Form of Work
Artykuły
(13)
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(9)
Author
Ciuka-Witrylak Małgorzata
(3)
Dmochowska Anna
(2)
Matuszkiewicz Rafał
(2)
Ościłowska Barbara
(2)
Baranowski Dariusz
(1)
Bartyzel Mariusz
(1)
Berus Przemysław
(1)
Białek Jan
(1)
Borusiewicz Rafał
(1)
Bąk Damian
(1)
Chmielewski Jarosław
(1)
Chmielwoeic Bartłomiej
(1)
Chowaniec Czesław (nauki medyczne)
(1)
Cygańczuk Krzysztof
(1)
Daszkiewicz Tomasz
(1)
Dreger Maria
(1)
Dziechciaż Małgorzata
(1)
Falaciński Paweł
(1)
Gaj Grzegorz
(1)
Gorączko Wiesław
(1)
Grzybek Marika
(1)
Grzymisławska Justyna
(1)
Guzewski Piotr
(1)
Gworek Barbara
(1)
Jacygrad Natalia
(1)
Jagodziński Mariusz
(1)
Jakubczak Weronika
(1)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(1)
Karski Leszek
(1)
Kledyński Zbigniew
(1)
Kocel Grzegorz
(1)
Kociemba Wojciech
(1)
Kotulek Grzegorz
(1)
Król Bernard
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Landrat Marcin
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Lewandowski Tomasz
(1)
Lis Marek
(1)
Lorkiewicz-Muszyńska Dorota
(1)
Machowska Agnieszka
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Małozięć Daniel
(1)
Miecznikowska Izabela
(1)
Nawrot Filip
(1)
Ochociński Łukasz
(1)
Ożana Piotr
(1)
Papis Bartłomiej
(1)
Piros Ilona Anna
(1)
Piętak Arkadiusz
(1)
Polańczyk Andrzej
(1)
Półka Marzena
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Rybczyńska Violetta
(1)
Rybicki Andrzej
(1)
Salamonowicz Zdzisław
(1)
Sapieszko Katarzyna
(1)
Skotnicki David
(1)
Skowronek Rafał
(1)
Sobek Jakub
(1)
Sobol Julia
(1)
Szajner Jarosław
(1)
Szarek Łukasz
(1)
Szczygielski Kamil
(1)
Sędłak Bartłomiej
(1)
Wieliczko Mariusz
(1)
Wiśniewski Tomasz
(1)
Wychocki Jacek
(1)
Wójtowicz Bożena
(1)
Włodarczyk Renata
(1)
Zalewska Dorota
(1)
Zalewski Cezary
(1)
Zielecka Maria
(1)
Ziomek Marcin
(1)
Łabęcka Marzena
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Łasica Maciej
(1)
Łuszczki Jarogniew
(1)
Łysiak Sylwia
(1)
Łącki Krzysztof
(1)
Żeber-Dzikowska Ilona
(1)
Year
2020 - 2021
(16)
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Składowiska odpadów
(22)
Pożary
(7)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
odpady komunalne
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Prawo
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Dym
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Grupy specjalistyczne
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Kryminalistyka
(1)
Medycyna
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Popiół
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Produkty spalania
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł drzewny
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Pyły
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Spalanie
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Wybuchy
(1)
Zanieczyszczenia
(1)
ekologia
(1)
odpady promieniotwórcze
(1)
zagrożenie środowiska
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Pruszków (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Ochrona środowiska
(4)
Inżynieria i technika
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
22 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono konieczność budowy dwóch składowisk odpadów promieniotwórczych (powierzchniowego dla odpadów nisko- i średnio- aktywnych oraz głębokiego dla odpadów wysokoaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego). Przedstawiono podstawy prawne i założenia techniczne składowisk oraz prawdopodobne lokalizacje.
No cover
Article
In basket
Warto słuchać strażaków / Violetta Rybczyńska // W: Strażak. - 2020/7 strony 20-21.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono przebieg działań gaśniczych w zakładzie zagospodarowania odpadów w Piotrowie Pierwszym (pow. kościański). Zwrócono uwagę, że na sprawne i szybkie przeprowadzenie akcji miały wpływ przeprowadzane wcześniej w zakładzie ćwiczenia, a co za tym idzie znajomość terenu, stosowanych w przedsiębiorstwie technologii i zabezpieczeń oraz zrealizowanie wniosków z ćwiczeń zarówno przez kierownictwo zakładu, jak i strażaków.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych nie zapobiega wszystkim związanym z jego obecnością zagrożeniom, do których należy pył zawieszony, emitowany przez wiele lat eksploatacji składowiska oraz deponowany na terenach sąsiadujących bezpośrednio z nim. Wyniki badań wykazały przekroczenia stężenia pyłu, co wiąże się z krótkim okresem poeksploatacyjnym, sąsiedztwem drogi dojazdowej, a także unoszeniem zdeponowanego pyłu podczas badań.
No cover
Article
In basket
Przewidzieć pożar. Część1 / Jakub Sobek //W: Security & Alarm Systems = Bezpieczeństwo i Systemy Alarmowe : SEC & AS. - 2018/4 strony 86-89.
Sygnatura: CP - 125
Streszczenie: Znaczenie zastosowania kamer termowizyjnych do monitorowania wysypisk śmieci.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: W złożu odpadów na składowisku − w wyniku procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych − powstaje wiele szkodliwych związków. Wody opadowe infiltrujące złoże składowanych odpadów powodują powstawanie odcieków, które zawierają substancje niebezpieczne. W artykule przedstawiono analizę ilościową i jakościową odcieków ze składowiska Łubna, po kilku latach od jego zamknięcia. Celem badań było wskazanie zagrożeń związanych z możliwością przedostania się ich przez ekrany przeciwfiltracyjne do gleby i wód gruntowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Odpady stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ich składowiska przyczyniają się do skażenia gleby i wód oraz są źródłem niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego. Ponadto unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie prowadzi do utraty wielu cennych surowców. Przyjęty przez UE pakiet dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego wyznacza ambitne cele w zakresie recyklingu i składowania odpadów, jednak nadal ponad 25% europejskich odpadów jest składowana. W przypadku Polski to wciąż ponad 40%, a regulacje unijne zakładają ograniczenie składowania do 2035 r. do poziomu 10%. Problemem są frakcje odpadów komunalnych po procesach biologiczno-mechanicznej obróbki, które zazwyczaj są unieszkodliwiane poprzez składowanie, mimo że ich właściwości fizyczno-chemiczne wskazują na możliwość ich zagospodarowania (np. odzysk energetyczny). Przedstawiono właściwości termiczne oraz sposoby przetwarzania nierecyklowalnych frakcji odpadów w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska odpadów komunalnych.
No cover
Article
In basket
Płonące składowiska odpadów / Krzysztof Łangowski // W: Strażak. - 2018/7 strony 52-53.
Sygnatura CP-15.
W 2018 r była dość spora liczba pożarów wysypisk i składowisk odpadów. bardzo częśto przybierają duże rozmiary. Wówczas konieczne jest zaangazowanie znacznych sił i środków do ich ugaszenia. Akcje te trwają kilka dni, a niekiedy dłużej. Przedstawiono charakterystykę pożarów wysypisk śmieci, przykłady ww. pożarów oraz aspekty praktyczne i bezpieczeństwo ratowników.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych uwalnianych w wyniku pożarów składowisk odpadów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Uwzględniono także niektóre aspekty edukacyjne.
No cover
Article
In basket
Trujące składowisko / Lech Lewandowski // W: Strażak. - 2021/5 strony 22-23.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Podano przykłady akcji ratowniczo-gaśniczych podczas gaszenia pożarów nielegalnych składowisk odpadów w województwie dolnośląskim.
No cover
Article
In basket
1000 strażaków w akcji / Arkadiusz Piętak // W: Strażak. - 2021/1 strony 20-22.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Opisano przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej podczas gaszenia pożaru składowiska opon w Raciniewie (pow. chełmiński). Omówiono współpracę z innymi służbami, taktykę działań oraz problem związany z powstaniem toksycznych dymów w powietrzu.
No cover
Article
In basket
Toksyczny dym nad miastem / Mariusz Jagodziński // W: Strażak. - 2020/9 strony 6-8.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono przebieg akcji podczas gaszenia pożaru składowiska odpadów w Kutnie w lipcu 2020 r. Szczególne zagrożenie stanowiły wybuchy beczek z łatwopalną zawartością.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Na przykładzie pożarów składowiska odpadów na terenie byłych zakładów "Boruta" w Zgierzu i składowisk odpadów w Trzebni (Małopolska),przeprowadzono analizę stanu prawnego składowania odpadów i przyczyn tych pożarów. Badano także skutki uwolnienia do atmosfery, gleby i wody dużych ilości szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 142-143.
Streszczenie: Niniejsza praca powstała w celu zebrania i usystematyzowania zagadnień i wytycznych pożarowych w zakresie składowisk, segregacji, utylizacji oraz przetwarzania odpadów oraz postępowania w zakresie formalnym, związanym z uzyskaniem pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej, w sprawie warunków pożarowych, które powinny być spełnione dla różnego rodzaju miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów. W pracy omówiono przyczyny powstania zmian w regulacjach prawnych, podstawy formalne związane z sankcjonowaniem stosownych warunków pożarowych w zakresie magazynowania, segregowania i przetwarzania odpadów oraz przyszłe zmiany w przepisach, które weszły w życie z dniem 4 marca 2020 roku. [Za Autorką]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18051/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia wzrostu liczby pożarów składowisk odpadów oraz problemy związane z klasyfikacją odpadów, szczególnie na składowiskach niemających uregulowanego statusu lub nielegalnych. Opisano metody i procedury poboru próbek do badań, wykorzystywane techniki badawcze i pomiarowe oraz zadania i działania służb odpowiedzialnych za prawidłowość i bezpieczeństwo przechowywania i składowania różnego typu substancji np. Transportowy Dozór Techniczny.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-69.
Streszczenie: Pożary na składowiskach odpadów sztucznych mają coraz częściej miejsce, dlatego ważne jest przedstawienie ich przyczyn i konsekwencji występowania. W szczególności, istotną kwestią jest skład chemiczny i ilość substancji uwalniających się podczas procesu spalania odpadów sztucznych oraz to, jaki mają one wpływ na środowisko i ludzi. Wobec powyższego kluczowe jest przeanalizowanie obecnie obowiązujących strategii i regulacji zapobiegających i zmniejszających występowanie pożarów składowisk odpadów sztucznych. Ważną kwestią jest także zaproponowanie rekomendacji najlepszych strategii dla Polski, adekwatnie do trendów światowych. Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt oceny wpływu pożarów składowisk na bezpieczeństwo ekologiczne. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17710/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Monografie Circular Economy - Technologie ; t. 1)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - spalanie i wybuchy
Bibliografia, netografia, wykaz norm strony 148-153.
Zawiera: Wprowadzenie do problematyki zagospodarowania ubocznych produktów spalania // UPS - zagrożenie czy szansa // Zagospodarowanie UPS jako problem techniczny i biznesowy // Problemy zagospodarowania przez składowanie // Sposoby zagospodarowania nowych rodzajów UPS.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Circular Economy to gospodarka o obiegu zamkniętym – „blisko-zero-odpadowa”, w której poprzez wielokrotne wykorzystanie zużytych produktów i towarzyszących ich wytwarzaniu produktów ubocznych końcowa ilość odpadów jest minimalna. W Polsce, w której pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła bazuje na spalaniu paliw stałych, głównie węgla kamiennego i brunatnego, zapotrzebowanie na dobre technologie przyjazne środowisku szybko wzrasta. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie i daje początek serii wydawniczej monografii poświęconych idei Circular Economy z naciskiem na aspekty techniczne tej problematyki. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21736 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21735/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 38-43.
Streszczenie: W pracy dyplomowej przedstawiono dwie firmy które zajmują się gospodarką odpadami na terenie powiatu sanockiego. Zamieszczono tabele w których zamieszczone są poszczególne odpady oraz ich kody. W pracy opisano również wymogi formalno-prawne dla firm które zajmują się gospodarką odpadami. Wszystkie zagadnienia ujęte w pracy pokazane zostały pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. W niniejszej pracy podjęto próbę osiągnięcia celu za pomocą analizy zebranej dokumentacji, postanowień w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17212 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 66-68.
Streszczenie: Głównym celem pracy pt.: Pożary składowisk odpadów w Polsce i w Europie – analiza działań gaśniczych było pokazanie jak w zależności od sytuacji panującej na miejscu zdarzenia zmienia się taktyka obranych działań gaśniczych oraz wskazanie ich wspólnych cech po to, aby przedstawić optymalne rozwiązania organizacyjne na różnych poziomach dowodzenia. Przeprowadzona została analiza czterech zdarzeń – dwa z nich wystąpiły na terenie Polski, a dwa następne na terenie Niemiec. W analizie zawarte zostały informacje o całym przebiegu zdarzenia – od momentu dysponowania JOP do miejsca zdarzenia, poprzez podjęte działania, obraną taktykę, wystąpienie trudności, ewakuację, ilość zapotrzebowania wodnego, podział na odcinki bojowe oraz o rozwiązaniach w zakresie radzenia sobie z wodami pogaśniczymi. W pierwszej części pracy omówiono teoretyczne aspekty działań gaśniczych, natomiast część druga (badawcza) przedstawia porównanie zdarzeń oraz w późniejszym etapie przedstawia propozycję optymalnej organizacji działań. Podczas tworzenia niniejszej pracy napotkano na trudności związane z optymalną interpretacją analizowanych zdarzeń, ze względu na fakt stosunkowo krótkiego stażu pracy zawodowej autora, jako funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17671/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 70-73.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza mająca na celu sprawdzenie bezpieczeństwa pożarowego składowisk odpadów na podstawie obecnych przepisów prawnych. Sprawdzenie bezpieczeństwa pożarowego na składowiskach opierało się głównie na analizie ustawy o ochronie przeciwpożarowej ustawy o odpadach oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W pracy zostały sprawdzone wszystkie zapisy powyższych aktów prawnych, które odnoszą się do bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach służących gospodarowaniu odpadami. W świetle powyższej analizy i danych statystycznych ustalono, że ilość pożarów składowisk w ostatnich latach znacząco wzrosła wskutek rażących zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz wzmożoną ilość podpaleń o charakterze przestępczym. W odpowiedzi na wzmożoną ilość pożarów składowisk wprowadzono szereg zmian legislacyjnych wprowadzających regulacje prawne dotyczące tych obiektów oraz zwiększające kompetencje organów, które mogą skontrolować obiekty gospodarowania odpadami. Najważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego jest zmiana procesu udzielania zezwolenia za zbierania i magazynowanie odpadów i udzielenie w tej kwestii możliwości wydania postanowienia przez Państwowa Straż Pożarną. Zostały też określone wymagania bezpieczeństwa pożarowego składowisk odpadów w oddzielnym rozporządzenie. W świetle powyższych zmian można stwierdzić, że jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania, które są zapisane w polskim systemie prawnym, bezpieczeństwo pożarowe składowisk będzie na wysokim poziomie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16719 (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 47.
Streszczenie: Niniejsza praca podejmuje tematykę analizy zagrożeń, jakie występują na składowisku odpadów komunalnych należącym do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie. Dokonano jej na podstawie analizy wyników monitoringu przeprowadzonego w latach 2016-2018. Część teoretyczną stanowi opis czym są i jakim zasadom podlegają składowiska odpadów komunalnych w Polsce. Następnie przedstawiono zagrożenia jakie mogą powodować i sposoby ich rozpoznawania. Celem części badawczej była interpretacja wyników monitoringu poszczególnych parametrów wód powierzchniowych, podziemnych oraz odcieków. Porównano je z wymaganiami zawartymi w odpowiednich aktach prawnych. Wyciągnięte na tej podstawie wnioski sugerują, że głównym zagrożeniem jest emisja zanieczyszczeń do wód podziemnych i ich dalsze rozprzestrzenianie w środowisku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16887 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again