Form of Work
Publikacje naukowe
(9)
Książki
(5)
Artykuły
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(12)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(12)
Author
Cłapa Iwona
(2)
Kaprocki Bolesław
(2)
Le Bon Gustaw
(2)
Barański Mariusz
(1)
Bartoszyńska Bogumiła
(1)
Chodowska Aneta
(1)
Dejnaka Agnieszka
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Dziubiński Marek
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Kenic Janusz-Kazimierz
(1)
Korniluk Paweł
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Maciak Tadeusz
(1)
Mrozowicz Kazimierz
(1)
Młyński Rafał
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Sitkowska Kamila
(1)
Surowiecki James
(1)
Sękul Katarzyna
(1)
Tofiło Piotr
(1)
Wenderoth Stephan
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Woliński Bartosz
(1)
Zalewski Józef
(1)
Zawiślak-Makowska Żaneta
(1)
Łobos Krzysztof
(1)
Łopuszyńska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(16)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(16)
English
(1)
Audience Group
Inspektorzy bhp
(1)
Menedżerowie
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Subject
Tłum
(16)
Zachowania ludzi
(5)
Ewakuacja ludności
(3)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(3)
Ewakuacja
(2)
Socjologia
(2)
panika
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
BHP
(1)
Budynki wysokie
(1)
Działania operacyjne
(1)
Hałas impulsowy
(1)
Komunikacja kryzysowa
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochronnik słuchu
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Stadiony
(1)
Symulacja
(1)
Teoria chaosu
(1)
Tłumienie drgań
(1)
Wiedza
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
analiza matematyczna
(1)
bibliografia pożarnicza
(1)
bilans sił i środków
(1)
czas ewakuacji
(1)
ocena zagrożenia
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(8)
Broszura
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Wytyczne
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Temat: Tłum ; Socjologia
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Streszczenie: Poruszono problem psychologii tłumu i zjawiska z tym związane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15539, I-15217 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15218/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Tłum ; Socjologia
Streszczenie: Poruszono problem psychologii tłumu i zjawiska z tym związane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15822 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Psychologiczne aspekty zarządzania tłumem / Kamila Sitkowska //W: Kwartalnik Policyjny. - 2016/4 strony 14-19.
Sygnatura CP-121
Definicja tłumu i jednostki w tłumie oraz przedstawiono zjawisko paniki i zapobieganie panice tłumu.
No cover
Article
In basket
Hamburg: Einsatzkonzept bei Angriffen durch agressive Personengruppen / Stephan Wenderoth // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2012/10 s.760-771.
Tł.tyt.: Hamburg: Koncepcja działań operacyjnych podczas ataków agresywnych grup
Przedstawiono koncepcje działań operacyjnych podczas ataków agresywnych ludzi.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16669/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zachowanie ludzi jako jeden z czynników determinujących przebieg procesu ewakuacji / Iwona Cłapa // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2014/3 s.149-158.
Sygnatura: CP-80
Omówiono zachowania wybranej grupy ludzi podczas ewakuacji budynku użyteczności publicznej i czynniki wpływające na przemieszczanie się tłumu podczas zdarzenia ekstremalnego. Przedstawiono eksperyment wykonany w jednym z łódzkich budynków wysokościowych, został on porównany z symulacją komputerową wykonaną przy użyciu programu Pathfinder.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Bibl.47 poz.
Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki modelowania numerycznego zachowania się zgromadzeń ludzkich na tle wybranych elementów psychologii tłumu. Omówienie wybranych elementów składających się na psychologię tłumu w rozumieniu klasycznym jak i współczesnym stanowiło podstawę do przedstawienia obecnie istniejących kierunków modelowania numerycznego ruchu ludzi w dużych skupiskach. Wnioski i znaczenie dla praktyki: W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa dla życia osób poruszających się w tłumie podejmowane są próby opisywania i modelowania matematycznego ruchu ludzi. Symulacje komputerowe bazujące na takich modelach umożliwiają określenie krytycznych punktów na drodze ucieczki w czasie ewakuacji i następnie ich wyeliminowanie poprzez poprawienie planów budowlanych lub zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w przypadku istniejących budynków. Teoria psychologii tłumu ma wpływ na rozwijającą się dziedzinę symulacji ewakuacji. Odgrywa szczególną rolę, gdyż pozwala na dostosowanie procedur i etapów ewakuacji w taki sposób, aby zminimalizować możliwość powstania paniki.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-4853 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9612/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-606 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliografia, netografia na stronach 169-174.
Zawiera: Teoria tłumu, chaosu i złożone systemy samoadaptujące się - rozważania teoretyczne i miejsce w zarządzaniu // Teoria tłumu, chaosu i złożone systemy samoadaptujące się - podejście praktyczno-uogólniające // Teoria tłumu w erze internetu - tworzenie, myślenie, działanie // Organizacyjne i psychologiczne determinanty zachowań organizacyjnych // Socjopsychologiczne aspekty wywierania wpływu społecznego w systemach ludzkich.
Dla pracowników środowiska akademickiego, naukowego, kadry kierowniczej przedsiębiorstwa oraz menedżerów.
Publikacja dofinansowana przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu
Streszczenie: Teoria tłumu i chaosu to relatywnie nowe sposoby opisu i wyjaśniania zjawisk w różnych dyscyplinach naukowych, także w naukach społecznych. Mogą kojarzyć się z tymi zjawiskami w organizacjach czy społecznościach różnego typu, które mają raczej wymiar niepożądany, negatywny, gdyż rodzą asocjacje z brakiem reguł, nieuporządkowaniem, anarchią, nieprzewidywalnością. W szczególności od XIX wieku traktowano tak teorię tłumu. Młodsza od niej teoria chaosu pozostaje z kolei w sprzeczności z klasycznym, synoptycznym, zaplanowanym podejściem do sterowania takimi systemami, jak chociażby organizacje, w sprzeczności z omnipotencją kadr kierowniczych. Okazuje się jednak, że owe inspirujące prądy intelektualne mogą rodzić dla zarządzających organizacjami ważne implikacje, bez których zarządzanie pozostaje mniej efektywne, niż jest to potencjalnie możliwe. Obydwie teorie są użyteczne z tego punktu widzenia dla kadr kierowniczych i zostały omówione w prezentowanej publikacji. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21611 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21609/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13637/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12540/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11652/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
The wisdom of crowds : why the many are smarter than the few / James Surowiecki. - Londym : Abacus, copyright 2014. - xxi, [i], 295 stron ; 20 cm.
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Tłumaczenie tytułu: Mądrość zbiorowa: dlaczego wielu jest mądrzejszych od kilku.
Zawiera: 1. The wisdom of crowds // 2. The difference difference makes: waggle dances, the Bay of Pigs, and the value of diversity // 3. Monkey see, monkey do: imitation, information cascades, and independence // 4. Putting the pieces together: the CIA, Linux, and the Art of Independence // 5. Shall we dance?: coordination in a complex world // 6. Society does exist: taxes, tipping, television, and trust // 7. Traffic: what we have here is a failure to coordinate // 8. Science: collaboration, competition and reputation // 9. Committees, juries, and teams: the Columbia disaster and how small groups can be made to work // 10. The company: meet the new boss, same as the old boss? // 11. Markets: beauty contests, bowling alleys, and stock prices // 12. Democracy: dreams of the common good.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: (...) is a book written by James Surowiecki about the aggregation of information in groups, resulting in decisions that, he argues, are often better than could have been made by any single member of the group. The book presents numerous case studies and anecdotes to illustrate its argument, and touches on several fields, primarily economics and psychology. [za Wikipedią]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21524/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10486/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, wykaz norm na stronach 36-[39].
Zawiera: Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem // Ograniczanie hałasu impulsowego przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem // Ocena percepcji sygnałów ostrzegawczych pojazdów przez osoby stosujące ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w warunkach występowania hałasu impulsowego // Percepcja dźwięków mowy przez osoby stosujące ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności hałasu impulsowego.
Streszczenie: Ograniczanie hałasu impulsowego to konieczność w wielu miejscach pracy, hałas ten jest bowiem szczególnie niebezpieczny dla słuchu. Powszechna jest potrzeba prowadzenia komunikacji podczas pracy i w tym kontekście wygodne jest stosowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem. Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem mają dwa ważne aspekty funkcjonalne: odpowiednią ochronę słuchu i możliwość odbioru istotnych dźwięków otoczenia. W wydawnictwie podjęto temat doboru ochronników słuchu ochronników słuchu w warunkach występowania hałasu impulsowego oraz omówiono metodę tego doboru. Uwzględnienie różnych aspektów związanych ze stosowaniem ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem może przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i w konsekwencji zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22141 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22140/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again