Source
Katalog zbiorów
(61)
Form of Work
Artykuły
(26)
Publikacje naukowe
(22)
Książki
(13)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(35)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(35)
Author
Woliński Marek
(6)
Świerżewski Michał
(5)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(3)
Salamonowicz Zdzisław
(3)
Dudek Adam
(2)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Podgórski Marek
(2)
Ratajczak Dariusz
(2)
Tomczuk Jan
(2)
Wojtkowski Ludwik
(2)
Żuczek Robert
(2)
Benintendi Renato
(1)
Bernatik A
(1)
Brajta Michał
(1)
Burakiewicz Grzegorz
(1)
Błażejewski Tomasz
(1)
Chojnacki Tadeusz
(1)
Chęciński Mateusz
(1)
Czeluśniak Andrzej
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Gabrysiak Robert
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Godlewski Łukasz
(1)
Golly Renata
(1)
Grabarczyk Zygmunt J
(1)
Habich Bohdan
(1)
Hajec Eligiusz
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(1)
Jenkins Tiffany
(1)
Karolewski Krzysztof
(1)
Kopron Marcin
(1)
Kosecki Hieronim
(1)
Kowalcze Andrzej
(1)
Kowalczyk Radosław Dominik
(1)
Kołodziejczak Radosław
(1)
Końska Rafał
(1)
Krakowski Artur
(1)
Kraszewska Wacława
(1)
Krauze Andrzej
(1)
Kuczyński Karol
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kulak Łukasz
(1)
Kurczewska Agnieszka
(1)
Lesiak Piotr
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Maksymowicz Kamil
(1)
Miłota Jerzy
(1)
Modrzejewski Eugeniusz
(1)
Nasiłowski Mateusz
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Piechocki Jacek
(1)
Pilewski Marceli
(1)
Pitt M
(1)
Porowski Rafał
(1)
Pukacka Krystyna
(1)
Raab Ron
(1)
Rolka Roland
(1)
Senovsky P
(1)
Serafin Adam
(1)
Smith Josh
(1)
Sobolewski Krzysztof
(1)
Sosnowski Adam
(1)
Sowa Andrzej
(1)
Sołtysiak Adam
(1)
Stojek Marek
(1)
Walkiewicz Janusz
(1)
Wróblewski Mariusz
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Zając Maciej
(1)
Zdanowski Mirosław
(1)
Zimmerman Ben
(1)
Łasak Fryderyk
(1)
Ślusarczyk Dariusz
(1)
Year
2020 - 2023
(9)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(61)
Audience Group
Elektrycy
(2)
Subject
Strefa zagrożenia wybuchem
(61)
Zagrożenie wybuchowe
(17)
Analiza zagrożeń
(6)
Urządzenia elektryczne
(6)
Normalizacja
(5)
Wybuchy
(5)
Zapobieganie wybuchom
(5)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(4)
Pyły
(4)
Analiza ryzyka
(3)
Badania pożarnicze
(3)
Instalacje elektryczne
(3)
Procesy produkcyjne
(3)
Stacje benzynowe
(3)
Symulacja
(3)
przepisy
(3)
Amoniak
(2)
Atmosfery wybuchowe
(2)
BHP
(2)
Ciecze palne
(2)
Farby i lakiery
(2)
Kable
(2)
Klasyfikacja
(2)
Klasyfikacja wybuchowa
(2)
LNG
(2)
Materiały i substancje wybuchowe
(2)
Programy komputerowe
(2)
Projektowanie
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Urządzenia
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
dyrektywy
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
strefa pożarowa
(2)
ADR
(1)
BLEVE
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budynki
(1)
Drewno
(1)
Elektrociepłownie
(1)
Elektrownie
(1)
Elektryczność
(1)
Gazy
(1)
Instalacje elektryczne przeciwwybuchowe
(1)
Klimat
(1)
LPG
(1)
Materiały palne
(1)
Metody badawcze
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona przeciwwybuchowa
(1)
Platformy wiertnicze
(1)
Pomiary
(1)
Przemysł naftowy
(1)
Pyły palne
(1)
Rurociągi
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Ubranie specjalne
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Wentylacja
(1)
Wybuch
(1)
Zabezpieczenia elektryczne
(1)
Zakłady dużego ryzyka (ZDR)
(1)
Zapobieganie
(1)
Zapłon
(1)
bezpieczeństwo wybuchowe
(1)
chmura palna
(1)
dokumentacja techniczna
(1)
elektryczność statyczna
(1)
fala uderzeniowa
(1)
mieszanina pyłowo-gazowa
(1)
mieszanina pyłowo-powietrzna
(1)
model strefowy
(1)
ocena zagrożenia
(1)
ochrona odgromowa
(1)
ochrona zdrowia
(1)
parametry pożarowe
(1)
przemysł farmaceutyczny
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
płyty warstwowe
(1)
rozlewnie gazu płynnego
(1)
technologia
(1)
tereny miejskie
(1)
tlenie
(1)
urządzenia piorunochronne
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
zjawisko fireball
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Środki ogniochronne
(1)
źródło zapłonu
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(28)
Poradnik
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Inżynieria i technika
(3)
Architektura i budownictwo
(1)
61 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Artykuł omawia wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów oraz prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych i zagrożonych wybuchem.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 9 poz., tab.
Przytoczono zasady zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego wg normy PN-EN-1127:1). Zdefiniowano pojęcia związane z wybuchem. Przedstawiono metody oceny zagrożenia wybuchem i wpływ wentylacji na zasięg stref zagrożenia wybuchem.
No cover
Article
In basket
Omawia zasady i metody wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, zagadnienia interpretacji zwartej przestrzeni, konieczności wyznaczania stref, określania dolnych granic wybuchowości.
No cover
Book
In basket
(Ochrona przeciwpożarowa)
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono, posługując się obowiązującymi przepisami prawnymi, kategorie i wielkości stref zagrożenia wybuchem oraz sposoby określania ich wymiarów. Przedstawiono także na przykładach mechanizm powstawania zagrożeń tego typu, dokonano analizy bezpośrednich przyczyn powstawania wybuchów w zakładach przemysłowych. Podano zasady właściwej działalności prewencyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15386, I-15162 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18059 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3348 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wymagania dotyczące certyfikacji i oznakowania urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem. Grupy i kategorie urządzeń w ramach Dyrektywy 94/9/EC
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-1224 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9545/CD [magazyn], PD-9545 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W magazynach, zakładach produkcyjnych i innych miejscach, gdzie proces produkcyjny stwarza prawdopodobieństwo powstawania pyłów przemysłowych lub stanowią one surowiec do produkcji, a także gdzie magazynowane, eksploatowane są ciecze i gazy palne, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej. W takich warunkach eksploatacja urządzeń (maszyn, sprzętów, przyrządów), które mają własne potencjalne źródła zapłonu o odpowiednim zapasie energii, stwarza ryzyko wybuchu. Do potencjalnych źródeł zapłonu można zaliczyć iskry i łuki elektryczne, łuki i ognienia, wyładowania elektrostatyczne, fale elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, gorące powierzchnie, płomienie i gorące gazy, iskry wytwarzane mechanicznie, promieniowanie optyczne, reakcje chemiczne (z wyjątkiem reakcji materiałów wybuchowych lub substancji chemicznie niestabilnych) i kompresja.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Zaprezentowano normę wypełniającą postanowienia dyrektywy ATEX 100A, związaną z wymaganiami dotyczącymi urządzeń nieelektrycznych przewidywanych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: W artykule omówiono specyficzne właściwości pyłów palnych oraz możliwości tworzenia się atmosfer potencjalnie wybuchowych i niebezpiecznych warstw pyłu na urządzeniach technologicznych i wyposażeniu pomieszczeń. Złoża zalegającego pyłu potraktowano jako jedno z możliwych źródeł emisji pyłów. Omówiono zasady klasyfikacji przestrzeni potencjalnie zagrożonych wybuchem pyłowych atmosfer wybuchowych do poszczególnych stref zagrożonych wybuchem.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omówiono czym jest strefa zagrożenia wybuchem, w jaki sposób prowadzić w niej działania, jakie mogą wystąpić nietypowe zagrożenia, jak należy się zabezpieczać stosując odpowiednie ubrania i sprzęt.
No cover
Article
In basket
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić podstawowe zasady klasyfi kacji stref zagrożenia wybuchem dla palnych gazów, par cieczy oraz pyłów. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z oceną zagrożenia wybuchem. Prawidłowe zdefiniowanie pojęć pozwoli na uniknięcie nieporozumień pomiędzy osobą wykonującą ocenę zagrożenia wybuchem a architektem, technologiem, inwestorem oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Podano jednolite zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, opracowanych na podstawie wytycznych zabezpieczenia przeciwwybuchowego RFN. Inicjatywa ta zyskała poparcie w KG PSP. Książka pomocna jest w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-806/30, W-806/27, W-806/25, W-806/23, W-806/21, W-806/20, W-806/19, W-806/18, W-806/17, W-806/16, W-806/14, W-806/13, W-806/12, W-806/11, W-806/10, W-806/9, W-806/8, W-806/7, W-806/6, W-806/2 (20 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-806/28 Pozarnictwo, W-806/1 Czyt. (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9639/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia pojęcia i definicje związane z naładowaniem elektrostatycznym, rodzaje wyładowań, mechanizmy elektryzacji, podstawy miernictwa. Przedstawia przegląd typowych zagrożeń oraz środki ochrony indywidualnej do stosowania w atmosferze wybuchowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18712, I-18711 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18710/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-33
W pomieszczeniach i środowiskach o zwiększonym zagrożeniu wybuchem bardzo ważny jest właściwy dobór urządzeń i instalacji elektrycznych. Doboru tego należy dokonać zgodnie z klasyfikacją poszczególnych stref zagrożenia. Urządzenia i instalacje elektryczne przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz posiadać rozwiązania zapobiegające powstaniu zapłonu mieszanin wybuchowych. Niezbędne jest także wykonanie odbiorczych pomiarów pomontażowych oraz zachowanie ostrożności podczas eksploatacji tego typu instalacji i urządzeń.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-33
Streszczenie: Bezpieczeństwo procesowe, w skład którego wchodzi bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz przeciwwybuchowe, opiera się na zastosowaniu określonych zasad, które formułują podstawowe metody i sposoby postępowania w celu zapobiegania i ograniczania skutków awarii procesowych, a także efektywnego zarządzania. Samo bezpieczeństwo jest to taki stan technologiczny, aparaturowy i organizacyjny projektowania i prowadzenia procesów, w którym skutecznie zapobiega się uwolnieniom substancji chemicznych i/lub energii do środowiska pracy i środowiska naturalnego oraz ogranicza się i przeciwdziałą się skutkom tych uwolnień.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again