Źródło opisu
Katalog zbiorów
(15)
Forma i typ
Artykuły
(14)
Książki
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Czytelnia
(1)
Autor
Hough Emily
(2)
Bachtler A
(1)
Bahadir Sahin
(1)
Carhoglu Asuman I
(1)
Collins Larry
(1)
Grosset Ryszard (1954 - )
(1)
Jędrzejewski Krzysztof
(1)
Kapucu Naim
(1)
Korkmaz Kasim A
(1)
Ludescher U
(1)
Rembelski Dariusz
(1)
Ruzik-Kulińska Urszula
(1)
Sari Ali
(1)
Struensee O
(1)
Unlu Ali
(1)
Ville de Goyet de C
(1)
Wasilewski M.A
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(9)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(15)
Temat
Trzęsienie ziemi w Turcji (1999)
(15)
Klęski żywiołowe
(10)
Katastrofy
(7)
Współpraca międzynarodowa
(5)
służby ratownicze
(5)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(4)
Ratownictwo
(2)
Ratownictwo techniczne
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Huragan Katrina (2005)
(1)
International Search and Rescue Advisory Group
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Terroryzm
(1)
Trzęsienie ziemi w Armenii (1988)
(1)
Trzęsienie ziemi w Syczuanie (2008)
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zbiorniki
(1)
magazyny
(1)
trzęsienie ziemi
(1)
Temat: miejsce
Turcja
(5)
Niemcy
(1)
15 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Earthquakes: lessons from the past. Part. 1 / Larry Collins // Fire Engineering. - 2000/6 Vol. 153 s.67-84.
Fot., zał.
Tł. tyt.: Trzęsienia ziemi: lekcje z przeszłości. Cz.1.
Po doświadczeniach nabytych podczas trzęsienia ziemi na Tajwanie (sierpień'99), Atenach (sierpień'99) i Turcji (wrzesień'99) wyciągnięto wnioski dotyczące konieczności współpracy rządu z odpowiednimi służbami i instytucjami oraz odpowiednie przygotowanie się do mogącej nadejść katastrofy. Opisano akcje ratownicze.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Domki z kart / Dariusz Rembelski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 1999/7-8 s.18-19.
Katastrofalne trzęsienie ziemi w Turcji pochłonęło ogromną liczbę ofiar. W artykule opisano ogrom strat oraz udzieloną ofiarom pomoc.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Disaster and crisis management in Turkey: a need for a unified crisis management system / Ali Unlu, Naim Kapucu, Sahin Bahadir // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2010/2 Vol. 19 s.155-174.
Bibliogr. 35 poz., tab.
Tł.tyt.: Katastrofa i zarządzanie kryzysowe w Turcji: potrzeba jednolitego systemu zarządzania kryzysowego
W artykule przedstawiono dwa cele. Pierwszy to zilustrować, jak został opracowany przez rząd turecki System Zarządzania Kryzysowego. Drugim celem jest dokonanie oceny jakościowej obecnej katastrofy i systemu zarządzania kryzysowego w Turcji. Turcja rozwinęła swój systemu zarządzania kryzysowego od roku 1930. Obecnie system zarządzania kryzysowego podlega scentralizowanej struktury, która jest w gestii różnych ministerstw. Niemniej jednak system jest bardzo słaby na szczeblu lokalnym. W ten sposób koordynacja i zarządzanie pierwszej operacji reagowania w sytuacjach kryzysowych są problematyczne i nieskuteczne. W szczególności system nie jest przeznaczony do różnych rodzajów zdarzeń kryzysowych takich jak ataki terrorystyczne.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Turkey's earthquake nightmare // Civil Protection. - 1999/48, Autumn/Winter s.18.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tł.tyt.: Koszmar trzęsienia ziemi w Turcji
Przedstawiono organizację akcji ratowniczo-gaśniczych i pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji. Wnioski z przeprowadzonych akcji: problemy z telekomunikacją oraz brak odpowiedniej ilości sprzętu ratowniczego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Die Erde bebt / O. Struensee //W: Technisches Hilfswerk: Die Bundeszeitschrift. - 1998/4 s.28-29.
Tł.tyt.: Ziemia drży
W artykule opisano działania ratowników technicznych w regionie Hannoveru /Hannover-Wunstorf/, które nawiedziło trzęsienie ziemi 6.8 w skali Richtera. Omówiono współdziałania policji, straży pożarnej, służb medycznych i technicznych nie zdołano zapobiec panice. Wskutek w/w zdarzeń MSW w Hamburgu powołało specjalny oddział ratowniczy SEEBA (Schnell- EinsatzEinheit-Bergung-Austand: Szybkość-Akcja-JednośćOcalenie-Zagranica), który składał się z oddziałów ratowniczych z różnych landów /Płn. Westfalia, Hesja, Saarland/. Omówniono działanie SEEBA.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Stop propagating disaster myths / de Goyet de C. Ville // The Australian Journal of Emergency Management. - 1999-2000/4 Vol. 14 s.26-28.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł.tyt.: Stop dla rozprzestrzeniania się mitów katastrof
Ze względu na dużą liczbę katastrof, które miały miejsce na świecie w 1999 r. (trzęsienie ziemi w Turcji, Grecji, na Tajwanie, w Nikaragui, w Australii) powstała psychoza "oczekiwania na trzęsienie ziemi". Autor artykułu postuluje zmianę sposobu oceny tych zdarzeń: mniej dramatyczne opisy zdarzeń a omówienie doskonałej organizacji i wyposażenia w sprzęt służb ratowniczych przed powstaniem zdarzenia jest dobrą obroną przed kryzysem.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Streszczenie: Książka zawiera informacje na temat 101 największych katastrof naturalnych na świecie, które spowodowały olbrzymie ofiary w ludziach i straty materialne. Jej autorzy dołożyli starań, żeby wszystkie dane i fakty podać w sposób jak najdokładniejszy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19801/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Earthquake in Turkey / Emily Hough // Fire International. - 1999/171 s.8-10.
Tł.tyt.: Trzęsienie ziemi w Turcji
Przedstawiono działania ratownicze podczas pomocy międzynarodowej służb ratowniczych w Turcji, którą nawiedziło trzęsienie ziemi w sierpniu 1999r.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Seismic risk assessment of storage tanks in Turkish industrial facilities / Kasim A. Korkmaz, Ali Sari, Asuman I. Carhoglu // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/4 Vol. 24 s.314-320.
Bibliogr. 44 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Ocena ryzyka sejsmicznego zbiorników w tureckich obiektach przemysłowych
W 1999 r., dwa trzęsienia ziemi w północno-wschodniej częsci Turcji spowodowały cięzkie straty w przemyśle. Ten region jest najbardziej uprzemysłowiony w kraju i straty miały kolosolny wpływ ekonomiczny. Przemysłowe zbiorniki pęknięte wskutek trzęsienia ziemi, zwiększyły straty poprzez rozprzestrzenianie się ognia. Zbiorniki są unikatowej struktury, wysokie zbiorniki cylindryczne które są obsługiwane przez stosunkowo krótkie słupy żelbetowe. Głównym celem tego badania jest ocena wydajności trzęsienia ziemi na obiekty przemysłowe, zwłaszcza odporności zbiorników na trzęsienie ziemi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Co jeszcze przyniesie przyszłość? // Przegląd Pożarniczy. - 1999/11 s.19-23.
Przedstawiono działania ratownicze grupy polskich strażaków-ratowników podczas trzęsienia ziemi w Turcji. Omówiono wykorzystanie geofonów oraz psów ratowniczych w poszukiwaniach osób pod zburzonymi budynkami.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Erdbeberzeinsatz Türkei / U. Ludescher // Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. - 2000/1 s.6-8.
Tł.tyt.: Akcja ratownicza w celu pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji
W sierpniu 1999 r. w zachodniej Turcji w mieście Izmit szwajcarskie służby ratownicze przeprowadziły akcję ratowania ofiar trzęsienia ziemi. Opisano przebieg akcji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Artykuł o powstaniu i rozwoju straży pożarnej w Turcji. Uzupełniono go o informacje z udziału polskich ratowników spieszących z pomocą ludziom po trzęsieniu ziemi w Turcji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rettungseinsatz am Bosporus / A. Bachtler // Technisches Hilfswerk: Die Bundeszeitschrift. - 1999/3 s.4-5.
Tł.tyt.; Akcja ratownicza nad Bosforem. Podstawowe punkty kierownicze THW. Cz.2
Omówiono akcję ratowniczą w Turcji przeprowadzoną przez niemieckie służby ratownicze THW w mieście Izmit. Akcja została przeprowadzona w pierwszym dniu po trzęsieniu ziemi przez specjalne służby THW "SEEBA".
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł. tyt.: W jaki sposób angielscy strażacy pomagali ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji
Przedstawiono system pracy brytyjskiej straży pożarnej i ekip ratowniczych udzielających pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono podstawy działania grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej w ramach struktur INSARAG. Przedstawiono zakres działań ratowników straży pożarnej w Albanii (Kosowo) i Turcji.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej