Form of Work
Artykuły
(38)
Publikacje naukowe
(32)
Książki
(23)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(55)
available
(5)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(55)
Author
Salamonowicz Zdzisław
(8)
Woliński Marek
(7)
Świerżewski Michał
(5)
Dmochowska Anna
(4)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(3)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(3)
Dudek Adam
(2)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Kuczyński Karol
(2)
Kulak Łukasz
(2)
Podgórski Marek
(2)
Polańczyk Andrzej
(2)
Ratajczak Dariusz
(2)
Tomczuk Jan
(2)
Wojtkowski Ludwik
(2)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Żuczek Robert
(2)
Benintendi Renato
(1)
Bernatik A
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Brajta Michał
(1)
Burakiewicz Grzegorz
(1)
Błażejewski Tomasz
(1)
Chojnacki Tadeusz
(1)
Chęciński Mateusz
(1)
Ciasnocha Łukasz
(1)
Czeluśniak Andrzej
(1)
Domański Tomasz
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Gabrysiak Robert
(1)
Gawlitza Krzysztof
(1)
Gawron Kamil
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Godlewski Łukasz
(1)
Golly Renata
(1)
Grabarczyk Zygmunt J
(1)
Grzyb Łukasz
(1)
Głębicki Mariusz
(1)
Habich Bohdan
(1)
Hajec Eligiusz
(1)
Janik Paweł
(1)
Jaros Andrzej
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jenkins Tiffany
(1)
Kafel Krzysztof
(1)
Karolewski Krzysztof
(1)
Kokot-Góra Szymon
(1)
Kopron Marcin
(1)
Kosecki Hieronim
(1)
Kotyrba Aleksandra
(1)
Kowalcze Andrzej
(1)
Kowalczyk Radosław Dominik
(1)
Kołdyk Marek
(1)
Kołodziejczak Radosław
(1)
Końska Rafał
(1)
Krakowski Artur
(1)
Kraszewska Wacława
(1)
Krauze Andrzej
(1)
Kucharzak Jarosław
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kurczewska Agnieszka
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Leśniewski Daniel
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Lynch A
(1)
Maksymowicz Kamil
(1)
Marcińczak Natalia
(1)
Marczuk Karina Paulina
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Michalak Małgorzata
(1)
Mikos Marcin
(1)
Miłota Jerzy
(1)
Modrzejewski Eugeniusz
(1)
Nasiłowski Mateusz
(1)
Nocoń Witold
(1)
Ogrodnik Grzegorz
(1)
Ozga Łukasz
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Pająk Michał
(1)
Piechocki Jacek
(1)
Pilewski Marceli
(1)
Pitt M
(1)
Plewa Krzysztof
(1)
Porowski Rafał
(1)
Pszeniczny Grzegorz
(1)
Pukacka Krystyna
(1)
Raab Ron
(1)
Rolka Roland
(1)
Sadowski Grzegorz
(1)
Senovsky P
(1)
Serafin Adam
(1)
Siwulski Marcin
(1)
Smith Josh
(1)
Sobolewski Krzysztof
(1)
Sosnowski Adam
(1)
Sowa Andrzej
(1)
Sołtysiak Adam
(1)
Stojek Marek
(1)
Suchecki Włodzimierz
(1)
Year
2020 - 2022
(17)
2010 - 2019
(50)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(4)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(92)
United States
(1)
Language
Polish
(92)
English
(1)
Audience Group
Elektrycy
(2)
Subject
Strefa zagrożenia wybuchem
(61)
Strefa zagrożenia
(21)
Zagrożenie wybuchowe
(20)
strefa pożarowa
(11)
Analiza zagrożeń
(9)
Urządzenia elektryczne
(6)
Normalizacja
(5)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(5)
Symulacja
(5)
Wybuchy
(5)
Zapobieganie wybuchom
(5)
Analiza ryzyka
(4)
Badania pożarnicze
(4)
Procesy produkcyjne
(4)
Programy komputerowe
(4)
Pyły
(4)
Ratownictwo chemiczne
(4)
Stacje benzynowe
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(4)
Amoniak
(3)
BHP
(3)
Budynki
(3)
Instalacje elektryczne
(3)
Kable
(3)
Projektowanie
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
Zagrożenia życia
(3)
obiekty przemysłowe
(3)
przepisy
(3)
Atmosfery wybuchowe
(2)
Ciecze palne
(2)
Farby i lakiery
(2)
Klasyfikacja
(2)
Klasyfikacja wybuchowa
(2)
LNG
(2)
LPG
(2)
Materiały i substancje wybuchowe
(2)
Metody badawcze
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Ratownictwo ekologiczne
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Urządzenia
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
bezpieczeństwo wybuchowe
(2)
dyrektywy
(2)
magazyny
(2)
model strefowy
(2)
ocena zagrożenia
(2)
tereny miejskie
(2)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(2)
Środki ochrony indywidualnej
(2)
ADR
(1)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
BLEVE
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(1)
Drewno
(1)
Elektrociepłownie
(1)
Elektrownie
(1)
Elektryczność
(1)
Gazy
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Geoinformacja
(1)
Hydrologia
(1)
Instalacje elektryczne przeciwwybuchowe
(1)
Instalacje tryskaczowe
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Klimat
(1)
Lasy
(1)
Materiały palne
(1)
Materiały promieniotwórcze
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona przeciwwybuchowa
(1)
Ochrona życia
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Oświetlenie awaryjne
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Platformy wiertnicze
(1)
Pomiary
(1)
Pożary
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary masowe
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Procedury bezpieczeństwa
(1)
Przemysł naftowy
(1)
Pyły palne
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rurociągi
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(46)
Poradnik
(2)
Normy
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(11)
Architektura i budownictwo
(3)
Inżynieria i technika
(3)
93 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów oraz prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych i zagrożonych wybuchem.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3348 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia zasady i metody wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, zagadnienia interpretacji zwartej przestrzeni, konieczności wyznaczania stref, określania dolnych granic wybuchowości.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (certyfikaty, aprobaty ­techniczne, karty charakterystyki). Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych i zagrożonych wybuchem.
No cover
Article
In basket
Wymagania dotyczące certyfikacji i oznakowania urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem. Grupy i kategorie urządzeń w ramach Dyrektywy 94/9/EC
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omówiono czym jest strefa zagrożenia wybuchem, w jaki sposób prowadzić w niej działania, jakie mogą wystąpić nietypowe zagrożenia, jak należy się zabezpieczać stosując odpowiednie ubrania i sprzęt.
No cover
Article
In basket
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić podstawowe zasady klasyfi kacji stref zagrożenia wybuchem dla palnych gazów, par cieczy oraz pyłów. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z oceną zagrożenia wybuchem. Prawidłowe zdefiniowanie pojęć pozwoli na uniknięcie nieporozumień pomiędzy osobą wykonującą ocenę zagrożenia wybuchem a architektem, technologiem, inwestorem oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 9 poz., tab.
Przytoczono zasady zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego wg normy PN-EN-1127:1). Zdefiniowano pojęcia związane z wybuchem. Przedstawiono metody oceny zagrożenia wybuchem i wpływ wentylacji na zasięg stref zagrożenia wybuchem.
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Podano jednolite zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, opracowanych na podstawie wytycznych zabezpieczenia przeciwwybuchowego RFN. Inicjatywa ta zyskała poparcie w KG PSP. Książka pomocna jest w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-806/30, W-806/27, W-806/25, W-806/23, W-806/21, W-806/20, W-806/19, W-806/18, W-806/17, W-806/16, W-806/14, W-806/13, W-806/12, W-806/11, W-806/10, W-806/9, W-806/8, W-806/7, W-806/6, W-806/5, W-806/2 (21 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-806/28 Pozarnictwo, W-806/1 Czyt. (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W magazynach, zakładach produkcyjnych i innych miejscach, gdzie proces produkcyjny stwarza prawdopodobieństwo powstawania pyłów przemysłowych lub stanowią one surowiec do produkcji, a także gdzie magazynowane, eksploatowane są ciecze i gazy palne, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej. W takich warunkach eksploatacja urządzeń (maszyn, sprzętów, przyrządów), które mają własne potencjalne źródła zapłonu o odpowiednim zapasie energii, stwarza ryzyko wybuchu. Do potencjalnych źródeł zapłonu można zaliczyć iskry i łuki elektryczne, łuki i ognienia, wyładowania elektrostatyczne, fale elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, gorące powierzchnie, płomienie i gorące gazy, iskry wytwarzane mechanicznie, promieniowanie optyczne, reakcje chemiczne (z wyjątkiem reakcji materiałów wybuchowych lub substancji chemicznie niestabilnych) i kompresja.
No cover
Article
In basket
Pierwsza część oceny zagrożenia wybuchem została opublikowana w numerze 9/2015 „Promotora BHP”. W niniejszym artykule zapraszamy Państwa do kontynuacji omawianego tematu. Dokonanie oceny zagrożenia wybuchem jest podstawą do określenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego, w tym wymagań techniczno-budowlanych, odnoszących się do pomieszczenia, jak również całego budynku (strefy pożarowej). „To, czy pomieszczenie zostanie zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem, ma dla wymogów bezpieczeństwa niebagatelne znaczenie” .
No cover
Article
In basket
Robots remove firefighters from hot zones / A. Lynch // Fire International. - 1999/169 s.38-40.
Tł.tyt.: W zagrożonych strefach zamiast strażaków pracują roboty
Przedstawiono najnowsze modele robotów przeznaczonych do pracy w strefach niebezpiecznych pożarowo i wybuchowo. Podano ich dane techniczne i sposoby wykorzystania.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Zaprezentowano normę wypełniającą postanowienia dyrektywy ATEX 100A, związaną z wymaganiami dotyczącymi urządzeń nieelektrycznych przewidywanych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W artykule omówiono specyficzne właściwości pyłów palnych oraz możliwości tworzenia się atmosfer potencjalnie wybuchowych i niebezpiecznych warstw pyłu na urządzeniach technologicznych i wyposażeniu pomieszczeń. Złoża zalegającego pyłu potraktowano jako jedno z możliwych źródeł emisji pyłów. Omówiono zasady klasyfikacji przestrzeni potencjalnie zagrożonych wybuchem pyłowych atmosfer wybuchowych do poszczególnych stref zagrożonych wybuchem.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono problematykę procedur ratowniczych i działań podczas zdarzeń z udziałem materiałów promieniotwórczych. Omówiono zasady wyznaczania stref, prowadzone czynności ratownicze oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w strefie zagrożenia.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4638 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w nowej odsłonie / Robert Żuczek // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2017/1 s. 30-33.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: W związku z pojawieniem się w 2016 r. nowej edycji normy dot. atmosfer wybuchowych, przedstawiono istotne zmiany w klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem oraz określania ich zasięgów. Scharakteryzowano też koncepcję zmian w podejściu do wprowadzania jednolitych zasad klasyfikowania przestrzeni zagrożonych wybuchem.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11555/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-33
W pomieszczeniach i środowiskach o zwiększonym zagrożeniu wybuchem bardzo ważny jest właściwy dobór urządzeń i instalacji elektrycznych. Doboru tego należy dokonać zgodnie z klasyfikacją poszczególnych stref zagrożenia. Urządzenia i instalacje elektryczne przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz posiadać rozwiązania zapobiegające powstaniu zapłonu mieszanin wybuchowych. Niezbędne jest także wykonanie odbiorczych pomiarów pomontażowych oraz zachowanie ostrożności podczas eksploatacji tego typu instalacji i urządzeń.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again