Source
Katalog zbiorów
(194)
Form of Work
Publikacje naukowe
(71)
Publikacje fachowe
(53)
Artykuły
(44)
Książki
(32)
Rękopisy
(4)
Status
only on-site
(91)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(91)
Author
Wargocki Ludwik
(26)
Lipiński Stanisław
(12)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(6)
Brunacini Alan V
(4)
Berus Przemysław
(3)
Burzyński Edward Mieczysław
(3)
Kalinowski Zdzisław
(3)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(3)
Buczek Jerzy
(2)
Groskrejc Jerzy
(2)
Janiuk Piotr
(2)
Joerschke John
(2)
Kalinko Jacek
(2)
Kern Heinrich
(2)
Kryślak Joanna
(2)
Kucharski Marcin
(2)
Kuziora Łukasz
(2)
Michałowski Waldemar
(2)
Murgallis Robert
(2)
Orankiewicz Grzegorz
(2)
Phelps Burton W
(2)
Skoczylas Józef Jan
(2)
Vaulont Paul
(2)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Anderson Terry
(1)
Baar Robert C
(1)
Barthlen Christian
(1)
Bessel M
(1)
Biernacik Bartosz
(1)
Biernat Ryszard
(1)
Bieńkowski Jerzy
(1)
Bisogni Fabio
(1)
Blazek Roman
(1)
Blicharz Agnieszka
(1)
Bogdan Witold
(1)
Bojar-Kler Bożena
(1)
Borowski Jerzy
(1)
Boćwiński Jan
(1)
Brondeau F
(1)
Brunacini Nick
(1)
Brzeziński Rober
(1)
Brągoszewski Marek
(1)
Buszczyk-Skiba Agnieszka
(1)
Byliński Dariusz
(1)
Chmieliński Bogdan
(1)
Chojnacki Włodzimierz
(1)
Chruzik Henryk
(1)
Ciesielski Andrzej
(1)
Cieślarczyk Marian
(1)
Czesnowski Adolf
(1)
Deadman Ron
(1)
Depczyński Krystian
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Doktór Kazimierz
(1)
Donigiewicz Antoni
(1)
Dudek Józef
(1)
Dymek Dariusz
(1)
Dyrda Mirosław
(1)
Dzielecki Maciej
(1)
Dębska Anna
(1)
Eckman William F
(1)
Eversole John M
(1)
Feder Bogusław
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Feltynowski Mariusz
(1)
Ferch Gunnar
(1)
Fidura Henryk
(1)
Fijałkowska Sylwia
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Frącik Krystian
(1)
Frączek Mariusz (wojskowość)
(1)
Fusco Paulo
(1)
Gahlen Matthias
(1)
Galea E
(1)
Gall R
(1)
Gardocki Dariusz
(1)
Garrison Terry
(1)
Gautier C
(1)
Gawlak Janusz
(1)
Gawliczek Piotr
(1)
Gawęda Krzysztof
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Gałązka Robert
(1)
Gieroń Dariusz
(1)
Graner Ron
(1)
Grosset Ryszard (1954 - )
(1)
Grygiel Mieczysław
(1)
Gustin Bill
(1)
Gwynne S
(1)
Hućko Longin
(1)
Inderbitzin D
(1)
International Association of Fire Chiefs
(1)
Izydorczyk Tomasz
(1)
Jabłoński Ryszard
(1)
Janiak Michał
(1)
Jarocka-Krzemkowska Małgorzata
(1)
Jaroszewicz Julian
(1)
Jasek Marcin
(1)
Jasiewicz Andrzej
(1)
Kaczmarek Magdalena
(1)
Year
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(85)
2000 - 2009
(45)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(23)
1970 - 1979
(20)
1960 - 1969
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(179)
United States
(10)
Germany
(3)
Austria
(1)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(177)
English
(14)
German
(3)
Audience Group
Dowódcy
(1)
Teoretycy wojskowości
(1)
Subject
Stanowiska kierowania
(194)
Dowodzenie
(82)
Organizacja straży pożarnych
(26)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(12)
Wojsko
(12)
Kierowanie
(11)
Proces decyzyjny
(11)
Szkolenie
(10)
Akcja ratownicza
(9)
Zarządzanie kryzysowe
(9)
Łączność
(9)
Psychologia
(8)
Kształcenie
(7)
Zdarzenia nadzwyczajne
(7)
Centra Powiadamiania Ratunkowego
(6)
Komendy straży pożarnych
(6)
Państwowa Straż Pożarna
(6)
Sytuacje kryzysowe
(6)
Współdziałanie służb
(6)
Zarządzanie
(6)
rejon operacyjny
(6)
Socjologia
(5)
Stres
(5)
Taktyka walki z pożarami
(5)
Administracja samorządowa
(4)
Planowanie kryzysowe
(4)
Pożary masowe
(4)
Programy komputerowe
(4)
plany operacyjno-ratownicze
(4)
programy nauczania
(4)
systemy komputerowe
(4)
Akcja gaśnicza
(3)
Alarmowanie
(3)
Bazy danych
(3)
Bezpieczeństwo cywilne
(3)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(3)
Obrona cywilna
(3)
Ochrona ludności
(3)
Projektowanie
(3)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(3)
Psychologia społeczna
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
edukacja
(3)
pedagogika
(3)
samochody specjalne
(3)
sprzęt łącznościowy i alarmowania
(3)
służby ratownicze
(3)
technika gaszenia pożarów
(3)
łączność radiowa
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Działania operacyjne
(2)
Ergonomia
(2)
Filozofia
(2)
Katastrofy
(2)
Kierowanie działaniami ratowniczymi
(2)
Klęski żywiołowe
(2)
Metody badawcze
(2)
Obiekty sportowe
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Organizacja
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Ratownictwo medyczne
(2)
Reagowanie kryzysowe
(2)
Symulacja
(2)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(2)
Transmisja danych
(2)
Zabezpieczenie operacyjne
(2)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
dokumentacja operacyjna
(2)
gotowość operacyjna
(2)
hydranty
(2)
informatyka
(2)
monitoring
(2)
podręcznik
(2)
przepisy
(2)
sztab
(2)
zapobieganie wypadkom
(2)
zarządzanie organizacyjne
(2)
ćwiczenia
(2)
Administracja
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Audyt
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Broń jądrowa
(1)
Centra zarządzania kryzysowego
(1)
DIN Deutsches Institut für Normung
(1)
Dekontaminacja
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Drabiny
(1)
Geoinformacja
(1)
Globalizacja
(1)
Historia
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(66)
Rozprawa naukowa
(1)
Studium przypadku
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Zarządzanie i marketing
(1)
194 results Filter
No cover
Article
In basket
Stanowisko kierowania / Przemysław Berus, Daniel Przewoźniak, Piotr Janiuk // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/8 strony 14-17.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono rozwiązania organizacyjne służby w miejskich i powiatowych stanowiskach kierowania. Omówiono specyfikę służby w SK, wykonywane zadania oraz zagadnienia doskonalenia zawodowego w SK z przedstawieniem braków szkoleniowych i propozycjami odpowiednich działań.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Pierwszy artykuł z nowego cyklu tematycznego dotyczącego budowy krajowego systemu bezpieczeństwa. Omówiono stanowisko kierowania KM PSP w Zielonej Górze.
No cover
Article
In basket
Leadership competence: the bigger picture / A. Lynch // Fire. - 2006/1215 Vol. 99 s.21-23.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł. tyt.: Kompetencje kierownicze: większy wybór
Najlepsi ludzie z dobrą organizacją i zdolnością przywódczą są wykorzystywani do pracy na najlepszych stanowiskach, tak jak w przypadku Hereford and Worcester Fire and Rescue Service. W artykule przedstawiono wymagania i kompetencje przywódcze z dużym doświadczeniem strategicznym na najwyższym poziomie.
No cover
Article
In basket
Współpraca KDR z PSK i WSKR / Przemysław Berus, Tomasz Lewandowski // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/11 strony 14-16.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono znaczenie współpracy kierującego działaniami ratowniczymi ze stanowiskami kierowania w różnych sytuacjach. Szczególnie ważne jest działanie stanowisk kierowania w sytuacjach skomplikowanych, wymagających natychmiastowego wsparcia specjalistów.
No cover
Article
In basket
Wiarygodność przełożonego jako podstawa przywództwa organizacyjnego / Bronisław Rokicki // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 143-148.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
No cover
Article
In basket
Rozwijanie i zabezpieczanie funkcjonowania stanowisk kierowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny / Bernard Wiśniewski // W: Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku - wyzwania i dylematy: praca zbiorowa / red. Tadeusz Jemioła, Kazimierz Rajchel. - Warszawa : Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2008. - s. 333-342.
Sygnatura: IBC-590/Czyt.
No cover
Article
In basket
Praktyka przywództwa w marynarce wojennej Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Brągoszewski // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 225-229.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-390/200, W-390/199, W-390/198, W-390/197, W-390/195, W-390/192, W-390/191, W-390/190, W-390/189, W-390/188, W-390/186, W-390/185, W-390/184, W-390/183, W-390/182, W-390/181, W-390/179, W-390/165, W-390/163, W-390/161, W-390/160, W-390/159, W-390/149, W-390/148, W-390/147, W-390/146, W-390/145, W-390/144, W-390/143, W-390/142, W-390/140, W-390/137, W-390/135, W-390/131, W-390/130, W-390/129, W-390/128, W-390/127, W-390/126, W-390/124, W-390/123, W-390/120, W-390/119, W-390/118, W-390/117, W-390/116, W-390/114, W-390/113, W-390/112, W-390/111, W-390/110, W-390/109, W-390/106, W-390/105, W-390/102, W-390/92, W-390/89, W-390/79, W-390/75, W-390/73, W-390/43, W-390/39, W-390/38, W-390/36, W-390/35, W-390/34, W-390/33, W-390/32, W-390/31, W-390/30, W-390/29, W-390/28, W-390/26, W-390/25, W-390/24, W-390/23, W-390/22, W-390/21, W-390/20, W-390/17, W-390/16, W-390/15, W-390/14, W-390/13, W-390/12, W-390/10, W-390/8, W-390/7 (88 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-390/6 [magazyn], W-390/5 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Oczekiwania środowiska wojskowego od przywódców w dobie restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP / Bogdan Chmieliński, Andrzej Wawrzusiszyn // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 52-60.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
No cover
Article
In basket
Zapotrzebowanie na przywództwo u progu XXI wieku / Anna Dębska // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 29-35.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
No cover
Article
In basket
Przewodzenie i kształtowanie postaw przywódczych w sytuacjach zawodowych / Bogusław Feder // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 18-25.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
No cover
Article
In basket
Przywództwo w kontekście "sztywnej osobowości" / Sylwia Fijałkowska // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 172-177.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
No cover
Article
In basket
Przywództwo w krajach NATO / Piotr Gawliczek // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 265-273.
Grupa tematyczna: NATO
Sygnatura IBC-247/Czyt.
No cover
Article
In basket
Wyzwania wobec współczesnego przywództwa / Małgorzata Kapańska // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 198-202.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
No cover
Article
In basket
Idea przywództwa we współczesnym dowodzeniu / Zenon Nowakowski // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 280-284.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
No cover
Article
In basket
Stanowisko kierowania / Tomasz Ostrowski // Przegląd Pożarniczy. - 1980/7 s.2-5.
Wyróżniono cztery rodzaje etapów czynności stanowiska kierowania oraz przedstawiono system kierowania operacyjnego.
No cover
Article
In basket
Model przywództwa w armii USA a tradycje polskie / Bogdan M. Szulc // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 209-218.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
No cover
Article
In basket
Wódz czy superlider? / Franciszek Ułasik // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 128-132.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-2233 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Taking the lead / R. Wilsher // Fire. - 2008/1304 Vol. 100 s.27-29.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł. tyt.: Objąć kierownictwo
W artykule obajśniono etapy kierowania akcją ratowniczą na przykładzie Buncefield, uwzględniając m.in.: szybkie podejmowanie decyzji, odpowiednie wykonanie zadania, nieszczęśliwe zdarzenia. Krótka charakterystyka dobrego kierownictwa.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again