Źródło opisu
Katalog zbiorów
(15)
Forma i typ
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(11)
Publikacje fachowe
(3)
Artykuły
(2)
E-booki
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(12)
dostępne
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(12)
Autor
Olearczyk Sławomir
(2)
Piątek Zbigniew (1964-2015)
(2)
Duda Aneta
(1)
Dziemidok-Olszewska Bożena
(1)
Dziomdziora Wojciech
(1)
Fałdowski Marek
(1)
Gołębiowska Anna (prawnik)
(1)
Gruchoła Małgorzata
(1)
Gąska Marek (1962- )
(1)
Kakareko Ksenia
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Krukowska Sylwia
(1)
Krysiński Stanisław
(1)
Królikowski Lech
(1)
Lasek-Surowiec Iwona
(1)
Luzar Artur
(1)
Majkowska Aneta
(1)
Majkowski Grzegorz
(1)
Makuch Anna
(1)
Michalczuk-Wlizło Marta
(1)
Mickiewicz Piotr (1966- )
(1)
Mikołajczyk Dariusz
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Nowińska Ewa
(1)
Ossowska-Salamonwicz Dobrochna
(1)
Pacek Bogusław (1954- )
(1)
Piec Robert
(1)
Piątek Zbigniew
(1)
Rucikowska Monika
(1)
Sobczak Jacek
(1)
Sosnowska Joanna
(1)
Szwed Robert
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Szyrski Mariusz
(1)
Tylec Grzegorz
(1)
Wielgo Michał
(1)
Woldańska-Okońska Marta
(1)
Wróbel Rafał. (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Zientarski Piotr Benedykt (1952- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(10)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(14)
angielski
(1)
Odbiorca
Pracownicy samorządowi
(2)
Prawnicy
(2)
Urzędnicy
(2)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Samorząd terytorialny
(15)
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Administracja publiczna
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Policja
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Finanse
(2)
Administracja
(1)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Demokracja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka informacyjna
(1)
Prawo energetyczne
(1)
Prawo nowych technologii
(1)
Rada Ministrów (Polska)
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Regionalne środki masowego przekazu
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojska obrony terytorialnej
(1)
Wojsko
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
Temat: czas
2001-
(7)
1901-2000
(2)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
Temat: miejsce
Polska
(9)
Gatunek
Praca zbiorowa
(6)
Materiały konferencyjne
(3)
Monografia
(3)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Ochrona środowiska
(1)
15 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Costs of Security Understood as a Service Product Abstract / Barbara Szykuła-Piec, Robert Piec // W: Zeszyty Naukowe SGSP. - 2020/73 Nr 1 Special Issue strony 159-170.
Sygnatura CP-26.
Tłumaczenie tytułu: Koszty bezpieczeństwa jako produktu usługowego.
Streszczenie: We współczesnej rzeczywistości bezpieczeństwo otrzymało pierwszeństwo. Obecna sytuacja na świecie skłania do rozważań, czy ludzie czują się bezpiecznie, czy jako naród żyją w poczuciu, że państwo jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwo i utrzymać je na akceptowalnym przez obywateli poziomie. Nasuwają się kolejne pytania o to, czy w przypadku prowadzonej polityki, nakładającej na samorządy lokalne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim mieszkańcom, posiadają one wystarczające środki na ten cel. Czy ponoszone koszty są mierzone i poddawane analizom? Jedną z metod analizy kosztów wykonywaną w ramach zarządzania finansami jest metoda ABC – rachunek kosztów działań. Niniejsze opracowanie jest propozycją zaadaptowania tej metody na potrzeby identyfikacji kosztów działań na rzecz bezpieczeństwa. W kontekście podnoszenia efektywności alokacji środków, bezpieczeństwo zostało zdefiniowane jako produkt wytwarzany przez władze publiczne, co umożliwia zaimplementowanie tej metody. Teoretyczne studia nad etapami analizy rachunku kosztów działań stanowią wprowadzenie do procesu planowania zadań w obszarze bezpieczeństwa.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16629/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Zawiera: Osadnictwo wieloetniczne a problematyka bezpieczeństwa kulturowego na przykładzie Ordynacji Zamojskiej // Bezpieczeństwo osoby a kulturowe i cywilizacyjne zagrożenia rozwoju człowieka // Wybrane aspekty bezpieczeństwa kulturowego społeczności lokalnych na przykładzie polityki kulturalnej Starostwa Powiatowego w Chełmie // Prawne wymiary bezpieczeństwa społecznego RP – wybrane kwestie // Rola władzy lokalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa // Rola i znaczenie struktur władz lokalnych w zapewnianiu bezpieczeństwa // Rola rady gminy w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku lokalnego // Rola administracji terytorialnych w kształtowaniu bezpieczeństwa powietrznego ludności cywilnej // Bezpieczeństwo realizacji zadań publicznych w warunkach zadłużenia // Działania szkoleniowe podejmowane przez Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie jako forma przygotowania zespołów ratownictwa do postepowania w zdarzeniach z dużą liczbą osób poszkodowanych // Policja i wojska obrony terytorialnej // Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego oraz spostrzeżenia funkcjonariusza dotyczące reform wprowadzanych w Policji // Zmiany w służbie dzielnicowego w latach 2016-2017 w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli // Wojska Obrony Terytorialnej w budowie bezpieczeństwa lokalnych społeczności // Wojska Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego // Diagnoza zagrożeń // Bezpieczeństwo i ochrona praw jednostki w kontekście zagrożenia terrorystycznego – wybrane aspekty prawne // Diagnoza zagrożenia obiektów infrastruktury krytycznej atakami terrorystycznymi // Monitoring wizyjny w ochronie portu lotniczego // Zagadnienie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w działalności administracji publicznej. Wybrane problemy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3062/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-81
Samorząd terytorialny jest formą zdecentralizowanej władzy publicznej. Funkcjonuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Jego istnienie jest gwarantem demokratycznego państwa prawnego, a tym samym trwałości społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki samorządowi terytorialnemu następuje uspołecznianie władzy publicznej. Ponadto wyposaża on społeczności lokalne w prawo do kierowania zasadniczą częścią spraw publicznych w interesie mieszkańców. Opracowanie jest próbą ukazania istoty samorządu terytorialnego w ujęciu trwałości demokratycznego państwa prawnego, w tym bezpieczeństwa społeczeństwa obywatelskiego. Badanie genezy samorządu terytorialnego zostało przeprowadzone na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej, z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu, szczególnieregulacji prawnych przyjętych w państwach stanowiących obszar rozważań naukowych.
Książka
W koszyku
(Zarządzanie)
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 203-225.
Bezpieczeństwo i jego zagrożenia // System organizacyjno-prawny w zakresie bezpieczeństwa publicznego // Zarządzanie kryzysowe // Praktyka zarządzania kryzysowego w wybranych województwach Polski.
Streszczenie w języku angielskim.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2917, IBC-2916 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2915/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Uwarunkowania społeczne funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego // Polityka społeczna w Płońsku w latach 2015-2019 // Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej na przykładzie gminy Płońsk // System kształcenia i rozwoju zawodowego pracowników administracji samorządowej // Podstawy finansowe funkcjonowania placówek oświatowych i zadania jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie // Rola samorządu terytorialnego w opiece nad osobami niepełnosprawnymi // Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego // Analiza i ocena zarządzania finansami samorządowymi w gminie Czarnia w latach 2014-2018 // Zarządzanie budżetem jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Krasnosielc // Analiza budżetu gminy Nowe Miasto w latach 2016-2018 // Analiza wpływu środków Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Załuski // Znaczenie projektów inwestycyjnych dla rozwoju regionu na przykładzie powiatu płońskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22370 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie)
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i orzecznictwa na stronach 167-188.
Zawiera: Aksjologiczne podstawy regulacji prawnej w sferze OZE // Rozwój globalny regulacji prawnej związanej ze sferą OZE oraz wpływ tej regulacji na udział OZE w krajach UE // Podmioty administrujące i ich zadania w sferze OZE // Rola gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju OZE w ujęciu normatywnym // Normatywne determinanty lokalizacji infrastruktury energetycznej z odnawialnych źródeł w giminie oraz realizacji tych inwestycji (ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wiatrowych) // Wpływ regulacji prawnej związanej z ochroną środowiska i ochroną przyrody na rozwój OZE // Problemy i wnioski wynikające z administracyjnoprawnej analizy regulacji prawnej w sferze OZE.
Dla praktyków zajmujących się prawem energetycznym - adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
Streszczenie: W monografii przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Analizie poddano przede wszystkim zadania i uprawnienia gminy w tym zakresie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21781/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik / Wojciech Dziomdziora. - Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. - 135 stron : ilustracje ; 21 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 133-135.
Czym jest cyberbezpieczeństwo? // Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa // Krajowe Ramy Interoperacyjności // Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w kontekście cyberbezpieczeństwa // Chmura obliczeniowa a cyberbezpieczeństwo // Rola prawnika urzędu w budowie cyberbezpieczeństwa // Podsumowanie - odpowiedzi na często zadawane pytania.
Streszczenie: W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wymogi, jakie stawiają regulacje Krajowych Ram Interoperacyjności. Ponadto uwzględniono kwestie ochrony danych osobowych, jako istotnego elementu ochrony informacji, oraz regulacje związane z bezpiecznym korzystaniem z usług chmurowych. Zwrócono szczególną uwagę na rolę prawnika w procesie budowy cyberbezpieczeństwa jednostki samorządu terytorialnego i zasady, którymi powinien on kierować się w pracy, korzystając z narzędzi teleinformatycznych. Książka przybliża strategie ataku i obrony w cyberprzestrzeni oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3247, IBC-3246 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3245/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Drugie miejsce wydania na podstawie serwisu e-ISBN.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 225-234.
Bezpieczeństwo lokalne w polityce państwa // Istota i zakres postrzegania problematyki bezpieczeństwa państwa // Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa // Władze lokalne jako kreator działań zapewniających bezpieczeństwo publiczne i powszechne // Samorząd w systemie bezpieczeństwa państwa // Lokalny aparat administracyjny w systemie bezpieczeństwa państwa // Podział kompetencji pomiędzy wojewódzką administracją rządową a samorządową // Lokalne strategie bezpieczeństwa // Bezpieczeństwo lokalne w sytuacji zagrożenia wojennego i ochrona ludności // Organizacja systemu obrony i przygotowań obronnych na szczeblu lokalnym // Ochrona ludności w sytuacji zagrożenia wojennego // Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego // Zadania władz samorządowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego // Metody działań prewencyjnych i współpracy z lokalną społecznością // Metody działania Policji i współpraca ze strażą gminną i lokalną społecznością // System przeciwdziałania i zwalczanie patologii społecznych w Polsce // System przeciwdziałania narkomanii i zjawiskom powiązanym // System przeciwdziałania alkoholizmowi // System przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przemocy domowej) // Projektowanie programów przeciwdziałania patologiom // Projektowanie programów przeciwdziałania patologiom // Przykładowe rozwiązania systemowe w konstruowaniu strategii przeciwdziałania narkomanii // Przykładowe rozwiązania systemowe w konstruowaniu strategii przeciwdziałania alkoholizmowi // Przykładowe rozwiązania systemowe w konstruowaniu programu przeciwdziałania przemowy domowej (w rodzinie).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3181 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3179/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografie przy rozdziałach.
Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
Streszczenie: Niniejsza publikacja jest próbą poszukiwania odpowiedzi na szereg pytań z obszaru obrony narodowej, ale nie tylko. Publikacja zawiera poglądy związane z budowaniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego, aspektami bezpieczeństwa społeczności lokalnej, jak również współdziałania służb, inspekcji i straży w realizacji określonych zadań obronnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2572 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-413/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Bibliografia na stronach 297-306.
Zawiera: Geneza nowoczesnej administracji państwowej. Miejsce resortu spraw wewnętrznych w administracji państwowej w ujęciu prawno-historycznym -- Czasy stanisławowskie -- Dzieje porozbiorowe (1795-1918) -- II Rzeczpospolita (1918-1943) -- II wojna światoa (1939-1945) -- Polska Ludowa (1944-1989) -- III Rzeczpospolita.
Streszczenie: Monografia ta stanowi pionierską próbę ukazania ewolucji przemian organizacyjnych oraz zakresu przedmiotowego administracji spraw wewnętrznych w Polsce od XVIII w. do współczesności. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2534, IBC-2533 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2532/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia przy niektórych pracach.
Streszczenie: Zamieszczono referaty zaprezentowane na sympozjum. Tematyka: unieszkodliwianie i likwidacja odpadów pozostałych po przeprowadzonej akcji ratowniczej z udziałem materiałów niebezpiecznych; ratownictwo chemiczne i ekologiczne, nadzwyczajne zagrożenia środowiska i in.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-684/2 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-684/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
Streszczenia także w języku angielskim.
Bibliografia przy rozdziałach
Zawiera: Implementacja dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Konsekwencje dla prasy lokalnej // Współczesny kryzys zaufania do prasy. Propozycje zmian prawa Unii Europejskiej... Uwagi w kontekście funkcjonowania // Prasa samorządowa w dyskursie publicznym i społecznym // Autoryzacja tekstu - prawo czy obowiązek? // Prasa lokalna a prasa samorządowa. Konflikt czy symbioza? // Potencjał wykorzystania mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych − zarys problemu // Społeczno-kulturowe konteksty funkcjonowania prasy lokalneji samorządowej // Rola mediów w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie kryzysowe jako działalność organów administracji publicznej // Wpływ motywacji na podejmowanie rehabilitacji u pacjentówniesprawnych ruchowo a znaczenie mediów w promocji zdrowia // Prasa regionalna i ogólnopolska o produktach lokalnych // Projekt „Opowiadamy Polskę” jako narzędzie strategii narracyjnej wizerunku Polski w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym // Prasa lokalna w perspektywie rozwoju audiowizualności // Wpływ dyrektywy o ochronie sygnalistów na funkcjonowanie prasy lokalnej // Mediacje w prawie administracyjnym a poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych // Samorządowe finansowanie wydawnictw - podsumowanie.
Streszczenie: Autorzy monografii zatytułowanej Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych podjęli się trudnego zadania określenia roli, jaką odgrywa prasa lokalna i samorządowa w polityce informacyjnej. Aby można było tego dokonać, przybliżyli warunki prawne dotyczące procesu informowania, wska-zując przy tym na dostępne narzędzia stosowane w polityce informacyjnej. Ni-niejsze opracowanie ukazuje, że w dalszym ciągu szuka się rozwiązań, które mogłyby instytucjonalnie wzmocnić prasę lokalną i samorządową z uwzględ-nieniem nowych mediów. Publikacja przedstawia wypowiedzi naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a także praktyków zajmujących się tą problematyką. Ubogacają ją rozważania Autorów oraz prezentacja poszczególnych rozwiązań prawnych. Inspiracją opracowania była zorganizowana 21 maja 2019 r. konferencja na-ukowa zatytułowana „Nowe media. Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych” zorganizowana przez Zakład Prawa i Administracji Szko-ły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z Komisją Samorzą-du Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP oraz Instytut Dzien-nikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. [ze Wstępu]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1143/15, W-1143/14, W-1143/13, W-1143/12, W-1143/11, W-1143/10, W-1143/9, W-1143/8, W-1143/7, W-1143/6, W-1143/5, W-1143/4, W-1143/3 (13 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1143/2 Czyt., W-1143/1 Czyt. [magazyn] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografie przy rozdziałach.
Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
Streszczenie: W dniu 14 listopada 2012 r. pt: „Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Policją i administracją samorządową w sytuacjach zagrożeń”. Głównym celem konferencji było zebranie doświadczeń Sił Zbrojnych, Policji, Poczty Polskiej, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i administracji samorządowej szczebla powiatowego w zakresie realizacji zadań obronnych. Jednocześnie, konferencja ta, ukierunkowana na administrację samorządową szczebla powiatowego i gminnego wskazała formy ujednolicenia przygotowań obronnych na poziomie powiatu i gminy, zarówno w zakresie opracowywanej dokumentacji, jak i prowadzenia szkolenia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2570 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2569/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2726, IBC-2725 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2724/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej