Form of Work
Artykuły
(13)
Książki
(7)
Rozdział
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Author
Goldammer Johann G
(3)
Kucnerowicz-Polak Barbara
(2)
Bogalecka Magdalena
(1)
Grodzicka-Kozak Danuta
(1)
Kułakowska Aneta
(1)
Lewicka Joanna
(1)
Mitek Tadeusz
(1)
Napiórkowski Marcin
(1)
Oleksiak Klaudia
(1)
Page Hans
(1)
Pilżys Stanisław
(1)
Pursiainen Christer
(1)
Rawski Aleksander
(1)
Rochowicz Robert
(1)
Rokiciński Krzysztof
(1)
Runiewicz Renata
(1)
Stolarski Łukasz
(1)
Szubrycht Tomasz
(1)
Walczak Igor
(1)
Zyśk Aldona
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
1989-2000
(2)
Country
Poland
(19)
Finland
(2)
Germany
(1)
Sweden
(1)
Language
Polish
(21)
English
(2)
Subject
regiony bałtyckie
(18)
Ochrona ludności
(5)
Morza
(4)
Współpraca międzynarodowa
(4)
Obrona cywilna
(3)
transport wodny (morski i rzeczny)
(3)
Bezpieczeństwo cywilne
(2)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo morskie
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Klimat
(2)
Powódź
(2)
Pożary
(2)
Ryzyko
(2)
Transport materiałów niebezpiecznych
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zagrożenia radiologiczne
(2)
promieniowanie
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(1)
Broń chemiczna
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Działania hybrydowe
(1)
Elektrownie wiatrowe
(1)
Gospodarka
(1)
Historia
(1)
Hydrologia
(1)
Katastrofy
(1)
Katastrofy morskie
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
LPG
(1)
Lasy
(1)
Miasta
(1)
Migracja
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Ogień
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pożary lasów
(1)
Pożary masowe
(1)
Ratownictwo morskie
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Terroryzm
(1)
Torfowiska
(1)
Urbanistyka
(1)
Wojsko
(1)
Wypalanie roślinności
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
amunicja
(1)
gaz
(1)
gazociągi i sieci gazowe
(1)
infrastruktura komunalna
(1)
katastrofy ekologiczne
(1)
polityka
(1)
systemy ratowniczo-gaśnicze
(1)
służby ratownicze
(1)
warsztaty
(1)
zagrożenia klimatyczne
(1)
Subject: time
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Region bałtycki
(5)
Rosja
(2)
Estonia
(1)
Europa
(1)
Litwa
(1)
Ukraina
(1)
Łotwa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Transport i logistyka
(1)
23 results Filter
No cover
Article
In basket
W grudniu 2007 r Rada Europejska w Brukseli przyjęła zapis, który stał się mandatem dla Komisji Europejskiej do podjęcia prac nad Strategią unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
No cover
Article
In basket
Wiatraki na Bałtyku / Aldona Zyśk // Środowisko. - 2018/4 strony 26-27.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: Polska energetyka i gospodarka stoją przed ogromnymi wyzwaniami i jednym z nim jest morska energetyka wiatrowa. W artykule omówiono wnioski przedstawiane na konferencjach dotyczące wykorzystywania energi wiatrowej na Bałtyku.
No cover
Article
In basket
Wildland fires: Baltic region / Johann G. Goldammer // Crisis Response Journal. - 2009/2 Vol. 5 s.56-57.
Tł. tyt.: Pożary masowe w regionie bałtyckim
Przedstawiono regiony bałtyckie narażone na ryzyko pojawiania się pożarów masowych lasów, wskutek zmian klimatycznych.
No cover
Article
In basket
Bałtyckie zarządzanie kryzysowe / Marcin Napiórkowski, Łukasz Stolarski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2007/1 s.24-25.
Opis działalności Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz relacja z międzynarodowego seminarium poświęconego obronie cywilnej i współpracy państw tego regionu podczas likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń
No cover
Article
In basket
Examples of hybrid activities in Baltic countries = Przykłady działań o charakterze hybrydowym w krajach bałtyckich / Klaudia Oleksiak //W: Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia (ASzWoj). - 2018/2 (26) strony 21-32.
Sygnatura: CP-109
W niniejszym artykule, autorka precyzuje podejście do działań o charakterze hybrydowym, prezentując ich istotę oraz analizując ich elementy składowe. Artykuł oparty jest na jawnej części raportów dotyczących kontrwywiadu krajów bałtyckich i prezentuje rosyjskie działania przeprowadzone w krajach bałtyckich w pierwszej oraz drugiej fazie działań hybrydowych.
No cover
Article
In basket
Niewidzialny problem / Aleksander Rawski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2006/5 s.13-14.
Z każdym dniem zagrożenie jest większe. Leżące na dnie Morza Bałtyckiego przeżarte rdzą pojemniki z bojowymi środkami trującymi i amunicją chemiczną grożą klęską ekologiczną.
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-98
Streszczenie: Litwa, Łotwa i Estonia to kraje nie tylko ze sobą sąsiadujące, ale również powią- zane gospodarczo. Łączy je wspólna historia związana z przynależnością do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz transformacja systemowa. Kraje bałty- ckie szeroko definiują bezpieczeństwo, poczynając od militarnego, przez ekonomiczne i energetyczne, a kończąc na nowych wyzwaniach, takich jak bezpieczeństwo cyberne- tyczne czy informacyjne. Ich przynależność do Unii Europejskiej i NATO jest podsta- wą strategii bezpieczeństwa narodowego. Kraje te jednak mają różne relacje z Rosją.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Książka porusza problem bezpieczeństwa morskiego i gospodarki morskiej. Jest odpowiedzią autora na obojętny stosunek społeczeństwa do tych kwestii. Przedstawia charakterystykę polityczną, demograficzną i ekonomiczną państw nadbałtyckich oraz omawia współpracę między tymi państwami. Pozycja opisuje także poszczególne rodzaje zagrożeń występujących w regionie bałtyckim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-889, IBC-888, IBC-887 (3 egz.)
Book
In basket
Conversion Handbook for the Baltic Sea Region. - 2ed. - Potsdam : Interreg IIIB Project, 2006. - 132 s. : il. ; 30 cm.
Tł.tyt.; Podręcznik przekształcania regionów nadbałtyckich
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono przykłady wykorzystania funduszy unijnych do modernizacji miast, przekształcania terenów militarnych, wzmacniania regionów słabych i miejsc silnie wykorzystanych przez wojsko oraz terenów podmiejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-247 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-246 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bezpieczny Bałtyk / Robert Rochowicz // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2002/7 s.16-19.
Morska Służba Poszukiwania jest specyficzną służbą w polskim systemie ratowniczym odpowiedzialną za nadzór i ochronę różnych dziedzin codziennego życia ludzi w obrębie naszego wybrzeża. Przedstawiono organizację tej Służby i wyposażenie w sprzęt.
No cover
Article
In basket
Bałtycka ugoda 2018 //W: Bezpieczeństwo w Logistyce. - 2017/4-2018/1 (8/9) s.40.
Sygnatura CP-74
Transportując drogą morską towary niebezpieczne, które przewożone są w opakowaniach, odbywać się on powinien, według przepisów Kodeksu IMDG i Konwencji SOLAS. Jednak transport między bałtyckimi portami jest regulowany w „w „Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods in Ro-Ro Ships in the Baltic Sea”. Jest to tzw. Bałtyckie Porozumienie (Baltic MoU).
No cover
Article
In basket
Baltic collaboration / Barbara Kucnerowicz-Polak // Crisis Response Journal. - 2005/3 Vol. 1. s.28-29.
Tł. tyt.: Współpraca bałtycka
Przedstawiono współpracę krajów nadbałtyckich w realizacji programu ochrony ludności podczas sytuacji kryzysowych.
No cover
Article
In basket
Ochrona wokół Bałtyku / Tadeusz Mitek // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2002/9 s.17-18.
Między krajami Morza Bałtyckiego rozwija się współpraca w różnych dziedzinach, m. in. także w zakresie ochrony cywilnej i spraw humanitarnych. Omówiono aktywną rolę Polski w tym współdziałaniu.
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie sektora gazowego państw bałtyckich / Stanisław Pilżys // W: Współczesne środowisko bezpieczeństwa / red. nauk. Krzysztof Rokiciński, Stanisław Mikołajczak, Oksana Oszowska. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016. - str. 339-350 .
Sygn. IBC-2200
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliogr. s. 229-238.
Streszczenie: Rozpad dwubiegunowego świata rozpoczął nową erę w dziejach ludzkości określaną mianem globalizacji. Jego pochodną jest powstanie nowych zagrożeń okreslanych mianem asymetrycznych, które wymagają przewartościowania poglądów w zakresie bezpieczeństwa światowego, regionalnego, jak i poszczególnych państw. Rzadko podejmuje się próby okreslenia uwarunkowań prowadzenia działań przez przeciwnika asymtrycznego, skupiając się przedewszystkim na ich efektach (a szczególnie tych medialnych, jak terroryzm czy nielegalna imigracja). Są to bez wątpienia ważne czynniki, ale przecież są one determinowane wieloma innymi uwarunkowaniami, które wpływają bezpośrednio na przebieg całego procesu. Nie można bowiem pominąć takich detrminantów jak geograficzne, ekonomiczne, demograficzne, klimatyczne, historyczne, kulturowe itd. One to własnie kształtują całokształt zagadnień związanych z zagrożeniami asymetrycznymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2359, IBC-2358 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2357/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Artykuł opisuje program Eurobaltic, który dotyczy współpracy państw Morza Bałtyckiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa wskutek zagrożeń cywilizacyjnych. Komenda Główna PSP jest ze strony polskiej koordynatorem tych działań.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
Przewóz drogą morską niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, odbywający się w sposób niewłaściwy i nieodpowiedzialny, może doprowadzić do ich przedostania się do środowiska morskiego i w konsekwencji stworzenia zagrożenia w stosunku do statku i jego załogi, a także spowodowania skażenia i zanieczyszczenia wody morskiej oraz plaż. Ratyfikowane przez Polskę konwencje zobowiązują nas do zapewnienia ochrony polskich obszarów morskich przed zanieczyszczeniami. W artykule przedstawiono podstawy organizacyjne zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego powierzone Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa oraz jej współpracy w tym zakresie z krajowymi służbami ratowniczymi oraz służbami państw sąsiednich.
No cover
Book
In basket
Warsztaty - konferencja: Civil Protection Network
Streszczenie: Projekt 14.3 to skrót odnoszący się do warsztatów - konferencji z Helsinek na temat ryzyka makroregionalnego związanego z kwestią jądrową i radiacyjną oraz badanie możliwości współpracy makroregionalnej w zakresie ochrony ludności w regionie Morza Bałtyckiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1826/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again