Form of Work
Artykuły
(11)
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Druki ulotne
(1)
E-booki
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Rozdział
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Barszcz Jadwiga
(1)
Chomiczewski Krzysztof
(1)
Cymerski Jarosław
(1)
Dillon Brian
(1)
Drost Michał
(1)
Grosset Ryszard
(1)
Jarosz Wojciech. st. bryg. dr inż
(1)
Kolesnikova Lina
(1)
Kupniewski Mariusz
(1)
Litarowicz Piotr
(1)
Michalski Daniel
(1)
Neffe Sławomir
(1)
Norman John
(1)
Olejnik Bartosz
(1)
Pogorzelska Beata
(1)
Telep Dariusz
(1)
Telep Jerzy
(1)
Wróblewski Tomasz
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(16)
United Kingdom
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(13)
English
(5)
Subject
Terroryzm
(9)
Terroryzm - zapobieganie
(8)
Zwalczanie terroryzmu
(8)
Zapobieganie zagrożeniom
(6)
Zagrożenia terrorystyczne
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Atak terrorystyczny
(2)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Lotniska
(2)
zapobieganie wypadkom
(2)
Administracja publiczna
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Atak terrorystyczny na World Trade Center (11.09.2001)
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ewakuacja
(1)
Katastrofy powietrzne (lotnicze)
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Metro
(1)
NATO
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Planowanie kryzysowe
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Powódź
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia
(1)
Skażenie mikrobiologiczne
(1)
Stopnie alarmowe
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Telewizja użytkowa
(1)
Transport kolejowy
(1)
Tryskacze
(1)
Wentylacja
(1)
Wybuchy
(1)
Węże pożarnicze
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
działania interwencyjne
(1)
huragany
(1)
hydranty
(1)
misje pokojowe
(1)
monitoring
(1)
ocena zagrożenia
(1)
scenariusz
(1)
transport lotniczy
(1)
trzęsienie ziemi
(1)
tsunami
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Moskwa (Rosja)
(1)
Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki)
(1)
Województwo dolnośląskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Informator
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
19 results Filter
Authority data
Terroryzm - zapobieganie (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Terroryzm (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Terroryzm - zapobieganie ; Zapobieganie terroryzmowi ; Prewencja terroryzmu ; Terroryzm - prewencja
No cover
Article
In basket
Koncepcja eliminowania terroryzmu z życia społecznego / Dariusz Telep, Jerzy Telep // Przedsiębiorstwo Przyszłości. - 2018/1 (34) strony 35-49.
Sygn. CP-98
Streszczenie: Przekształcenie się terroryzmu w megaterroryzm jest największym zagrożeniem bezpieczeństwa wszystkich państw i narodów, a okrucieństwo, bezwzględność, niepowtarzalność metod i sposobów działania sprawiają, że jego zwalczanie jest coraz trudniejsze i mimo wielu wysiłków coraz mniej skuteczne. Dotychczasowe sposoby działalności antyterrorystycznej polegające na wykrywaniu, rozpoznawaniu i fizycznym niszczeniu terrorystów nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, choć w wielu wypadkach zapobiegają przeprowadzeniu ataku. Są to działania doraźne, nieprowadzące do całkowitego wyeliminowania zagrożenia terroryzmem, nie likwidują bowiem jego pierwotnych przyczyn i motywów. Zmiany n a m apie ś wiata n astępujące w wyniku z aborczych z amiarów jednych państw (narodów) w stosunku do innych, kończące się konfliktami zbrojnymi prowadzonymi w różniej skali, mają nieodwracalne skutki w postaci skupienia nieograniczonej władzy przez przywódców, rozbudowy armii i środków niszczenia, pozbawienia państwowości i łączenia sztucznego zlepku narodów na zasadach, które od początku ich istnienia są źródłem kolejnych konfliktów. Analiza charakteru współczesnego terroryzmu, jego źródeł i motywów oraz poglądów dotyczących kształtowania stosunków społecznych w dziedzinach politycznej, społeczno-ekonomicznej i religijnej stała się podstawą ogólnej koncepcji systemu antyterrorystycznego, którego główną ideą jest kształtowanie sytuacji w tych dziedzinach w sposób, który umożliwi eliminowanie źródeł zagrożenia.
No cover
Article
In basket
Situational crime prevention - Thinking like a terrorist? / Brian Dillon // W: Crisis Response Journal. - 2018/4 Vol. 13 strony 41-42.
Sygnatura: CZ-144
Tłumaczenie tytułu: Sytuacyjne zapobieganie przestępczości - Myślenie jak terrorysta?
Istnieje tendencja do rozważania zapobiegania sytuacyjnego w przypadku terroryzmu i tylko w kategoriach hartowania docelowego, gdy w rzeczywistości oferuje ona większy zakres opcji. W artykule omówiono m.in. dezorientację czynników przyczynowych
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-81
Streszczenie: Stworzenie kryteriów wyznaczania obiektów ataków terrorystycznych pozwala na przeciwdziałanie tym atakom oraz na redukcje zagrożenia i podatności na tego typu działania. Metody wyznaczania obiektów ataku związane są z charakterem tego celu. Inne metody dotyczą działań wojskowych, a inne poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej. Możliwe jest jednak wyznaczenie wspólnych, ogólnych zasad wyznaczania obiektów ataku. Do najbardziej popularnych metod należą: CARVER, CARVPER+Shock, SVA oraz tzw. macierz zagrożeń.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-122
Tł. tytułu: Nowoczesne aspekty rozwoju bezpieczeństwa w transporcie lotniczym w ramach warunku terroryzmu lotniczego
Streszczenie: Autorzy określili następujący cel tego artykułu: identyfikację zagrożeń generowanych przez terroryzm lotniczy, a także charakteryzujące formy, metody i obyczaje. Niezależnie od formy terroryzmu powietrznego i stosowanych środków, ważną kwestią jest fakt, że każda próba przechwycenia aktywów lotniczych jest atrakcyjna dla terrorystów, ponieważ za każdym razem powoduje nie tylko uszkodzenie lub zniszczenie samej maszyny i śmierć pasażerów, ale stanowi także realne zagrożenie dla infrastruktury lotniska, instalacji i mieszkańców miast. Ponadto wydarzeniom towarzyszy głośny przekaz medialny.
No cover
Article
In basket
Podano przykłady ataków terrorystycznych z użyciem niekonwencjonalnych środków. Omówiono zagadnienia ustalania poziomu zagrożenia terrorystycznego i wprowadzania odpowiednich stopni alarmowych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Współczesny świat jest pełen wielopłaszczyznowych zagrożeń bezpieczeństwa. Do zagrożeń tych niewątpliwie zaliczają się zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Obecnie zjawisko terroryzmu jest wszechobecne i stało się nieodłącznym elementem krajobrazu współczesnego świata. Terroryzm jest wyzwaniem dla podmiotów systemu bezpieczeństwa państwa odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Przygotowanie przedstawicieli podmiotów zapewniających bezpieczeństwo wymaga działań zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i szkoleniowej. Prowadzenie skutecznych działań antyterrorystycznych wymaga przygotowania poprzez proces szkoleniowy, którego elementem jest szkolenie z zakresu użycia i wykorzystania broni palnej. Zastosowanie współczesnych technologii w procesie szkolenia strzeleckiego jest istotne z uwagi na szereg posiadanych funkcjonalności budujących m.in. realizm sytuacyjny. Powyższe stanowi istotny element wspomagający tradycyjne szkolenia, tworząc tym samym szansę i wyzwanie dla państwowych i prywatnych jednostek badawczo-rozwojowych w poszukiwaniu innowacyjnych narzędzi szkoleniowych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15948/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Metro bombings: Moscow`s experience / Lina Kolesnikova // Crisis Response Journal. - 2006/4 Vol. 2 s.22-23.
Tł. tyt.: Bombardowanie metra: moskiewskie doświadczenie
System transportowy bardzo czesto jest podatny na atak terrorystyczny. W artykule przedstawiono historię ataków bombowych na moskiewskie metro (1977 - 2000) oraz metody zapobiegania przed skutkami wybuchu bomb w metrze,
Brochure
E-book
In basket
Zawiera: Misja // Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW // Utworzenie Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW // Dlaczego powstało Centrum? // ABW a CPT ABW // Ustawa o działaniach antyterrorystycznych // Działalność CPT ABW // Międzynarodowy charakter współpracy Centrum // Działalność edukacyjna CPT ABW // Zadania CPT ABW // Wsparcie unijne.
Spis treści oraz tekst równolegle w języku angielskim.
Streszczenie: Broszura prezentuje działalność Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2094/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Opis wniosków z kontroli NIK w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa. Z raportu wynika, że podmioty państwowe nie podjęły dotąd spójnych i systemowych działań w sferze monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Omówiono nieprawidłowości występujące w ministerstwach i innych podmiotach, nieprecyzyjne założenia strategii narodowej i brak prac legislacyjnych.
No cover
Article
In basket
Zagrożenia związane z Chem-IED / Sławomir Neffe // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015/8 s.18-22.
Przedstawia zagrożenia jakie stanowią chemiczne improwizowane urządzenia wybuchowe, najczęściej ostatnio stosowane narzędzia ataków terrorystycznych, będące przyczyną największych strat wśród ludności cywilnej i żołnierzy. Omawia działania prewencyjne prowadzone przez organizacje międzynarodowe.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7721/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Operacje militarne inne niż wojna w doktrynie NATO i USA / Michał Drost // Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - 2000/2 s.9--19.
Rodzaje operacji nie militarnych , które wykonują wojska NATO
No cover
Book
In basket
Monitoring wizyjny jako skuteczne narzędzie zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym / Tomasz Wróblewski ; Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego : konferencja 5 kwietnia 2016 r. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. strony 149-165b57133499.
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliografia strona 164.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Jednym z kierunków badawczych skierowanych na zwiększenie bezpieczeństwa ludności oraz obiektów i urządzeń infrastruktury krytycznej, w ocenie autora, powinny być wdrożone prace służące budowie inteligentnego systemu monitoringu wizyjnego. Wykorzystanie tego innowacyjnego rozwiązania technologicznego umożliwi w przyszłości ograniczenie ryzyka utraty życia i/lub zdrowia wielu ludzi, przede wszystkim w przypadku zagrożenia terrorystycznego.
No cover
Article
In basket
Opis ataku na WTC w Nowym Jorku (11.09.2001 r.) oraz podjętych następnie działań w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładach samolotów i w portach lotniczych.
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Omówiono szczegółowe plany działania podczas różnego rodzaju zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1373/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Fire Officer's Handbook of Tactics / John Norman. - [New York] USA : Fire Engineering Books & Videos, 1991. - 540 s. : fig. ; 28 cm.
Ind.
Tł.tyt.: Taktyka dla oficerów pożarnictwa
Streszczenie: Omówiono podstawy taktyki walki z pożarami m.in. działania i zastosowanie pojazdów pożarniczych, zastosowanie węży gaśniczych, dostarczenie wody, działanie systemu tryskaczowego i stojaków hydrantowych, zastosowanie drabin w akcjach, pierwsze wejścia, wentylację oraz działania poszukiwawczo-ratownicze. Przedstawiono także specyficzne sytuacje pożarowe m.in. bezpieczeństwo i przeżycie strażaków podczas akcji, pożary obiektów mieszkalnych o różnej konstrukcji budowlanej i różnego zastosowania, runięcia obiektów oraz zagadnienia dotyczące terroryzmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-14938 (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 66-69.
Streszczenie: Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki związanej z rolą i zadaniami funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w kontekście prewencji społecznej w dziedzinie zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Omówienie jej obecności bądź braku w pełnionych obowiązkach służbowych strażaków i krzewieniu jej w społeczeństwie. Przedłożenie czytelnikowi norm prawnych wskazujących kierunek jak i przedstawienie nowo powstałych tworów w instytucjach państwowych, uczelniach, które zajmują się tworzeniem prewencji terrorystycznych. W pracy została przeprowadzona analiza danych zebranych podczasprzeprowadzonych badań za pomocą ankiety wśród czynnie biorących udział funkcjonariuszy PSP, w której poproszono o samoocenę posiadanej wiedzy w dziedzinach ratownictwa technicznego, niesienia pomocy medycznej oraz głównie wiedzy na temat zagrożeń terrorystycznych wraz z prewencją. Badaniu poddano trzy województwa: podkarpackie, dolnośląskie oraz warmińsko-mazurskie rozsiane w trzech krańcach polski, a w nich sześć jednostek powiatowej straży pożarnej. Dziedzina prewencji terrorystycznej jest nowością w Europie jak i w Polsce co potwierdzają przeprowadzone analizy sondaży. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16964 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again