Form of Work
Publikacje naukowe
(9)
Artykuły
(7)
Książki
(4)
Status
only on-site
(13)
Branch
Czytelnia
(13)
Author
Wojtkowski Ludwik
(4)
Majder-Łopatka Małgorzata
(2)
Mizerski Andrzej
(2)
Bajger Krzysztof
(1)
Bednarek Michał
(1)
Bogdanowicz Aleksander P
(1)
Bujnowicz Krzysztof
(1)
Błażków Szczepan
(1)
Ciuka-Witrylak Małgorzata
(1)
Czech Zbigniew
(1)
Duda Tomasz
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Fries Jochen
(1)
Ignatiuk Arkadiusz
(1)
Isajenko Krzysztof Andrzej
(1)
Korolczenko A
(1)
Krause Oliver
(1)
Kwiatkowski A. płk poż. prof
(1)
Kłubań Włodzimierz S
(1)
Makowski Arkadiusz
(1)
Matubowski Marek
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Rogala Hubert
(1)
Rudnik Ewa
(1)
Rzeczyca Witold
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Siergiej Wojciech
(1)
Spodobalska Marta
(1)
Szymczyk Dominik
(1)
Uzarski Piotr
(1)
Wendt Jarosław
(1)
Wierciński Józef
(1)
Zielicz Anna
(1)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(3)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
English
(1)
Subject
Rozpuszczalniki
(20)
Farby i lakiery
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Ciecze palne
(2)
Parowanie
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Akcja ratownicza
(1)
BHP
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Chemia organiczna
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Klej akrylowy
(1)
Materiały palne
(1)
Metody badawcze
(1)
Mieszaniny
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Produkty spalania
(1)
Recykling
(1)
Transport drogowy
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Związki powierzchniowo czynne
(1)
chemia fizyczna
(1)
destylacja
(1)
fizykochemia spalania
(1)
magazyny
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
mieszanina niebezpieczna
(1)
mieszanina wybuchowa
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
ocena zagrożenia
(1)
rozlewy olejowe
(1)
spektrometria
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
środki powierzchniowo-czynne
(1)
żywice
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(13)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Transport i logistyka
(1)
20 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16207/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Kilka uwag o terpentynie // Przegląd Pożarniczy. - 1957/4 s.11-14.
Charakterystyka terpentyny, jej produkcja, magazynowanie oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe zakładu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15542/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Tłumaczenie tytułu: Wpływ wybranych antypirenów fosforowo-azotowych na właściwości pożarowe i użytkowe poliakrylanowego kleju rozpuszczalnikowego.
Streszczenie: Kleje samoprzylepne, a szczególnie rozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne cieszą się coraz większą popularnością, ze względu na ich unikalne właściwości, m.in. dobrą przyczepność do podłoży polarnych, odporność na starzenie, łatwość usuwania z klejonych powierzchni, niskie koszty oraz wysoką wydajność produkcji. Poliakrylanowe kleje samoprzylepne używane są zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym. Zastępują one coraz częściej tradycyjne techniki łączenia, takie jak spawanie czy nitowanie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego posiadają jednak istotną wadę, są łatwopalne. Głównym celem pracy było określenie wpływu wybranych fosforowo-azotowych środków ogniochronnych na parametry pożarowe otrzymanych kompozycji oraz określenie wpływu wprowadzonych retardantów palenia na parametry użytkowe kleju. Pomiary wykonano za pomocą mikrokalorymetu stożkowego oraz maszyny wytrzymałościowej. Stwierdzono, że wprowadzenie środków ogniochronnych spowodowało obniżenie wartości maksymalnej szybkości wydzielania ciepła HRRmax oraz wydłużyło czas do jej osiągnięcia. Wprowadzone retardanty palenia w analizowanych stężeniach spowodowały pogorszenie przyczepności kleju samoprzylepnego. Zarówno dodatek środka ogniochronnego w postaci polifosforanu melaminy, jak i pirofosforanu melaminy przyczynił się do wzrostu adhezji kleju samoprzylepnego, o ile stężenie wprowadzanych antypirenów nie było zbyt wysokie.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16430/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Starcie z rozcieńczalnikami / Arkadiusz Makowski // Przegląd Pożarniczy. - 2011/9 s.16-18.
Opis pożaru i akcji ratowniczo-gaśniczej w magazynach rozpuszczalników w Łodzi.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13520/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-62.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie wpływu rozpuszczalników organicznych na zdolności pianotwórcze surfaktantów. Praca składa się z trzech części. W pierwszej części, literaturowej, zawarto opis pian gaśniczych, środków pianotwórczych, surfaktantów oraz rozpuszczalników organicznych. Opisano właściwości, wymagania normatywne, klasyfikację oraz sposoby i sprzęt stosowany do wytwarzania pian gaśniczych. Zawarto właściwości, ogólny skład oraz klasyfikację koncentratów pożarniczych. Ponadto scharakteryzowano surfaktanty oraz rozpuszczalniki organiczne, a także ich wzajemne oddziaływania. W drugiej części opisano przeprowadzone badania – przedstawiono cel badań, scharakteryzowano badane rozpuszczalniki organiczne i surfaktanty, a także opisano stanowiska badawcze oraz metodę i przebieg pomiaru. Wyniki badań zawarto w tabelach i przedstawiono na wykresach oraz poddano analizie. Trzecia część to wnioski utworzone na podstawie wyników przeprowadzonych badań [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18615/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Iserlohn: Lösungsmitteldestillation explodiert / Oliver Krause, Jochen Fries // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2009/10 s.836-845.
Tł .tyt.: Iserlohn: wybuchł destylat rozpuszczalników
W lipcu 2009 w Iserlohn w zakładzie doszło do potężnego wybuchu destylatu rozpuszczalników. Wielu pracowników poniosło śmierć na miejscu. W artykule przedstawiono przebieg akcji ratowniczo - gaśniczej podczas której brało udział ponad 300 jednostek
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3356 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13332/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4193 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9863/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3629 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9576/CD [magazyn], PD-9576 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 44-46.
Streszczenie: W pracy została podjęta problematyka zagrożeń związanych z kołowym transportem rozpuszczalników organicznych. W celu zmniejszenia czasu ekspozycji na zagrożenia związane z uwolnieniem rozpuszczalników konieczne jest szybkie zaprognozowanie wielkości stref i sprawna ewakuacja narażonych. W części teoretycznej pracy przedstawiono zagadnienia związane z problemami jakie mogą pojawić się podczas transportu towarów niebezpiecznych i wymaganiami z zakresu prawa. Opisano zagrożenia i towarzyszące im skutki, które mogą wystąpić przy uwolnieniu rozpuszczalników oraz zasady postępowania ratowniczego w przypadku uwolnienia. Zaproponowano sposób szybkiego prognozowania stref przy pomocy programu ALOHA. Celem części badawczej pracy była prognoza i porównanie zasięgu stref mogących wystąpić w przypadku uwolnienia przy różnych scenariuszach dla pory dziennej i w nocy. Kolejnym punktem było oszacowanie ilości osób znajdujących się w strefie zagrożenia i przypisanie im skutków jakie mogą odnieść. Wnioski wyciągnięte z pracy wskazują, że zdarzenie, które wystąpi w nocy jest sytuacją korzystniejszą z punktu widzenia możliwych skutków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16909/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again