Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Artykuły
(1)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Bryk Janusz
(1)
Ebner Christian
(1)
Fisher Martin
(1)
Hryszkiewicz Dominik
(1)
Ireland Carol
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Michalski Krzysztof (1970- )
(1)
Plucińska Martyna
(1)
Veccvhi Gregory
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Śladkowski Stanisław. płk prof. dr hab
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(7)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(7)
English
(1)
Subject
Rozwiązywanie konfliktów
(8)
Konflikty zbrojne
(2)
Terroryzm
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Dowodzenie
(1)
Energetyka
(1)
Globalizacja
(1)
Kierowanie
(1)
Komunikacja kryzysowa
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Negocjacje
(1)
Ochrona ludności
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
dyplomacja
(1)
działania interwencyjne
(1)
działania militarne
(1)
polityka
(1)
rozpoznanie operacyjne
(1)
współpraca
(1)
zarządzanie organizacyjne
(1)
zarządzanie stresem
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: place
Bliski Wschód
(1)
Chiny
(1)
Egipt
(1)
Irak (Azja)
(1)
Londyn (Wielka Brytania)
(1)
Genre/Form
Czasopismo akademickie
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
8 results Filter
No cover
Article
In basket
Konfliktmanagement / Christian Ebner // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2008/2 s.98-104.
Bibliogr. 5 poz.
Tł.tyt.: Zarządzanie konfliktem
Przedstawiono definicję konfliktu oraz wyodrębniono jego typy m.in. konflikt osobisty, konflikt wynikający z problemu gaśniczego, konflikt zadaniowy, przeforoswanie konfliktu i inne jakie powstają podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Omówiono instrumenty kierownicze jakie są niezbedne podczas konfliktu oraz etapy sprawnego przeprowadzania działań.
Book
In basket
Streszczenie: Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi i ich rozwiązywanie jest przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków i badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki, jak i praktyków stawiających w centrum uwagi konflikty, ich przebieg i konsekwencje, a przede wszystkim sposoby ich przekształcania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1632 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13632 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Indeks.
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Conflict and crisis negotiation: the negotiated resolution model // Negotiation: principles underpinnings // Crisis situations: communications, goals and techniques // Application of mental illness and cognitive impairment to the critical incident: considerations and implications // Application of personality disorder to the critical incident: considerations and implications // Ethical considerations in a conflict and crisis situation // Expertise of the negotiator in conflict and crisis communication // When the management of the critical incident goes wrong: pitfalls and suggested approaches // Post-critical incident: considerations // Held against their will: behaviour, considerations and implications for the captive.
Streszczenie: Conflict and crisis communication is the management of a critical incident which has the potential for resolution through successful negotiations. This can include negotiating with individuals in crisis, such as those threatening self-harm or taking individuals hostage as part of emotional expression, and also critical incidents such as kidnapping and terrorist activities. By focusing on the empirical and strong theoretical underpinnings of critical incident management, and including clear demonstrations of the practical application of conflict and crisis communication by experts in the field, this book proves to be a practical, comprehensive and up-to-date resource. Discussion of relevant past incidents – such as the 1993 WACO siege in the United States – is used to enhance learning, whilst an examination of the application of critical incident management to individuals with mental disorder offers groundbreaking insight from clinicians working in this area. Conflict and Crisis Communication is an excellent source of reference for national and international law enforcement agencies, professionals working in forensic settings, and also postgraduate students with an interest in forensic psychology and forensic mental health. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21907/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści i streszczenie także w jęz. angielskim.
Streszczenie: Książka składa się z trzech części. W pierwszej z nich opisane są następujące zagadnienia: Czynniki dynamiki współczesnych stosunków międzynarodowych; Ewolucja zarządzania globalnego a dynamika stosunków międzynarodowych; Kultura a globalizacja. Część druga porusza: Zapobieganie konfliktom zbrojnym a dynamika stosunków międzynar.; Sztuka dyplomacji, czyli przełamywanie stereotypów i barier kulturowych w negocjacjach międzynar.; Regionalna integracja i dezintegracja jako czynnik zmienności stosunków międzynar.; Prawa człowieka jako czynnik dynamiki stosunków międzynar.; Dynamikar rozwoju Chin i jej wpływ na ład międzynarodowi. W części ostatniej przedstawiona jest niniejsza problematyka: Zmienność i instytucjonalizacja procesów integracji europejskiej; Ewolucja potęg energetycznych we współczesnym świecie; Zmiana paradygmatów konkurencyjności międzynar. jako konsekwencja dynamiki stosunków międzynar.; Korporacje transnarodowe jako czynnik dynamiki stosunków międzynar.; Handel międzynarodowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20553 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Niniejsze opracowanie zawiera zbiór zagadnień szczególnie ważnych z punktu widzenia zarządzania instytucjami publicznymi. Intencją autorów było wskazanie obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia praktyki kierowniczej w tego typu organizacjach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20988, I-20987 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20986/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach [231]-251.
Konflikty technologiczne i ich znaczenie dla bezpieczeństwa w epoce wielkich wyzwań // Pojęcie konfliktu technologicznego i naukowe zainteresowania tym zjawiskiem // Współczesne areny konfliktów technologicznych // Makrokonflikty technologiczne i ich modelowe przykłady // Mikrokonflikty technologiczne i ich modelowe przykłady // Geneza konfliktów technologicznych // Ambiwalencje technologii, społeczeństwo ryzyka, wygrani i przegrani // Normalne katastrofy. Zagrożenia systemowe, kombinacyjne i skumulowane // Normalna nauka, pułapki, pułapki obliczalności, pokusy komercjalizacji i „fałszywe” obietnice bezpieczeństwa // Przemysł ryzyka, zorganizowana nieodpowiedzialność, niepewność faktów i domniemanie niewinności // Powściągliwość administracji publicznej, pasywne bezpieczeństwo, reagowanie kryzysowe i uczenie się „po szkodzie” // Prywatyzacja ryzyka, syndrom NIMBY, nauka obywatelska i media społecznościowe jako nowe pole walki // Wewnętrzna struktura konfliktów technologicznych i ich odniesienia. Wstęp do analizy konfliktu technologicznego // Konflikty poznawcze // Konflikty aksjonormmatywne (konflikty wartości) // Konflikty dystrybucyjne (konflikty interesów) // Zapobieganie konfliktom technologicznym, które trudno przezwyciężyć // Społeczna ocena technologii – nowa „postnormalna” oferta nauki dla świata polityki i administracji // Wewnętrzne systemy alarmowania (whistleblowing) w przedsiębiorstwach i instytucjach nadzoru – próba odbudowy zaufania przez wymuszenie odpowiedzialności // Partycypacyjne procedury zarządzania technologiami – od informowania (informing), poprzez włączanie (involving), angażowanie (engaging), aż do pełnego upodmiotowienia – upełnomocnienia – współdecydowania (empowering) // Przezwyciężanie konfliktów technologicznych, którym trudno zapobiec // Tradycyjne sposoby rozstrzygania konfliktów – autorytarne decyzje i konfrontacje na sali sądowej // Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów (ADR) // Mediacje zgiełku ulicznych protestów – analiza egzemplaryczna.
Streszczenie: Książka wprowadza czytelnika w świat skomplikowanych konfliktów społecznych, których źródłem są niebezpieczne instalacje i projekty infrastrukturalne (np. elektrownie atomowe, składowiska odpadów, wielkie zapory wodne, maszty telefonii komórkowej, rozbudowy lotnisk itp.) oraz innowacje technologiczne wprowadzane zanim nauka w pełni rozpozna ich konsekwencje. Autorzy książki śledzą genezę konfliktów technologicznych, analizując przyczyny społecznych awersji do technologii, ostrzegają przed zagrożeniami, jakie konflikty technologiczne niosą dla bezpieczeństwa wewnętrznego, a także poszukują skutecznych sposobów przezwyciężania takich konfliktów lub zapobiegania im „u źródła”. W książce zaprezentowana została panorama problemów, z jakimi boryka się administracja publiczna, próbująca pogodzić interesy rozwoju gospodarczego państwa i regionów oraz interesy prywatnego biznesu, z potrzebami bezpieczeństwa i oczekiwaniami ludności obejmującymi potrzebę ochrony przed niepożądanymi skutkami technologicznych transformacji. W tej książce czytelnik znajdzie obszerny katalog nowoczesnych rozwiązań wypróbowanych w krajach europy zachodniej. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Teoretycy, analitycy i komentatorzy współczesnych zjawisk społecznych znajdą w niej nowe spojrzenie na konflikty, które dzięki takim nośnikom, jak nowe ruchy społeczne, nowy aktyw, sieci społecznościowe, nauka obywatelska czy partycypacyjna reorientacja polityki komunalnej, mogą w przyszłości odgrywać ważniejszą rolę strukturalizującą, niż tradycyjne konflikty klasowe lub ideologiczno-światopoglądowe. Praktycy zajmujący się zarządzaniem technologiami i projektami infrastrukturalnymi, zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności, relacjami publicznymi i komunikacją społeczną lub działalnością rozjemczą, znajdą w książce informacje przydatne w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, towarzyszących realizacji dużych projektów technologicznych. [Nota wydawcy]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3206, IBC-3205 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3204/Czyt. (1 egz.)
Journal
E-book
In basket
(Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Zawiera: O pojęciu bezpieczeństwa -- Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Zmiana szyldu czy nowa odsłona? -- Charakterystyka rozpoznania w operacji typu COIN -- Rosyjska „geopolityka rurociągów” dwadzieścia lat po rozpadzie ZSRR -- Contemporary conflict management and peace in the lands of ziggurats and pyramids -- Współczesne miasta a terroryzm: stalowy pierścień wokół centrum Londynu -- Aby molestowanie seksualne w szkole nie stało się normą.
Artykuły w językach polskim i angielskim. Streszczenia w języku polskim, ukraińskim i angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-458 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again