Source
Katalog zbiorów
(143)
Form of Work
Rękopisy
(75)
Publikacje naukowe
(38)
Artykuły
(22)
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(118)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(118)
Author
Węsierski Tomasz
(31)
Dmochowska Anna
(20)
Polańczyk Andrzej
(20)
Sobolewski Mirosław
(15)
Majder-Łopatka Małgorzata
(6)
Król Bernard
(5)
Mizerski Andrzej
(5)
Rakowska Joanna
(5)
Zaleski Bogdan
(4)
Gancarczyk Dominika
(3)
Lewicka Sylwia
(3)
Adamiak Karol
(2)
Ciuka-Witrylak Małgorzata
(2)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(2)
Jurczak Robert
(2)
Majka Adam
(2)
Małaczyński Marek
(2)
Noszczyk Piotr
(2)
Pędziwiatr Dariusz
(2)
Radwan Katarzyna
(2)
Rudnik Ewa
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Szczerba Krzysztof
(2)
Słota Michał
(2)
Turkowicz Marcin
(2)
Wcisło Dariusz
(2)
Zwolińska Danuta
(2)
Świst Piotr
(2)
Anyżka Cezary
(1)
Babadzhanova O.F
(1)
Babadżanova O.F
(1)
Banera Piotr
(1)
Bieszczad Marcin
(1)
Bojarczuk Konrad
(1)
Brachaczek Wojciech
(1)
Bryła Ryszard
(1)
Bulanda Bartłomiej
(1)
Burda Dariusz
(1)
Chendoszko Piotr
(1)
Chorzępa Remigiusz
(1)
Chudzik Artur
(1)
Ciach Dominik
(1)
Czumaj Mateusz
(1)
Dabrowski Radosław
(1)
Derlatka Kamil
(1)
Dąbrowski Tomasz
(1)
Eichner Rafał Józef
(1)
Farys Anna Magdalena
(1)
Filipczak Marcin
(1)
Fiutak Maciej
(1)
Furgał Tomasz
(1)
Gad Patryk
(1)
Gawron Adam
(1)
Gniazdowska Justyna
(1)
Gołąbek Radosław
(1)
Grinchishin N.M
(1)
Grincziszin N.N
(1)
Grosset Ryszard (1954 - )
(1)
Grudziecki Albert
(1)
Grudzień Mariusz
(1)
Gruszczyński Mateusz
(1)
Górniak Damian
(1)
Gąsior Kacper
(1)
Gładkowska-Kiepura Karolina
(1)
Hupka Jan
(1)
Hyjek Mirosław
(1)
Jakubiec Jakub
(1)
Janic Justyna
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jastrzębski Sebastian
(1)
Jatczak Sylwester
(1)
Jeż Łukasz
(1)
Jurkowski Kamil
(1)
Juszczak Krzysztof
(1)
Jędrzejczak Ilona
(1)
Kaca Grzegorz
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Klata Jarosław
(1)
Kopeć Damian
(1)
Kowalczyk Marek
(1)
Kowalski Kamil
(1)
Kołodziej Krzysztof
(1)
Kościółek Mateusz
(1)
Krawczyk Karol
(1)
Książek Piotr
(1)
Kuzian Piotr
(1)
Kłapyta Zenon
(1)
Laskowski Adam
(1)
Latos Łukasz
(1)
Lesik Tomasz
(1)
Ligaj Paweł
(1)
Lipiński Damain
(1)
Malarczyk Sebastian
(1)
Malinowski Artur
(1)
Marková Iveta
(1)
Matuszkiewicz Rafał
(1)
Małek Jacek
(1)
Mażysz Tomasz
(1)
Year
2020 - 2023
(50)
2010 - 2019
(73)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(13)
Country
Poland
(143)
Language
Polish
(142)
English
(1)
Subject
Sorbenty
(141)
Substancje i produkty ropopochodne
(26)
Metody badawcze
(15)
rozlewy olejowe
(13)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(12)
Akcja ratownicza
(11)
Badania pożarnicze
(11)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(11)
Ratownictwo chemiczne
(10)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(7)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(7)
Opady
(5)
Ratownictwo ekologiczne
(5)
oleje napędowe
(5)
skażenie środowiska
(5)
wyciek cieczy palnej
(5)
Zagrożenia środowiska
(4)
laboratorium
(4)
Absorpcja
(3)
Drewno
(3)
Hydromechanika
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Statystyka pożarnicza
(3)
Substancje chemiczne
(3)
usuwanie skutków katastrof
(3)
Chemia fizyczna
(2)
Chemia organiczna
(2)
Ciecze palne
(2)
Degradacja środowiska
(2)
Dekontaminacja
(2)
Odpady
(2)
Oleje silnikowe
(2)
Ratownictwo
(2)
Recykling
(2)
Ropa naftowa
(2)
Sorbenty mineralne
(2)
Temperatura
(2)
Wypadki drogowe
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
ciecze
(2)
rozlewiska
(2)
skażenie chemiczne
(2)
zagrożenia miejscowe
(2)
środki i urządzenia dezynfekcyjno-odkażające
(2)
Adsorpcja
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Akweny
(1)
Analiza termiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Benzyna
(1)
Chemia
(1)
Chemia nieorganiczna
(1)
Finanse
(1)
Gleba
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Izolacje cieplne
(1)
JRG
(1)
Kwas solny
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Odzież ochronna
(1)
Paliwa płynne
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pianki poliuretanowe
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Rozlewy substancji niebezpiecznych i szkodliwych
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Sytuacje niebezpieczne
(1)
Szkolenie
(1)
Służby mundurowe
(1)
Toksyczność
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Ubranie chemoodporne
(1)
Wyciek
(1)
Zanieczyszczenia
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania
(1)
badania techniczne
(1)
ciała stałe
(1)
ekologia
(1)
geologia
(1)
impregnacja
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
katalog
(1)
materiały włókiennicze
(1)
metale
(1)
minerały
(1)
ochrona przed skażeniami
(1)
ochrona zdrowia
(1)
ochrony osobiste
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
parametry pożarowe
(1)
piasek
(1)
polimeryzacja
(1)
sprzęt oświetleniowy
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(113)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(60)
Inżynieria i technika
(4)
Ochrona środowiska
(4)
143 results Filter
No cover
Article
In basket
Form of Work
Subject
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Celem badań było porónanie skuteczności dwóch sorbentów. W artykule przedstawiono metodę badania sorbentów, ich charakterystykę i właściowści oraz dokonano porównania otrzymanych w badaniach wartości.
No cover
Article
In basket
Analiza chłonności sorbentów organicznych i nieorganicznych w usuwaniu sorbatów olejowych / Jarosław Rajczyk // W: Bezpieczeństwo pożarowe budowli / przewodn. kom. nauk. Zoja Bednarek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2008. - s.467-472.
Form of Work
Subject
Sygnatura P-1502/1 Czyt.
No cover
Article
In basket
Form of Work
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Celem badań było przeanalizowanie jak temperatura sorbatu wpłynie na intensywność sorpcji wybranych sorbentów używanych przez jednostki ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Większą chłonność wykazano podczas prób wykonywanych przy wyższej temperaturze początkowej sorbatu.
No cover
Article
In basket
Form of Work
W związku z rozwojem przemysłu i rolnictwa coraz częściej występuje zagrożenie powodowane czynnikami chemicznymi, które wymknęły się spod kontroli. Powstaje więc potrzeba neutralizacji substancji szkodliwych. Substancjami najczęściej powodującymi skażenia i zagrożenia dla środowiska naturalnego są substancje ropopochodne, które mogą tworzyć rozlewiska i zanieczyszczenia wód, gleby oraz infrastruktury drogowej. Rozlewy substancji szkodliwych likwiduje się najczęściej w wyniku ich sorpcji, za pomocą materiałów pochłaniających zanieczyszczenia, zwanych sorbentami.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4382 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Streszczenie: Zamierzeniem autorów niniejszej pracy było ukazanie krajowej bazy surowców do produkcji sorbentów i katalizatorów mineralnych, aktualnego stanu ich wykorzystania oraz niektórych nowych możliwości w tym zakresie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20277/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Polemika dot. artykułu D. Wcisło "Sorbenty w działaniach ekologicznych PSP" opublikowanego w nr 6/2010.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Dla lepszego poznania właściwości sorbentów przeprowadzono badania, których celem było przygotowanie matematycznego opisu procesu sorpcji i ocena, który z modeli najlepiej opisuje dane uzyskane w laboratorium. W badaniu analizowano olej napędowy i benzynę, a także suchy piasek i sorbent compact. Do opisu wyników procesu sorpcji zastosowano regresję liniową i nieliniową i stwierdzono, że regresja nieliniowa odzwierciedlała dokładniej kształt wyników eksperymentalnych w porównaniu do regresji liniowej.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4422 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Większość środków przeznaczonych do ochrony drewna to substancje trujące dla organizmów żywych i w przypadku niekontrolowanego uwolnienia, mogą stwarzać zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia człowieka. Celem badań była analiza wpływu stopnia rozdrobnienia wybranych sorbentów naturalnych na sorpcję środków ochrony drewna. Sorbent o mniejszym rozmiarze ziaren wykazywał lepsze właściwości sorpcyjne w porównaniu do tego samego sorbentu o większych ziarnach z uwagi na to, że chłonął większą powierzchnią całkowitą.
No cover
Article
In basket
Właściwości sorbentów i ich wykorzystania do zwalczania rozlewów olejowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4399 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Podczas wypadków samochodowych pojawiają się wycieki substancji ropopochodnych, a także płynów eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono analizę procesu sorpcji dwóch sorbatów w skali laboratoryjnej, która została przeprowadzona z wykorzystaniem dedykowanej aparatury eksperymentalnej. Proces sorpcji był znacznie dłuższy dla płynu hamulcowego w porównaniu do oleju napędowego. Zaobserwowano, że zmniejszenie zawartości płynu hamulcowego prowadziło do zmniejszenia wartości sorpcji.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: W artykule zaprezentowano badania wpływu opadów atmosferycznych na wymywanie zasorbowane-go oleju napędowego. Wykazano, iż sorbenty mineralne mogą utracić w wyniku intensywnych opadów ponad 50% ropopochodnej a w przypadku sorbentów bazujących na glinokrzemianach wartość ta może dochodzić aż do 62%. Najlepsze parametry użytkowe uzyskano dla sorbentu hydrofobowego wykonane-go z włókien polipropylenowych dla którego spadek chłonności wyniósł zaledwie 13,71% (RB). Względ-nie dobrą odporność na wymywanie podczas opadów atmosferycznych uzyskano dla preparowanego torfu oraz sorbentu bazującego na skale wulkanicznej dla których ilość wymywanej ropopochodnej była ponad dwukrotnie mniejsza niż w przypadku sorbentów mineralnych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3950 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16126/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 54-56.
Streszczenie: Sorbenty to fundamentalne elementy wyposażenia wozów strażackich. Częstotliwość ich użytkowania przez funkcjonariuszy, ustabilizowała się na wysokim poziomie. Temat pracy magisterskiej dotyczył analizy porównawczej chłonności sześciu wybranych sorbentów dla benzyny lakowej i różnych metod badawczych. Za cel pracy obrano zbadanie chłonności laboratoryjną metodą Westinghousa i laboratoryjną metodą SGSP oraz badania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Podstawowym zadaniem była analiza porównawcza użyteczności różnych metod badawczych dotyczących chłonności sorbentów. Próby w warunkach laboratoryjnych wykonano dwiema metodami, dla sorbentów Ecobark, Eusorb, Lignosorb, Piasek, Compakt, Zugol. Dla każdego materiału przeprowadzono po 3 testy. Zastosowany sorbat to benzyna lakowa. Metoda SGSP polegała na zanurzeniu uzupełnionej sorbentem strzykawki z perforowanym dnem w sorbacie, na głębokość 1-2 mm. Badanie było prowadzone do momentu trzykrotnego powielenia takiego samego rezultatu lub do momentu ustabilizowania się wartości, do 10 minut. Metoda Westinghouse’a polegała na uzupełnieniu sorbentem pojemnika stożkowego. Naczynie badawcze zanurzano na 10 minut w zlewce z sorbatem, następnie czekano kolejne 10 minut, w celu odcieknięcia nadmiaru cieczy. Część praktyczna, przeprowadzona w warunkach zbliżonych do rzeczywistych polegała na usunięciu zagrożenia z rozlewiska benzyny lakowej o powierzchni 1m2, za pomocą sorbentu Compakt. Dwie próby wykonano z nadmiarem materiału, jedną bez nad stanu. Uzyskane rezultaty we wszystkich podejściach miały zbliżoną wartość. Nadmiar sorbentu nie wpływał na zmianę parametru chłonności. Podczas metod laboratoryjnych, osiągnięto średnie wyniki w okolicy 1 dla wszystkich sprawdzanych materiałów, z wyjątkiem Piasku. W czasie prób w warunkach symulujących rzeczywiste zdarzenia ratowniczo-gaśnicze, uzyskana chłonność wyniosła 0,14 i była niższa o 83%, od rezultatu przy metodzie SGSP oraz o 75% od wyniku przy metodzie Westinghouse’a. Osiągnięte wartości pokazały, jak inne są realia badań laboratoryjnych, a praktyczne parametry chłonności sorbentów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18667/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono zachowanie się oleju w lodzie i śniegu oraz technologie stosowane do zwalczania zalewów olejowych. Opisano zastosowanie zapór przeciwolejowych, zbieraczy oleju metody spalania roztworów olejowych oraz sorbowanie.
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16144/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności likwidowania śliskości nawierzchni za pomocą najczęściej stosowanych metod usuwania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni dróg - zastosowanie sorbentu, zmywanie dyspergentem, zmywanie roztworem pożarniczego środka pianotwórczego. Zastosowano różne nawierzchnie występujące na ciągach komunikacyjnych: nawierzchnię asfaltową, przemysłową epoksydową, oraz nawierzchnię z płyt gresowych. Do badania współczynnika tarcia wykorzystano metodę pomiaru najmniejszego kąta nachylenia płaszczyzny przy którym próbnik o określonej masie zaczyna się zsuwać. Wykazano, że żadna z badanych metod nie pozwoliła na przywrócenie pierwotnego współczynnika tarcia. Najlepszy efekt usuwania śliskości nawierzchni uzyskano po zastosowaniu sorbentu uniwersalnego i zebraniu zużytego sorbentu z wchłoniętą cieczą. Dobre własności przywracania przyczepności nawierzchni uzyskano również po zastosowaniu dyspergentu.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again