Forma i typ
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(10)
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Autor
Drouet Tadeusz
(2)
Leśnikowski Andrzej
(2)
Oniśko Włodzimierz
(2)
Pośniak Małgorzata
(2)
Starecki Andrzej
(2)
Borysiuk Piotr
(1)
Grabowski Janusz
(1)
Graella Jordi
(1)
Hoffman Wiesław
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Kasprzyk St
(1)
Kozakiewicz Paweł
(1)
Krzosek Sławomir
(1)
Magnuszewski Andrzej
(1)
Możul W
(1)
Niwiński Tadeusz
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Seitz Nicole J
(1)
Stryła Stanisław
(1)
Szular Marcin
(1)
Wroński Jerzy
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(12)
rosyjski
(1)
Temat
Drewno
(13)
technologia
(11)
BHP
(4)
Analiza ryzyka
(2)
Materiałoznawstwo
(2)
Materiały drewnopochodne
(2)
Przemysł drzewny
(2)
Spaliny
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Technologia drewna
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
metale
(2)
ochrona zdrowia
(2)
przemysł gumowy
(2)
żywice
(2)
Konstrukcje drewniane
(1)
Lasy
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odzież ochronna
(1)
Palność
(1)
Stres cieplny
(1)
Tarcica
(1)
Transport
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia życia
(1)
badania
(1)
materiały celulozowe
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(2)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
13 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Budownictwo
Bibliogr.
Streszczenie: [Omówiono technologię produkcji i uszlachetnienia powierzchni tworzyw drzewnych i drewnopochodnych oraz zasady opracowania schematów i instrukcji technologicz nych, kontroli procesów technologicznych oraz organiza cji nadzorowania stanowisk produkcyjnych. Podano również wiadomości z materiałoznawstwa dotyczące chemicznej budowy drewna oraz zasad działania i zastosowania maszyn i urządzeń do produkcji tworzyw drzewnych.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-9857 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Budownictwo
Bibliogr.
Streszczenie: [Omówiono technologię produkcji i uszlachetnienia powierzchni tworzyw drzewnych i drewnopochodnych oraz zasady opracowania schematów i instrukcji technologicz nych, kontroli procesów technologicznych oraz organiza cji nadzorowania stanowisk produkcyjnych. Podano również wiadomości z materiałoznawstwa dotyczące chemicznej budowy drewna oraz zasad działania i zastosowania maszyn i urządzeń do produkcji tworzyw drzewnych.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-9384 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat: Drewno ; technologia ; Lasy
Grupa tematyczna: Inne
Brak T.2
Streszczenie: [Część 1 obejmuje cięcie i wyróbkę oraz mechaniczną przeróbkę i obróbkę drewna. Narzędzia i maszyny używane przy karczowaniu lasu,do przeróbki drewna i obróbki drewna. W części drugiej zawarto konstrukcje suszarń drewna (typy suszarń).]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-519 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Streszczenie: Przewodnik po rozmaitych technikach obróbki, który zawiera szczegółowe instrukcje doświadczonego zespołu stolarzy i rady jak używać poszczególnych narzędzi stolarskich. Znaleźć w nim można charakterystyki różnych rodzajów drewna i innych materiałów stolarskich dostępnych na rynku oraz informacje o sposobie ich wykorzystania. Zawiera ponad 2000 fotografii ilustrujących montaż mebli czy ich renowację.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19645/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Gut für die Umwelt - schlecht für die AdF / Nicole J. Seitz // 118 Swissfire.ch. - 2012/2 s.25-28.
Tł.tyt.: Dobre dla środowiska złe dla przemysłu drzewnego
Rosnące ceny energii i zwiększanie świadomości w zakresie ochrony środowiska, doprowadziły do prawdziwego boomu w systemach grzewczych, które opierają się na lokalnych odnawialnych źródłach surowca drzewnego. Nowoczesne ogrzewanie drewnem jest systemem złożonym technicznie i pomieszczenia mieszkalne które kiedyś były ogrzewane z pieca nie mają nic współnego z nowoczesną technologią. Jednakże nieznajomość techniki grzewczej powoduje bardzo ciężkie wypadki. W artykule przedstawiono zasady technologi wykorzystania i obróbki drewna.
Książka
W koszyku
Drzewne materiały konstrukcyjne / Piotr Borysiuk, Paweł Kozakiewicz, Sławomir Krzosek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019. - 199, [1] strona : ilustracje, fotografie, mapy, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 192-[200].
Zawiera: Baza surowcowa i pozyskanie drewna w Polsce // Podstawowe wiadomości o drewnie // Polski przemysł tartaczny i płyt drewnopochodnych // Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy // Drzewne i drewnopochodne materiały konstrukcyjne.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie przygotowano z myślą o szerokim i racjonalnym wykorzystaniu drewna w konstrukcjach drewnianych. Krok po kroku – od bazy surowcowej, poprzez przerób, po materiały finalne – przedstawiono wiele istotnych i przekrojowych zagadnień z zakresu inżynierii konstrukcyjnych materiałów drzewnych i drewnopochodnych, stawiając szczególny nacisk na problematykę produkcji i sortowania tarcicy konstrukcyjnej. W opracowaniu zawarto informacje zarówno z zakresu budowy, wad oraz właściwości drewna, jak i uregulowań normalizacyjnych, a także przegląd technik przetarcia i analizy działania maszyn sortowniczych. [ze Wstępu]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21703, I-21702 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21701/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 51-53.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie wypływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość wybranych gatunków drewna. Zakres pracy obejmuje przegląd literatury, część teoretyczną, praktyczną, jaką było przeprowadzenie badania w Laboratorium Zakładu Mechaniki Stosowanej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz analiza wyników i opracowanie wniosków. W części teoretycznej przedstawiona została budowa drzewa. Opisane zostały podstawowe właściwości mechaniczne drewna jak wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie oraz ścinanie. W dalszej części opisano wpływ czynników fizycznych oraz chemicznych na wytrzymałość drewna jak temperatura, wilgotność, gęstość objętościowa, sękatość oraz izolacyjność i przewodność cieplna. Opis wykorzystania drewna, jego zachowanie się w warunkach pożarowych oraz możliwości zabezpieczenia biologicznego oraz ognioochronnego. W części praktycznej opisano badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość na ściskanie drewna sosnowego i świerkowego zgodnie z normą PN-EN 408+A1:2012. W pierwszej części próbki nagrzewano w zadanych temperaturach, a następnie poddano ściskaniu na maszynie wytrzymałościowej. Każda próbka uzyskała inny wynik. Świadczy to, iż każda próbka, a więc element drewniany będzie posiadał inną wytrzymałość. Czynniki mające wpływ na rezultaty to: miejsce pozyskania próbki, wilgotność, sękatość, żywiczność, gęstość czy część przekroju pnia drzewa. Drewno świerkowe w przeprowadzonym badaniu okazało się bardziej wytrzymałe niż drewno sosnowe w normalnych warunkach. Dla temperatury nagrzewania 230°C imitującej warunki pożarowe, właściwości wytrzymałościowe dla drewna sosnowego spadły w porównaniu z niższymi temperaturami nagrzewania. Inaczej zachowywało się drewno świerkowe, dla którego temperatura równa 230°C nie pogorszyła właściwości wytrzymałościowych. Należy zaznaczyć, iż wyniki wartości wytrzymałości na ciskanie jakie uzyskano dla temperatury 230°C są najbardziej rozrzucone z badanych temperatur. Świadczy to o wpływie podwyższonej temperatury na niszczenie próbek. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17650/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tab.
Streszczenie: Książka obejmuje całość zagadnień związanych z produkcją celulozy z drewna. Omawia szczegółowo metody i technologię produkcji, właściwości surowca i materiałów pomocniczych, urządzenia stosowane do produkcji oraz badania laboratoryjne stosowane przy kontroli gotowego produktu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-1255/A [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-9933/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Omówiono zagadnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej przy pozyskiwaniu drewna.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-7336/A [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Publikacja podejmuje problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy przy obróbce drewna, począwszy od jego ścinki i transportu, poprzez obróbkę pierwiastkową w tartakach, a następnie obróbkę wtórną materiałów tartych przy użyciu narzędzi ręcznych oraz obrabiarek do drewna.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19652/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Przedstawiono ocenę narażenia zawodowego pracowników, związanego z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych w procesach przetwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych, mas bitumicznych, metali i ich związków, a także substancji wchodzących w skład spalin silników Diesla.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18727, I-18726 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18725/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: BHP
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia przemysłowe
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Przedstawiono ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające sie podczas przetwórstwa polichlorku winylu, polistyrenu i jego kopolimerów, poliuretanów oraz w czasie produkcji wyrobów gumowych i stosowania chemicznych środków ochrony drewna.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19222, I-18724, I-18723 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18722/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej