Form of Work
Artykuły
(41)
Książki
(17)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(16)
Author
Szykuła-Piec Barbara
(6)
Antonellis jr. Paul J
(2)
Dobrodziej Cezary
(2)
Kopera Anna
(2)
Popiel Agnieszka
(2)
Pragłowska Ewa
(2)
Wagner Shannon L
(2)
Zawadzki Bogdan (1957- )
(2)
Al-Mansouri J
(1)
Apanasewicz Jacek
(1)
Babkin Alexey Viktorovich
(1)
Bartyńska Katarzyna
(1)
Basińska Beata A
(1)
Beerlage I
(1)
Bischoff Glenn
(1)
Bober Ted
(1)
Bond Charles F
(1)
Bryce Cyralene P
(1)
Chwaciński Tomasz
(1)
Crimmins Brian
(1)
Czarnecka Agnieszka
(1)
DeGryse Daniel
(1)
DeGryse Victoria
(1)
Dickinson Edward
(1)
Dróżdż Aneta
(1)
Flachbart Jaroslav
(1)
Foster Kathryn A
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Gajda Patrycja
(1)
Gist Richard
(1)
Gut P
(1)
Habrat Paweł
(1)
Hering T
(1)
Heszen-Niejodek Irena
(1)
Hudson Jada
(1)
Jaracz Jan
(1)
Kaczmarek Aleksandra
(1)
Kaczmarek Magdalena
(1)
Kanarian Steven
(1)
Kania Małgorzata
(1)
Knapp Jerry
(1)
Kotorová Letícia
(1)
Kowalik Stanisław
(1)
Krakovský Alexander
(1)
Kubacka-Jasiecka Dorota
(1)
Kubicka Anna
(1)
Lipczyński Andrzej
(1)
Madziała Marcin
(1)
Merecz Dorota
(1)
Netczuk-Gwoździewicz Marzena
(1)
O`Neill Melanie
(1)
Oleksy Justyna
(1)
Pardecka Dorota
(1)
Parkinson Frank
(1)
Patrzała Amelia
(1)
Perlak Małgorzata
(1)
Pryczek Marta
(1)
Przyłuska Elżbieta
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Rasmus Paweł
(1)
Regehr Cheryl
(1)
Rokita-Pawłowska Anna
(1)
Ronaczyńska Katarzyna
(1)
Różycka Marta
(1)
Schulze D
(1)
Senn Robert
(1)
Sonnenberg D
(1)
Staben-Burroughs Carol
(1)
Starosta-Głowińska Katarzyna
(1)
Strelau Jan
(1)
Surowiec Robert
(1)
Szarpak Łukasz
(1)
Szołtek Agnieszka
(1)
Thompson Denise
(1)
Timler Dariusz
(1)
Tobolska Anna
(1)
Tobolski Marek
(1)
Wawrzynowicz Halina
(1)
Weissgerber Barbara
(1)
Wiciak Izabela
(1)
Wieder Michael
(1)
Wijałkowski Stanisław
(1)
Woodall S. Joseph
(1)
Zając Wioleta
(1)
Zalas Tomasz
(1)
Zawadzki Bogdan
(1)
Zieliński Jerzy
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Łuba Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(58)
United States
(4)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(56)
English
(7)
Audience Group
Psycholodzy
(1)
Subject
Stres pourazowy
(63)
pomoc psychologiczna
(28)
Psychologia
(25)
Stres
(19)
psychologia pożarnicza
(6)
Ratownictwo medyczne
(5)
Strażacy
(5)
Trauma
(5)
służby ratownicze
(4)
Ratownictwo
(3)
Ryzyko zawodowe
(3)
Stres zawodowy
(3)
Wojsko
(3)
Zagrożenia zdrowia
(3)
działania interwencyjne
(3)
obciążenie psychiczne
(3)
BHP
(2)
Skuteczne działanie w stresie
(2)
Szkolenie
(2)
Służby mundurowe
(2)
Wypadki drogowe
(2)
służby medyczne
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Choroby
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Katastrofy
(1)
Katastrofy kolejowe
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Mechanizmy obronne (psychologia)
(1)
Medycyna
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Policja
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Psychoprofilaktyka
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Ryzyko
(1)
Socjologia
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Strategia
(1)
Symulacja
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Uchodźcy
(1)
Wypadki kolejowe
(1)
Zachowania ludzi
(1)
Zapobieganie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
alkoholizm
(1)
analiza
(1)
działania militarne
(1)
dzieci
(1)
katastrofy cywilizacyjne
(1)
misje międzynarodowe
(1)
ochrona zdrowia
(1)
poszkodowani
(1)
psychologia katastrof
(1)
teoria
(1)
wypadki strażaków
(1)
wypalenie zawodowe
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
ćwiczenia
(1)
Subject: place
Nowy Sącz (woj. małopolskie)
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(6)
Materiały konferencyjne
(2)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Psychologia
(3)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
63 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Realistische Ausbildung hilft bei psychischer Ereignisbewältigung / P. Gut // Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. - 2003/3 s.19-21.
Tł.tyt.: Rzeczywiste szkolenie pomoże osobom z urazami psychicznymi
Przedstawiono nowe metody debriefingu.
No cover
Article
In basket
Stressbewältigung für Notfallhelfer / Barbara Weissgerber // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2002/5 s.447-452.
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Pokonanie stresu przez ratowników
Jednym z psychologicznych problemów ratowników, wpływających bezpośrednio na przebieg akcji ratowniczej jest stres. Przedstawiono pojęcie stresu i sposoby minimalizowania go. Omówiono defusing, debriefing i demobilizację.
No cover
Article
In basket
The cost of traumatic stress / Charles F. Bond // Fire Engineering. - 2004/12 Vol. 157 s.55-62.
Tł .tyt.: Koszt stresu pourazowego
Przedstawiono statystykę dotyczącą stresu, pojęcie stresu pourazowego, jego działanie na organizm, debriefing oraz koszty wyprowadzanmia ze stresu.
No cover
Article
In basket
Post Traumatic Stress Disorder: One Firefighter`s Story / Robert Senn // Fire Engineering. - 2010/12 Vol. 163 s.59-66.
Tł.tyt.; Zespół stresu pourazowego: historia strażaka
Opowieść strażaka który przeżył zawalenie World Trade center 11 września 2001 z rozpoznaniem zespołu stresu pourazowego.
No cover
Article
In basket
Kuwait's work on stress debriefing / J. Al-Mansouri // Fire International. - 2000/175 s.16.
Tł.tyt.: Straż Pożarna w Kuwejcie pracuje nad stresem - debriefing.
Opisano przebieg kursu psychologicznego (debriefing). Omówiono sposób w jaki wyniki ww. kursu będą monitorowane przez najbliższe kilka lat.
No cover
Article
In basket
Appraisal of the Fire-Working Stress / Jaroslav Flachbart // W: Fire Engineering: the 2 International Scientific Conference, 3 Oct. - 5 Oct. 2006: Proceedings. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2006. - s. 65-68 .
Sygnatura: P-1331/1
Tł.tyt.: Ocena stresu wśród strażaków
No cover
Article
In basket
Stres w pracy strażaka / Małgorzata Kania // W Akcji. - 2013/5 s.48-50.
Omawia rodzaje stresu, jego wpływ na pracę i życie strażaków, rodzaje stresorów oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Funkcjonowanie żołnierzy uczestników misji w chronicznym stresie powoduje szereg nieuniknionych, zazwyczaj negatywnych konsekwencji. Żołnierze po powrocie do domu nie potrafią odnaleźć się w odmiennej rzeczywistości. Problemowe stają się nawet podstawowe obowiązki codziennego życia. Wszelkie procesy przystosowawcze do stresu rozpatrywać można zarówno z psychologicznego, biologicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Ważnym elementem jest przede wszystkim szybka diagnoza i zastosowanie odpowiedniego leczenia. W przeciwnym razie chroniczny stres przyczynić się może do powstania wielu chorób.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Interwencja kryzysowa jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. W interwencji kryzysowej istotne jest empatyczne, a zarazem praktyczne odpowiedzenie na potrzeby osoby w kryzysie. W artykule przedstawiono zadania ratownika, zapobieganie skutkom stresu oraz utrwalone skutki psychopatologiczne katastrof - PTSD.
No cover
Article
In basket
Reakcje pourazowe ofiar w sytuacjach kryzysowych / Agnieszka Szołtek // Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. - 2017/2 s.17-18.
Sygnatura CP-70
Analiza wpływu sytuacji kryzysowych na stan psychiczny człowieka i na jego stres. Negatywny charakter wydarzeń traumatycznych prowadzi do rozwoju zespołu stresu pourazowego (PTSD - postraumatic stress disorder). W artykule objaśniono sytuacje związane ze stresem.
No cover
Article
In basket
Przygotowanie do działania w stresie / Aneta Dróżdż // Zeszyty Naukowe SGSP. - 2013/47 s.69-81.
W artykule przedstawiono przegląd wybranych teorii stresu oraz strategie radzenia sobie z nim.
No cover
Article
In basket
Wo brennt es in der Feuerwehr? / T. Hering, D. Schulze, D. Sonnenberg, I. Beerlage // Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 2008/3 s.25-30.
Tł .tyt.: Gdzie pali się w straży pożarnej?
Omówiono obciążenia psychiczne u strażaków, powstałe podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Wyniki doświadczeń dotyczące czynników wpływających na obciążenie psychiczne strażaków.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Streszczenie: Prezentowany zbiór przedstawia nowe ujęcia zagadnienia radzenia sobie ze stresem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20806 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20805/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
The psychological aftermath of terrorism / Steven Kanarian // Fire Engineering. - 2007/8 Vol. 160 s.121-128.
Bibliogr. 6 poz.
Tł .tyt.: Psychologiczne następstwa terroryzmu
Przedstawiono urazy psychologiczne powstałe po stresie traumatycznym. Metody leczenia urazów psychologicznych to tzw. CISD (Critical Incident Stress Debrefing) i PTSD (post-traumatic stress disorder). Najważniejsze jest jednak rozpoznanie objawów, umiejętne postepowanie z emocjami oraz rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych związanych ze stresem. Omówiono etapy pomocy psychologicznej.
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Omówiono zasady udzielania pomocy psychologicznej uczestnikom zdarzeń traumatycznych, organizację zespołu debriefingowego; wytyczne do programu szkoleniowego: profilatyka antystresowa; załącznik - przykładowe scenariusze do ćwiczeń z profilatyki antystresowej dla psychologów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-692/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Psychika w obliczu wypadków i katastrof / Jerzy Ranecki // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2006/1 s.46-47.
Bibliogr. 4 poz.
Omówiono konieczność wsparcia psychologów podczas i po akcjach ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników na przykładzie katastrofy w Hali Targów w Katowicach.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Postrzeganie stresu pourazowego (PTSD) i alkoholizmowi wśród nas
Postrzeganie problematyki alkoholizmu i stresu pourazowego na sprawność umysłową i fizyczną strażaka podczas działań ratowniczych
No cover
Article
In basket
F43 / Katarzyna Bartyńska // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/9 strony 40-42.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia dot. zespołu stresu pourazowego (PTSD). Opisano rodzaje zdarzeń traumatycznych, symptomy i sposoby rozpoznawania PTSD. Omówiono metody pomocy oraz najpopularniejsze mity i stereotypy związane z PTSD.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Psychologia/Socjologia
Przedstawiono wyniki badań, które dotyczyły zespołu zaburzeń po stresie urazowym wśród strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Wyjaśniono pojęcie stresu.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again