Źródło opisu
Katalog zbiorów
(17)
Forma i typ
Książki
(9)
Artykuły
(7)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Autor
Kutyła Jan
(2)
Podlasin Anita
(2)
Cechowski Jarosław
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Czerwiński Michał
(1)
Kmiecik Andrzej
(1)
Kosieradzka Anna
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kunikowski Grzegorz
(1)
Kąkol Urszula
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Makowiec Paweł
(1)
Michailiuk Bogdan
(1)
Moczulski Witold
(1)
Nowak Eugeniusz
(1)
Skomra Witold. (1963-)
(1)
Smagowicz Justyna
(1)
Sobolewski Janusz
(1)
Stępka Adam
(1)
Szczepanek Tomasz
(1)
Wiśniewski Bogdan
(1)
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
(1)
Zdrojewski Artur
(1)
Święcicki Jan
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(6)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(17)
Język
polski
(17)
Odbiorca
Policjanci
(1)
Ratownicy medyczni
(1)
Strażacy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Żołnierze
(1)
Temat
Ratownictwo wojskowe
(10)
Ratownictwo
(7)
Ratownictwo medyczne
(4)
Akcja ratownicza
(3)
Sytuacje kryzysowe
(3)
Wojsko
(3)
ochrona przed skażeniami
(3)
usuwanie skutków katastrof
(3)
Kierowanie
(2)
Klęski żywiołowe
(2)
Medycyna wojskowa
(2)
Segregacja medyczna
(2)
Szkolnictwo wojskowe
(2)
Urazy
(2)
Współpraca cywilno-wojskowa
(2)
Zabezpieczenie operacyjne
(2)
Zdarzenia masowe
(2)
służby ratownicze
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bioterroryzm
(1)
Broń chemiczna
(1)
Centra zarządzania kryzysowego
(1)
Epidemiologia
(1)
Ewakuacja medyczna
(1)
Geoinformacja
(1)
Grupy specjalistyczne
(1)
Mechanizm Ochrony Ludności
(1)
Medycyna
(1)
Medycyna ratunkowa
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona ludności
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Planowanie obrony cywilnej w sytuacji zagrożeń
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Regionalny System Ostrzegania
(1)
Stany nagłe
(1)
System Koordynacji Ratownictwa
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Służby mundurowe
(1)
Taktyka ratownicza
(1)
Terroryzm
(1)
Wojna
(1)
Wojskowa straż pożarna
(1)
Wyposażenie
(1)
Zabezpieczenie medyczne
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
choroby popromienne
(1)
jednostki wojskowe
(1)
likwidacja
(1)
planowanie cywilne
(1)
ratownictwo lotnicze
(1)
sprzęt ratownictwa medycznego
(1)
służby medyczne
(1)
trenażery
(1)
urządzenia dozymetryczne
(1)
zdarzenia
(1)
ćwiczenia ratownicze
(1)
łączność wojskowa
(1)
środki i urządzenia dezynfekcyjno-odkażające
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Medycyna i zdrowie
(2)
17 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Streszczenie: Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ratownictwa taktycznego oraz jego znaczenia w działaniach taktycznych piechoty dla osób niemających na co dzień do czynienia z ratownictwem medycznym. W swojej strukturze podręcznik podzielony został na cztery części, omawiające kolejno: pojęcie i historię ratownictwa taktycznego, przygotowanie żołnierzy i ratownika do działania, działania ratownicze w poszczególnych strefach TCCC oraz ratownictwo w różnych formach działań taktycznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1457 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1456/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-86
Autor uważa, że wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa zdobyte w warunkach pola walki oraz środki tam używane powinny być także wykorzystywane w ratownictwie cywilnym. W tym celu proponuje szkolenia z zakresu podstaw ratownictwa taktycznego oraz wprowadzenie różnych środków, wśród których wymienia np. specjalne opaski zaciskowe, środki hemostatyczne i różne opatrunki.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ratownictwo inżynieryjne / Andrzej Kmiecik // W: Ratownictwo w Polsce: lata 1990-2010 / red. Jerzy Konieczny. - Warszawa ; Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza ; Inowrocław, 2010. - s.405-424 .
Sygn.: B-375/Czyt do B-377
Książka
W koszyku
Bibliografia strony 114-115.
Zawiera: Zagrożenia występujące na terytorium Polski // Uwarunkowania prawne użycia pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego // Pododdziały ratownictwa inżynieryjnego // Realizacja zadań przed pododdziały ratownictwa inżynieryjnego // Wybrane aspekty dowodzenia i współdziałania pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego.
Dla oficerów kształcących się na studiach i kursach w Akademii Obrony Narodowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22279 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Taktyczne ratownictwo medyczne / Anita Podlasin. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - 243 strony : fotografie ; 20 cm.
Bibliografia strony 237-239.
Indeks.
Streszczenie: W publikacji opisano takie tematy jak:: TCCC - Taktyczna Pomoc Rannym Na Polu Walki, badanie poszkodowanego, udrażnianie dróg oddechowych, postępowanie w krwotokach, wstrząs, balistyka ran postrzałowych i obrażeń detonacyjnych, urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, głowy, kończyn, kręgosłupa, oparzenia, sposoby ewakuacji poszkodowanego w warunkach taktycznych, farmakoterapia, dokumentacja medyczna, TECC - Tactical Emergency Casualty Care - Postępowanie Medyczne w Sytuacjach Zagrożenia, segregacja poszkodowanych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20756 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20755/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Użycie wojsk przeciwchemicznych w systemie bezpieczeństwa państwa
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Przedstawiono Ośrodek Szkolenia Przeciwpożarowego, który powstał w ramach rozbudowy bazy dydaktycznej Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie, utworzonej dla strażaków Wojskowych Straży Pożarnych. Ośrodek jest przeznaczony głównie do szkolenia Grup Ratownictwa Lotniskowego, wojskowych straży pożarnych funkcjonujących na lotniskach oraz dla słuchaczy szkoły. Zaprezentowano bazę szkoleniową Ośrodka: budynek szkoleniowo-techniczny, wykorzystywane do szkolenia makiety statków powietrznych, trenażery różnych typów, sprzęt pożarniczy oraz place do ćwiczeń praktycznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Specjaliści od "mokrej roboty" / Lech Lewandowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2011/9 s.22-23.
W artykule omówiono ćwiczenia ratownicze na akwenach z zakresu ochrony ludzi i środowiska przed skażeniami.
Książka
W koszyku
Niniejszy materiał studyjny jest przeznaczony do wykorzystania na Wyższych Kursach Obronnych dla kierowniczej kadry administracji państwowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-2005/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronie 27.
Streszczenie: Praca przedstawia funkcjonowanie systemu TETRA na terenie dwóch powiatów województwa kujawskiego-pomorskiego w komendach. Na końcu zostały wyciągnięte wnioski i propozycje ulepszenia systemu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16996/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Udział wojsk obrony przeciwchemicznej w operacjach ratowniczych polegających na likwidacji skutków klęsk żywiołowych
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Problemy funkcjonowania sił i srodków obrony przeciwchemicznej w Wojskach Lądowych RP / Jan Kutyła // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2000/1 s.105-121.
Wykorzystanie wojsk obrony przeciwchemicznej w sytuacji zagrożeń i skażeń na polu walki
Książka
W koszyku
Niniejszy materiał studyjny jest przeznaczony do wykorzystania na Wyższych Kursach Obronnych dla kierowniczej kadry administracji państwowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-2006/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: W publikacji poruszono następujące tematy: Zagrożenie bioterroryzmem podczas imprez masowych; Zabezpieczenia sanitarne wojsk powracających o niepomyślnej sytuacji epidemicznej; Współczesne migracje a zdarzenia masowe; Realizacja wieloaspektowych zadań transportowych w obliczu zdarzenia masowego; Pierwsza pomoc ofiarom zamachów terrorystycznych. Implementacja elementów wojskowego ratownictwa bojowego do cywilnych działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych; Epidemiologia gruźlicy spontanicznej lub wywołanej w zdarzeniach masowych; Ostra choroba popromienna - postać hematopoetyczna; Broń chemiczna - ograniczenia w produkcji, składowaniu i użyciu w świetle międynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Przykłady naruszeń praw ochrony ludności przez zastosowanie broni chemicznej; Bioterryzm - impreza masowa - bezzałogowe statki powietrzne; Segregacja rannych w warunkach taktycznych; Ochrona pacjentów przed zakażeniem w krajowych oddziałach szpitalnych; Współczesne zagrożenie epidemiczne w zdarzeniach masowych; Geograficzne systemy informacyjne w dziedzinie epidemiologii; Legioneloza potencjalnym czynnikiem zdarzenia masowego; Polskie plany pandemiczne dotyczące grypy a masowe zachorowania wywołane w sposób naturany.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B-432 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-431/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1183/10, W-1183/9, W-1183/8, W-1183/7, W-1183/6, W-1183/5, W-1183/4, W-1183/3, W-1183/2 (9 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1183/1 Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 161-163.
Plany publicznego zarządzania kryzysowego i podmioty uczestniczące w ich sporządzaniu i wykorzystywaniu // Metody oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym z perspekty infrastruktury krytycznej // Metodyka opracowywania planów ratowniczych // Model dojrzałości organizacji w zakresie publicznego zarządzania kryzysowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22348 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej