Form of Work
Artykuły
(8)
Książki
(6)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(6)
Branch
Czytelnia
(6)
Author
Anszczak Marcin
(1)
Daly Chris
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Fahy R.F
(1)
Fielhauer Mateusz
(1)
Gad Przemysław
(1)
Grabowski Michał
(1)
Hinterscheid Ulf
(1)
Kaczmarek-Żyta Kinga
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Kowalczyk Przemysław
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Lombardo Mike
(1)
Mignot C
(1)
Peters William C
(1)
Reeker Christian
(1)
Steinhard Andreas
(1)
Stoupiec Krzysztof
(1)
Suski Rafał
(1)
Szajewska Anna
(1)
Zbinden P
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(13)
United States
(1)
Language
Polish
(13)
English
(1)
Subject
Szkolenie
(8)
Strażacy
(7)
wypadki strażaków
(7)
BHP
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Doskonalenie zawodowe
(2)
Pożary wewnętrzne
(2)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(2)
Stres
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
zapobieganie wypadkom
(2)
Ćwiczenia pożarnicze
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pożarnictwo
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Wypadki drogowe
(1)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(1)
drabiny teleskopowe
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
zwalczanie pożarów
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Ameryka Północna
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Polska
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Zarządzanie i marketing
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
14 results Filter
No cover
Article
In basket
Bezpiecznie to skutecznie / Przemysław Gad, Szymon Kokot-Góra // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/6 strony 10-12.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia wyszkolenia kadry instruktorskiej prowadzącej szkolenia strażaków oraz zagrożenia zdrowia wynikające ze specyfiki pracy instruktorów.
No cover
Article
In basket
Drive to survive / Chris Daly // Fire Engineering. - 2006/2 Vol. 159 s.59-68.
Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Bezpieczne prowadzenie pojazdu
Ze względu na dużą liczbę wypadków drogowych powodowanych podczas jazdy do akcji, rozpoczęto szkolenie kierowców-strażaków na specjalnych kursach EVOC (Emergency Vehicle Operators Course). Ukończenie kursu jest niezbędne do otrzymania przez strażaka zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych jadących do akcji.
No cover
Article
In basket
Aerial Training Accident Results in Firefighter Deaths / William C. Peters // Fire Engineering. - 2009/10 Vol. 162 s.67-77.
Tł .tyt.: Wypadek podczas szkolenia z drabiną teleskopową przyczyną śmierci strażaka
Przedstawiono sytuacje obsługi drabiny teleskopowej prze operatora oraz przyczynę wypadku strażaka podczas ćwiczeń.
No cover
Article
In basket
Training and Discipline for a Safer Fire Service / Mike Lombardo // Fire Engineering. - 2009/6 Vol. 162 s.101-104.
Tł .tyt.: Szkolenie i dyscyplina dla bezpieczeństwa straży pożarnej
Śmiertelne wypadki strażaków w USA stają się problemem coraz bardziej poważnym., gdyż z roku na rok wzrasta ich liczba. W artykule położono nacsik na dyscyplinarność i znaczenie szkolenia strażaków, które pozwolą zmniejszyć liczbę wypadków.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Statystyka wypadków strażaków w czasie treningów w USA w okresie 1996 - 2005.
Szkolenie, ćwiczenia stanowią integralną i zasadniczą część pracy strażaka. Niestety coraz częściej dochodzi do poważnych wypadków śmiertelnych w czasie treningów. Dane statystyczne wskazują, że najwięcej wypadków było w ciagu ostatnich dziesięciu lat. Przyczyną są najczęściej nagłe zawały czy też wzmożona aktywność i większy nacisk na szkolenia a także psychika samych strażaków. W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące śmierci strażaków w USA.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 55-56.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy była analiza, ocena oraz wskazanie obszarów możliwych do usprawnienia w zakresie aktualnego stanu szkolenia druhów OSP. Ponadto skoncentrowano się na opracowaniu koncepcji doskonalenia ratowniczego. Do najistotniejszych problemów badawczych niniejszej pracy, wynikających również z jej tematu należały pytania: 1)Jakie są potrzeby doskonalenia ratowniczego strażaków OSP? 2)Jak połączyć obowiązujące rozwiązania systemu szkolenia z nowoczesnymi technikami edukacyjnymi? 3)Jaki system doskonalenia ratowniczego oraz oceny wiedzy i umiejętności najlepiej przygotuje druhów do działań ratowniczych? Za obszar badań posłużyła analiza współcześnie stosowanych zasad organizacji doskolenia ratowniczego strażaków ochotniczych straży pożarnych. Zaproponowano również systemowe rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań. W rozdziale numer 4 przedstawiono wyniki przeprwoadzonej ankiety dotyczącej metodyki szkolenia jednostek OSP, wskazano elementy wymagające poprawy w obecnie istniejącej metodyce szkoleniowej, przedstawiono propozycję wykorzystania nowoczesnych metod szkoleniowych oraz przedstawiono przykładowe plany szkoleniowe. Całość pracy dopełniły wnioski pośrednie i bezpośrednie zawarte w podsumowaniu pracy. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17064/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Community targets // Fire Risk Management. - 2008/April s.10-13.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł. tyt.: Wspólne cele
W artykule omówiono nową strategię działań zmniejszającą ilość zagrożeń strażaków w czasie akcji ratowniczo - gaśniczej, zawarta w raporcie opracowanym przez Związek Straży Pożarnych (FBU). W każdym tygodniu w Wielkiej Brytanii rejestruje się 40 ataków na strażaków. Strategia omawia niezbędne kroki, które musi podjąć rząd w celu zwiekszenia bezpieczeństwa strażaków i zwiekszenia ilości sprzętu specjalistycznego, nowe formy i zakres szkoleń (szkoły). W artykule zamieszczono w formie wytycznych rekomendacje FBU w omawianym zakresie.
No cover
Article
In basket
Der nächste Notfall kommt bestimmt / P. Zbinden, C. Mignot // Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. - 2007/5 s.38-42.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł. tyt.: Pomoc do nagłego wypadku przyjdzie zdecydowanie
Wypadki z aparatami oddechowymi z ciężkimi obrażeniami, czy śmiertelne podczas akcji ratowniczych są najważniejszym punktem w ochronie bezpieczeństwa strażaków. W artykule przedstawiono główne elementy szkoleniowe dotyczące sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz błędy jakie mają miejsce podczas korzystania ww. sprzętu.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 50-52.
Streszczenie: Tematem pracy była ,,Analiza procesu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych na przykładzie Ośrodka Szkolenia PSP w Olsztynie”. Głównym celem prowadzenia szkoleń z zakresu pożarów wewnętrznych jest przygotowanie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz podniesienie poziomu jego świadomości odnośnie zagrożeń wynikających z pracy w środowisku pożarowym i popożarowym. Przeprowadzone badanie na uczestnikach szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wykazało, iż szkolenie spełnia ich oczekiwania, a opracowany program szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych został sporządzony szczegółowo i rzetelnie. Natomiast przeprowadzone zajęcia praktyczne i teoretyczne pogłębiły ich wiedzę z zakresu pożarów wewnętrznych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18340/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Stressbewältigung beim Atemschutznotfall / Christian Reeker, Andreas Steinhard, Ulf Hinterscheid // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2008/2 s.105-111.
Bibliogr. 6 poz.
Tł.tyt.: Zapobieganie stresowi podczas wypadku ze sprzętem ochrony dróg oddechowych
W artykule przedstawiono akcję ratowniczą oraz koncepcje szkoleniowe przygotowane przez straż pożarną Wuppertal. Dotyczą one zminimalizowania stresu jaki pojawia się podczas wypadku ze sprzętem ochrony dróg oddechowych.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-64.
Streszczenie: Współczesne jednostki ochrony przeciwpożarowej dysponują co raz to nowocześniejszym sprzętem. Do gamy tej zaliczyć można również kamery termowizyjne. Urządzenia te dają możliwość zobrazowania tego, co normalnie byłoby niewidoczne dla ludzkiego oka. Wpływa to na poprawę jakości i skuteczności prowadzonych działań, wzrost bezpieczeństwa strażaków oraz minimalizuje powstałe straty popożarowe i koszty prowadzenia działań. Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał kamer termowizyjnych należy nauczyć strażaków obsługi tych urządzeń. Funkcjonujące w Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej programy szkoleń nie oferują uczestnikom takiej możliwości. W niniejszej pracy wykonano projekt metodyki szkolenia w zakresie stosowania kamer termowizyjnych w ratownictwie. W tym celu dokonano porównania dostępnych w Polsce szkoleń z przedmiotowego zakresu z rozwiązaniami funkcjonującymi za granicą a następnie opracowano wskazania metodyczne i organizacyjnie. Następnie usystematyzowano tematykę, która powinna zostać zrealizow na podczas szkolenia. W jej zakres wchodzą podstawowe informacje dotyczące zjawiska promieniowania podczerwonego, budowy i zasady działania kamer termowizyjnych, nauki interpretacji otrzymanych termogramów, zaznajomienia uczestników z możliwymi zastosowaniami kamer termowizyjnych oraz zasadami konserwacji kamer. Program szkolenia stanowiłby kompromis pomiędzy potrzebami strażaków – użytkowników kamer, a możliwościami organizacyjnymi jednostek ochrony przeciwpożarowej. W parze z rozwojem wiedzy, powinna iść też zmiana mentalności i sposobu myślenia. Termowizja to nie tylko kolejne urządzenie, które trzeba zabrać wchodząc do pożaru, ale również gwarancja skuteczności i szybkości działań, ale również technologia, która chroni strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17560/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach .
Streszczenie: Analiza porównawcza programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wskazuje na niewielkie różnice pomiędzy krajami. Pisząc tą pracę, można by wskazać wiele różnic porównując kraje około dwóch dekad temu. Jednak z biegiem czasu zaczęto korzystać z wiedzy i doświadczeń zagranicznych strażaków, nie tylko tych z Ameryki Północnej. Zaczęto podpatrywać i analizować działania strażaków, techniki gaszenia, metody rozpoznania BE-SAHF, poszerzano wiedzę za zakresu fizykochemii, która zdaje się być niezbędna do zrozumienia powstania procesu spalania. Korzystając z ich zdobytej wiedzy wynikającej z badań, ćwiczeń tego zakresu, pozwala strażakom z całego świata na aktualizację i doskonalenie umiejętności. Taką bazę wiedzy stanowią badania amerykańskiego Instytutu „National Institute of Standards and Technology”, które w ostatnich latach przyniosły ogrom nowej wiedzy, z zakresu gaszenia pożarów w różnych budynkach zamkniętych. Dzięki strażakom z Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, którzy przeprowadzili setki eksperymentów pożarowych, opisując je w artykułach, mamy ogromny zasób wiedzy. Wiedza jest darmowa, należy z niej korzystać, przeanalizować i wprowadzać w strażnicach doskonaląc swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. Kształcenie strażaków w warunkach zbliżonych do realnych ma zasadnicze zalety, ratownicy mają możliwość pracować bezpieczniej i lepiej, wykorzystując w trakcie prawdziwych zdarzeń nabyte wcześniej umiejętności. Istotne jest, aby poza wiedzą teoretyczną, zdobywaną na szkoleniach wykorzystywać i udoskonalać swoje umiejętności oraz wiedzę, podczas czynnej służby, biorąc udział w prawdziwych zdarzeniach [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17501/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia na stronach 60-61.
Streszczenie: Celem pracy jest określenie czy i jaki wpływ mają szkolenia doskonalące przeprowadzane w JRG na efektywność i bezpieczeństwo prowadzenia późniejszych działań ratowniczych oraz wybór i wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań metodycznych. W pracy przedstawiono obowiązujący stan prawny w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków PSP oraz istniejące metody i formy prowadzenia szkoleń doskonalących na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Na tej podstawie oraz po przeglądzieliteratury dokonano analizy doboru metod dydaktycznych pod kątem ich skuteczności w oparciu o subiektywną opinię ankietowanych. W niniejszej pracy ustalono, że doskonalenie zawodowe strażaków w JRG ma duży wpływ na bezpieczeństwo i efektywność ich działań ratowniczo-gaśniczych. Udało się również wskazać częstość prowadzonych szkoleń, ich najbardziej skuteczne formy mające na celu polepszenie poziomu bezpieczeństwa i sprawności strażaków podczas akcji, w tym metody preferowane i wykorzystywane w jednostkach. W pracy zasugerowano działania, których wdrożenie, zdaniem autora, pomoże usprawnić organizację doskonalenia zawodowego w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17059/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tłumaczenie tytułu: Szkolenie pożarnicze : podstawy i praktyka.
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Streszczenie: All fire fighters need the safe and controlled "real life" training offered through live fire exercises in order to be fully prepared for the hazards of the fireground. Live Fire Training: Principles and Practice Revised First Edition provides a definitive guide on how to ensure safe and realistic live fire training for both students and instructors. Updated to address all the requirements for NFPA 1403, Standard on Live Fire Training Evolutions, 2012 Edition, this essential resource features: Detailed instructions on preparing for live burns in acquired structures, using gas-fired and non-gas-fired permanent structural props, and working with exterior live fire props; 3 New appendices (Appendix D: Permanent Structure Live Fire Training Model SOP; Appendix E: Permanent Structure Live Fire Training Burn Plan; Appendix F: NFPA 1403 Standard on Live Fire Training Evolutions Crosswalk from 2007 Edition to 2012 Edition); Incident Reports of actual live fire training accidents, including a summary of the lessons learned; Current live fire training legal requirements and direction on how to be compliant with industry standards; A singular focus on fire fighter safety throughout the text.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21217/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again