Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(3)
Artykuły
(1)
Druki ulotne
(1)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Babiński Aleksander
(2)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(2)
Dróżdż Aneta
(1)
Falecki Janusz
(1)
Fornal Leszek
(1)
Frączek Mariusz (wojskowość)
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Gromek Paweł
(1)
Gwardyński Robert
(1)
Górak Aleksandra
(1)
Ilnicki Marek
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Liwo Marian
(1)
Lubiewski Paweł
(1)
Matuszek Grzegorz
(1)
Pieczywok Andrzej
(1)
Pączkowski Tomasz
(1)
Sowizdraniuk Piotr
(1)
Studzińska Marta
(1)
Szczepańska Ewelina
(1)
Szela Artur
(1)
Truchan Jarosław (1976- )
(1)
Wawrzusiszyn Andrzej
(1)
Wiśniewski Bernard
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Śmiałek Wiesław
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Straż graniczna
(8)
Policja
(4)
Prawo
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Państwowa Straż Pożarna
(3)
Służby mundurowe
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Przestępczość
(2)
Straż Graniczna (1991- )
(2)
Terroryzm
(2)
Wojsko
(2)
Atak terrorystyczny
(1)
BHP
(1)
BOR
(1)
Bezpieczeństwo granic
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Emigracja
(1)
Granice
(1)
Historia
(1)
Interpol
(1)
Lotniska
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Przejścia graniczne
(1)
Służba Ochrony Państwa (SOP)
(1)
Służby specjalne
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zwalczanie
(1)
polityka
(1)
przepisy
(1)
strefa Schengen
(1)
Żandarmeria Wojskowa (Wojsko Polskie ; 1990- )
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(2)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Kanada
(1)
Liechtenstein
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Poradnik
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
10 results Filter
No cover
Article
In basket
Ochrona granic Rzeczypospolitej wczoraj i dziś / Leszek Fornal //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2019, numer 1 (3), strony 67-75.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Zapewnienie nienaruszalności terytorium, jako główny czynnik bezpieczeństwa zamieszkujących go obywateli, jest jednym z najstarszych zadań państwa. Z uwagi na powyższe, celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stanu prawnego oraz faktycznego Straży Granicznej na podstawie zarysu historycznego oraz obecnie obowiązujących rozwiązań prawno - organizacyjnych.
Brochure
In basket
U góry okładki: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołeczności zachowań "Razem bezpiecznej".
Zawiera: Zasady przekraczania granicy -- Uprawnienia funkcjonariusza Straży Granicznej -- Poznaj "Kodeks graniczny Schengen" -- Nowe zasady w portach lotniczych -- Dokąd wybrać się bez wiz?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2042/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Bibliogr.
Streszczenie: Celem publikacji jest określenie i poddanie ocenie roli Straży Granicznej i Służby Celnej w zwalczaniu terroryzmu na tle przyznanych tym formacjom kompetencji i wyznaczonej pozycji wśród polskich instytucji porządku pubicznego oraz w porównaniu ze służbami granicznymi wybranych państw europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-938/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: W monografii zawarto informacje o genezie służb mundurowych, istocie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Autor przedstawia też zadania służb oraz problematyke prawną podstaw zatrudnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-20449 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20448/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 31-34.
Streszczenie: Celem pracy jest określenie uwarunkowań działania Straży Granicznej jako ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego w portach lotniczych. Głównym problemem do rozwiązania są determinanty organizacji działań Straży Granicznej w portach lotniczych. Zakres pracy obejmuje rozwiązania prawno-organizacyjne stosowane przez Straż Graniczną w systemie cywilnych portów lotniczych wykorzystywanych do transportu pasażerskiego [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17018/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: Celem naukowym monografii jest dokonanie analizy odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy różnych służb dbających o bezpieczeństwo i porządek publiczny w różnych obszarach funkcjonowania państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-20968 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20967/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nielegalna imigracja - nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego / Marta Studzińska // W: Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego - 2006 / rada redakcyjna Edward Czapiewski [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006. - s. 199-210 .
Sygnatura: IBC-443/Czyt.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia, wykaz aktów prawnych strony 129-136.
Zawiera: Zakres przedmiotowo-podmiotowy rozważań // Zagrożenia przestępczością graniczną // System ochrony granicy państwowej // System zarządzania kryzysowego straży granicznej // Wnioski i rekomendacje.
Streszczenie: W niniejszej publikacji poruszono temat ochrony granicy państwowej, w szczególności Rzeczypospolitej Polskiej i działalności służby granicznej. Omówiono źródła i podział zagrożeń związanych z ochroną granicy, przedstawione zostały charakterystyki zagrożeń. Przedstawiono także system zarządzania kryzysowego starży granicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2840, IBC-1845 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1844/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Obszary doskonalenia kooperacji elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa // Uwarunkowania techniczne bezpieczeństwa wewnętrznego w środowisku sieciocentrycznym // Redukcja ryzyka katastrof jako kierunek racjonalizacji zarządzania Państwową Strażą Pożarną // Monitoring wizyjny jako narzędzie zabezpieczenia imprez o charakterze masowym // Zagrożenia cyberprzestrzeni wyzwaniem dla kultury bezpieczeństwa // Sabotaż i dywersja – konteksty działania i doskonalenia zwalczania // Bezpieczeństwo i zagrożenie w kontekście organizacji zgromadzeń religijnych // Analiza podstaw prawno formalnych oceny ćwiczeń zarządzania kryzysowego // Racjonalizacja czasu służby w formacjach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych // Ordery, odznaczenia i medale jako instrumenty nagradzania i motywowania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1159/5, W-1159/4, W-1159/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1159/2 Czyt., W-1159/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa / redakcja naukowa Wiesław Śmiałek. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2021. - 302 strony : fotografie, ilustracje, wykresy, mapy ; 24 cm.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Formacje policyjne wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Wymiar Narodowy // Determinanty bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Ujęcie prawno - instytucjonalne // Analiza działań Policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości // Role and Task of the Customs Service for the Protection of State Security // The police's role in the field of Maintaining Security and Public Order in Poland // Policja w systemie cyberbezpieczeństwa RP // Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce w latach 2013 - 2018 // Zadania formacji mundurowych w zwalczaniu i zapobieganiu terroryzmowi // Problems of Defining the Concept of the Essence Rate Status for Internal Security // Special Security Department Protection Office // Rozwój Straży Granicznej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej // 30 lat funkcjonowania Policji w III RP - ocena działań oraz szanse rozwoju // Policja w systemie antyterrorystycznym RP // Wielozadaniowa mikrosłużba - rzecz o Policji w Liechtensteinie // Rola Policji w bezpieczeństwie wewnętrznym Węgier // Kanadyjska Straż Przybrzeżna jako przykład adaptacji Kanady wobec zmian klimatu w Arktyce // Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w funkcjowaniu sieci EUROSUR // Zadania Military Police Corps (United States) i Żandarmerii Wojskowej. Podobieństwa i różnice // Instytucja oficerów łącznikowych policji w Europie - prawne aspekty funkcjonowania // Formacje policyjne na świecie a zwalczanie zagrożeń terrorystycznych // Interpol w walce z przestępczością cybernetyczną // Use of Media for the Dissemination of terrorism by the officers of this type of crime.
Część prac w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3240 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again