Form of Work
Publikacje naukowe
(19)
Artykuły
(17)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(14)
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Status
only on-site
(36)
unknown
(1)
Branch
Czytelnia
(37)
Author
Półka Marzena (1969- )
(15)
Jaskółowski Waldemar
(4)
Kukfisz Bożena
(4)
Hristova Mariana
(2)
Porowski Rafał
(2)
Rudy Wojciech
(2)
Bagheri Mehdi
(1)
Bagheri Mehrdad
(1)
Balasubramonian S
(1)
Biernacki Tomasz
(1)
Bogdan Katarzyna
(1)
Ciepielewski Kamil
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Dworak-Petrikas Anna
(1)
Fazeli Ali
(1)
Foks Damian
(1)
Fowler G
(1)
Galea E.R
(1)
Godefroy J
(1)
Grabarczyk Marcin
(1)
Grabarczyk Michał
(1)
Grabowicz Robert
(1)
Górecki Januariusz
(1)
Górski Łukasz
(1)
Hadryś Damian
(1)
Hasegawa K
(1)
Heidari Farzane
(1)
Hshieh Fu-Yu
(1)
Hshieh T.T
(1)
Hu X
(1)
Iwata Y
(1)
Jagielski Grzegorz
(1)
Janovskij S.Ju
(1)
Jia F
(1)
Jiang Juncheng
(1)
Jones J.C
(1)
Juchniewicz Andrzej
(1)
Kaca Grzegorz
(1)
Kaczmarczyk Mateusz
(1)
Kantor Daniel
(1)
Klaus Sebastian
(1)
Kolbrecki Andrzej
(1)
Kordylewski Włodzimierz
(1)
Koseki H
(1)
Kowalski Paweł
(1)
Krawczyk Damian
(1)
Kumar Shekhar
(1)
Laskowski Adam
(1)
Lech Ernest
(1)
Luszczik A.P
(1)
Madej Teresa
(1)
Malinowski Artur
(1)
Maruszak Aleksandra Ewa
(1)
Pan Yong
(1)
Piwnik Radosław
(1)
Rowley Jeffrey R
(1)
Rowley Richard L
(1)
Rudnik Ewa
(1)
Sebeko Ju.N
(1)
Siczek Jakub
(1)
Simeonov Veselin
(1)
Sivakumar D
(1)
Skalski Jarosław
(1)
Spławski Marcin
(1)
Srivastav Ravi Kant
(1)
Sędal Łukasz
(1)
Teodorczyk Andrzej
(1)
Wang Rui
(1)
Wang Z
(1)
Wiater Maciej
(1)
Wilding Vincent W
(1)
Wilkoński Piotr
(1)
Worski Zbigniew
(1)
Wróblewski Łukasz
(1)
Zhang Yinyan
(1)
Zhu Xiao
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(57)
Language
Polish
(57)
Subject
Temperatura zapłonu
(53)
Zapłon
(18)
Pyły
(12)
Palność - badanie
(11)
Metody badawcze
(10)
Pyły przemysłowe
(10)
Badania pożarnicze
(8)
Ciecze palne
(7)
Substancje i produkty ropopochodne
(6)
Analiza termiczna
(4)
Palność
(4)
Temperatura
(4)
obliczenia
(4)
Wybuchy
(3)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Biomasa
(2)
Mieszaniny
(2)
Polimery
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Symulacja
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
badania
(2)
temperatura palenia
(2)
temperatura samozapłonu
(2)
zjawisko flashover
(2)
ASTM
(1)
Aerozole
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bazy danych
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Drewno
(1)
Farby i lakiery
(1)
Gazy
(1)
Klej
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Materiały palne
(1)
Metodologia
(1)
Paliwa
(1)
Projektowanie
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
analiza
(1)
fizykochemia spalania
(1)
kopalnie
(1)
model
(1)
parametry
(1)
przemysł chemiczny
(1)
płyty wiórowe
(1)
rozgorzenie pożaru
(1)
spalanie
(1)
substancje
(1)
substancje palne
(1)
wyroby tytoniowe
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(23)
Normy
(14)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Inżynieria i technika
(2)
Fizyka i astronomia
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
58 results Filter
Authority data
Temperatura zapłonu (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Zapłon (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Flash point ; Zapłon, temperatura ; Zapłon - temperatura
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
W artykule zawarto przegląd literatury z zakresu badań eksperymentalnych i obliczeniowych (numerycznych), dotyczących zapłonu warstwy pyłu od rozgrzanej powierzchni. Wykonano pomiary minimalnej temperatury zapłonu (MTZ) warstwy pyłu dla skrawków płyty MDF, będącej podstawowym materiałem do produkcji mebli i wyrobów stolarskich oraz analizę otrzymanych wyników. Badania przeprowadzono zgodnie z metodą A europejskiej normy EN 50281-2-1, która odnosi się szczególnie do urządzeń przemysłowych o gorących powierzchniach, na których pył tworzy cienkie warstwy i jest wystawiony na działanie powietrza atmosferycznego. Publikacja zawiera także spostrzeżenia autora dotyczące prowadzenia badań mających na celu oznaczenie MTZ warstwy pyłu. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane dla celów ochrony przeciwwybuchowej w tartakach oraz warsztatach stolarskich i stanowią przyczynek do wiedzy z zakresu materiałoznawstwa przemysłu drzewnego.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 3679 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Matematiczeski model za presmjatane plamnata temperaturta na trikomponentni raztvori / Mariana Hristova // W: Sedma nauczna konferencija s mezdunarodno uczastie: grazdanskata bezopasnost 2014. Siódma międzynarodowa konferencja: bezpieczeństwo obywateli 2014. - Sofia, 2014. - s.198-202 SGSPk0021499.01.
Tł.tyt.: Matematyczny model oceny temperatury zapłonu roztworów trójskładnikowych
Streszczenie w j. ang.
Przedstawiono matematyczny model oceny temperatury zapłonu roztworów trójskładnikowych
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8338/CD [magazyn], PD-8338 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 2719 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 31 poz., tab.
Tł.tyt.: Przewidywanie wartości temperatur zapłonu składników związków organicznych
Temperaturę zapłonu wyznacza się eksperymentalnymi metodami normatywnymi wykorzystując prężność pary cieczy, lub też w oparciu o dostępne bazy danych DIPPR (Data Compilation of Pure Chemical Properties), AJChE, Nowy Jork 2009. W artykule opisano dwie nowe metody wyznaczania temperatury zapłonu w oparciu o prężność pary i temperaturę wrzenia, prezentując wyniki badań tego parametru kilkudziesięciu związków.
No cover
Article
In basket
Bibl. 26 poz., tab.
Tł. tyt.: Przewidywanie temperatury zapłonu dwuskładnikowej mieszaniny rozpuszczalników fosforowych i n-dekanu przy wykorzystaniu modelu grupy UNIFAC
Temperatury zapłonu fosforanu tri-n-butylu (TBP) i fosforanu tri-izo-amylowego badano metodą normatywną zgodną z ASTM D 6450. Natomiast przewidywane temperatury zapłonu mieszaniny liczono wykorzystując opracowaną przez grupe UNIFAC.Analiza porównawcza obu wartości temperatur zapłonu:, wyznaczonymi eksperymentalnie i metodami analitycznymi wykazała pozytywne odchylenia od mierzonych temperatur zapłonu dla obu mieszanin dwuskładnikowych.
No cover
Article
In basket
Tab.
Tł.tyt.: Temperatura chwilowego zapłonu kwasu benzoesowego. Cz.2.: Eksperymentalne metody pomiaru
Druga część artykułu na powyższy temat. Przedstawiono badania związków chemicznych przeprowadzone za pomocą aparatów badających temperatury zapłonu chwilowego.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Temperatury zapłonu badane metodą tygla zamkniętego i palność wybranych związków chemicznych
Wyniki badania temperatur zapłonu dziewięciu różnych związków chemicznych. Temperatury zapłonu mierzono met odą Setaflash, najlepszą metodą pomiaru temeperatury zapłonu związków o wysokiej lepkości.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 2592 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8048/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Pył jako zagrożenie pożarem i wybuchem / Damian Hadryś // Promotor BHP. - 2019/7-8 strony 50-55.
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Zapylenie w środowisku pracy jest traktowane jako zagrożenie wpływające negatywnie na układ oddechowy pracownika. Należy je również rozpatrywać w kontekście zagrożenia pożarowego i wybuchowego. W artykule przedstawiono zagrożeniaq związane z zapyleniem, pyły stwarzające realne ryzyko wystąpienia wybuchu. kryteria wybuchowości pyłu, wyznaczanie minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu i obłoku pyłu.
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Metodi za izczisljavane plamnata temperatura na individualni veszczestva / Veselin Simeonov, Mariana Hristova // W: Sedma nauczna konferencija s mezdunarodno uczastie: grazdanskata bezopasnost 2014. Siódma międzynarodowa konferencja: bezpieczeństwo obywateli 2014. - Sofia, 2014. - s.191-197 SGSPk0021499.01.
Tł.tyt.: Metody obliczania temperatury zapłonu poszczególnych substancji
Streszczenie w j. ang.
Dane dotyczące temperatury zapłonu dla poszczególnych substancji można znaleźć w arkuszach danych dotyczących bezpieczeństwa dla producentów lub baz danych. Celem niniejszego artykułu jest przegląd istniejących metod obliczania temperatury zapłonu poszczególnych substancji.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 13736, PN-EN ISO 13736 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Norma w jęz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 13736 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN ISO 1523 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again