Form of Work
Artykuły
(23)
Publikacje naukowe
(8)
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(10)
Author
Janik Paweł
(3)
Salamonowicz Zdzisław
(3)
Gajek Agnieszka
(2)
Nivolianitou Z
(2)
Stępień Łukasz
(2)
Agnello Patrizia
(1)
Ansaldi Silvia M
(1)
Argyropoulos C.D
(1)
B. De Marchi
(1)
Bragatto Paolo A
(1)
Bryła Ryszard
(1)
Christolis M.N
(1)
Cornil N
(1)
D.V
(1)
Delvosalle C
(1)
Feltynowski Karol
(1)
Fiévez C
(1)
Funtowicz S
(1)
Guzik Aleksandra
(1)
Kardas Dariusz
(1)
Kobalczyk Marcin
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Konstandinidou M
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Lebecki Kazimierz
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Makowski Maciej
(1)
Markatos N.C
(1)
Markiewicz Maria Teresa
(1)
Matuzik Marian
(1)
Michalik Jerzy S
(1)
Michalik Jerzy Stanisław (1938- )
(1)
Michalis C
(1)
Nawara Wojciech
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Nourry J
(1)
Podgórski Marek
(1)
Przeździecki Rafał
(1)
Rakowska Joanna
(1)
Ravetz J
(1)
Różycki Marek
(1)
Rękas Agnieszka
(1)
Servranckx L
(1)
Sikora Iwona
(1)
Szewczyk Ireneusz
(1)
Tambour F
(1)
Wagner Christian
(1)
Wilczyński Bartłomiej
(1)
Wojnarowski Andrzej
(1)
Woliński Marek
(1)
Zając Sławomir
(1)
Zaleski Bogdan
(1)
Świstel Sebastian
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
SEVESO
(37)
Awarie przemysłowe
(18)
dyrektywy
(11)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(9)
Analiza ryzyka
(6)
przepisy
(6)
Zapobieganie zagrożeniom
(4)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Przemysł
(3)
Substancje chemiczne
(3)
Zagrożenia chemiczne
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
awarie chemiczne i radiacyjne
(3)
Katastrofy
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zagrożenia
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
Zakłady dużego ryzyka (ZDR)
(2)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(2)
awarie
(2)
plany operacyjno-ratownicze
(2)
prawo międzynarodowe
(2)
przemysł chemiczny
(2)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986)
(1)
Klasyfikacja
(1)
LPG
(1)
Mieszaniny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Paliwa
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rafineria (Czechowice-Dziedzice)
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Ryzyko
(1)
Statystyka
(1)
Systemy zabezpieczenia
(1)
Urbanistyka
(1)
VCE
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zbiorniki
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
awarie chemiczne
(1)
awarie transgraniczne
(1)
gotowość operacyjna
(1)
informacja
(1)
instalacja przemysłowa
(1)
magazyny
(1)
obliczenia
(1)
zagrożenia nadzwyczajne
(1)
zagrożenie środowiska
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
Subject: place
Belgia
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Akty prawne
(1)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
37 results Filter
No cover
Article
In basket
Establishments that come under the scope of the Directive Seveso II / Sławomir Zając // W: Ambitious Without Borders - AmBeGran / ed. Oksana Galarowicz. - Warsaw : BEL Studio Sp. z o.o., 2012. - s.133-144 .
Temat: dyrektywy ; SEVESO
Tł.tyt.: Ustanowienia, które wchodzą w zakres dyrektywy Seveso II
No cover
Article
In basket
Nowelizacja dyrektywy Seveso II / Paweł Janik // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2005/3 s.32-34.
W artykule poruszono propozycje zmian wymagań dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Bibl.58 poz.
Celem artykułu jest ocena dokumentów planistycznych z obszaru Poznania pod względem zapisów dotyczących zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi. Wykonywanie pracy przebiegało w następujących etapach: określenie lokalizacji zakładów ZZR na terenie Poznania, przyporządkowanie poszczególnym zakładom miejscowych planów, przeprowadzenie analizy zapisów dostępnych dokumentów planistycznych. W analizach wykorzystano metodę opisową. Wnioski: Informacja o lokalizacji zakładu ZZR i zagrożeniu poważną awarią znajduje się tylko w jednym na trzy analizowane zestawy dokumentów planistycznych. Można to próbować wyjaśnić tym, że wszystkie analizowane miejscowe plany zostały uchwalone przed wprowadzeniem obowiązku ich opiniowania pod względem zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi i tylko jeden z rozważanych zakładów został zgłoszony jako ZZR przed uchwaleniem planu. Optymizmem nastrajają wyraźne zapisy – wprowadzone do aktualizacji studium z 2014 r. – o istniejących na terenie Poznania zakładach ZZR, strefach zagrożeń wokół nich i możliwościach wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie zaobserwowano, aby pojęcie odległości bezpiecznej było używane w praktyce planistycznej. W artykule przedstawiono regulacje prawne obowiązujące na dzień 15 września 2015 r. oraz propozycje zmian związanych z koniecznością dostosowania przepisów obowiązujących w Polsce do wymagań nowej Dyrektywy Seveso III, która weszła w życie 1 czerwca 2015 r. Zdaniem autorki warto zastanowić nad rozszerzeniem projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalania bezpiecznej odległości przy lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii o referencyjny model matematyczny do wyznaczania stref zagrożenia.
No cover
Article
In basket
La directive Seveso II - transposition en droit franÇais // Préventique Sécurité. - 2000/53 s.10-11.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł.tyt.: Dyrektywa Seveso II - transpozycja na prawo francuskie
Wprowadzenie Dyrektywy Seveso II do przepisów prawa francuskiego wymagało szeregu zmian dotyczących m.in. zakresu zastosowania, wyboru przedsiębiorstw, zasad zarządzania bezpieczeństwem, pogłębionymi studiami nad zagrożeniem, problemami z urbanizacją oraz rozszerzeniem informacji publicznej. Przedstawiono artykuły i aneksy Dyrektywy Seveso oraz ich odpowiedniki tekstów francuskich.
No cover
Article
In basket
Bibl. 29 poz., tab.
Tł.tyt.: Małe przedsiewzięcie i duże zagrożenia: jak zorganizować właściwy system zarządzania bezpieczeństwem
Dużo małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs) są zobligowane do wdrażania Dyrektywy Seveso II. Trudności we wdrożeniu ww. Dyrektywy w małych przedsiębiorstwach i organizacjach są powszechnie znane i przedyskutowane na wielu modelach. W artykule opisano nowy model bezpieczeństwa, który łączy wszystkie elementy zagrożeń.
No cover
Article
In basket
W państwach uprzemysłowionych istotne są zagrożenia poważnymi awariami, które mogą mieć katastroficzne skutki. Są to awarie w instalacjach technologicznych, magazynowych lub w urządzeniach transportowych, w wyniku których następuje uwolnienie do otoczenia, wybuch lub pożar znajdujących się w tych obiektach dużych ilości niebezpiecznych substancji chemicznych.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 6 poz.
Tł.tyt.: Wpływ nowych ogólnych częstotliwości na obliczenia QRA do celów planowania przestrzennego w Walonii (Belgia)
W Europie artykuł 12 dyrektywy Seveso koncentruje się na planowaniu zagospodarowania przestrzennego (LUP) wokół dużych zakładów stwarzających zagrożenie i nakłada zachować odpowiednią odległość między zakładem zagrożeń a obszarem zaludnionym. W Belgii LUP jest traktowany na poziomie regionalnym. Władza regionalna definiuje politykę i zarządza LUP według ilościowego ryzyka. Wymiernie zewnętrzne zagrożenia, w każdej z firm Seveso w Walonii są oceniane przez ekspertów technicznych, Faculté Polytechnique de Mons, poprzez pełne podejście probabilistyczne (QRA). Metodologia QRA wykorzystuje wypadki ogólnych częstotliwości opublikowanych przez region Flandrii.
No cover
Article
In basket
Nowa dyrektywa SEVESO III / Wojciech Nawara // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2012/4 s.29-30.
Omówiono przyczyny i cel zmian dyrektywy Seveso II oraz najistotniejsze zmiany wprowadzone dyrektywą Seveso III.
Book
In basket
Streszczenie: Zawiera: komentarz, tekst dyrektywy, wyciąg z ustawy - prawo ochrony środowiska, przepisy wykonawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1984/1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Seveso - III - Richtlinie veröffentlicht / Christian Wagner // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2012/10 s.785-789.
Bibliogr. 1 poz.
Tł.tyt.: Dyrektywa Seveso III opublikowana
Nowe materiały niebezpieczne, zwiększają wymagania oraz zastosowanie dłuższych uzupełnień w przypadku bezpieczeństwa pożarowo-wybuchowego. Opublikowano nową dyrektywę Seveso III, która spełnia ww. wymagania.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11948/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11265/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Statystyczna analiza dużych wypadków w przemysle petrochemicznym. Wykorzystanie systemu MARS do oceny wpływu tych wypadków do oszacowania zagrożeń środowiskowych
Opis struktury systemu MARS wykorzystanego w dyrektywie Seveso II i Seveso I. Analiza statystyczna dużych wypadków dokonana systemem MARS tzn. w odniesieniu do typu instalacji, rodzaju wydzielonych substancji, przyczyn wypadków, środków bezpieczeństwa itp.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13109/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Seveso: A paradoxical classic disaster / De Marchi B., S. Funtowicz, J. Ravetz // W: The Long Road to Recovery: Community Responses to Industrial Disaster / ed. by James K. Mitchell. - Tokyo : United Nations University Press, 1996 .
Sygnatura: IBC-41
Tł. tyt. Seveso: Paradoksalnie klasyczna katastrofa
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15501/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Metodyka oceny zagrożenia wybuchowego i wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych na stanowiskach na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
No cover
Article
In basket
O co chodzi z tym Seveso? / Ariadna Koniuch // Przegląd Pożarniczy. - 2014/2 s.9-12.
Omawia genezę i historię powstania dyrektyw Seveso, zakres zagadnień, których dotyczą oraz problematykę implementacji dyrektyw do polskiego prawa.
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10720/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again