Źródło opisu
Katalog zbiorów
(194)
Forma i typ
Publikacje naukowe
(71)
Publikacje fachowe
(53)
Artykuły
(44)
Książki
(36)
Dostępność
tylko na miejscu
(91)
dostępne
(11)
Placówka
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(91)
Autor
Wargocki Ludwik
(26)
Lipiński Stanisław
(12)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(6)
Brunacini Alan V
(4)
Berus Przemysław
(3)
Burzyński Edward Mieczysław
(3)
Kalinowski Zdzisław
(3)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(3)
Buczek Jerzy
(2)
Groskrejc Jerzy
(2)
Janiuk Piotr
(2)
Joerschke John
(2)
Kalinko Jacek
(2)
Kern Heinrich
(2)
Kryślak Joanna
(2)
Kucharski Marcin
(2)
Kuziora Łukasz
(2)
Michałowski Waldemar
(2)
Murgallis Robert
(2)
Orankiewicz Grzegorz
(2)
Phelps Burton W
(2)
Skoczylas Józef Jan
(2)
Vaulont Paul
(2)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Anderson Terry
(1)
Baar Robert C
(1)
Barthlen Christian
(1)
Bessel M
(1)
Biernacik Bartosz
(1)
Biernat Ryszard
(1)
Bieńkowski Jerzy
(1)
Bisogni Fabio
(1)
Blazek Roman
(1)
Blicharz Agnieszka
(1)
Bogdan Witold
(1)
Bojar-Kler Bożena
(1)
Borowski Jerzy
(1)
Boćwiński Jan
(1)
Brondeau F
(1)
Brunacini Nick
(1)
Brzeziński Rober
(1)
Brągoszewski Marek
(1)
Buszczyk-Skiba Agnieszka
(1)
Byliński Dariusz
(1)
Chmieliński Bogdan
(1)
Chojnacki Włodzimierz
(1)
Chruzik Henryk
(1)
Ciesielski Andrzej
(1)
Cieślarczyk Marian
(1)
Czesnowski Adolf
(1)
Deadman Ron
(1)
Depczyński Krystian
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Doktór Kazimierz
(1)
Donigiewicz Antoni
(1)
Dudek Józef
(1)
Dymek Dariusz
(1)
Dyrda Mirosław
(1)
Dzielecki Maciej
(1)
Dębska Anna
(1)
Eckman William F
(1)
Eversole John M
(1)
Feder Bogusław
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Feltynowski Mariusz
(1)
Ferch Gunnar
(1)
Fidura Henryk
(1)
Fijałkowska Sylwia
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Frącik Krystian
(1)
Frączek Mariusz (wojskowość)
(1)
Fusco Paulo
(1)
Gahlen Matthias
(1)
Galea E
(1)
Gall R
(1)
Gardocki Dariusz
(1)
Garrison Terry
(1)
Gautier C
(1)
Gawlak Janusz
(1)
Gawliczek Piotr
(1)
Gawęda Krzysztof
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Gałązka Robert
(1)
Gieroń Dariusz
(1)
Graner Ron
(1)
Grosset Ryszard (1954 - )
(1)
Grygiel Mieczysław
(1)
Gustin Bill
(1)
Gwynne S
(1)
Hućko Longin
(1)
Inderbitzin D
(1)
International Association of Fire Chiefs
(1)
Izydorczyk Tomasz
(1)
Jabłoński Ryszard
(1)
Janiak Michał
(1)
Jarocka-Krzemkowska Małgorzata
(1)
Jaroszewicz Julian
(1)
Jasek Marcin
(1)
Jasiewicz Andrzej
(1)
Kaczmarek Magdalena
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(85)
2000 - 2009
(45)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(23)
1970 - 1979
(20)
1960 - 1969
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(179)
Stany Zjednoczone
(10)
Niemcy
(3)
Austria
(1)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(177)
angielski
(14)
niemiecki
(3)
Odbiorca
Dowódcy
(1)
Teoretycy wojskowości
(1)
Temat
Stanowiska kierowania
(194)
Dowodzenie
(82)
Organizacja straży pożarnych
(26)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(12)
Wojsko
(12)
Kierowanie
(11)
Proces decyzyjny
(11)
Szkolenie
(10)
Akcja ratownicza
(9)
Zarządzanie kryzysowe
(9)
Łączność
(9)
Psychologia
(8)
Kształcenie
(7)
Zdarzenia nadzwyczajne
(7)
Centra Powiadamiania Ratunkowego
(6)
Komendy straży pożarnych
(6)
Państwowa Straż Pożarna
(6)
Sytuacje kryzysowe
(6)
Współdziałanie służb
(6)
Zarządzanie
(6)
rejon operacyjny
(6)
Socjologia
(5)
Stres
(5)
Taktyka walki z pożarami
(5)
Administracja samorządowa
(4)
Planowanie kryzysowe
(4)
Pożary masowe
(4)
Programy komputerowe
(4)
plany operacyjno-ratownicze
(4)
programy nauczania
(4)
systemy komputerowe
(4)
Akcja gaśnicza
(3)
Alarmowanie
(3)
Bazy danych
(3)
Bezpieczeństwo cywilne
(3)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(3)
Obrona cywilna
(3)
Ochrona ludności
(3)
Projektowanie
(3)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(3)
Psychologia społeczna
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
edukacja
(3)
pedagogika
(3)
samochody specjalne
(3)
sprzęt łącznościowy i alarmowania
(3)
służby ratownicze
(3)
technika gaszenia pożarów
(3)
łączność radiowa
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Działania operacyjne
(2)
Ergonomia
(2)
Filozofia
(2)
Katastrofy
(2)
Kierowanie działaniami ratowniczymi
(2)
Klęski żywiołowe
(2)
Metody badawcze
(2)
Obiekty sportowe
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Organizacja
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Ratownictwo medyczne
(2)
Reagowanie kryzysowe
(2)
Symulacja
(2)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(2)
Transmisja danych
(2)
Zabezpieczenie operacyjne
(2)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
dokumentacja operacyjna
(2)
gotowość operacyjna
(2)
hydranty
(2)
informatyka
(2)
monitoring
(2)
podręcznik
(2)
przepisy
(2)
sztab
(2)
zapobieganie wypadkom
(2)
zarządzanie organizacyjne
(2)
ćwiczenia
(2)
Administracja
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Audyt
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Broń jądrowa
(1)
Centra zarządzania kryzysowego
(1)
DIN Deutsches Institut für Normung
(1)
Dekontaminacja
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Drabiny
(1)
Geoinformacja
(1)
Globalizacja
(1)
Historia
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(66)
Rozprawa naukowa
(1)
Studium przypadku
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Zarządzanie i marketing
(1)
194 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Stanowisko kierowania / Przemysław Berus, Daniel Przewoźniak, Piotr Janiuk // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/8 strony 14-17.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono rozwiązania organizacyjne służby w miejskich i powiatowych stanowiskach kierowania. Omówiono specyfikę służby w SK, wykonywane zadania oraz zagadnienia doskonalenia zawodowego w SK z przedstawieniem braków szkoleniowych i propozycjami odpowiednich działań.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Pierwszy artykuł z nowego cyklu tematycznego dotyczącego budowy krajowego systemu bezpieczeństwa. Omówiono stanowisko kierowania KM PSP w Zielonej Górze.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Leadership competence: the bigger picture / A. Lynch // Fire. - 2006/1215 Vol. 99 s.21-23.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł. tyt.: Kompetencje kierownicze: większy wybór
Najlepsi ludzie z dobrą organizacją i zdolnością przywódczą są wykorzystywani do pracy na najlepszych stanowiskach, tak jak w przypadku Hereford and Worcester Fire and Rescue Service. W artykule przedstawiono wymagania i kompetencje przywódcze z dużym doświadczeniem strategicznym na najwyższym poziomie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Współpraca KDR z PSK i WSKR / Przemysław Berus, Tomasz Lewandowski // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/11 strony 14-16.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono znaczenie współpracy kierującego działaniami ratowniczymi ze stanowiskami kierowania w różnych sytuacjach. Szczególnie ważne jest działanie stanowisk kierowania w sytuacjach skomplikowanych, wymagających natychmiastowego wsparcia specjalistów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wiarygodność przełożonego jako podstawa przywództwa organizacyjnego / Bronisław Rokicki // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 143-148.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rozwijanie i zabezpieczanie funkcjonowania stanowisk kierowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny / Bernard Wiśniewski // W: Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku - wyzwania i dylematy: praca zbiorowa / red. Tadeusz Jemioła, Kazimierz Rajchel. - Warszawa : Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, 2008. - s. 333-342.
Sygnatura: IBC-590/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Praktyka przywództwa w marynarce wojennej Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Brągoszewski // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 225-229.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-390/200, W-390/199, W-390/198, W-390/197, W-390/195, W-390/192, W-390/191, W-390/190, W-390/189, W-390/188, W-390/186, W-390/185, W-390/184, W-390/183, W-390/182, W-390/181, W-390/179, W-390/165, W-390/163, W-390/161, W-390/160, W-390/159, W-390/149, W-390/148, W-390/147, W-390/146, W-390/145, W-390/144, W-390/143, W-390/142, W-390/140, W-390/137, W-390/135, W-390/131, W-390/130, W-390/129, W-390/128, W-390/127, W-390/126, W-390/124, W-390/123, W-390/120, W-390/119, W-390/118, W-390/117, W-390/116, W-390/114, W-390/113, W-390/112, W-390/111, W-390/110, W-390/109, W-390/106, W-390/105, W-390/102, W-390/92, W-390/89, W-390/79, W-390/75, W-390/73, W-390/43, W-390/39, W-390/38, W-390/36, W-390/35, W-390/34, W-390/33, W-390/32, W-390/31, W-390/30, W-390/29, W-390/28, W-390/26, W-390/25, W-390/24, W-390/23, W-390/22, W-390/21, W-390/20, W-390/17, W-390/16, W-390/15, W-390/14, W-390/13, W-390/12, W-390/10, W-390/8, W-390/7 (88 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-390/6 [magazyn], W-390/5 [magazyn] (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Oczekiwania środowiska wojskowego od przywódców w dobie restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP / Bogdan Chmieliński, Andrzej Wawrzusiszyn // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 52-60.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zapotrzebowanie na przywództwo u progu XXI wieku / Anna Dębska // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 29-35.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przewodzenie i kształtowanie postaw przywódczych w sytuacjach zawodowych / Bogusław Feder // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 18-25.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przywództwo w kontekście "sztywnej osobowości" / Sylwia Fijałkowska // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 172-177.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przywództwo w krajach NATO / Piotr Gawliczek // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 265-273.
Grupa tematyczna: NATO
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wyzwania wobec współczesnego przywództwa / Małgorzata Kapańska // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 198-202.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Idea przywództwa we współczesnym dowodzeniu / Zenon Nowakowski // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 280-284.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Stanowisko kierowania / Tomasz Ostrowski // Przegląd Pożarniczy. - 1980/7 s.2-5.
Wyróżniono cztery rodzaje etapów czynności stanowiska kierowania oraz przedstawiono system kierowania operacyjnego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Model przywództwa w armii USA a tradycje polskie / Bogdan M. Szulc // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 209-218.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wódz czy superlider? / Franciszek Ułasik // W: Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Leszek Kanarski, Bronisław Rokicki. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. - s. 128-132.
Sygnatura IBC-247/Czyt.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-2233 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Taking the lead / R. Wilsher // Fire. - 2008/1304 Vol. 100 s.27-29.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł. tyt.: Objąć kierownictwo
W artykule obajśniono etapy kierowania akcją ratowniczą na przykładzie Buncefield, uwzględniając m.in.: szybkie podejmowanie decyzji, odpowiednie wykonanie zadania, nieszczęśliwe zdarzenia. Krótka charakterystyka dobrego kierownictwa.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej