Źródło opisu
Katalog zbiorów
(112)
Forma i typ
Artykuły
(49)
Książki
(26)
Publikacje naukowe
(22)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(12)
Publikacje fachowe
(4)
Pliki i bazy danych
(2)
Rękopisy
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(58)
dostępne
(12)
nieokreślona
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(59)
Autor
Wnęk Waldemar
(11)
Kubicki Grzegorz
(6)
Skaźnik Marian
(5)
Kaiser Krzysztof
(4)
Kubica Przemysław
(4)
Mizieliński Bogdan
(4)
Tuzimek Zbigniew
(4)
Wróbel Paweł
(4)
Dzień Grzegorz
(3)
Ostapiuk Łukasz
(3)
Skiepko Edward
(3)
Sulik Paweł
(3)
Bałaga Łukasz
(2)
Joniec Waldemar
(2)
Kustra Piotr
(2)
Okólski Jakub
(2)
Ratajczak Dariusz
(2)
Sawicki Janusz
(2)
Sowiński Mariusz
(2)
Baranowicz Waldemar
(1)
Beyler C.L
(1)
Bojanek Piotr
(1)
Bryła Aleksandra
(1)
Brzezińska Dorota
(1)
Buryk Marian
(1)
Chow W.K
(1)
Chruściel Piotr
(1)
Cisek Marcin
(1)
Compton P
(1)
Cooper Leonard Y
(1)
Dec Lesław
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Dylęgowski Marek
(1)
Fan W.C
(1)
Fliszkiewicz Mateusz
(1)
Gancarczyk Paweł
(1)
Garlińska Urszula
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Gilbey R
(1)
Górski Stanisław
(1)
He Yaping
(1)
Huo R
(1)
Janik Paweł
(1)
Kania Rudolf
(1)
Kiełbasa Tomasz
(1)
Knura Przemysław
(1)
Kopertowicz Fabian
(1)
Kosieradzki Jerzy
(1)
Krajewski Grzegorz
(1)
Krauze Andrzej
(1)
Krupa Rafał
(1)
Król Małgorzata
(1)
Maciak Tadeusz
(1)
Markowicz Ewa
(1)
Małozięć Daniel
(1)
Mielniczuk Maciej
(1)
Migdał Sebastian
(1)
Mroczko Grzegorz
(1)
Mróz Artur
(1)
Mysera Edward
(1)
Nieradko Krystian
(1)
Oknińska Katarzyna
(1)
Ostrapiuk Łukasz
(1)
Pająk Krystian
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Peetz Ben
(1)
Pielaszek Marcin
(1)
Pieróg Paweł Adrian
(1)
Pijawski Bartosz
(1)
Piotrowska Grażyna
(1)
Piątkowski Jacek
(1)
Popielarczyk Tomasz
(1)
Poreh Michael
(1)
Przybyła Bartłomiej
(1)
Przybyłek Piotr
(1)
Radoszewski Mariusz
(1)
Ratajski Szymon
(1)
Rochala Paweł
(1)
Ryńska Joanna
(1)
Sawicki Grzegorz
(1)
Serafin Łukasz
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Spyrka Sylwester
(1)
Szczypiorski Jacek
(1)
Szlachta Marcin
(1)
Sztarbała Grzegorz
(1)
Sztarbała Grzegorz. dr inż
(1)
Szumski Maciej
(1)
Słupski Marcin
(1)
Tataj Aleksandra
(1)
Tataj Mateusz
(1)
Tekielak-Skałka Izabela
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Tyszka Bogdan
(1)
Wang Jiang
(1)
Wiche Jarosław
(1)
Wiśniewski Tomasz
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Wolfe Vincent J
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(67)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(112)
Język
polski
(112)
Odbiorca
Inżynierowie
(1)
Temat
Oddymianie
(63)
Systemy oddymiające
(48)
Wentylacja
(48)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(31)
systemy wykrywania dymu
(18)
klapy oddymiające
(16)
urządzenia oddymiające
(16)
Projektowanie
(14)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(13)
dymoszczelność
(11)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(10)
Budynki
(8)
Budynki wysokie
(8)
Dym
(7)
Garaże
(7)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(7)
przepisy
(6)
Bezpieczeństwo pożarowe
(5)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(5)
Odporność ogniowa
(5)
Tryskacze
(5)
drogi ewakuacyjne
(5)
katalog
(5)
Atrium (pomieszczenie)
(4)
Budownictwo użyteczności publicznej
(4)
Schody
(4)
Symulacja
(4)
Urządzenia gaśnicze
(4)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(4)
centrale pożarnicze
(4)
urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła
(4)
wymagania
(4)
wymagania dla sprzętu
(4)
Alarmowanie
(3)
Budownictwo
(3)
Czujki dymu
(3)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(3)
czujki
(3)
obiekty przemysłowe
(3)
systemy gaśnicze
(3)
NFPA
(2)
Normalizacja pożarnicza
(2)
Obiekty handlowe
(2)
Obiekty podziemne
(2)
Obliczeniowa mechanika płynów
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
System ochrony przeciwpożarowej
(2)
Systemy alarmowe
(2)
Systemy zabezpieczenia
(2)
Urządzenia przeciwpożarowe
(2)
alarmy fałszywe
(2)
drzwi przeciwpożarowe
(2)
magazyny
(2)
tunele
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Czujki pożarowe
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ewakuacja
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Ewakuacja materiałowa
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Gazy palne
(1)
Klimatyzacja
(1)
Kominy
(1)
Normalizacja
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Produkty spalania
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Pyły
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Tlenek węgla
(1)
Urządzenia elektryczne
(1)
Urządzenia oddymiające
(1)
Warunki techniczne
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zbiorniki
(1)
analiza
(1)
biurowce
(1)
centrale
(1)
czujki płomieniowe
(1)
czujki temperatury
(1)
detekcja
(1)
hotele
(1)
hydranty
(1)
instalacja gaśnicza
(1)
instalacja przeciwwłamaniowa
(1)
kanały
(1)
kina
(1)
konferencje
(1)
kurtyny dymowe
(1)
monitoring
(1)
obciążenie ogniowe
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(26)
Normy
(12)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Inżynieria i technika
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
112 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Izolacje przewodów oddymiających / Waldemar Joniec // Rynek Instalacyjny. - 2011/5 s.64-65.
Omawia sposoby zabezpieczania i izolacji przewodów oddymiających
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Systemy nawiewu pożarowego / Grzegorz Kubicki // Rynek Instalacyjny. - 2010/12 s.56-60.
Przedstawia rozwiązania służące dostarczaniu powietrza kompensacyjnego w systemie oddymiania pożarowego budynku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Getting the Most from Horizontal Ventilation / Vincent J. Wolfe // Fire Engineering. - 2009/3 Vol. 162 s.123-126.
Tł. tyt.: Maksymalne wykorzystanie wentylacji poziomej
W artykule omówiono sposób oddymiania pomieszczeń przy pomocy wentylacji poziomej. Jest ona skuteczna w budynkach mieszkalnych, wtedy gdy pożar nie obejmuje attyk w budynkach zabytkowych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sterowanie systemami oddymiania / Janusz Sawicki // Zabezpieczenia. - 2015/5 s.76-79.
Przedstawia zagadnienia sterowania systemami oddymiania w świetle wymagań rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie wymagań dot. składowych instalacji systemu oddymiania.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawia wymagania ppoż. wobec instalacji wentylacyjnych i wchodzących w ich skład urządzeń
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono zalety i wady stosowania wentylacji strumieniowej w garażach oraz w jaki sposób system wentylacji strumieniowej wpływa na prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sterowania systemami oddymiania / Janusz Sawicki // Zabezpieczenia. - 2016/4 s.36-38.
Omawia poszczególne kategorie ruchomych kurtyn dymowych, sterowanie, zagadnienia techniczne oraz stosowanie i sposoby działania kurtyn.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono różnice w zasadach projektowania samoczynnych urządzeń oddymiających w budynkach niechronionych tryskaczami oraz w budynkach chronionych, zgodnie z nowym standardem NFPA. Omówiono zagadnienia rozmieszczenia klap dymowych i czujek oraz konsekwencji projektowych stosowania instalacji z tryskaczami różnych typów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, na podstawie znowelizowanych przepisów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Oddymiania budynków wiolokondygnacyjnych / Waldemar Joniec // Rynek Instalacyjny. - 2012/9 s.62-63.
Omawia zagadnienia stosowania instalacji oddymiającej w budynkach wielokondygnacyjnych, jej budowę, wymagania techniczne wynikające z przepisów oraz przeznaczenie
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja wydana przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kominów. Porusza problematykę systemów odprowadzania spalin i prezentuje nowoczesne rozwiązania w zakresie "techniki kominowej".

Powiązane rekordy:
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19412 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19411/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wentylatory w systemach oddymiania / Grzegorz Kubicki // Rynek Instalacyjny. - 2010/11 s.66-69.
Omawia zastosowanie wentylatorów w systemach oddymiania, szczególnie w budynkach wysokich i wielkokubaturowych
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Opis systemów oddymiania dróg komunikacyjnych (w budynkach wysokich), garaży oraz szybów windowych
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-14600/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
SMAY 2011 : urządzenia i akcesoria wentylacyjne [katalog]. - Kraków : Smay sp. z o.o., 2011. - 686 s. : il., wykr. ; 23 cm.
Streszczenie: Katalog prezentuje urządzenia i akcesoria wentylacyjne produkowane przez firmę SMAY m.in.: regulatory, klapy przeciwpożarowe, przepustnice, nawiewniki do wentylacji, tłumiki hałasu i inne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1667/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Poradnik powstał na bazie artykułów autora opublikowanych w miesięczniku Rynek Instalacyjny. Na jego treść składają się zagadnienia dotyczące realizacji technicznych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów, a w szczególności ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach i tunelach. Zawiera podstawowe informacje dotyczące przebiegu pożaru, przepływu dymu i gazów spalinowych oraz zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym spalaniem. Omówiono przykłady wentylacji pożarowej budynków i tuneli oraz zaprezentowano wymagania ppoż., które powinny spełniać instalacje wentylacji mechanicznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19826, I-19825, I-19824 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Bibliogr.
Streszczenie: Poradnik powstał na bazie artykułów autora opublikowanych w miesięczniku Rynek Instalacyjny. Na jego treść składają się zagadnienia dotyczące realizacji technicznych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów, a w szczególności ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach i tunelach. Zawiera podstawowe informacje dotyczące przebiegu pożaru, przepływu dymu i gazów spalinowych oraz zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym spalaniem. Omówiono przykłady wentylacji pożarowej budynków i tuneli oraz zaprezentowano wymagania ppoż., które powinny spełniać instalacje wentylacji mechanicznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20918/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania FDS, do oceny skuteczności rozwiązań w projekcie instalacji wentylacji oddymiającej oraz przedstawiono zasady projektowania systemów oddymiania - wymagania prawne, założenia, analizy skuteczności, obliczanie czasu ewakuacji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Opis, zasada działania oraz możliwości systemu bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia jak wybrać odpowiednią puszkę dla danej instalacji, przedstawia budowę puszki, zalecenia montażowe oraz sposoby podłączania napędów do puszek.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej