Form of Work
Książki
(19)
Artykuły
(18)
Publikacje naukowe
(15)
Publikacje fachowe
(8)
Druki ulotne
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
only on-site
(29)
available
(14)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(29)
Author
Baka Łukasz
(6)
Frankowska Ewa
(4)
Kaczmarek Magdalena
(4)
Najmiec Andrzej
(4)
Łuczak Anna (psycholog)
(4)
Kokot-Góra Szymon
(2)
Najder Anna
(2)
Ostrowska Martyna
(2)
Popiel Agnieszka
(2)
Pragłowska Ewa
(2)
Szykuła-Piec Barbara
(2)
Zawadzki Bogdan (1957- )
(2)
Baranowski Grzegorz
(1)
Bartkowiak Grażyna
(1)
Basińska Beata A
(1)
Budziński Zdzisław
(1)
Chirkowska-Smolak Teresa
(1)
Cziż L.V
(1)
Dołęga Zofia
(1)
Florek Marta
(1)
Gajda Patrycja
(1)
Gajek Agnieszka
(1)
Gembalska-Kwiecień Anna
(1)
Grobelny Jarosław
(1)
Grześków Paweł
(1)
Habrat Paweł
(1)
Hoffmann Tomasz
(1)
Izydorczyk Tomasz
(1)
Kardasz Zofia
(1)
Krawczyńska Sylwia
(1)
Krzywiec Roman
(1)
Kubicka Anna
(1)
Lejko Aleksandra
(1)
Lorens Justyna
(1)
Mamcarz Piotr (psycholog)
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Melka Paweł
(1)
Merecz Dorota
(1)
Michcik Aneta
(1)
Mockałło Zofia
(1)
Napierała Stanisław
(1)
Netczuk-Gwoździewicz Marzena
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Przyłuska Elżbieta
(1)
Repa Paweł
(1)
Rosak-Szyrocka Joanna
(1)
Ryszawy Paulina
(1)
Różycka Marta
(1)
Sienkiewicz Krzysztof
(1)
Starnowska Marzena
(1)
Szewczyk Joanna
(1)
Wiciak Izabela
(1)
Widerszal-Bazyl Maria
(1)
Woron Patrycja
(1)
Wójciak Rafał
(1)
Zagórski Wojciech
(1)
Zieliński Jerzy
(1)
Żmuda-Czerwonka Wioletta
(1)
Year
2020 - 2022
(9)
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Audience Group
Psycholodzy
(2)
Menedżerowie
(1)
Opiekunki i opiekunowie w domach pomocy społecznej
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pracownicy służby zdrowia
(1)
Subject
Stres zawodowy
(27)
Stres
(18)
Psychologia
(9)
Ryzyko zawodowe
(9)
Czynniki zagrożenia zawodowego
(8)
Stres pourazowy
(7)
BHP
(6)
Trauma
(6)
wypalenie zawodowe
(6)
Choroby zawodowe
(5)
Radzenie sobie ze stresem
(5)
Zapobieganie
(5)
Strażacy
(4)
pomoc psychologiczna
(3)
psychologia pożarnicza
(3)
Komendy straży pożarnych
(2)
Mobbing
(2)
Opiekunki i opiekunowie w domach pomocy społecznej
(2)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(2)
Praca
(2)
Pracownicy służby zdrowia
(2)
Psychologia pracy
(2)
Skuteczne działanie w stresie
(2)
Stres cieplny
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(2)
promieniowanie cieplne/termiczne
(2)
służby ratownicze
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Chemicy
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Działania operacyjne
(1)
Górnicy
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
JRG
(1)
Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny
(1)
Metody badawcze
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Obciążenie pracą
(1)
Osobowość
(1)
Pandemia
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Policja
(1)
Prawo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychoprofilaktyka
(1)
Ratownicy medyczni
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rolnictwo
(1)
Rolnicy
(1)
Socjologia
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Szpitale psychiatryczne
(1)
Służby mundurowe
(1)
Wojsko
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zachowanie organizacyjne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zawody trudne i niebezpieczne
(1)
ankiety
(1)
obciążenie psychiczne
(1)
ochrona zdrowia
(1)
poszkodowani
(1)
przyczyny wypadku
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
zagrożenia społeczne
(1)
zarządzanie stresem
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(11)
Nowy Sącz (woj. małopolskie)
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Województwo opolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(14)
Poradnik
(6)
Broszura
(5)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(12)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Medycyna i zdrowie
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
49 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Funkcjonowanie żołnierzy uczestników misji w chronicznym stresie powoduje szereg nieuniknionych, zazwyczaj negatywnych konsekwencji. Żołnierze po powrocie do domu nie potrafią odnaleźć się w odmiennej rzeczywistości. Problemowe stają się nawet podstawowe obowiązki codziennego życia. Wszelkie procesy przystosowawcze do stresu rozpatrywać można zarówno z psychologicznego, biologicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Ważnym elementem jest przede wszystkim szybka diagnoza i zastosowanie odpowiedniego leczenia. W przeciwnym razie chroniczny stres przyczynić się może do powstania wielu chorób.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Niepewność zatrudnienia stała się podstawowym źródłem stresu w pracy we współczesnych organizacjach. Elastyczność w zatrudnianiu i organizacji pracy i bezpieczeństwo to dwie przeciwstawne siły. Poczucie braku bezpieczeństwa zatrudnienia wywołuje negatywne konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i zatrudniających ich organizacji. W artykule przedstawiono uwarunkowania, konsekwencje i sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem. A skoro brak bezpieczeństwa zatrudnienia prawdopodobnie wpisał się już na stałe w naszą pracę, warto się zastanowić, w jaki sposób organizacje mogą sobie z tym radzić. Słowa kluczowe: brak bezpieczeństwa zatrudnienia, radzenie sobie ze stresem w pracy, zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Stres zawodowy jest skutkiem postrzegania braku równowagi między wymaganiami środowiska pracy a możliwościami pracownika w radzeniu sobie z tymi wymogami. Zgodnie z procesualnym modelem stresu zasoby, którymi dysponuje pracownik, mogą moderować związek między wymaganiami pracy a stresem. Zaangażowanie w pracę, czyli długotrwały i pozytywny stan afektywno-poznawczy, może stanowić taki zasób. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły ten model. W grupie pracowników słabiej zaangażowanych w pracę poziom postrzeganego stresu zawodowego był wyższy, niż w grupie pracowników zaangażowanych, a poziom tej postawy istotnie moderował związek między wymogami pracy a stresem. Przedstawiono praktyczne wnioski dotyczące czynników organizacyjnych wpływających na zaangażowanie w pracę.
No cover
Article
In basket
Skuteczne zarządzanie stresem - studium przypadków / Jarosław Grobelny // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2015/12 s.13-15.
Sygnatura CP-103
Artykuł prezentuje przegląd podstawowych koncepcji stresu wraz z ich odniesieniem do sytuacji pracy zawodowej. Przedstawiono konsekwencje silnego lub chronicznego stresu, na poziomie pracownika i całej organizacji. Opisane zostały najważniejsze metody diagnozy stresu w organizacji oraz przykładowe programy interwencji dotyczące zarządzania stresem. W podsumowaniu sformułowano propozycje zasad, na jakich powinny opierać się interwencje w tym obszarze.
No cover
Article
In basket
Strategii profilaktiki professionalnogo stressa / L.V. Cziż // W: VI Mieżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija "Czrezvyczajnye situacii: Predupreżdenie i likvidacija" / [red.] A.N. Ulasevicz, Ju.S. Ivanov, O.V. Lupej, O.V. Czernevicz, V.A. Rubczikov. - Minsk : Ministerstvo Respubliki Belarus, 2011. - s.101-106 SGSPk0019845.01.
Bibliogr. 6 poz.
Tł.tyt. Strategie porofilaktyki stresu zawodowego
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących lęku jako aktualnego stanu bądź jako cechy osobowości, poziomu odczuwanego stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim przez policjantów Wydziału Kryminalnego oraz Prewencji i Ruchu Drogowego. Założenia dotyczące celu badania wskazywały na wyższy poziom lęku i stresu u policjantów Wydziału Kryminalnego. Hipotezy te związane były z charakterem pracy mundurowych danego oddziału. Na charakter owej specjalizacji służbowej wpływają warunki środowiskowe pracy, dynamiczność zmian, obecność czynników kryminogennych oraz waga zadań mających na celu zwalczanie przestępczości kryminalnej. Im więcej czynników zagrożenia, tym lepsze powinny być strategie zaradcze. Założenia te zostały potwierdzone. Policjanci Wydziału Kryminalnego wykazali się zadaniowym trybem rozwiązywania problemów i napięć, co zwiększa efektywność i skuteczność w wykonywanym zawodzie oraz zapobiega wypaleniu zawodowemu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omawia zaburzenia występujące po stresie traumatycznym, sposób rozpoznawania PTSD, rodzaje, rozwój i utrzymywanie się objawów oraz możliwość pomocy.
No cover
Article
In basket
Stres w pracy - objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie / Martyna Ostrowska // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2014/5 s.12-15.
Sygnatura CP-103
Praca stanowi dla człowieka źródło dochodu i satysfakcji. Obecnie, w dobie konkurencji, nieetycznych zachowań i rosnących kosztów zatrudnienia stała się także źródłem odczuwanego stresu. Celem artykułu jest próba przybliżenia definicji, objawów, konsekwencji oraz sposobów radzenia sobie ze stresem zgodnie ze starą zasadą: „lepiej zapobiegać niż leczyć”.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omówiono pojęcie stresu oraz jego wpływ na zdrowie pracowników. Omówiono źródła stresu w zawodzie strażaka ratownika oraz sposoby walki ze stresem.
Book
In basket
Skuteczne działanie w stresie : osobisty niezbędnik / Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska, Bogdan Zawadzki. - Wydanie pierwsze [dodruk -W być może 4??] - Sopot : GWP, 2021. - 49, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Numer dodruku ustaliłam na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej. Prawopodobnie jest to czwarty dodruk. Pierwsze dwa dodruki były w 2019, trzeci dodruk był w 2020 r. Na tych wszystkich egzemplarzach jest informacja, że jest to wydanie pierwsze.
Streszczenie: Zaburzenie stresowe pourazowe występuje nie tylko u ofiar traumatycznych zdarzeń, ale także u osób, które niosą im pomoc. Wiąże się ono z cierpieniem i trudnościami w funkcjonowaniu, z powodu których przedstawiciele zawodów pomocowych nie są w stanie w pełni wykorzystywać swoich kompetencji dla dobra innych. Zapobieganie konsekwencjom traumatycznych zdarzeń jest więc kluczowe. Temu właśnie służy autorski program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację zawodową Skuteczne działanie w stresie oraz towarzysząca mu niniejsza broszura edukacyjna. Książka zawiera zestaw praktycznych narzędzi pomagających poradzić sobie z objawami pojawiającymi się w następstwie traumatycznych sytuacji, a także pełni funkcję zeszytu ćwiczeń. Jest uzupełnieniem programu szkoleniowego, który składa się z modułów poświęconych między innymi: negatywnym konsekwencjom wykonywania zawodu cechującego się wysokim ryzykiem narażenia na zdarzenia traumatyczne; nauce rozpoznawania własnych emocji; poznawczym i fizjologicznym strategiom regulacji wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego; budowaniu poczucia własnej skuteczności w rozwiązywaniu problemów i regulacji emocji; roli wsparcia społecznego i przynależności do zespołu. Program szkolenia i opisane w książce ćwiczenia opierają sie na metodach psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Niezbędnik zawiera treści uniwersalne, może więc być wykorzystywany w pracy z przedstawicielami różnych grup zawodowych. [opis za wydawcą].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22442, I-22441 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22440/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliogr.
Streszczenie: Opisano zagadnienia związane z funkcjonowaniem człowieka w organizacji, problematykę stresu w pracy zawodowej, wypalenia zawodowego. Omówiono pojęcia jakości życia, satysfakcji zawodowej i sukcesu zawodowego. Przedstawiono sposoby radzenia sobie ze stresem i wykorzystywanie tego doświadczenia do osiągania satysfakcji z pracy i zadowolenia z życia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18878/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-102
Jednym z podstawowych celów zarządzania bezpieczeństwem jest ochrona zdrowia i życia ludzi. Dlatego też jednym z bardzo ważnych elementów zarządzania jest eliminowanie z zakładu pracy stresu zawodowego. W artykule przedstawiono pojęcie i definicje stresu, przyczyny jego powstania oraz pojęcie i skutki stresu zawodowego.
No cover
Article
In basket
Omawia problematykę wypalenia zawodowego strażaków. Przedstawia definicje stanu wypalenia, jego przyczyny, predyspozycje osobiste i sytuacje sprzyjające wypaleniu oraz specyfikę pracy i badania nad stresem zawodowym strażaków.
No cover
Article
In basket
Mobbing - istota, przyczyny, przeciwdziałanie / Martyna Ostrowska, Aneta Michcik // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2014/6 s.8-11.
Sygnatura CP-103
W ostatnich latach skala mobbingu nieustannie rośnie. Rzeczywistą wielkość tego zjawiska jest bardzo trudno określić. Osoby doświadczające mobbingu wstydzą lub boją się przyznać, że stały się jego ofiarami. Celem artykułu jest przybliżenie definicji, przyczyn, konsekwencji oraz metod przeciwdziałania i radzenia sobie z mobbingiem. Bez wątpienia obecna sytuacja na rynku pracy: wysokie bezrobocie, trudności w znalezieniu nowego miejsca pracy sprzyjają rozwojowi tego zjawiska. Pracownicy za wszelką cenę chcą utrzymać zatrudnienie.
No cover
Article
In basket
Aktywność fizyczna jako sposób radzenia sobie ze stresem zawodowym / Joanna Rosak-Szyrocka //W: Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2021/6 strony 4-8.
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Stres zawodowy przyczynia się do powstawania i zaostrzania przebiegu wielu zaburzeń w stanie zdrowia, sprzyja powstawaniu wypadków przy pracy i obniża wydajność pracy, przez co zakłóca funkcjonowanie firm i niesie ze sobą straty materialne. Stres jest także niekorzystny dla państwa, gdyż ponosi ono koszty związane z leczeniem pracowników i wypłatami świadczeń z tytułu pogorszenia stanu zdrowia pracujących. W artykule omówiono stres zawodowy w aspekcie podejmowania aktywności fizycznej przez pracowników, którzy w dobie pandemii zaczęli pracować zdalnie. Wykazano, że podejmowanie aktywności fizycznej sprzyja walce ze stresem, pomaga nabrać dystansu do problemów związanych z pracą, ale także pozytywnie wpływa na ogólną jakość życia pracowników. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały również, że podejmowanie aktywności fizycznej, jaką jest bieganie, pozwala pracownikom odprężyć się, wypocząć i w ten sposób zadbać o higienę umysłu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8531 [magazyn], PD-8531/CD [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliografia na stronach 26-28.
Zawiera: Dwa rodzaje wymagań w pracy i ich konsekwencje psychologiczne // Jakie czynniki mają wpływ na konsekwencje psychologiczne wymagań w pracy? // Subiektywna ocena wymagań w pracy jako wyzwań lub przeszkód i jej konsekwencje psyhologiczne // Co wpływa na ocenę wymagań w pracy jako wyzwań lub przeszkód? // Zalecania dot. kształtowania wymagań w pracy.
Streszczenie: W wydawnictwie omówiono dwa rodzaje wymagań w pracy i ich konsekwencje psychologiczne. Zwrócono także uwagę na subiektywną ocenę wymagań w pracy jako wyzwań lub przeszkód i jej konsekwencje psychologiczne. Ponadto przedstawiono zalecenia dotyczące kształtowania wymagań w pracy. W wydawnictwie opisano zasady diagnozy psychologicznej i metody wsparcia adaptacyjnego dla osób czasowo wykluczonych z rynku pracy. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22153 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22152/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16701/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Numer dodruku ustaliłam na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej. Prawopodobnie jest to czwarty dodruk. Pierwsze dwa dodruki były w 2019, trzeci dodruk był w 2020 r. Na tych wszystkich egzemplarzach jest informacja, że jest to wydanie pierwsze.
Bibliografia na stronach [273]-286. Indeksy.
Profilaktyka PTSD // Definicje podstawowych pojęć // Profilaktyka // Profilaktyka piewszego stopnia zaburzeń potraumatycznych - przegląd badań // Profilaktyka drugiego stopnia zaburzeń potraumatycznych - przegląd badań // Program profilaktyki PTSD "skuteczne działanie w stresie" - założenia teoretyczne i badanie skuteczności // Założenia programu profilaktyki PTSD " skuteczne działanie w stresie" // Opracowanie programu szkolenia profilaktycznego // Przebieg badań dotyczących skuteczności szkolenia profilaktycznego // Wyniki badań // "Skuteczne działanie w stresie" - materiały edukacyjne // Założenia praktyczne i teoretyczne szkolenia // Szkolenie krok po kroku.
Streszczenie: Wykonywanie pracy związanej z pomaganiem ludziom w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jest równoznaczne z narażeniem na stresory o charakterze traumatycznym, czego następstwem jest wzrost ryzyka wystąpienia zaburzeń spowodowanych stresem. Niniejsza książka to rezultat badań prowadzonych w ramach projektu „PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”. Autorzy - po zaprezentowaniu wyników dotychczasowych prac badawczych z dziedziny profilaktyki zaburzeń potraumatycznych - przedstawiają autorski program, wraz z wynikami badań własnych ilustrujących jego skuteczność, oraz szczegółowy protokół szkolenia profilaktycznego. Program szkolenia odnosi się do zidentyfikowanych mechanizmów psychologicznych odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymywanie się negatywnych konsekwencji narażenia na stresory traumatyczne, co umożliwia wytrenowanie odpowiednich umiejętności w zakresie regulacji emocji, wpływających na wzrost poczucia własnej skuteczności w konfrontacji z traumą. Bazuje na założeniach współczesnej, opartej na procesach transdiagnostycznych psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Obejmuje zarówno psychoedukację, jak i trening umiejętności radzenia sobie ze stresem. Uzupełnieniem programu jest broszura edukacyjna Skuteczne działanie w stresie. Osobisty niezbędnik, zawierająca zestaw praktycznych narzędzi pomagających poradzić sobie z objawami pojawiającymi się w następstwie traumatycznych sytuacji. Badania prowadzono w grupie strażaków, program jednak uwzględnia specyfikę działania służb ratowniczych, dlatego niniejszy podręcznik po niewielkiej adaptacji może służyć innym grupom zawodowym, w tym ratownikom medycznym czy policjantom, a także stanowić protokół do dalszych badań. [opis za wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22439, I-22438 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22437/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przywrócić nadzieję / Anna Kubicka // Przegląd Pożarniczy. - 2015/4 s.12-15.
Omawia zasady udzielania pomocy psychologicznej przez strażaków ratowników osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego związanego z ryzykiem zachowań samobójczych. Udziela wskazówek dot. postępowania z takimi osobami podczas działań ratowniczych i udzielenia im odpowiedniego wsparcia. Przypomina o konieczności zwracania uwagi na tego typu zagrożenia w najbliższym otoczeniu, w rodzinie i na służbie.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again