10)
LPG
(10)
Odzież ochronna
(10)
Pojazdy pożarnicze
(10)
Sorbenty
(10)
Ubranie chemoodporne
(10)
Wyciek gazu
(10)
Zagrożenia biologiczne
(10)
zagrożenia miejscowe
(10)
Katastrofy
(9)
Organizacja straży pożarnych
(9)
Współpraca międzynarodowa
(9)
Ochrona środowiska
(8)
Samochody pożarnicze
(8)
Transport
(8)
obiekty przemysłowe
(8)
przemysł chemiczny
(8)
przepisy
(8)
taktyka ratownicza
(8)
usuwanie skutków katastrof
(8)
Broń masowej zagłady
(7)
Paliwa
(7)
Prognozowanie zagrożeń
(7)
Przyrządy pomiarowe
(7)
Skażenie promieniotwórcze
(7)
Sprzęt pożarniczy
(7)
Statystyka pożarnicza
(7)
Symulacja
(7)
Taktyka walki z pożarami
(7)
Wojsko
(7)
Zagrożenia radiologiczne
(7)
ubranie gazoszczelne
(7)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(7)
Akweny
(6)
Miasta
(6)
Pożary
(6)
Ratownictwo wodne
(6)
Skażenie mikrobiologiczne
(6)
Terroryzm
(6)
Zarządzanie kryzysowe
(6)
Zbiorniki
(6)
zagrożenia nadzwyczajne
(6)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(6)
Bioterroryzm
(5)
Ciecze palne
(5)
Ochotnicza Straż Pożarna
(5)
Transport drogowy
(5)
Wypadki kolejowe
(5)
ADR
(4)
Broń chemiczna
(4)
CBRN
(4)
Kierowanie działaniami ratowniczymi
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(4)
Ratownictwo drogowe
(4)
Ropa naftowa
(4)
Strefa zagrożenia
(4)
Sytuacje kryzysowe
(4)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Województwo dolnośląskie
(3)
Województwo małopolskie
(3)
Malbork (woj. pomorskie)
(2)
Województwo pomorskie
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Kolonia (Niemcy)
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Płock (woj. mazowieckie)
(1)
Szwajcaria
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Ukraina
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Województwo śląskie
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(242)
Podręcznik
(6)
Materiały konferencyjne
(2)
Zeszyty ćwiczeń
(2)
Normy
(1)
Raport z badań
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(44)
Inżynieria i technika
(9)
Ochrona środowiska
(5)
Chemia
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Transport i logistyka
(1)
606 results Filter
No cover
Article
In basket
Jak pobierać próbki / Artur Ankowski, Artur Wydra // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/11 strony 28-29.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zasady pobierania próbek substancji do badań podczas działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia bezpieczeństwa akcji ratowniczej podczas zdarzeń chemicznych, podział stref działania służb ratowniczych, problemy łączności
No cover
Article
In basket
Le PIRC 54 (plan d'interventions risques chimiques) / G. Baudon // Le sapeur pompier (S.-P.). - 1998/890 s.158-163.
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Fot., tabl.
Przedstawiono rozwój zagrożeń chemicznych od końca Drugiej Wojny Światowej oraz sposoby ich zwalczania. W roku 1980 w związku z wypadkiem w Seveso i Bhopal utworzono w straży pożarnej grupy interwencyjne chemiczne. Opisano działalność CMIC - Komórek Ruchomych Interwencji Chemicznej oraz plan działań interwencyjnych zespołu środków ratowniczych w wypadku ryzyka skażenia materiałami niebezpiecznymi PIRC. Przedstawiono plan wspomagania oddechowego strażaków działających w strefie skażonej - ASSRES 54 oraz przedstawiono wnioski i propozycje konkretnych rozwiązań.
No cover
Article
In basket
Broń chemiczna a ratownictwo / Kamil Biały, Michał Kucap // W: Przegląd Pożarniczy. - 2021/8 strony 33-35.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono różne rodzaje broni chemicznej m.in. bojowe środki trujące, gazy bojowe, środki drażniące i psychoaktywne. Opisano ich działanie, wywoływane objawy oraz przykłady wykorzystania w rzeczywistych działaniach. Omówiono zasady postępowania ratowniczego i udzielania pomocy poszkodowanym.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Przedstawiono nowe rozwiązania sprzętowe stosowane przez sekcje ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej podczas pompowania substancji chlorowcopochodnych.
No cover
Article
In basket
Neutralizatory w ratownictwie chemicznym / Tomasz Węsierski // W: Przegląd Pożarniczy. - 2022/3 strony 18-21.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Wzrost liczby przewożonych, magazynowanych oraz przetwarzanych substancji chemicznych zwiększa z roku na rok ryzyko ich niekontrolowanego uwolnienia. Jedną z metod ograniczających rozprzestrzenianie się zagrożenia jest wykorzystanie neutralizatorów chemicznych. W artykule zaprezentowano wady i zalety wybranych neutralizatorów.
No cover
Article
In basket
Postępowanie w zatruciach chemicznych fosgenem - rola ratownika / Maria Barszczak, Urszula Majewska // W: Zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiacyjne w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego: materiały przedstawione podczas sesji naukowej X Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu / red. Jerzy Konieczny. - Inowrocław : [Artpress Studio Grafiki Komputerowej s.j.], 2005. - s. 243-246.
Sygnatura: B-166
No cover
Article
In basket
Sch., wykr.
Próba określenia aktualnego stanu ratownictwa chemicznego w naszym kraju opierająca się na szacunkowych przesłankach.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-738/10, W-738/9, W-738/8, W-738/7, W-738/6, W-738/5, W-738/4, W-738/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-738/2 [magazyn], W-738/1 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-739/10, W-739/9, W-739/8, W-739/7, W-739/6, W-739/5, W-739/4, W-739/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-739/2 [magazyn], W-739/1 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-740/10, W-740/9, W-740/8, W-740/7, W-740/6, W-740/5, W-740/4, W-740/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-740/2 [magazyn], W-740/1 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Polskie ratownictwo chemiczne / Stanisław Kostka Jałoszyński // Ratownictwo polskie. - 1994/1 s.27-28.
Początki ratownictwa chemicznegoi jego rozwój.
No cover
Article
In basket
Ratownictwo chemiczne Sił Zbrojnych RP / Bogusław Kot, Adam Osiński // W: Ratownictwo w Polsce: lata 1990-2010 / red. Jerzy Konieczny. - Warszawa ; Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza ; Inowrocław, 2010. - s.397-404.
Sygn.: B-375/Czyt do B-377
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 3 poz., rys.
Omówiono organizację prowadzenia działań podczas akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego, które jest najważniejszym elementem działań interwencyjnych.
No cover
Article
In basket
Sch.
Omówiono zadania realizowane przez funkcyjnych sekcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego, od fazy rozpoznania do jej zakończenia i przekazania miejsca zdarzenia.
Book
In basket
(Biblioteka Szkolna)
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono problematykę zagrożeń chemicznych, które coraz częściej występują. Przedstawiono podstawowe modelowe czynności, które należy realizować podczas akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-837/30, W-837/28, W-837/27, W-837/26, W-837/25, W-837/24, W-837/23, W-837/22, W-837/21, W-837/20, W-837/19, W-837/18, W-837/17, W-837/16, W-837/13, W-837/12, W-837/11, W-837/10, W-837/9, W-837/8, W-837/7, W-837/6, W-837/5, W-837/4, W-837/3 (25 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-837/15 Czyt., W-837/14 Ratownictwo, W-837/1 Czyt. (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Modelowe czynności strażaków-chemików. / Jerzy Ranecki // Przegląd Pożarniczy. - 1999/4 s.21-27.
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Bibliogr. 2 poz.
Autor podaje podstawowe reguły, których musi przestrzegać pierwsza niespecjalistyczna jednostka przybyła na miejsce zdarzenia.
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr.
Streszczenie: [Jest to obszerny podręcznik postępowania przy zagrożeniu ryzykiem chemicznym opracowany pod auspicjami członków Grupy Ryzyka Naturalnego i Technologicznego Narodowej Federacji Strażaków Francuskich. Składa się on z 5 ksiąg poświęconych kolejno teorii ryzyka, metodologii działań interwencyjnych, procedurom postępowania podczas zaistnienia poszczególnych rodzajów zdarzeń, bankowi danych produktów chemicznych (w tym wymogów dotyczących transportu i magazynowania) oraz organizacji jednostek ratownictwa chemicznego. Bibliografia liczy ok. 150 pozycji. Dołączono glosariusz skrótów.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15673 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Trzeci cykl rozpoznania i oceny zasięgu skażeń chemicznych przy pomocy nomogramów podczas działań prewencyjnych.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-571/10, W-571/8, W-571/7, W-571/6, W-571/5, W-571/4 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-571/3 [magazyn], W-571/2 [magazyn] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again