Form of Work
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Bursztynowicz Michał
(1)
Sługocka Martyna
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Prawo budowlane
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
regulamin
(2)
Budownictwo
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Prawo karne
(1)
Warunki techniczne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Rozporządzenie
(5)
Ustawa
(2)
Akty prawne
(1)
Komentarz prawny
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
5 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-435/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-416/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
KK - Kodeks karny. KPK - Kodeks postępowania karnego. KKW - Kodeks karny wykonawczy : 13 innych aktów prawnych. - 39. wydanie, stan prawny: 8 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 23), uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.3.2020 r., 1.4.2020 r., 1.7.2020 r. - Warszawa : C. H. Beck, copyright 2020. - IX, [1], 1001, [5] stron ; 21 cm.
(Edycja Karna)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
W książce kod aktywacyjny.
Indeks.
Zawiera: Kodeks karny // Kodeks postępowania karnego // Kodekst karny wykonawczy // Kodeks wykroczeń // Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia // Kodeks karny skarbowy // Ustaw o postępowaniu w sprawach nieletnich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22013/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne. - 32. wydanie, stan prawny na 21 lutego 2022 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. - 469, [3] strony ; 17 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Indeks.
Uwzględniono zmiany wchodzące w życie z dniem: Prawo budowlane: 19 stycznia 2021 r., 4 lutego 2021 r., 1 lipca 2021 r. – ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) 12 lutego 2021 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 2021 r., P 15/17 (Dz.U. poz. 282) 18 lutego 2021 r. – ustawa z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. poz. 234) 13 maja 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 784) 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) 20 grudnia 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. poz. 2351) 3 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986) 29 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 88) z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków – ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2127) Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki: 19 września 2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. poz. 1686) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: 1 lipca 2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1169) 25 grudnia 2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 2280) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 17 lutego 2022 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 248)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22653 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22652/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : komentarz / Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka. - Stan prawny na dzień 1 października 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2022 - 456 stron : tabela, załączniki ; 20 cm.
Streszczenie: Książka omawia postanowienia rozporządzenia, uwzględniając potrzeby i interes szerokiego kręgu odbiorców. Przedstawia wszystkie pojawiające się interpretacje ze wskazaniem ich zasadności oraz konsekwencji wyboru każdej z nich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22579/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again