Źródło opisu
Katalog zbiorów
(34)
Forma i typ
Artykuły
(20)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(3)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
Placówka
Czytelnia
(11)
Autor
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bielawska Teresa
(1)
Birkland Thomas
(1)
Bockting Stefan
(1)
Bronisławski Wojciech
(1)
Buczek Jerzy
(1)
Coulson S
(1)
Davis Y. Nancy
(1)
DeCicco Paul R
(1)
Falkiewicz Janusz
(1)
Fay J.A
(1)
Fiałkiewicz A
(1)
Fiedler Siegfried
(1)
Fiss Manfred
(1)
Furtak Jan
(1)
Gałka Aleksander
(1)
Gill Duane
(1)
Grzywaczewski Zdzisław
(1)
Herrenkind Bernd
(1)
Hur Joon-Young
(1)
Kardas Dariusz
(1)
Keller Krzysztof
(1)
Lamb Jihn
(1)
Lawrence Regina
(1)
Lerch N
(1)
Michałowski Z
(1)
Mrozowska Alicja
(1)
Neuhoff Stephan
(1)
Nikula Piia
(1)
Peters Jan
(1)
Picou Steven
(1)
Plewiński Leszek
(1)
Pljawin N.I
(1)
Prosser Tony
(1)
Pruszak Marek
(1)
Pryma Jarosław
(1)
Rechenbach Peer
(1)
Ries Reinhard
(1)
Rybiński Janusz
(1)
Schwarz Ingo
(1)
Smolarkiewicz Mariusz
(1)
Szymkiewicz Jan
(1)
Tynkkynen Veli-Pekka
(1)
Weimar M
(1)
Wieszczeczyński Tadeusz
(1)
Wilkowski Paweł
(1)
Worringer Thomas
(1)
Załęcki Stanisław
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(30)
Wielka Brytania
(2)
Finlandia
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Język
polski
(28)
angielski
(5)
niemiecki
(1)
Temat
Tankowce
(33)
Ropa naftowa
(7)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
Katastrofy
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(4)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(4)
Zagrożenia środowiska
(4)
skażenie środowiska
(4)
transport wodny (morski i rzeczny)
(4)
transport wodny (morski, rzeczny)
(4)
Porty morskie
(3)
Statki wodne
(3)
IMO International Maritime Organisation
(2)
Platformy wiertnicze
(2)
Pożary
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
Zbiorniki
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
katastrofy ekologiczne
(2)
katastrofy wodne
(2)
oleje
(2)
rozlewy olejowe
(2)
wyciek paliwa
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Autobusy
(1)
Awarie techniczne
(1)
Ciecze palne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Działania operacyjne
(1)
Ekologia
(1)
Garaże
(1)
Gazy palne
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
(1)
Konstrukcje stalowe
(1)
Materiały palne
(1)
Materiały promieniotwórcze
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pojazdy kosmiczne
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Rafinerie
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Ryzyko pożarowe
(1)
Stadiony
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
Zapłon
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
ciecze
(1)
elektryczność statyczna
(1)
przepisy
(1)
siarka
(1)
skutki transgraniczne
(1)
stocznie
(1)
tankowce
(1)
wyciek cieczy palnej
(1)
wypadki wodne
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
Temat: miejsce
Korea Południowa
(1)
Morze Czarne
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(5)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Inżynieria i technika
(1)
34 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
The "Exxon Valdez" and Alaska in the american imagination. "Exxon Valdez" i Alaska w wyobraźni Amerykanów / Thomas Birkland, Regina Lawrence // W: American Disasters / ed. Steven Biel. - New York : New York University Press, 2001. - s. 382-402 .
Sygnatura IBC-306/Czyt.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Katastrofy: ropa w morzu. - [B.m.] : Discovery, 1996. - Kas. wiz. (24 min).
Streszczenie: [Film dokumentalny, przedstawia wycieki ropy z tankowców i sposoby ich usuwania oraz zniszczenia, jakie niosą zanieczyszczenia morza ropą. Omówiona jest również budowa i wyposażenie tankowców.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. F-18 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Model of spills and fires from LNG and oil tankers / J.A. Fay // Journal of Hazardous Materials. - 2003/2-3 Vol. 96 s.171-188.
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Model rozlewu oleju i pożaru z LNG i z tankowca
Skonstruowano model określający dynamikę rozlewu oleju na wodzie. Analizę modelu wykorzystano do scharakteryzowania rozlewu olejowego. Ocena ryzyka.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
The "Exxon Valdez" disaster and indigenous culture. Katastrofa "Exxon Valdez" i szkody kulturowe nią spowodowane / Duane Gill, Steven Picou // W: American Disasters / ed. Steven Biel. - New York : New York University Press, 2001. - s. 277-304 .
Sygnatura IBC-306/Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wypadki które zmieniły świat. Część 1 / Dariusz Kardas //W: Bezpieczeństwo w Logistyce. - 2016/2 s.55-58.
Sygnatura CP-74
Ryzyko realizacji warunków mogących doprowadzić do wypadku jest nierozerwalnie związane z działalnością człowieka, a sam postęp techniczny związany jest z podejmowaniem ryzyka. Niestety, nie zawsze udaje się przewidzieć wszystkie niebezpieczne scenariusze, czasami pozostaje nam tylko możliwość działania, mającego na celu niedopuszczenie do kolejnych zdarzeń. Celem niniejszej serii artykułów jest ukazanie wypadków, które w istotny sposób wpłynęły na nasze codzienne życie, a przede wszystkim zaprezentowanie genezy wprowadzania w przepisach na poziomie ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego, nowych rozwiązań legislacyjnych, których zadaniem ma być zwiększenie bezpieczeństwa. W ninbiejszym artykule przedstawiono wypadek tankowca Erika i jego konsekwencje.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Analiza zagrożenia awaryjnych wycieków olejów (np. paliw lub ropy naftowej) ze zbiornikowców morskich. Podsumowanie prac badawczych dotyczących zatrzymania lub opóźnienia wycieku ze zbiornika o pojemności kilka lub kilkanaście tysięcy metrów sześciennych w warunkach braku dostępu do uszkodzonego podszycia.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Oberhausen: Explosion auf Tankschiff / Stefan Bockting // FFZ Feuerwehr Fachzeitschrift [do nr 9/2001 tytuł czasopisma:112-Magazin der Feuerwehr]. - 2005/1 s.16-20.
Tł .tyt.: Oberhausen: wybuch na zbiornikowcu
Opisano wybuch na zbiornikowcu "Charlotte" oraz przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zagrożenie pożarowe masowców kombinowanych i przedsiewzięte środki ostrożności.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Raffineriebrand in der Türkei / Reinhard Ries, Siegfried Fiedler, M. Weimar // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 1999/12 s.986-995.
Tł. tyt.; Pożar rafinerii w Turcji
Bardzo rzadko się zdarza, by ogień objął jednocześnie rafinerię oraz tankowce oleju. Taki wypadek zdarzył się w nadmorskim mieście Izmit w Turcji. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej oraz pomoc niemieckiej straży pożarnej w zwalczeniu miejscowego zagrożenia.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zagrożenie zbiornikowców / Stanisław Załęcki // Przegląd Pożarniczy. - 1963/9 s.15-18.
Zagrożenie pożarowe i wypadki zbiornikowców oraz warunki powstawania pożaów i przebiegi akcji gaśniczych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pożar na zbiornikowcu / Wojciech Bronisławski // Przegląd Pożarniczy. - 1979/1 s.12-14.
18.08.1978 r., wybuchł pożar na statku budowanym w stoczni gdyńskiej. Śmierć poniosły trzy osoby. Przedstawiono charakterystykę zbiornikowca oraz przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej. Istotnym elementem akcji było współdziałanie służb ratowniczych z personelem inżynieryjno-technicznym stoczni.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 12 poz.
Przedstawiono proces elektrostatycznego nałądowania atmosfery w zbiornikach, powstawanie gazowej mieszaniny zapalnej oraz zapobieganie wybuchom w zbiornikowcach.Istota zapłonu gazów w zbiorniku.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PS-65 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: [Ogólne wskazania dotyczące bezpieczeństwa zbiornikowców. Właściwości i zagrożenie produktów naftowych, Środki i urządzenie do zwalczania pożarów na zbiornikowcach. Środki ostrożności podczas przygotowania i prowadzenia przeładunku produktów naftowych. Jazda zbiornikowca z przeładunkiem i balastem. Transport różnych towarów na zbiornikowcach. Czyszczenie i odgazowywanie zbiorników. Zwalczanie pożarów na zbiornikowcach oraz wyposażenie ochronne załogi.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-9465 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-6626/CD [magazyn], PD-6626 [magazyn] (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Morze Czarne katastrofy tankowców / Teresa Bielawska // Przegląd Pożarniczy. - 1980/2 s.19-21.
Prezentacja katastrof tankowców w okresie1967 - 1975, działania ratownicze oraz krótki opis katastrofy tankowca "Amoco Cadiz", który rozbił się w 1978 r u wybrzeży Bretanii.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zabezpieczenie chemikaliowców / Jan Furtak, Janusz Falkiewicz // Przegląd Pożarniczy. - 1978/7 s.8-10.
Zabezpieczenie przeciwpożarowce chemikaliowców podczas transportu siarki.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-10515/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-979 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11082/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej