Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Shu Chi-Min
(2)
Wu Sheng-Hung
(2)
Chang Yi-Ming
(1)
Charpentier Jean-Claude
(1)
Cheng Yen-Chun
(1)
Chi Chi-Min
(1)
Chi Jen-Hao
(1)
Chien Ching-Yun
(1)
Dale J.D
(1)
Gabbott Paul
(1)
Horng Jao-Jia
(1)
I Yet-Pole
(1)
Kubiś Michał
(1)
Lee Ming-Jyh
(1)
Lin Chun-Ping
(1)
Lin Hsing-Tu
(1)
Pietrak Karol
(1)
Torvi David A
(1)
Tseng Jo-Ming
(1)
Wang Yeoun-Sheng
(1)
Wen I-Jyh
(1)
Wiśniewski Tomasz S
(1)
Wu Yung-Tin
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(7)
Subject
Skaningowa kalorymetria różnicowa
(7)
Substancje chemiczne
(4)
Analiza termiczna
(3)
Badania pożarnicze
(3)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Symulacja
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
Kable
(1)
Mieszaniny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Stres cieplny
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
badania
(1)
ochrony osobiste
(1)
włókna
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Omówiono główne elementy analizy termicznej m.in. kalorymetrię scanningową (DSC), analizę termograwimetryczną, podstawy i zastosowanie mechanicznej analizy termicznej. Zastosowanie analizy termicznej w produkcji kabli elektrycznych, w biomateriałach, lekach, składnikach żywieniowych, w szkle.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19235 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 32 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Badanie termicznych zagrożeń powstających podczas mieszania nadtlenku wodoru z propanem
Mieszaniny z H2O2 są często przyczyną wybuchu i pożarów. W artykule opisano przyczyny takich wypadków, korzystając z metody termicznej analizy. Przykładowo zanalizowano zagrożenie tworzące się podczas mieszania acetonu (Propanu) z H2O2, okreslając ciepło reakcji metodą różnicowego kalorymetru skanin gowego (DSC). Wyniki wskazują, że H2O2 stwarza bardzo duze zagrożenie wybuchem podczas mieszania CH3COCH3 z H2O2, jako potencjalny czynnik zanieczyszczenia roztowru. Czas osiągnięcia malsymalnej temperatury mieszanin był równy 70 min.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.; Przeciwpożarowa i termiczna analiza różnych odczynników gaśniczych zmieszanych z trójtlenkiem trójacetonu (TATP)
Aceton. woda utleniona i kwas siarkowy są łatwymi syntetykami tworzącymi w normalnych warunkach laboratoryjnych trójtlenek trójacetonu (TATP). Jednakże nie jest to czysty TATP, który jest niebezpiecznym detonatorem w ataku wybuchowym. Celem badań było odróżnienie skutków tłumienia różnych odczynników gaśniczych na roztwór acetonu, wody utlenionej i kwasu siarkowego. Różne funkcje odczynnikó gaśniczych mogą mieć inny zakres reakcji z TATP. W badaniu tym zastosowano różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) w celu wykrycia i analizy rozkładu termicznego wpływu odczynników gaśniczych.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Badaniom poddano przykładowy zestaw tkanin pochodzący z ubrania specjalnego, zbadano zestaw fabrycznie nowy oraz poddany uprzednio obciążeniom cieplnym. Przedstawiono wyniki badań i wnioski.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 24 poz., rys., tab., zał.
Tł .tyt.: Transfer ciepła w cienkich materiałach włóknistych pod wpływem strumienia ciepła o dużej mocy
Omówiono model przenoszenia ciepła poprzez dwa ognioodporne włókna Nomex IIIA i Kevlar/PBI, pod wpływem strumienia ciepła o wysokiej mocy. Odporność termiczną (TPP) badano zgodnie z ASTM D4108, termiczną analizą różnicową (TGA) i przy pomocy kalorymetru scanningowego (DSC)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.: Zapobieganie pożarom i wybuchom dwóch organicznych nadtlenków w połączeniu z pięcioma środkami gaśniczymi
W procesie technologii przemysłowej często dochodzi do pożaru i wybuchu termicznego z pwodou dwóch organicznych nadtlenków: nadtlenek wodoru kumenu (CHP) i nadtlenek etylo-ketonu (MEKPO). Zbadano przy zastosowaniu detekcji termicznej i kalorymetrii skaningowej (DCS) reakcję nadtlenków organicznych z pięcioma środkami gaśniczymi. Wyniki badań pokazują że CHP nie może być zmieszany z proszkami gaśniczymi zawierającymi BC, KBC i XBC w warunkach pożaru. Woda jest dobrym inhibitorem CHP i MEKPO. Proszek gaśniczy ABC nie powinien być dodawany do roztworów MEKPO, ponieważ reakcja jest bardziej niebezpieczna niż w przypadku innych środków gaśniczych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.: Wykorzystanie analizy termicznej, umożliwiającej szacowanie zanieczyszczeń środowiska do prognozowania zagrożeń w magazynowaniu i bezpiecznym transporcie trzeciorzędowego nadtlenku benzoesanu butylu (TBPB)
Nadtlenki organiczne klasyfikowane są jako grupy najbardziej niebezpiecznych wybuchowo i pożarowo związków chemicznych. W artykule opisano wyniki badań TBPB własności termokinetycznych metodą izotermicznych algorytmów kinetycznych i nieizotermicznych równań kinetycznych, przy wykorzystaniu kalorymetrii skaningowej (DSC). W tym celu opracowano modele termicznego wybuchu ciekłego TBPB. Badano ciepło rozpadu, energię aktywacji, graniczną temperaturę w której następuje samoprzyspieszający się rozkład i kontrolę temperatury w czasie rozkładu. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano optymalne warunki magazynowania i transportu TBPB oraz określono parametry termokinetyczne, które mogą być wykorzystane w przemyśle w celu zapobieżenia wybuchom.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again