Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Rozdział
(2)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Szajewska Anna
(5)
Beliaev B.I
(1)
Dobrzański Mieczysław Michał
(1)
Dudek Damian
(1)
Dwojewska Marzena
(1)
Figurski Mariusz
(1)
Hryszkiewicz Bartłomiej
(1)
Katovskii L.V
(1)
Khvalei S.V
(1)
Kocot Patryk
(1)
Koza Piotr
(1)
Kupidura Przemysław
(1)
Machnio Dawid
(1)
Marciniak Jacek
(1)
Mycke-Dominko Małgorzata
(1)
Nita Michał
(1)
Sanecki Józef
(1)
Sizikov A.S
(1)
Skrzek Mariusz
(1)
Turski Hubert
(1)
Waligóra Arkadiusz
(1)
Wilsenack Frank
(1)
Zawiła-Niedźwiecki Tomasz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
1989-2000
(2)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Teledetekcja
(14)
Sztuczny satelita
(3)
Teledetekcja satelitarna
(3)
Łączność satelitarna
(3)
Geoinformacja
(2)
Lasy
(2)
Pożary
(2)
mapy satelitarne
(2)
monitoring
(2)
skutki pożaru
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Fale elektromagnetyczne
(1)
Instytucje
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Matematyka
(1)
Materiały palne
(1)
Metody badawcze
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Pomiary
(1)
Pożary lasów
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
badania
(1)
fizyka
(1)
informacja
(1)
ochrona
(1)
samoloty specjalne
(1)
spalanie
(1)
systemy wykrywania pożaru
(1)
sytuacje nadzwyczajne
(1)
łączność bezprzewodowa
(1)
Subject: place
Białoruś
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(5)
Materiały konferencyjne
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
VINCI to urządzenie cyfrowe służace do ochrony obiektów. Jest on jednym z niewielu inteligentnych systemów wideodetekcji.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Przedstawiono przegląd wybranych operacji morfologii matematycznej. Zaprezentowano zastosowanie morfologii matematycznej w przetwarzaniu obrazów cyfrowych w teledetekcji m.in. optycznych zdjęć lotniczych i satelitarnych, obrazów radarowych oraz danych lidarowych. Omówiono oprogramowanie umożliwiające stosowanie operacji morfologicznych, w tym oprogramowanie BlueNote.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19075/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Znaczenie i zastosowanie nawigacyjnych systemów stelitarnych w nauce, gospodarce i technice wojskowej XXI wieku / Mariusz Figurski // W: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2009/2010 / [IS] Problemów Współczesnej Cywilizacji Instytut. - Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 2010. - s. 91-105 .
Sygnatura: B-370/Czyt.
No cover
Article
In basket
Da liegt was in der Luft : Staub, Chemikalien oder doch Viren, Bakterien oder anderes biologisches Material? / Frank Wilsenack // Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 2010/4 s.19-24.
Tł.tyt.: Coś jest w powietrzu. Pył, chemikalia, czy wirusy, bakterie lub innego rodzaju materiał bilogiczny?
Ten artykuł jest o aktualnej sytuacji w Niemczech teledetekcji materiału biologicznego w powietrzu. Niejasności można zaobserwować w sprawie sytuacji w przypadku substancji chemicznych w powietrzu. WEhrwissenschaftlichen Institut für Schutztechnologien ABC - Schutz (WIS) w Munster od 1970 r analizuje i bada materiały biologiczne i chemiczne jakie znajdują się w atmosferze. W artykule przedstawiono ich badania i zakres działań.
No cover
Article
In basket
Zobrazowanie satelitarne w sytuacjach kryzysowych / Michał Nita // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2014/12 s.24-27.
Przedstawia zagadnienia rozpoznania satelitarnego prowadzonego przez specjalnie wyposażone satelity, omawia możliwości pozyskiwania informacji oraz wykonywania pomiarów i różnego rodzaju zdjęć.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Fizyka
Bibliogr.
Streszczenie: [Omówiono metody teledetekcyjnego pozyskiwania danych. Techniki detekcyjne są powszechnie wykorzystywane w ochronie środowiska, w rolnictwie, geodezji, geoinformatyce, kartografii, łączności, lotnictwie, astronautyce, transporcie, turystyce.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17576 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17575/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15438/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15353/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16104/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibl. 25 poz., sch.
Tł. tyt.: Perspektywy rozwoju środków technicznych w celu monitorowania sytuacji nadzwyczajnych, realizowanego za pomocą teledetekcji
Artykuł przedstawia nowoczesne trendy monitorowania przestrzenego, sytuacji nadzwyczajnych na Białorusi. Podstawowa konstrukcja narzędzi monitorowania kosmicznych, które istnieją na Białorusi i zależy on od każdego typu samolotu, opisywanej w tym artykule. Rzeczywiste metody badań w celu poprawy wsparcia technicznego w tej dziedzinie są sugerowane.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 51-55.
Streszczenie: Celem oceny możliwości wykorzystania techniki satelitarnej do szacowania skutków pożarów jest możliwość oceny wielkości spalonej przez wykorzystanie satelitów obrazujących powierzchnię Ziemi. Do tego celu wykorzystane zostały darmowe oraz płatne platformy internetowe takie jak: EFFIS, EarthExplorer oraz Planet Explorer. Analiza została dokonana na przykładzie pożarów, które wybuchły w Polsce i Australii. Przybliżone zostały zagadnienia teoretyczne związane z czynnikami wpływającymi na wartość promieniowania oraz technikami pozyskiwania zdjęć satelitarnych. Scharakteryzowano po jednym przykładzie satelity niskorozdzielczego, średniorozdzielczego i wysokorozdzielczego oraz satelity wojskowego. Opisane zostały również rozdzielczości określające satelity. Techniki satelitarne są szczególne skuteczne do szacowania powierzchni pożarów dużych i bardzo dużych, ale ich wadami są czas rewizji oraz jakość zdjęć zależna od zachmurzenia. Niewątpliwą zaletą technik satelitarnych jest wykorzystanie ich w miejscach o ograniczonej dostępności. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18278/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Opisuje kompletny bezprzewodowy system sygnalizacji pożarowej SAGITTARIUS, jego zastosowanie, budowę i poszczególne elementy systemu. Omawia możliwość tworzenia systemów hybrydowych oraz zalety wykorzystania systemu w obiektach zabytkowych oraz obiektach użyteczności publicznej (brak konieczności instalowania okablowania, dodatkowych remontów i przerw w prowadzeniu działalności).
No cover
Article
In basket
System wspomagania decyzji dla pożarów lasów z wykorzystaniem satelitarnych obserwacji Ziemi / Hubert Turski // W: Zastosowanie informatycznych programów wspierających proces prognozowania i oceny sytuacji skażeń: materiały seminaryjne: seminarium naukowe, Warszawa 23-24 kwietnia 2008 / kom. nauk. Michał Krauze, Andrzej Włodarski. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej : Akademia Obrony Narodowej : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 2008. - s.75-88 .
Sygnatura B-336/Czyt. - B-340
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-55.
Streszczenie: Na przestrzeni lat pożary lasów stanowiły jedne z największych zniszczeń w środowisku naturalnym. W wielu przypadkach prowadziły do śmierci ludzi i zwierząt. Obecnie walka z pożarami to nie tylko działania gaśnicze w momencie zaistnienia spalania, lecz również działania prewencyjne. Poprzez zastosowanie wielu nowoczesnych technik istnieje możliwość oszacowania terenów podatnych na ryzyko wystąpienia ognia. Takie możliwości oferują zobrazowania satelitarne. Teledetekcja jest nauką zajmującą się pozyskiwaniem danych o obiektach, które znajdują się na powierzchni Ziemi. Dzięki wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego możliwe jest zobrazowanie kondycji roślin, czy obrazowanie zasięgu pożaru. Każdy obiekt odbija fale w inny sposób, dlatego teledetekcja korzysta z różnych zakresów długości fal m.in. bliskiej podczerwieni, czerwieni. Pozyskiwanie tych danych możliwe jest poprzez pracę satelitów. Ich ciągła obserwacja i obrazowanie pozwalają charakteryzować tereny i weryfikować ich stan. Dane satelitarne w wielu przypadkach dostępne są nieodpłatnie co pozwala na wykorzystanie ich na szeroka skalę. Swoje zastosowanie znalazły również w ochronie przeciwpożarowej. Poprzez zastosowanie różnych zakresów spektrum elektromagnetycznego możliwe jest wyznaczenie wskaźników wegetacji roślin(NDVI, SAVI) i intensywności ognia(dNBR, BAI). Nakłada się na siebie zobrazowania satelitarne o wymaganym zakresie spektrum. Techniki teledetekcyjne stanowią znakomitą alternatywę dla sposób naziemnych wyznaczania powierzchni spalonej. W przypadku ogromnych powierzchni są najlepszym sposobem na analizę skutków pożarów. Podczas mniejszych pożarów nie dostarczają wielu informacji. Korzystniejsze jest wykonanie oblotów dronami. W celu analizy możliwości wykorzystania techniki satelitarnej do szacowania skutków pożaru lasu porównano wskaźniki NDVI, MSAVI i dNBR dla obszaru lasu amazońskiego znajdującego się w Brazylii. Zobrazowania pochodzą z września 2019 r., kiedy to przeszła przez Amazonię fala pożarów, która zniszczyła ponad 730 000 hektarów. Dane satelitarne pozyskano z satelity Landsat 8. Wskaźniki wyliczono za pomocą oprogramowania QGIS. W celu porównań zastosowanych wskaźników, zobrazowania satelitarne ubarwiono. Dzięki temu interpretacja obszarów spalonych jest dokładniejsza i bardziej zrozumiała. W analizie stwierdzono, iż wykorzystanie technik satelitarnych jest skutecznym działaniem w ocenie skutków pożarów lasów. Wykorzystanie odpowiednich wskaźników pozwala odróżnić tereny spalone od obszarów niespalonych i ocenić ich przydatność w procesie pielęgnacyjnym lasów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17258/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again