Form of Work
Artykuły
(21)
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(14)
Publikacje fachowe
(1)
Rozdział
(1)
Status
only on-site
(27)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(27)
Author
Kamocka-Bronisz Renata
(13)
Kowalczyk Przemysław
(4)
Giełżecki Jan
(3)
Wolański Robert Marcin
(3)
Bronisz Sławomir
(2)
Czarnecki Robert
(2)
Datta Krzysztof
(2)
Furmański Piotr
(2)
Godniowska Marta
(2)
Kogut Bogusław
(2)
Koniuch Tyberiusz
(2)
Młynarczyk Magdalena
(2)
Naworol Ireneusz
(2)
Szewczyk Artur
(2)
Wójcik Zbigniew
(2)
Łapka Piotr
(2)
Alfuth Patryk
(1)
Andres Mateusz
(1)
Berus Przemysław
(1)
Blukacz Monika
(1)
Brzychczyk Beata
(1)
Bugaj Marcin A
(1)
Chojecki Daniel
(1)
Cieślikiewicz Łukasz
(1)
Depczyński Krystian
(1)
Dudek Adam
(1)
Dudziński Łukasz
(1)
Filipska Karolina
(1)
Frelke Krystian
(1)
Gajda Michał
(1)
Grzymowicz Bogdan
(1)
Górska Agnieszka
(1)
Jarosławska-Kolman Karina
(1)
Jędraszko Sylwia
(1)
Kiełczewski Michał
(1)
Klugowski Michał
(1)
Kowalski Łukasz
(1)
Krzemińska Sylwia
(1)
Król Bernard
(1)
Książek Piotr
(1)
Kubiś Michał
(1)
Lewicka Sylwia
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Malkowski Damian
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Markowski Tomasz
(1)
Mielczarek Filip
(1)
Nawrot Marcin
(1)
Niedek Adam
(1)
Noga Tomasz
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Orszulak Piotr
(1)
Osenkowski Dawid
(1)
Pieniak Daniel
(1)
Pietrak Karol
(1)
Plagowski Paweł
(1)
Ptak Szymon
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Riegert Dorota
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Rozenek Łukasz
(1)
Równicka Karolina
(1)
Stegienko Karolina
(1)
Sulak Emil
(1)
Szewczyńska Małgorzata
(1)
Urban Gracjan
(1)
Wilczyński Michał
(1)
Wiśniewski Tomasz S
(1)
Wojtaś Łukasz
(1)
Woliński Marek
(1)
Woźnicki Piotr
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Włodarczyk Katarzyna
(1)
Zaborniak Kamil
(1)
Żurawski Maksymilian
(1)
Year
2020 - 2022
(14)
2010 - 2019
(34)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Subject
Ubranie specjalne
(48)
Wytrzymałość materiałów
(11)
Odzież ochronna
(9)
Środki ochrony indywidualnej
(9)
BHP
(3)
materiały włókiennicze
(3)
ochrona zdrowia
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Bezpieczeństwo osobiste
(2)
Ergonomia
(2)
Izolacje cieplne
(2)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(2)
Stres cieplny
(2)
Warunki atmosferyczne
(2)
owady
(2)
promieniowanie cieplne/termiczne
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Chemia organiczna
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Dekontaminacja
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Materiały ogniotrwałe
(1)
Materiały promieniotwórcze
(1)
Metody badawcze
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Obsługa i eksploatacja
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Promieniowanie słoneczne
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Starzenie (materiałoznawstwo)
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Symulacja
(1)
Tekstylia
(1)
Ubranie chemoodporne
(1)
Wentylacja
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zużycie (materiałoznawstwo)
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania eksploatacyjne
(1)
ciecze
(1)
dopuszczenie do użytkowania
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
manekiny
(1)
model
(1)
obciążenie termiczne
(1)
ochrony osobiste
(1)
odporność
(1)
odporność cieplna/termiczna
(1)
odzież inteligentna
(1)
przepisy
(1)
ratownictwo wodne na lodzie
(1)
rozlewy olejowe
(1)
samochody specjalne
(1)
skażenie środowiska
(1)
sprzęt ratownictwa wodnego i na lodzie
(1)
służby ratownicze
(1)
ubranie gazoszczelne
(1)
włókna
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(25)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Inżynieria i technika
(4)
Medycyna i zdrowie
(1)
49 results Filter
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Krótko omówiono rodzaje materiałów stosowanych na warstwy ubioru ochronnego i ich właściwości cieplne, radiacyjne i dyfuzyjne. Na podstawie symulacji numerycznej różnych sposobów wymiany ciepła w ubiorze ochronnym wykazano, że największą rolę odgrywa w niej przewodzenie ciepła i promieniowanie cieplne. Przeprowadzano symulacje numeryczne przepływu ciepła przez trzy ubiory ochronne wykonane z warstw różnych materiałów.
No cover
Article
In basket
Jak dbać o NOMEX czyli, drugą skórę strażaka / Karolina Filipska //W: Brandheiss : najlepszy magazyn strażacki. - 2019/3 strony 20-22.
Streszczenie: Odzież specjalna, popularnie wśród strażaków zwana NOMEX, ma niejednokrotnie trudne zadanie do spełnienia. Przede wszystkim stanowi bezpośrednią ochronę przed obrażeniami podczas działań ratowniczo - gaśniczych. Do pewnego stopnia powinna również stanowić bariere dla wysokiej temperatury czy wody. W artykule przedstawiono zasady konserwacji NOMEX-u
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przeprowadzone badania miały na celu ukazanie zmian zachodzących w tkaninach w czasie ich przyspieszonego zużycia: ścierania i starzenia lampą ksenonową. Ocenę zużycia prowadzono na podstawie badań wytrzymałości resztkowej na przebicie kulką po cyklach ścierania lub starzenia dla tkaniny bawełnianej i aramidowej.
No cover
Article
In basket
Dbanie o ubranie / Robert Czarnecki // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/1 strony 46-48.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawia podstawowe zasady konserwacji, które powinno się stosować podczas eksploatacji i konserwacji nowego typu ubrania specjalnego, większość sprawdza się także przy starych typach ubrań specjalnych.
No cover
Article
In basket
Kombinezon do usuwania gniazd owadów / Krzysztof Datta // W: Strażak. - 2017/6 strony 54-55.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Opisuje materiał, sposób wykonania i poszczególne części kombinezonu ochronnego przeznaczonego do usuwania gniazd owadów mogących stanowić zagrożenie dla człowieka. Podaje wskazówski praktyczne użycia kombinezonu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano nowoczesne technologie i metody związane z badaniem i udoskonalaniem ubrań specjalnych. Omówiono zastosowanie manekinów termicznych, początki ich wykorzystania w badaniach oraz manekiny stosowane obecnie. Przedstawiono zmiany w technologii wytwarzania materiałów - tkanin i włókien dla ubrań specjalnych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-103
Strażacy pracują w skrajnych warunkach środowiskowych, a w czasie pracy muszą rozwiązywać wiele różnorodnych problemów. Mogą to być akcje ratownicze, gaśnicze, czy usuwanie skutków wypadków i klęsk żywiołowych. W celu ochrony nie tylko innych, lecz także i siebie, muszą być maksymalnie skoncentrowani podczas wykonywania swoich zadań, żeby nie popełniać błędów. Optymalne warunki takiej pracy stwarzałby tzw. komfort cieplny, charakteryzujący się stanem termoneutralnym organizmu. Brak odczuwania komfortu cieplnego może być także przyczyną zwiększonej liczby popełnianych błędów. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej ochrony i zbadanie wpływu stosowanej odzieży ochronnej (ubrania specjalnego) na odczucia cieplne strażaków. W artykule przedstawiono wymagania dotyczące ubrania specjalnego dla strażaków, wyniki badań izolacyjności cieplnej tego ubrania oraz analizę odczuć cieplnych (poprzez wskaźnik PMV) jej użytkowników.
No cover
Article
In basket
Koszt fizjologiczny strażaka w ubraniu specjalnym. / Tomasz Węsierski, Przemysław Kowalczyk // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2015/2 s.63-72.
Sygnatura: CP-80
Celem artykułu jest określenie wpływu ubrania specjalnego na obciążenie strażaka w trakcie prowadzenia działań ratowniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą ergospirometru Start 2000M. Badaniu poddano ratownika w wieku średnim, o przeciętnej budowie ciała (179 cm, 92 kg, 36 lat), powtarzając pomiar pięciokrotnie. Każde badanie było wykonane na czczo, w różnych dniach, w pomieszczeniu zamkniętym o stabilnych warunkach temperaturowych oraz wilgotności (21–22°C, wilgotność względna 33–41%). Użyte w badaniach czterowarstwowe strażackie ubranie specjalne spełniało wymagania normy PN-EN 469:2008.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-63.
Streszczenie: W pracy przeanalizowano oraz oceniono parametry użytkowe, funkcjonalność i nowe rozwiązania konstrukcyjne w wybranych modelach ubrania specjalnego. Pierwsze trzy rozdziały to część literaturowa, przedstawiono wymagania ogólne oraz normowe stawiane nowemu typowi ubrania specjalnego. Przybliżono wygląd, konstrukcję oraz zastosowane rozwiązania w wybranych modelach. Czwarty rozdział to część badawcza, w której przedstawiono cel badania oraz problem badawczy. Zobrazowano wyniki ankiety oraz dokonano analizy otrzymanych danych. Ankieta dotyczyła głównie ubrań specjalnych nowego typu. Podjęto również temat konserwacji odzieży ochronnej i dbania o jej czystość. Ostatni rozdział zawiera wnioski z przeprowadzonego badania. Stwierdzono funkcjonalność oraz przydatność wybranych modeli ubrań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17239/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omówiono czym jest strefa zagrożenia wybuchem, w jaki sposób prowadzić w niej działania, jakie mogą wystąpić nietypowe zagrożenia, jak należy się zabezpieczać stosując odpowiednie ubrania i sprzęt.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15468/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule omówiono typy obuwia specjalnego. Opisano stanowisko do wykonania badań oraz metodykę i wyniki badań, do których wykorzystano dwie fabrycznie nowe pary obuwia specjalnego skórzanego z różnymi wzmocnieniami.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15415/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15686/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 56-57.
Streszczenie: Na początku przedstawiono przegląd literatury dotyczącej ubrań specjalnych wykorzystywanych przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Jeden rozdział zawiera szczegółowy opis składu ubrań specjalnych oraz ich historię. Przedstawiono również wymagania prawne stawiane takim ubraniom zarówno przez ośrodki badawcze oraz przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W części badawczej opisano użytą do badań próbkę oraz przedstawiono schemat stanowiska badawczego. W dalszych podrozdziałach opisano przebieg i wyniki badań. Badania zostały podzielone na 3 części; badanie właściwości izolacyjnych nowych tkanin, badanie właściwości tkanin po symulacji starzenia oraz badanie właściwości izolacyjnych tkanin po obciążeniu mechanicznym- rozciąganie. W analizie wyników ustalono zmiany współczynnika przewodzenia ciepła λ próbek obciążonych w porównaniu do nowych próbek. We wnioskach opisano możliwość wykorzystania metody badawczej przy zakupie nowych ubrań na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18160/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ubrania ochronne do zadań szczególnych / Firenerd-pl // W: W Akcji. - 2017/5 s. 24-26.
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Przedstawiono ubrania ochronne przeznaczone do zwalczania pożarów w przyrodzie oraz z zakresu ratownictwa technicznego. Omówiono konstrukcję takich ubrań, zagadnienia konserwacji i czyszczenia oraz czasu użytkowania.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15889/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Do wody i na lód / Przemysław Berus, Marcin Nawrot // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/1 strony 31-33.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawia typy ubrań specjalnych stosowanych podczas zimowych akcji ratownictwa wodnego i na lodzie.
No cover
Article
In basket
Skafander lodowo-ratowniczy / Krzysztof Datta // W: Strażak. - 2020/2 strony 48-49.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono budowę, części składowe i zalety użytkowe skafandra lodowo-ratowniczego przeznaczonego dla ratowników działających na akwenach zalodzonych, w wodzie, na pokładach jednostek pływających z możliwością podejmowania osób lub obiektów przy częściowym lub całkowitym zanurzeniu w wodzie. Przedstawiono praktyczne wskazówki dot. wyboru skafandra.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16061/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again