Forma i typ
Książki
(5)
Artykuły
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Autor
Binkowska Aneta Małgorzata
(1)
Chomoncik Mariusz
(1)
Gałązkowski Robert
(1)
Grzegorczyk Daniel
(1)
Hoffmann Tomasz
(1)
Legędź Iwona
(1)
Matczak Ada Joanna
(1)
Mydlarska Joanna
(1)
Nadolny Klaudiusz
(1)
Napierała Stanisław
(1)
Nitecki Jacek
(1)
Paprota Paweł
(1)
Paszkowska Małgorzata
(1)
Prędecka Anna
(1)
Rudzki Maciej
(1)
Stachurski Jan
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(5)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Odbiorca
Ratownicy medyczni
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Ratownicy medyczni
(8)
Pierwsza pomoc
(3)
Ratownictwo medyczne
(2)
przepisy
(2)
Choroby zakaźne
(1)
Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP)
(1)
Medycyna ratunkowa
(1)
Postępowanie diagnostyczne
(1)
Procedury ratownicze
(1)
Psychologia
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Socjologia
(1)
Stres zawodowy
(1)
Urazy
(1)
pomoc psychologiczna
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Praca dyplomowa
(2)
Kompendia i repetytoria
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygn. CP-86
Streszczenie: Omówiono najważniejsze zmiany w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie dotyczącym bezpośrednio ratowników medycznych m.in. zakres czynności i miejsca udzielania świadczeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
First responder / Iwona Legędź // W: Strażak. - 2021/6 strony 30-31.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: First responder to ochotnik działający w ramach systemu szybkiej pomocy. Jest to ratownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy i wyposażony w niezbędny sprzęt, który byłby bezpośrednio powiadamiany o sytuacji zagrożenia życia w jego pobliżu i dzięki temu mógłby jako pierwszy dotrzeć do osoby np. z nagłym zatrzymaniem krążenia. W artykule omówiono propozycję wprowadzenia w Polsce systemu szybkiej pomocy. Przedstawiono założenia i zasady działania systemu oraz przykłady jego funkcjonowania w różnych krajach na świecie.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wizerunek ratownika medycznego wśród pozostałych pracowników służb medycznych na przykładzie Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu / Daniel Grzegorczyk, Joanna Mydlarska // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy w ratownictwie medycznym, epidemiologii i medycynie sądowej /redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 59-76 SGSPk0021751.01.
Sygnatura: P-1898/1, P-1898/2, P-1898/3, P-1898/4, P-1974/1.
Streszczenie: Przeprowadzone badania mają na celu poznanie oceny wizerunku tworzonego przez ratowników medycznych w oczach pozostałego medycznego, na przykładzie Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Według wyników badań ratownik posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonywania swojego zawodu. Reprezentuje odpowiedni poziom kultury osobistej a także cechuje się dużym zaangażowaniem w wypełnianiu swoich obowiązków oraz rzadko wchodzi w konflikty ze swoimi współpracownikami. Wśród cech, które powinien posiadać każdy ratownik medyczny wg badanych największym problemem są zdolności dydaktyczne oraz odporność psychiczna na stres. Poza tym na niskim poziomie wypada również ocena współpracy z dyspozytorami medycznymi. Kobiety w oczach pracowników służby medycznej nie powinny zajmować stanowiska w zespołach wyjazdowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygn. CP-86
Streszczenie: Ratownik medyczny może wykonywać swój zawód między innymi w ramach ratownictwa wodnego. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących ratownictwa wodnego w Polsce.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Stres w pracy ratownika medycznego / Tomasz Hoffmann, Stanisław Napierała // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy w ratownictwie medycznym, epidemiologii i medycynie sądowej /redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 124-135 SGSPk0021751.01.
Sygnatura: P-1898/1, P-1898/2, P-1898/3, P-1898/4, P-1974/1.
Streszczenie: Artykuł podejmuję problematykę stresu w pracy ratownika medycznego. Autorzy starają się przedstawić czym jest stres, jak się przejawia w pracy ratownika medycznego oraz jakie są najczęściej stosowane metody radzenia sobie ze stresem. Na końcu artykułu zaprezentowano wnioski, które mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych rozważań dotyczących stresu w pracy ratownika medycznego.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-57.
Streszczenie: Zawód ratownika medycznego to bardzo odpowiedzialny zawód. Ratownicy medyczni zobligowani są do ratowania życia i zdrowia ludzi, który wiąże się również z wieloma niebezpieczeństwami. Jednym ztakich niebezpieczeństw jest możliwość zarażenia sięchorobą wysoce zakaźną. Ratownicy medyczni w swojej pracy są narażeni na mozliwość kontaktu z chorymi na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B oraz C, Gruźlicą, czy wirusem HIV, czy Ebolą, więc scharakteryzowano: objawy, sposoby leczenia, sposoby zapobiegania. Gorączka Krwotoczna Ebola jest śmiertelnie niebezpieczną chorobą. Ratownicy Medyczni aby pomóc pacjentowi muszą korzystać ze sppecjalnych procedur, które są opracowywane przez instytucja. W procedurach tych zawarte są informacje co ratownik ma robić w przypadku podejrzenia Eboli, w jakie środki ochrony indywidualnej powinien być zaopatrzony. Sprawdzona została też świadomność ratowników medycznych za pomocą sondy, na zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi, która wedle mojej oceny jest dobra. Po analizie aktualnych procedur i wyciągnięciu wniosków, zaproponowano procedurę postępowania w przypadku chorób wysoce zakaźnych dla ratownika medycznego. Zaproponowano środki ochrony indywidualnej, mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia się chorobami niebezpiecznymi. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17110/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Złote minuty w obrażeniach ciała / Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. - 170, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
Bibliografia na stronach 166-167. Indeks.
Streszczenie: Repetytorium dotyczące postępowania w obrażeniach ciała dla ratowników medycznych i straży pożarnej. Autorzy w jasny, usystematyzowany sposób przybliżają czytelnikom aktualne, oparte na wieloletnich badaniach - własnych, jak i prowadzonych na całym świecie - zalecenia dotyczące najistotniejszych elementów postępowania ratowniczego w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia w następstwie urazów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2284, IBC-2283 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2282/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-42.
Streszczenie: W pracy porównano zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownika medycznego w świetle aktualnych uregulowań prawnych. Opisano specyfikę pacjenta urazowego, ze względu na mechanizm powstania urazu i rodzaj urazu, oraz pacjenta nieurazowego. Przy opisie rodzajów urazów wskazano różnice w działaniach przedszpitalnych ratownika KPP i ratownika medycznego. Z uwagi na różnice w ilości dysponowania pojazdów oraz w możliwościach przeprowadzania RKO wskazano wątpliwości związane z efektywnością przeprowadzania czynności przedmedycznych. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17483/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej