Form of Work
Artykuły
(35)
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Druki ulotne
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(11)
Author
Ogrodnik Paweł
(3)
Kokot-Góra Szymon
(2)
Skrzos Krzysztof
(2)
Sobolewski Andrzej
(2)
Walczak Agata
(2)
Wiśniewski Tomasz S
(2)
Węsierski Tomasz
(2)
Zhang Heping
(2)
Abe Nobuyuki
(1)
Bartkowiak Grażyna
(1)
Biały Kamil
(1)
Bugaj Marcin A
(1)
Bugajska Joanna
(1)
Cabaj Hubert
(1)
Cheng Xudong
(1)
Cieślikiewicz Łukasz
(1)
Czardybon Jan
(1)
Darocha Tomasz
(1)
Dmochowska Anna
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Dutton Clare
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Frodsham D
(1)
Gałuszka Dominik
(1)
Giełżecki Jan
(1)
Godniowska Marta
(1)
Hostler Dave
(1)
Huang Dongmei
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jary Łukasz
(1)
Jiang Yu Yan
(1)
Kamocka-Bronisz Renata
(1)
Klimsa Elżbieta
(1)
Kogut Bogusław
(1)
Konarska Maria
(1)
Koniuch Tyberiusz
(1)
Kosiński Sylweriusz
(1)
Kostenko Tatiana
(1)
Kostenko Wiktor
(1)
Kubiś Michał
(1)
Langridge Peter
(1)
Li Liming
(1)
Maj Iwona
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Makejewa Darja
(1)
Marszałek Anna
(1)
Marzec Leszek
(1)
Młynarczyk Magdalena
(1)
Młynarczyk Magdalenia
(1)
Nesterenko Artem
(1)
Nishimura Kazumi
(1)
Nuianzin Oleksandr
(1)
Osiński Przemysław
(1)
Pasternak Marcin
(1)
Peterson J
(1)
Piechowicz Bartosz
(1)
Piechowicz Iwona
(1)
Pieniak Daniel
(1)
Pietrak Karol
(1)
Pokaliuk Victor
(1)
Pokora Ilona
(1)
Poprzęcki Stanisław
(1)
Pozdejew Sergej
(1)
Qi Zhengkun
(1)
Rezadeh Moein
(1)
Sanchenko Timas
(1)
Schwarz Michael
(1)
Shinohara Masahiko
(1)
Si Dongya
(1)
Skorupa Karol
(1)
Skurka Hubert
(1)
Sobolewski Andrzej (budownictwo)
(1)
Stawarczyk Kinga
(1)
Stawarczyk Michał
(1)
Steuer Dariusz
(1)
Stępora Jakub
(1)
Szewczyk Artur
(1)
Szular Marcin
(1)
Torvi David A
(1)
Wakatsuki Kaoru
(1)
Wolański Robert Marcin
(1)
Wydra Artur
(1)
Wójcik Zbigniew
(1)
Xie Qiyuan
(1)
Xu Lei
(1)
Yanai Eiji
(1)
Yang Hua
(1)
Zhang Huilali
(1)
rob
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Łaszyn Joanna. [tłumaczenie]
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(37)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(47)
Language
Polish
(47)
Subject
Stres cieplny
(47)
Odzież ochronna
(10)
Zagrożenia zdrowia
(7)
BHP
(6)
Środki ochrony indywidualnej
(5)
Hipotermia
(4)
Metody badawcze
(4)
Odzież ochrony termicznej
(4)
Oparzenia
(4)
Ratownictwo medyczne
(4)
Temperatura
(4)
Zagrożenia życia
(4)
ochrony osobiste
(4)
promieniowanie cieplne/termiczne
(4)
warunki termiczne
(4)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(3)
Drewno
(3)
Symulacja
(3)
Wytrzymałość materiałów
(3)
Cement
(2)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(2)
Hełmy strażackie
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Ubranie chemoodporne
(2)
Ubranie specjalne
(2)
Warunki pracy
(2)
obciążenie termiczne
(2)
Aparaty oddechowe
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Beton
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
CBRN
(1)
Drewno brzozowe
(1)
Ergonomia
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Paliwa płynne
(1)
Pożary
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Psychologia
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Skaningowa kalorymetria różnicowa
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Stal
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Stres
(1)
Technologia drewna
(1)
Temperatura powietrza
(1)
Termoregulacja (fizjologia)
(1)
Toksyczność
(1)
Urazy
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Włókna polipropylenowe
(1)
Zbiorniki
(1)
badania
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
enzymy
(1)
fizjologia
(1)
monitoring
(1)
ochrona termiczna
(1)
pomoc medyczna
(1)
raporty
(1)
ratownictwo wodne na lodzie
(1)
szkło
(1)
technologia
(1)
ubranie gazoszczelne
(1)
wypadki strażaków
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Australia
(1)
Chiny
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(7)
Normy
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Inżynieria i technika
(1)
47 results Filter
No cover
Article
In basket
Cool down / Dave Hostler // Fire Chief: the official magazine of Fire-Rescue International. - 2013/5 Vol. 57 s.28-32.
Tł .tyt.: Ochłonięcie
Wnioski podstawowe dotyczące stresu cieplnego i rehabilitacji interwencyjnej
No cover
Article
In basket
Zagrożenie ratowników promieniowaniem cieplnym / Szymon Kokot-Góra // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2019/4 strony 34-36.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Opisano rolę energii cieplnej w procesie powstawania i rozwoju pożaru, zaprezentowano w tabeli poziomy promieniowania cieplnego i odpowiadające im reakcje. Omówiono badanie eksperymentalne z 1994 r. w trakcie którego przeprowadzono pomiary środowiska pracy za pomocą aparatury umieszczonej na środkach ochrony indywidualnej strażaków oraz na elementach konstrukcyjnych budynku w okolicznościach odzwierciedlających ciężkie warunki pożarowe.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Psychologia/Socjologia
Tabl.
Tł.tyt.: Stres cieplny: ignorowany objaw stwarzający duże ryzyko
Objawy przegrzania organizmu (stres cieplny) nie są jeszcze rozpoznawane lub wręcz ignorowane. Autorzy przedstawiają typowe psychiczne oznaki oraz niebezpieczeństwa jakie grożą strażakom wskutek przegrzania organizmu. Omówiono pierwszą pomoc w przypadku przegrzania organizmu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-121
W poniższym artykule autorzy podejmują próbę opracowania metody analitycznej ułatwiającej przeprowadzenie badań nad procesami przenikania ciepła i masy w przestrzeni pod odzieżą ochronną, w zależności od wpływu warunków zewnętrznych środowiska oraz stanu temperatury ciała człowieka w przypadku różnych połączeń i liczby warstw powietrza w powłokach kombinezonu. Analizie została poddana dynamika temperatury pod kombinezonem ratownika przy użyciu nośnika ciepła w konkretnym przedziale czasu, jak również przy jego braku. Analiza ta potwierdziła, że zastosowanie systemu izolacji cieplnej w istotny sposób redukuje temperaturę pod odzieżą ochroną. Opracowany model matematyczny może być wykorzystywany przy tworzeniu indywidualnych środków zabezpieczenia przed wysoką temperaturą dla ratowników, którzy realizują m.in. zadania ratowniczo-gaśnicze. Środki te pozwalają uniknąć udaru cieplnego oraz przegrzania organizmu ratownika.
No cover
Article
In basket
Hipotermia / Przemysław Osiński // Przegląd Pożarniczy. - 2015/1 s.18-21.
Omawia zagadnienie hipotermii (definicja, przyczyny, rodzaje) oraz okoliczności i działania stanowiące szczególne zagrożenie dla życia człowieka w sytuacji gdy dochodzi do gwałtownego wychłodzenia organizmu.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Dobór odzieży ochronnej do przebywania i pracy w środowisku zimnym / Andrzej Sobolewski // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2013/8 s.26-30.
Sygnatura CP-103
Artykuł przeznaczony jest dla osób zajmujących się oceną obciążenia cieplnego oddziałującego na człowieka pracującego w środowisku chłodnym i zimnym. Przedstawiono w nim zasady doboru odzieży o izolacyjności cieplnej odpowiedniej do przebywania w tych środowiskach, opierające się na założeniach teoretycznych wynikających ze współczesnego poziomu wiedzy.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 18640-2 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
When the heat is on / Clare Dutton // Fire. - 2013/1358 Vol. 106 s.15-17.
Tł.tyt.: Gdy jest ciepło
Autorka przedstawia swój raport na temat projektu oceniającego skutki wzrostu temperatury otoczenia na funkcję odwołującą się do pamięci wizualnej i słownej strażaków. Reasumując bada wpływ stresu cieplnego na funkcjonowanie strażaków oraz znaczenie pamięci odwołującej się do ciepła.
No cover
Article
In basket
Opisano zagrożenia jakie może stanowić wysoka temperatura, szczególnie dla dzieci pozostawionych w samochodach oraz zagadnienia utrzymania prawidłowej temperatury organizmu i termoregulacji.
No cover
Article
In basket
Omówiono sposoby rozpoznawania udaru cieplnego, podatność na wystąpienie takiego udaru zależną od różnych czynników. Podano zasady postępowania wobec osoby w stanie hipertermii oraz sposoby schładzania organizmu, przedstawiając sytuację dot. dziecka zamkniętego w samochodzie.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Badanie wytrzymałości szkła o różnej grubości w temperaturach 25 i 200 C
Przedmiotem badań opisanych w artykule był pomiar krytycznej wytrzymałości szkła na rozciąganie w temperaturze 25 C i 200 C. Badania pokazały, że krytyczne wytrzymałości szkła o grubosci: 6, 8, 10, 12 mm są odpowiednio 74, 127, 158 i 198% wyższe niż szkła o grubości 4 mm w temperaturze pokojowej (25 C). Podobnie w temperaturze 200 C krytyczna wytrzymałość szkła 6, 10, 12 mm jest odpowiednio większa o 29, 72 i 93% niż szkła o grubości 4 mm. Wyniki badań pokazały, również że wytrzymałość szkła na rozciąganie zmniejsza się w funkcji wzrostu temperatury.
No cover
Article
In basket
Omawia czynniki zagrożenia ludzi podczas pożaru, sposób określania dawki promieniowania, skutki oddziaływania promieniowania oraz sposoby ich łagodzenia.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań zestawów komponentów ubrań specjalnych na innowacyjnym stanowisku do badania materiałów ochron osobistych. Przebadano 120 próbek materiałów ubrań strażackich pod kątem skuteczności ochrony przed oparzeniem II stopnia.
No cover
Article
In basket
Komentuje różne obiegowe opinie i twierdzenia na temat hipotermii oraz dokonuje objaśnień potwierdzających lub zaprzeczających takim twierdzeniom. Do artykułu dołączono proponowaną kartę "Hipotermia" pomocną w ratownictwie medycznym.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule, wykorzystując model matematyczny, dokonano analizy rozkładów temperaturowych na powierzchni wyposażenia ochronnego i ciała ratownika w czasie palenia się zbiornika z produktami naftowymi. Stwierdzono, że powierzchnia ciała ratownika w ciągu 20 min rozgrzewa się do temperatury 56,38˚С. Najbardziej nagrzanymi częściami ciała są okolice obojczyka, gdyż tam znajduje się tarczyca, która odpowiada za termoregulację organizmu; część głowy znajdująca się pod hełmem i przednie części stóp.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Fakt, że człowiek należy do organizmów stałocieplnych nie oznacza, że temperatura w miejscu przebywania nie wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Jest to ważne zwłaszcza w miejscu pracy, gdyż nieodpowiednie warunki termiczne mogą wpłynąć nie tylko na jej efektywność, ale również na bezpieczeństwo, a zwłaszcza na ilość i następstwa wypadków przy pracy.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 39-42.
Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu podwyższonej temperatury na właściwości amortyzacyjne wybranego hełmu strażackiego. Badania przeprowadzono na 4 hełmach strażackich polskiego producenta Calisia Vulcan CV 102 wyprodukowane w 2015 r. Dwa hełmy poddane były obciążeniom dynamicznym w temperaturze laboratoryjnej, natomiast dwa w podwyższonej temperaturze. W przypadku badań w podwyższonej temperaturze ustalono temperaturę na 100oC. Uderzenie następowało po 25 minutach narażenia na daną temperaturę. Wykorzystano bijak o średnicy 20 mm. Wymuszenie mechaniczne realizowano w trzech miejscach. Energia uderzenia wynosiła 30 J. W pracy przedstawiono charakterystyki siły czynnej i biernej w funkcji przemieszczenia otrzymane w danych temperaturach. Siły czynne cechowały niższe wartości w porównaniu do sił biernych. Skorupy hełmu rozgrzane do temperatury 100°C odnotowały mniejsze wartości sił przenoszonych na makietę głowy i kręgosłup w porównaniu do temperatury laboratoryjnej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17904/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Porównanie wyników badań wykonanych w komorze klimatycznej z udziałem ochotników w warunkach otoczenia: ta = 42 °C; RH = 80%; prężność pary wodnej = 6,56 kPa,V = 0,5 m/s; z prognozami z symulacji numerycznej wykonanej programem PHS wykazały ich zadowalającą zgodność. Potwierdza to możliwość wykorzystania programu PHS do prognozowania obciążenia cieplnego człowieka w ekstremalnym środowisku gorącym, kiedy prężność pary wodnej w otaczającym środowisku przekracza wartość 4,5 kPa, przyjętą w normie PN-EN ISO 7933:2005 jako wartość maksymalną zakresu normy.
Book
Brochure
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia strony 30-31.
Zawiera: Metody oceny obciążeń cieplnych działających na człowieka w środowisku termicznym charakteryzującym się zmiennością w czasie // Ocena obciążenia cieplnego człowieka przebywającego w środowisku zmiennym termicznie oparta na pomiarach temperatury wnętrza ciała, tcr // Ocena obciążenia cieplnego człowieka przebywającego w środowisku zmiennym termicznie oparta na pomiarach parametrów mikroklimatów lokalnych (MKL) i metodach analitycznych // Definicja pojęcia mikroklimat zastępczy (MKZ) // Odzież o optymalnej izolacyjności cieplnej, lcl opt // Dopuszczalny czas ekspozycji w odzieży o izolacyjności lcl opt // Sposób kwalifikowania mikroklimatu zastępczego do zakresu zmienności odpowiadającego środowisku cieplnemu zimnemu lub umiarkowanemu // Wartości parametrów mikroklimatu lokalnego zawarte w zakresie przypisanym środowisku chłodnemu i zimnemu - opis przypadku // Wartości parametrów mikroklimatu zastępczego zawarte w zakresie przypisanym środowisku cieplnemu umiarkowanemu - opis przypadku // Wartości parametrów mikroklimatu lokalnego zawarte w zakresie zmienności przypisanym środowisku gorącemu - opis przypadku // Kroki postępowania podczas doboru metodą analityczną odzieży o optymalnej izolacyjności cieplnej utrzymującej temperaturę wnętrza ciała pracownika w granicach dopuszczalnych i bezpiecznych dla zdrowia, w środowisku zmiennym termicznie.
Współfinansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22078 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22077/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again