Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(2)
E-booki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Gołębiowska Anna (prawnik)
(1)
Hryszkiewicz Dominik
(1)
Kauf Sabina
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Płotek Marcin
(1)
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Zawadzak Tadeusz
(1)
Zientarski Piotr Benedykt (1952- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Sektor publiczny
(7)
Administracja publiczna
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Informacja publiczna
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Policja
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ryzyko
(1)
Sektor prywatny
(1)
Zadania publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
dydaktyka
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Zarządzanie i marketing
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Transport i logistyka
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Metody i Techniki Zarządzania)
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Współczesne tendencje rozwoju nauk o zarządzaniu // Zarządzanie publiczne jako teoria i praktyka // Publiczne zarządzanie strategiczne // Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych // Zarządzanie programami i projektami publicznymi // Kultura organizacji publicznej // Nowoczesne przywództwo w organizacjach publicznych // Zarządzanie partycypacyjne // Transformacja uczelni publicznych na przykładzie wybranych metod zarządzania jakością kształcenia // Diagnozowanie kultury organizacyjnej w podmiocie leczniczym - studium szpitala publicznego.
Współfinansowanie: Społeczna Akademia Nauk
Streszczenie: W publikacji opisane zostało miejsce zarządzania publicznego w rodzinie nauk o zarządzaniu, metody zarządzania służbami publicznymi oraz ich zastosowania w wybranych typach działalności. Tytułowe „instrumentarium” rozumiane jest metaforycznie i szeroko, jako istota zarządzania publicznego, ale także metody organizacyjne oraz ich aplikacje w odniesieniu do sfery publicznej. Autorzy publikacji najwięcej uwagi poświęcili metodom zarządzania jakością, zarządzania projektami oraz strategii i kulturze organizacyjnej. Analizy zostały zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z sektorów opieki zdrowotnej i szkolnictwa wyższego. Książka przeznaczona jest dla menedżerów sektora publicznego, badaczy i studentów zainteresowanych zarządzaniem oraz pracowników administracji i służb publicznych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21560, I-21559 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21558/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie: Publikacja ta dotyka zasadniczych problemów związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, kontekstów podejmowania decyzji w tych sytuacjach, ratownictwa i zabezpieczenia logistycznego, a także wielowymiarowej i interdyscyplinarnej współpracy elementów systemu zarządzania kryzysowego. Problemy podejmowane przez autorów poszczególnych części pracy, dotyczą skali makro- i mikrozarządzania kryzysowego, co wydaje się równie wartościowe dla potencjalnego czytelnika.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2402, IBC-2325 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2324/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej / Tadeusz Zawadzak. - Warszawa : Difin, 2020. - 204, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.
Bibliografia na stronach 201-204.
Zagadnienia wprowadzające // Rola, funkcje i struktura sektora publicznego // Niektóre czynniki i sprawności zarządzania sektorem publicznym // Ekonomia, zarządzanie, kontrola // Podstawowe pojęcia i ich relacje // Potrzeby ludzkie // Proces gospodarowania // Praca jako siła wytwórcza // Zarządzanie jako siła wytwórcza // Podstawy zarządzania organizacją // Organizacja jako system // Pojęcie, rodzaje i cechy organizacji // Pojęcie, rodzaje i zasady zarządzania // Proces zarządzania // Zarządzanie procesami i projektami // Zarządzanie jakością pracy // Style i systemy zarządzania // Socjologiczne czynniki zarządzania // Kultura organizacyjna // Kontrola zarządcza organizacji // Uwagi wstępne // Pojęcie i przesłanki kontroli // Funkcje i zadania kontroli // Proces kontroli // Standardy kontroli zarządczej // Organizacja kontroli zarządczej // Środki i metody kontroli zarządczej // Kryteria kontroli zarządczej // Mapa kontroli zarządczej // Czynniki gospodarowania zasobami publicznymi // Klasyfikacja ogólna // Zasoby publiczne // Rodzaje ryzyka // Druga ekonomika // Niegospodarność // Czynniki ekonomiczne // Czynniki prawne // Czynniki społeczno kulturowe // Kontrola gospodarki zasobami organizacji // Kontrola gospodarki kadrowej // Kontrola gospodarki informacyjnej // Kontrola gospodarki finansowej // Kontrola procesu zarządzania // Kontrola procesu planistyczno-decyzyjnego // Kontrola organizacji pracy // Kontrola systemu motywacji // Kontrola zmian organizacyjnych // Ogólne czynniki zmian organizacyjnych // Rodzaje i przesłanki zmian organizacyjnych // Proces i metody zmian organizacyjnych .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. IBC-3216/Czyt.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. IBC-3218, IBC-3217
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: Monografia zatytułowana "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji" stanowi zbiór artykułów zawierających założenia i rozstrzygnięcia teoretyczne, a także wyniki badań, analizy, porównania oraz przemyślenia Autorów zajmujących się zagadnieniami związanymi z problematyką informacji publicznej, a szczególnie ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego w administracji. Przedstawiona monografia stanowi nie tylko prezentację wybranych aspektów z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w administracji, ale również może służyć jako materiał pomocniczy w studiowaniu tej problematyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21242, I-21241 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21240/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w sektorze publicznym / Sabina Kauf. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - 169 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Zarządzanie. Logistyka)
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Bibliografia na stronach 155-165. Indeks.
Zawiera: Logistyka i jej rola w realizacji zadań publicznych // Logistyka publiczna w warunkach deregulacji sektora publicznego // Logistyka publiczna w procesach tworzenia wartości // Logistyka publiczna w zarządzaniu siecią organizacji // Logistyka publiczna w praktyce zarządzania sektorem publicznym.
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Opolski
Streszczenie: Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i dostarczania wartości dla interesariuszy. Autorka koncentruje się na kluczowych zagadnieniach zarządzania łańcuchem dostaw, zwracając uwagę na potencjały optymalizacji działań w sektorze publicznym. Zakres podejmowanych zagadnień został dobrany pod kątem problemów, z którymi samorządowcy mogą mieć do czynienia w praktyce zarządzania jednostką terytorialną. Książka pokazuje najważniejsze obszary zastosowania logistyki w realizacji zadań publicznych, tak by można było podnieść ich jakość oraz rozszerzyć skalę przy jednoczesnej racjonalizacji wydatkowania skromnych zasobów budżetowych, będących w dyspozycji samorządów. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21945 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21944/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 164-185. Indeks.
Publikacja przygotowana w ramach projektu pt. "Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/00537.
Streszczenie: W prezentowanej książce Autorka przedstawia nowe ustalenia z zakresu teorii organizacji, zarządzania publicznego i współpracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-2412 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2411/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Logistyka
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim. Spis treści także w jezyku angielskim.
Streszczenie: W niniejszej monografii przedstawiamy różne formy działania podejmowane w związku z zarządzaniem logistyką w administracji publicznej. Poruszone zostały problemy związane z szeroko rozumianą logistyką. Praca uzupełniona jest o aspekty prawne odnoszące się do pracowników pionów logistycznych, a także o kwestie związane z zarządzaniem oraz elementy historyczne. [ze Wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2562/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again