Forma i typ
Artykuły
(6)
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Autor
Smirnov Gienadij
(3)
Belz Bernd
(1)
Jarosz Michał
(1)
Jung L
(1)
Karpiński Wadim
(1)
Kowalski Marek
(1)
Marciniak Stefan
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Schmidt Edgar
(1)
Schwarz Martin
(1)
Sural Zbigniew
(1)
Woldański Jan. (1954-)
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(6)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1890 - 1899
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Rosja
(3)
Niemcy
(2)
Język
polski
(8)
rosyjski
(3)
niemiecki
(1)
Temat
Remizy strażackie
(12)
Budowle pożarnicze
(6)
Historia pożarnictwa
(5)
Ochotnicza Straż Pożarna
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Pojazdy pożarnicze
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Akumulator
(1)
BHP
(1)
Budynki
(1)
CS PSP
(1)
Czujki dymu
(1)
Historia OSP
(1)
Lotne związki organiczne
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Sztandary Ochotniczych Straż Pożarnych
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
inwestycje
(1)
monitoring
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Rosja
(3)
Niemcy
(2)
Pleszew (woj. wielkopolskie)
(1)
Polska
(1)
Ruda Śląska (woj. śląskie)
(1)
Województwo śląskie
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Publikacja bogato ilustrowana
(1)
Publikacja okolicznościowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Chemia
(1)
Historia
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Die Feuerwachen, Deren Bau und Einteilung / L. Jung. - München : DRUCK & DERLA, [1898]. - 132 s. : abb. ; 17 cm.
Tł. tytułu: Remizy strażackie, ich budowa i podział
Streszczenie: Metody budowania strażnic i ich podział zastosowany w Niemczech w 1898r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-4131/A [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pożarnye kałanczi Kostromskoj gubernii / Gienadij Smirnov //W: Pożarnoe Delo. - 2018/10 strony 30-33.
Sygnatura: CZ-1
Tłumaczenie tytułu: Pożarnicze wieże obserwacyjne kostromskiej guberni
Przedstawiono historię architektury pożarniczej dotyczacą wież obserwacyjnych w kostromskiej guberni. Gubernia kostromska to jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego i RFSRR w centralnej Rosji, utworzona ukazem Katarzyny II w 1778 jako namiestnictwo kostromskie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pożarnye kałanczi Povołż`ja / Gienadij Smirnov //W: Pożarnoe Delo. - 2018/9 strony 48-51.
Sygnatura: CZ-1
Tłumaczenie tytułu: Pożarnicze wieże obserwacyjne Powołża
Przedstawiono historię architektury pożarniczej dotyczacą wież obserwacyjnych w wybranych miastach takich jak: Samara, Saratow, Bałakowo, Atkarsk, Wołsk, Petrowsk leżace w krainie historycznej na Powołżu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pożarnye kałanczi Vladimirszcziny / Gienadij Smirnov //W: Pożarnoe Delo. - 2018/7 strony 28-31.
Sygnatura: CZ-1
Tłumaczenie tytułu: Pożarnicze wieże obserwacyjne obwodu włodzimierzowskiego.
Przedstawiono historię architektury pożarniczej dotyczacą wież obserwacyjnych w wybranych miastach takich jak: Włodzimierz, Fominki, Kowrow, Suzdal i Sudogda, które wchodza w skład obwodu włodzimierzowskiego.
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-115/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rauchwarnmelderüberwachung im Feuerwehrhaus / Bernd Belz, Martin Schwarz. W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2022/7 strony 570-572.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Monitoring dymu w remizie strażackiej.
Streszczenie: Ponieważ coraz więcej urządzeń w pojazdach ratowniczych ma akumulatory, które muszą być stale ładowane, pożary w remizach straży pożarnej są obecnie częstsze, zwykle wywołane usterką w procesie ładowania akumulatora w pogotowiu ratowniczym. Aby wykryć takie pożary na wczesnym etapie, dobrym pomysłem jest monitorowanie za pomocą czujek dymu. W artykule przedstawiono, w jaki sposób taki monitoring i późniejszą transmisję komunikatów można realizować w sposób oszczędny.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-674 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brand im Feuerwehrhaus des Löschzugs Bigge-Olsberg / Edgar Schmidt. W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2022/1 strony 39-45.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Pożar w remizie wozu strażackiego Bigge-Olsberg
Streszczenie: 13 września 2021 r. wybuchł pożar w remizie strażackiej pociągu strażackiego Bigge-Olsberg (Nadrenia Północna-Westfalia) na parkingu dla ciężarówki z wężem. Silny rozwój ciepła i dymu doprowadził do uderzenia pojazdów i środków ochrony osobistej w hali pojazdów. To nie tylko utrudniło operację, ale ostatecznie skutkowało dużymi zniszczeniami mienia, które trzeba było w późniejszym czasie wyrównać, aby przywrócić gotowość operacyjną.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozwój budownictwa w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w latach 1995-2015 / Marek Kowalski, Wadim Karpiński, Zbigniew Sural // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 237-256. .
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: W 20-letnim okresie funkcjonowania KSRG nastąpił niezwykle intensywny rozwój infrastruktury budowlanej. Wybudowano, rozbudowano, nadbudowano około 450 obiektów, wydatkując na ten cel kwotę ok. 1 700 500 zł, w tym z budżetu państwa 1 500 000 zł. Wybudowanie i rozbudowanie tak dużej ilości obiektów oprócz poprawy warunków składowania, przechowywania sprzętu i poprawy warunków socjalnych strażaków przyniosło też korzyści i walory np. architektoniczne, urbanistyczne i wizualne.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Inwestycje w przyszłość // W: Przegląd Pożarniczy. - 2017/5 s.62-66.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówienie inwestycji w bazę lokalową prowadzonych przez PSP od momentu jej powstania, opis programu modernizacji i najnowszych inwestycji. Przedstawienie przykładów kilku nowych obiektów powstałych na potrzeby jednostek PSP oraz szkół pożarniczych (strażnice, poligony, budynki dydaktyczne).
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 42-44.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie zmienności czasowo-przestrzennej stężeń lotnych związków organicznych w wybranej JRG w Polsce. Do przeprowadzenia pomiarów wytypowana została Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Rudzie Śląskiej, umiejscowiona przy Komendzie Miejskiej PSP. Miejscowość znajduje się w województwie śląskim i wchodzi w skład aglomeracji śląskiej. Badania zostały przeprowadzone na dwóch stanowiskach: pierwszym zlokalizowanym w garażu, a drugim w nomeksowni (pomieszczeniu do przechowywania ubrań specjalnych oraz sprzętu osobistego strażaków po zakończeniu służby). Na każdym z stanowisk dokonano po dwa pomiary sumy stężeń LZO w powietrzu. Lotne związki organiczne to grupa kilkuset substancji mających negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi. Głównymi emiterami tych związków są stosowane w różnych dziedzinach przemysłu rozpuszczalniki organiczne oraz silniki spalinowe. Pomimo obecności LZO w powietrzu atmosferycznym często znacznie większe stężenia tych związków zostają odnotowane wewnątrz pomieszczeń. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności podczas gaszenia pożarów w dodatkowy sposób narażeni są na negatywne oddziaływanie LZO. Substancje te przenikają przez ubranie specjalne funkcjonariuszy i osiadają na skórze, a następnie wchłaniane są do organizmu. Z przeprowadzonych badań wynika bardzo duże zanieczyszczenie LZO badanych pomieszczeń. Źródłami LZO na terenie jednostek straży pożarnej mogą być zanieczyszczone ubrania specjalnych, sprzęt osobisty strażaków oraz używany podczas zdarzeń. LZO wraz z powietrzem mogą przedostawać się do pomieszczeń socjalnych, w których strażacy spędzają większość czasu na służbie. Sposobem na obniżenie stężeń LZO w pomieszczeniach może być zastosowanie dodatkowej działającej w sposób ciągły wentylacji. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16748/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wstęp Prezes // Komendant // Pojazdy pożarnicze // Remizy OSP z terenu powiatu pleszewskiego // Sztandary // Aneksy // Bibliografia // Podziękowanie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22607 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej