Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(6)
Artykuły
(1)
E-booki
(1)
Rozdział
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Jurgilewicz Marcin
(2)
Babiński Aleksander
(1)
Falecki Janusz
(1)
Guźniczak Cezary
(1)
Janik Wojciech J
(1)
Kamiński Paweł
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Kogut Bogusław
(1)
Krampichowski Adam
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Letkiewicz Arkadiusz (1965- )
(1)
Lubiewski Paweł
(1)
Malinowska Irena (1961- )
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Pawlak Karolina
(1)
Pieczywok Andrzej
(1)
Popis Janusz
(1)
Radkowski Radosław
(1)
Socha Robert
(1)
Sowizdraniuk Piotr
(1)
Szela Artur
(1)
Szołtek Agnieszka
(1)
Tyczkowska-Kowerczyk Anna
(1)
Wieprzowski Waldemar
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wojnarowska-Szpucha Sylwia
(1)
Wojnarowski Jan
(1)
Wojtaszek Henryk
(1)
Zboina Jacek
(1)
Ziobro Jan
(1)
Świerczewska-Gąsiorowska Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(9)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Straż gminna
(11)
Policja
(6)
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Służby mundurowe
(3)
Współdziałanie służb
(3)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(3)
BOR
(2)
Bezpieczeństwo lokalne
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Straż graniczna
(2)
Służby specjalne
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Prawo o zgromadzeniach
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Samorząd gminny
(1)
Straż pożarna
(1)
System obronny państwa
(1)
Systemy bezpieczeństwa
(1)
Terroryzm
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(5)
Czechy
(1)
Litwa
(1)
Województwo śląskie
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia strony 141-150.
Streszczenie: W niniejszej publikacji autor starał się przedstawić w sposób syntetyczny uwarunkowania systemowe oraz kwestie funkcjonalne i strukturalne, tak bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zarządzania kryzysowego, a także wieloaspektowe możliwości wykorzystania potencjału straży gminnych i miejskich w zarządzaniu kryzysowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2507/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15174/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bezpieczeństwo lokalne w obszarze działalności straży miejskiej / mgr Waldemar Wieprzowski // W: Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym : materiały z konferencji, Zamość, 25 czerwca 2010 r. : praca zbiorowa / opracowanie i redakcja Marek Gąska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Zamość : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2011. strony 180-194 b27022602.
Sygnatura: B-455/Czyt.
Streszczenie: W zależności od lokalnych od specyfiki lokalnych problemów, straż miejska wypełnia również inne zadania związane z bezpieczeństwem lokalnym. Czyni to we współpracy z Policją oraz innymi podmiotami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straże miejskie bardzo aktywnie włączają się do realizacji wielu programów prewencyjnych, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży. Czynnie propagują w środowiskach dzieci i młodzieży wzory bezpiecznych zachowań i postaw.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Omówiono zakres działania straży gminnych (miejskich), który został znacznie rozszerzony, od momentu ich powstania w 1990 r. Początkowo ograniczał się do realizacji zadań porządkowo-administracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, obecnie obejmuje również realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Straż gminna (miejska) współpracuje z innymi podmiotami, takimi jak Policja, straże pożarne, pogotowie ratunkowe czy też inne służby ratownicze, zajmuje istotne miejsce wśród podmiotów należących do systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia strony 226-231.
Streszczenie: Celem naukowym monografii jest dokonanie analizy systemu przygotowania i funkcjonowania określonych służb w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ustalenie ich statusu, obowiązków oraz systemu doskonalenia w wypełnianiu podstawowych funkcji w państwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2382, IBC-2381 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2380/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Specyfika zarządzania w straży miejskiej // Historyczne i aktualne uwarunkowania bezpieczeństwa na przykładzie policji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2906, IBC-2905 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2904/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony 179-182.
Streszczenie: Autorzy w monografii rozpatrują cztery główne problemy składające się na potencjał obronny państwa. Są nimi: po pierwsze siły zbrojne, straże, służby i agencje oraz przemysłowy potencjał obronny, po drugie przygotowania mobilizacyjne w siłach zbrojnych, po trzecie programowanie mobilizacji gospodarki oraz przygotowania w jednostkach organizacyjnych administracji i gospodarki do objęcia ich militaryzacją na czas kryzysu i wojny. Zamieszczona charakterystyka tych problemów pozwala zauważać jak ważnym jest potencjał obronny w kontekście utrzymania bezpieczeństwa narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2361, IBC-2360 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 103-109.
Zawiera: Założenia metodologiczne // Omówienie wybranych pojęć dotyczących kooperacji Policji i straży gminnej // Wyniki badan // Współpraca między policją państwową a policją municypalną w Republice Czeskiej - na przykładzie rozwiązań funkcjonujących w Pradze // Współpraca między policją państwową a samorządowymi formacjami porządku publicznego w Republice Litewskiej - na przykładzie rozwiązań w Wilnie // Wnioski końcowe.
Streszczenie: Na Policji i strażach spoczywa obowiązek służenia społeczeństwu, w szczególności dbania o bezpieczeństwo ludzi oraz działania na rzecz spokoju i porządku publicznego. W doktrynie Policja oraz straże stanowią składowe systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pomimo zbieżności celów, jakie stoją przed Policją i strażami, porównywanie wprost tych formacji na płaszczyźnie rozwiązań organizacyjno-prawnych może być jedynie teoretyczne. Policja bowiem ma obszerniejszy katalog zadań i kompetencji aniżeli straże gminne, poza tym stan etatowy i poziom wyszkolenia oraz specjalistyczne wyposażenie przemawia na jej korzyść. Niemniej jednak sytuacja ta nie deprecjonuje znaczenia straży gminnych w działaniach, których celem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poza tym - co najważniejsze - nie uniemożliwia współdziałania między Policją i strażami. Raczej determinuje badania naukowe nad efektywnym wykorzystaniem ich potencjału. [ze Wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2561/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki / Marcin Jurgilewicz. - Wydanie pierwsze, stan prawny na dzień 15 czerwca 2020 r. - Warszawa : Difin, 2020. - 128 stron ; 20 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - imprezy masowe i zgromadzenia
Oznaczenie stanu prawnego ze wstępu.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 61-64.
Zawiera: Charakterystyka zgromadzeń w Polsce // Prawo zgromadzeń w Polsce // Uprawnienia funkcjonariuszy Policji i Straży Gminnych (miejskich) a bezpieczeństwo zgromadzeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3076 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3078/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo przy pracach.
Zawiera: Kształtowanie się systemu bezpieczeństwa wewnętrznegow II Rzeczypospolitej w latach 1918-1922 // Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa // Użycie przez Policję środków przymusu bezpośredniego w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle przykładów z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego // Udział Policji i straży gminnych (miejskich) na rzeczzapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń ze szczególnym uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej // Stanowienie prawa ogólnokrajowego na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa - wybrane problemy // Bezpieczeństwo uczestników pielgrzymek, procesji i konduktów żałobnych korzystających z dróg publicznych.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Problematyka dotycząca bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, która została ukazana w niniejszej publikacji w perspektywie wybranych problemów teorii i praktyki, obejmuje wybrane aspekty wpływające na kształtowanie omawianego zjawiska. Niejako wprowadzenie do problematyki stanowi ukazanie kształtowania się systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w II Rzeczy pospolitej Polskiej w latach 1918-1922. Autorzy umożliwili Czytelnikom odniesienie zagadnień historycznych do współczesnej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W kolejnych rozdziałach monografii uwaga Autorów została skierowana na instytucjonalno-prawne ujęcia bezpieczeństwa wewnętrznego w aspekcie użycia przez Policję środków przymusu bezpośredniego w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego. Przedstawione przykłady zostały ukazane w świetle orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Stosowanie przymusu państwowego w postaci środków przymusu bezpośredniego dotyczy szczególnie ważnej kwestii ingerencji państwa (w omawianym rozdziale Policji) w sferę praw, a nawet wolności człowieka. Dlatego też nieprzypadkowo ukazano w monografii działania Policji i straży gminnych (miejskich) w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w demokratycznym państwie prawnym musi odbywać się w zakresie prawnie określonych zadań i uprawnień podmiotów państwowych oraz praw i obowiązków osób przebywających na jego terytorium. Dotyczy to nie tylko stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, ale wszelkich działań aparatu państwowego. Stanowieniu prawa, mającego być podstawą działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, został poświęcony kolejny rozdział opracowania. Wybrane problemy związane z tą aktywnością ukazano zarówno w perspektywie teoretycznej, jak i praktycznej odnoszącej się do obszaru całego kraju. Z pewnością perspektywa terenowa pozwoliłaby na przeprowadzenie równie interesujących badań. W zainteresowaniu Autorów znalazła się również problematyka bezpieczeństwa uczestników pielgrzymek, procesji i konduktów żałobnych korzystających z dróg publicznych. Zagadnienie to jest żywym tematem w państwie, w którym liczne uroczystości religijne absorbują aparat państwowy do zapewnienia bezpiecznego ich przebiegu, a kondukty żałobne są niezbędną, zwyczajową codziennością. Zadania te stają się szczególnie ważne,gdy w kraju organizowane są takie przedsięwzięcia jak XXIX Światowe Dni Młodzieży. Powoduje to potrzebę utylitarnego przedstawiania zagadnienia szczególnie wówczas, gdy wśród codziennych doniesień mediów pojawiają się informacje o zamachach terrorystycznych o podłożu religijnym. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2779 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2780/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie: Nieustanne zmiany towarzyszące bezpieczeństwu wewnętrznemu, ograniczony potencjał instytucji państwowych przeznaczonych do troski o to bezpieczeństwo wiążą się z potrzebą permanentnych poszukiwań skutecznych rozwiązań prawno-organizacyjnych służących zapewnieniu niezagrożonego bytu i możliwości rozwoju państw. Permanentny, ponieważ nigdy nie będzie tak, aby relacje między zagrożeniami i wyzwaniami a bezpieczeństwem wewnętrznym były przynajmniej zrównoważone. (…) trzeci tom opracowania poświęcony został kwestiom: podstawowych problemów powszechności zagrożeń dla ludzi i środowiska, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej jako determinantów doskonalenia działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, przeglądowi realizacji strategii bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego w kontekście racjonalizacji stosowanych rozwiązań, organizacji działań ratowniczych i pomocowych w warunkach wystąpienia zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, usuwania substancji ropopochodnych z wód powierzchniowych, współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z wybranymi elementami systemu bezpieczeństwa państwa w warunkach wystąpienia zagrożeń biologicznych, doskonaleniu i optymalizacji ochrony przeciwpożarowej, harmonizacji organizacji działań ratowniczych, doskonaleniu działań straży miejskich w sytuacjach kryzysowych, wpływowi edukacji na sprawność systemu zarządzania kryzysowego, korzyści oraz zagrożeń związanych z rozwojem i dostępnością bezzałogowych statków powietrznych oraz prawnym aspektom organizacji uroczystości religijnych. [ze wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1118/5, W-1118/4, W-1118/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1118/2 Czyt. [magazyn], W-1118/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again