Form of Work
Artykuły
(18)
Książki
(3)
Status
available
(2)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(1)
Author
Wang Yong
(2)
Anderson S.K
(1)
Bae Imhyuck
(1)
Bao Jianchun
(1)
Baranowski Jan
(1)
Bayramli Erdal
(1)
Bill Robert G. Jr
(1)
Bockhorn Henning
(1)
Chang Su-Yao
(1)
Cojocaru Victor P
(1)
Dahiya Jai Bhagwan
(1)
Detriche Ph
(1)
Doğan Mehmet
(1)
Elpiner I.E
(1)
Fang Qinghog
(1)
Ferron R
(1)
Gray Sean M
(1)
Halm Soekmin
(1)
Hong Shinn-Gwo
(1)
Horbienko I
(1)
Jiang Junqing
(1)
Jiang Pingkai
(1)
Jow Jinder
(1)
Kerber Steve
(1)
Kim Jinhwan
(1)
Kumar Narender
(1)
Kung Hsiang-Cheng
(1)
Lanore J.C
(1)
Leeb Frank
(1)
Mi Long
(1)
Nguyen Congtranh
(1)
Norwood P.J
(1)
Sleights John E
(1)
Song Ye
(1)
Spadafora Ronald R
(1)
Stewart Ian
(1)
Su Keny
(1)
Teodorescu Horia-Nicolai L
(1)
Ulicki Bogusław
(1)
Vothi Hai
(1)
Wang Lichun
(1)
Wang Na
(1)
Wang Xiangzhou
(1)
Wang Xinlong
(1)
Wu Yuxian
(1)
Yu Jinhong
(1)
Zhang Feng
(1)
Zhang Jun
(1)
Śliwiński Antoni
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(3)
Country
Poland
(19)
United States
(2)
Language
Polish
(17)
English
(3)
Russian
(1)
Subject
UL
(17)
Badania pożarnicze
(6)
Indeks tlenowy
(6)
Palność - badanie
(4)
ultradźwięki
(4)
Kalorymetr stożkowy
(3)
Odporność ogniowa
(3)
Palność
(3)
Tworzywa sztuczne
(3)
Wentylacja
(2)
izolacja
(2)
spalanie
(2)
termograwimetria
(2)
termostabilność
(2)
testy pożarnicze
(2)
ASTM International
(1)
Aerozole
(1)
Analiza termiczna
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Chemia fizyczna
(1)
IMO International Maritime Organisation
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Instytucje
(1)
Kable
(1)
Kompozyty
(1)
Materiały budowlane
(1)
Metody badawcze
(1)
Mieszaniny
(1)
NFPA
(1)
NIST
(1)
Pianki poliuretanowe
(1)
Polimery
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Statki wodne
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Tryskacze
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Zapłon
(1)
akustyka
(1)
analiza
(1)
badania
(1)
biologia
(1)
czujki
(1)
instytuty naukowe
(1)
laboratorium
(1)
materiały gumowe
(1)
oleje kuchenne
(1)
oleje roślinne
(1)
spektroskopia
(1)
systemy gaśnicze
(1)
wypadki strażaków
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Środki ogniochronne
(1)
żywice
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
21 results Filter
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Taktyczne uwagi dotyczące pianki poliuretanowej w sprayu
Uwagi dotyczące zastosowania pianki poliuretanowej w aerozolu oraz wyniki testów przeprowadzonych w Underwrites Laboratory (UL)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Własności pożarowe i własności mechaniczne kopolimeru akrylo-butadieno-styrenowego (ABS) modyfikowanego spienionym grafitem
Wyniki badań włąsności pożarowych i włąsności mechanicznych kopolimeru ABS modyfikowanego różnymi ilościami spienionego grafitu (EG). Własności pożarowe określono mierząc indeks tlenowy i palność testem UL-94. Wyniki badań wskazują, że im większa zawartość EG tym lepsze własności pożarowe (mniejsza palność) ABS. Zbadano również zmiane palności układu ABS/EG pod wpływem dodatków typu: polifosforanu amonu i tlenku dekabromodwufenylu z domieszką tlenku antymonu Sb2O3. Stwierdzono zdecydowaną poprawę niepalności ABS wyrażającą się wzrostem LOx do 32,5 i stopniem palności V-O wg. UL-94.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.; Opanowanie wentylacji w celu zmniejszenia liczby rannych i zabitych strażaków
Przedstawiono wyniki badań Underwriter Laboratory (UL) pozwalające ocenić wpływ wentylacji na rozwój pożaru oraz zmniejszenie liczby rannych i zabitych strażaków.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Szacowanie bezpieczeństwa pożarowego długo eksploatowanych w instalacji elektrycznych zbrojonych kabli, wykorzystywanych w budynkach
Artykuł wyjaśnia różnice w budowie nowoczesnych kabli elektrycznych i starych kabli montowanych w budynkach. Badano szybkość i wielkość wzrostu temperatury w czasie eksploatacji kabli w różnych warunkach przemysłowych. Ponadto w artykule przeprowadzono analizę różnego typu norm i przepisów National Electrical Code, norm Underwrites Laboratory. Podano szczegółowy opis testowania kabli.
No cover
Article
In basket
Bibl. 20 poz., tab.
Tł.tyt.: Badania zmiany własności palnych poliwęglanów pod wpływem pochodnych organicznych fluoroglucyny
W celu opracowania maksymalnie skutecznego retardanta dla poliwęglanów, przeprowadzono serię badań eksperymentalnych z nowymi typami związków, pochodnymi organicznymi fosforanów. Badano termostabilność poliwęglanów z różnymi typami pochodnych fluoroglucyny oraz palność metodą UL-94. Wyniki wskazują na wysoką skuteczność zastosowanych dodatków, zmniejszających palność, co wskazuje uzyskana klasyfikacja modyfikowanych poliwęglanów (V-O).
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 33 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Rozwój nieustalonego modelu górnej warstwy pożaru do symulacji spalania polimeru w warunkach pionowego testu UL94
W artykule rozwinięto nieustalony model górnej warstwy pożaru do symulacji spalania pożaru w warunkach pionowego testu UL 94. Z tego modelu symulowanego współczynnik utraty masy polimetakrylanu jest zgodny z danymi eksperymentalnymi do pewnego stopnia. Stwierdzono, że efekt końcowy był ważny i obliczono że maksymalna masa przepływu wzrosła dramatycznie przy czasie zapłonu i przekracza zakres zgłoszonych krytycznych strumieni mas zapłonu.
No cover
Article
In basket
Bibl. 32 poz., tab.
Tł.tyt.: Modyfikacja własności palnych naturalnej gumy, przy pomocy mikrokapsuł z polifosforanem amonu i wypełniaczy MCM-41
Wyniki badań porównawczych palności naturalnej gumy, modyfikowanej różnymi typami retardantów nieorganicznych i organicznych. W artykule opisano dokładne składy poszczególnych dodatków, ich stężenia i sposób ich implementacji do gumy. Zmianę palności gumy określaono metodą TGA, UL-94 i LOI. Po modyfikacji naturalna guma uzyskiwała klasyfikację V-O (UL-94) i indeks tlenowy powyżej 25 w zależności od typu i stężenia użytego modyfikatora.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Synergetyczny efekt mieszaniny ZrO2 i B2O3 z trójkrezylofosforanem na zmniejszenie palności polimetakrylanu butylu
W celu zbadania inhibicyjnego wpływu synergetycznego dwutlenku cyrkonu (ZrO2) i tlenku boru (Br2O3) z dodatkiem trójkrezylofosforanu na palność polimetakrylanu butylu: badano: indeks tlenowy, stosowano test UL94, termografię, Wykorzystano również spektroskopię w podczerwieni, spektorskopię Ramana i fotografię cyfrową. Uzyskane wyniki wskazują, że ww. inhibitory powodują wzrost szybkości i ilości tworzącego się węgla przy zmniejszonej objętości tworzącej się fazy lotnej. Badania skłądu otrzymanego węgla pirolitycznego wskazują, że składa się z grafitu i różnych form węgla amorficznego.
No cover
Article
In basket
Bibliogr.20 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Zachowanie spalania i stopienia polimerów pod testem UL 94 w warunkach pionowego spalania
Eksperymentalna instalacja została skonstruowana w celu rejestracji czasu rzeczywistego dużych ilości danych z ośmiu czystych polimerów w warunkach pionowego spalania testu UL94. Badania wykazały, że wzrost płomienia aż do stopienia występuje tylko dla czystych polimerów. Masa spalonego płomienia przed stopieniem stanowi jedynie niewielką część oryginalnej masy próbki, która odróżnia test UL94 od testu kalorymetru stożkowego.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Streszczenie: Zbiór adresów pożarniczych w USA w 1965 r instyyucji naukowo-badawczych takich jak: Federal Laboratories, Federal Laboratories - Military, University Laboratories (Harvard, Berkeley, Chicago, Cornell, Worcester, Maryland, Montana i inne), Private and Industrial Laboratories (American Oil Company, Textile Research Institute, Underwriters Laboratories, Fenwal Incorporated, Ansul Company i inne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-4814/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibl. 34 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ fosforynów aluminium, w połączeniu z boranem cynku, borofosforanem i nanogliną na zmniejszenie palności poliamidu-6
W artykule opisano wpływ ww. związków na zmniejszenie palności termoplastycznego tworzywa poliamidu-6. Zmniejszenie palności poliamidu-6 pod wpływem podanych w tytule retardantów, badano metodą indeksu tlenowego (LOI), metodą UL, metodą termograwimetrii i spektroskopii podczerwieni. Wyniki wskazują, że dodatek 15% fosforynu amonu, powoduje wzrost LOI z 22 do 29, klasyfikację V-O (UL-94), wzrost fazy skondensowanej oraz zmniejszenie się szybkości ubytku masy.
No cover
Article
In basket
Fighting Vegetable Oil Fires / Ronald R. Spadafora // Fire Engineering. - 2011/1 Vol. 164 s.108-111.
Tł.tyt.; Walka z pożarami olejów roślinnych
Artykuł omawia sposoby zabezpieczenia kuchni w dużych obiektach handlowych. W kuchniach przemysłowych, związkami palnymi są najczęściej oleje roślinne (klasa K paliw), sole nieorganiczne: octany, azotany, węglany, cytryniany. Często związki te ogrzane są do wysokiej temperatury. Pożary kuchni są trudne do ugaszenia, ze względu na tworzenie się z tradycyjnymi środkami gaśniczymi mieszanin o różnym stopniu zemulgowania, powstawania powtórnych zapłonów. Dlatego też: NAFED (National Association of Fire Equipment Distributors) opracowało wymagania przeciwpożarowe dla kuchni, UL - specjalną instalację nadciśnieniową a NFPA opracowało norme NFPA 17 A/2009 nakazującą stosowanie w takich obiektach suchych chemicznych środków gaśniczych.
No cover
Article
In basket
Coatings for the high seas / Ian Stewart //W: Industrial Fire Journal. - 2012/88 s.26-28.
Tł .tyt.; Epoksydowe powłoki pęczniejące na morzu
Omówiono zasady testowania epoksydowych powłok pęczniejących mających zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej w transporcie morskim. Omówiono zastosowanie powłok zgodnie ze standardem UL i IMO.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Nowy test umożliwiający oszacowywanie instalacji tryskaczowych w budynkach mieszkalnych
Wyniki badań przeprowadzonych przez Underwriters Laboratories (UL) z instalacjami tryskaczowymi instalowanymi w budynkach mieszkalnych. W badaniach skuteczności tryskaczy podczas pożarów budynków mieszkalnych wykorzystano normę ASTM E 2058 opisującą sposób oceny palności materiałów eksploatowanych w ww. budynkach (Fire Propagation Apparatus). Wyniki badań porównano z testami skuteczności tryskaczy ww. budynkach, przeprowadzonymi przez Factory Mutual Research i Los Angeles Residential Test Programs.
No cover
Article
In basket
Coordinating Ventilation with Suppression / Frank Leeb // W: Fire Engineering. - 2019/5 Vol. 172 strony 57-62.
Sygnatura: CZ-57
Tłumaczenie tytułu: Koorydnacja wnetylacji z systemem gaśniczym
Streszczenie: W artykule przedstawiono skuteczność wentylacji we współpracy z systemem gaśniczym, opracowaną przez Underwriters Laboratories i NIST.
No cover
Article
In basket
Bibl. 13 poz., tab.
Tł.tyt.: Termostabilność i własności pożarowe nanokompozytów polipropylenu zawierających organiczne pochodne fosforynów i polifosforanu amonu
W artykule opisano wyniki badań palności nanokompozytów polipropylenu zawierających antypireny - pochodne azotu i fosforu. W badaniach wykorzystano tworzywo polipropylenu ze zmienną zawartością organicznych pochodnych fosforynów (od 5% do 20%) i polifosforanu amonu, stosując niżej wymienione metody badań eksperymentalnych: termograwimetrię, kalorymetr stożkowy, indeks tlenowy i metodę UL-94. Wyniki badań pokazały, że po zastosowaniu uognioodpornienia, badane tworzywa uzyskały klasyfikację V-2 wg. UL-94, zmniejszenie HRRmax o 66% i 58% w zależności od stężenia użytego retardantu.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 31 poz., tab., wykr.
Tł. tyt.; Zastosowanie nowego środka ognioochronnego zawierającego fosfor do zmniejszenia własności palnych kopolimeru octanu winylu z polietylenem
Opis syntezy nowego kopolimeru mającego własności antypirenu. Strukturę i właściwości nowego środka badano nowoczesnymi metodami m.in. transformacją Fouriera, spektroskopią w podczerwieni, jądrowym rezonansem magnetycznym i analizą termograwimetryczną. W celu okreslenia stopnia uniepalnienia powstałego kopolimeru, zbadano m.in.: kinetykę generacji ciepła w czasie spalania ww. tworzywa, indeks tlenowy, UL-94 i TGD. Morfologia powstałego w wyniku rozkładu węgla pirolitycznego wykazała zmieniony w stosunku do tworzywa nieognioodpornego transfer ciepła, przez wytworzony węgiel wiekszą termostabilność węgla i lepsze własności termoizolacyjne.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Popularna Wiedzy Technicznej "SOWA")
Bibluiogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-3369 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again