Form of Work
Artykuły
(6)
Author
Madziała Marcin
(2)
Szarpak Łukasz
(2)
Antoniewicz Robert
(1)
Antosz Natalia
(1)
Babuśka-Roczniak Magdalena
(1)
Bednarek-Chałuda Monika
(1)
Dudek Michał
(1)
Marek Hubert
(1)
Płaziak Robert
(1)
Roczniak Wojciech
(1)
Szetelnicki Piotr
(1)
Szwej Karol
(1)
Wojtanowska-Kaczka Magdalena
(1)
Zarębczan Kamil
(1)
Żądło Anna
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
SOR
(6)
Ratownictwo medyczne
(3)
Pierwsza pomoc
(2)
Segregacja medyczna
(2)
Odmrożenia
(1)
Państwowe Ratownictwo Medyczne
(1)
raporty
(1)
6 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało wykonawcą projektu mającego za zadanie wprowadzenia jednolitego systemu segregacji medycznej na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) na terenie całego kraju. Certyfikowani przez Emergency Nurses Association trenerzy opisują czym jest system ESI oraz porównują go z innymi tego typu systemami.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-86
Istotną częścią pracy w systemie ratownictwa medycznego jest raportowanie. Opisanych jest co najmniej kilka metod raportowania, z których obecnie rekomendowany jest ATMIST (A – wiek, T – czas urazu, M – mechanizm urazu, I – podejrzewane obrażenia, S – parametry krytyczne, T – leczenie, czas przewidywanego przybycia). Najważniejsze są skupienie się na kluczowych punktach raportowania oraz mówienie wspólnym głosem przez wszystkie ogniwa pomocy pacjentowi. Raportowanie jest niezbędne do odpowiedniego przygotowania szpitalnego oddziału ratunkowego na przyjazd pacjenta w potencjalnie ciężkim stanie. Ponieważ często raport przekazują i odbierają osoby niebędące bezpośrednio zaangażowane w opiekę nad pacjentem, konieczne są regularne szkolenia w tym zakresie oraz codzienna praca na własnym gruncie, by dopracować optymalne zasady współpracy pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego oraz szpitalnymi oddziałami ratunkowymi.
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Omówiono zagadnienia funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz jego współpracy z innymi jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przedstawiono procedurę postępowania z pacjentami na SOR-ze. Omówiono postępowanie personelu medycznego SOR i postępowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego na przykładzie przypadku pacjenta z ostym zespołem wieńcowym.
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: W Polsce w przypadku odmrożeń dominuje cały czas model pasywnej strategii postępowania, charakteryzujący się obserwacją, leczeniem zachowawczym i amputacją, bez podejmowania leczenia przyczynowego. W artykule przedstawiono podsumowanie prac zespołu naukowego, który opracował nowy model postępowania w przypadku odmrożeń.
No cover
Article
In basket
Nowe zadania dla OSP / Marcin Madziała, Łukasz Szarpak // W: Strażak. - 2019/7 strony 48-49.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono definicję szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) oraz jego strukturę organizacyjną i personel. Omówiono zasady segregacji medycznej na SOR.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Przedstawiono zadarzenia związane z omdleniem, gdzie 1% pacjentów trafia to oddziałów ratunkowych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again