Source
Katalog zbiorów
(3)
Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(1)
Author
Śmiałek Wiesław
(2)
Babiński Aleksander
(1)
Dróżdż Aneta
(1)
Frączek Mariusz (wojskowość)
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Gromek Paweł
(1)
Gwardyński Robert
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Lubiewski Paweł
(1)
Matuszek Grzegorz
(1)
Pączkowski Tomasz
(1)
Sowizdraniuk Piotr
(1)
Szela Artur
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Policja
(3)
Straż Graniczna (1991- )
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Interpol
(1)
Ochrona ludności
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Służba Ochrony Państwa (SOP)
(1)
Terroryzm
(1)
Zwalczanie
(1)
Żandarmeria Wojskowa (Wojsko Polskie ; 1990- )
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
2001-
(2)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Kanada
(1)
Liechtenstein
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
3 results Filter
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Normatywno-podmiotowy wymiar udziału formacji policyjnych w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności // Współpraca policji z prokuraturą w czynnościach dochodzeniowo - śledczych // Kształcenie policyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa // Kontrola operacyjna Policji a dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów stanowiących "owoce zatrutego drzewa" // The concept of "modus operandi" as one of the features identifying the criminal // Prawne podstawy organizacji szczytu NATO w Polsce w 2016 r. // Struktura i funkcjonowanie Policji w sytuacji kryzysowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej // Służba celno skarbowa - struktura krajowej administracji skarbowej po zmianach z 1 marca 2017 r. // Żandarmeria Wojskowa w systemie bezpieczeństwa narodowego // Terrorism and a terrorist offense in the republic of Poland // Służba Ochrony Państwa w sytemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej // Przedmiotowy - funkcjonalny wymiar zaangażowania formacji policyjnych w zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności // Istota policyjnych działań zapobiegawczych a bezpieczeństwo środowisk lokalnych // Straż Graniczna - zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania procederowi handlu ludźmi na terytorium RP // Straż Graniczna a zwalczanie zagrożeń terrorystycznych // Rola Straży Granicznej i Policji w przeciwdziałaniu procederom handlu ludźmi w Polsce // Ochrona prywatności w społeczeństwie informacyjnym // The phenomenon of "smooth surveillance" as an example of infiltration adapted to the changing realities of everyday life // Rola policji w kształtowaniu bezpieczeństwa morskiego Polski // Rola i funkcje Straży Granicznej w procedurze udzielania ochrony międzynarodowej // Współpraca Sużby Więziennej z innymi służbami mundurowymi // Countering bomb terrorism in mineral and pyrotechnical actions of border guard.
Część rozdziałów w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim.
Streszczenie: Praca skierowana jest do analityków, doktorantów i studentów uczelni realizujących badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz prowadzących dydaktykę na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe. Monografia może się również spotkać z zainteresowaniem funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji policyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3239 (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Obszary doskonalenia kooperacji elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa // Uwarunkowania techniczne bezpieczeństwa wewnętrznego w środowisku sieciocentrycznym // Redukcja ryzyka katastrof jako kierunek racjonalizacji zarządzania Państwową Strażą Pożarną // Monitoring wizyjny jako narzędzie zabezpieczenia imprez o charakterze masowym // Zagrożenia cyberprzestrzeni wyzwaniem dla kultury bezpieczeństwa // Sabotaż i dywersja – konteksty działania i doskonalenia zwalczania // Bezpieczeństwo i zagrożenie w kontekście organizacji zgromadzeń religijnych // Analiza podstaw prawno formalnych oceny ćwiczeń zarządzania kryzysowego // Racjonalizacja czasu służby w formacjach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych // Ordery, odznaczenia i medale jako instrumenty nagradzania i motywowania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1159/5, W-1159/4, W-1159/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1159/2 Czyt., W-1159/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa / redakcja naukowa Wiesław Śmiałek. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2021. - 302 strony : fotografie, ilustracje, wykresy, mapy ; 24 cm.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Formacje policyjne wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Wymiar Narodowy // Determinanty bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Ujęcie prawno - instytucjonalne // Analiza działań Policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości // Role and Task of the Customs Service for the Protection of State Security // The police's role in the field of Maintaining Security and Public Order in Poland // Policja w systemie cyberbezpieczeństwa RP // Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce w latach 2013 - 2018 // Zadania formacji mundurowych w zwalczaniu i zapobieganiu terroryzmowi // Problems of Defining the Concept of the Essence Rate Status for Internal Security // Special Security Department Protection Office // Rozwój Straży Granicznej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej // 30 lat funkcjonowania Policji w III RP - ocena działań oraz szanse rozwoju // Policja w systemie antyterrorystycznym RP // Wielozadaniowa mikrosłużba - rzecz o Policji w Liechtensteinie // Rola Policji w bezpieczeństwie wewnętrznym Węgier // Kanadyjska Straż Przybrzeżna jako przykład adaptacji Kanady wobec zmian klimatu w Arktyce // Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w funkcjowaniu sieci EUROSUR // Zadania Military Police Corps (United States) i Żandarmerii Wojskowej. Podobieństwa i różnice // Instytucja oficerów łącznikowych policji w Europie - prawne aspekty funkcjonowania // Formacje policyjne na świecie a zwalczanie zagrożeń terrorystycznych // Interpol w walce z przestępczością cybernetyczną // Use of Media for the Dissemination of terrorism by the officers of this type of crime.
Część prac w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3240 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again