Forma i typ
Artykuły
(20)
Publikacje naukowe
(14)
Książki
(11)
Publikacje fachowe
(1)
Rozdział
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(24)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(24)
Autor
Kamocka-Bronisz Renata
(12)
Kowalczyk Przemysław
(4)
Giełżecki Jan
(3)
Wolański Robert Marcin
(3)
Bronisz Sławomir
(2)
Czarnecki Robert
(2)
Datta Krzysztof
(2)
Furmański Piotr
(2)
Godniowska Marta
(2)
Kogut Bogusław
(2)
Koniuch Tyberiusz
(2)
Młynarczyk Magdalena
(2)
Naworol Ireneusz
(2)
Szewczyk Artur
(2)
Wójcik Zbigniew
(2)
Łapka Piotr
(2)
Alfuth Patryk
(1)
Andres Mateusz
(1)
Berus Przemysław
(1)
Blukacz Monika
(1)
Brzychczyk Beata
(1)
Bugaj Marcin A
(1)
Cieślikiewicz Łukasz
(1)
Depczyński Krystian
(1)
Dudek Adam
(1)
Dudziński Łukasz
(1)
Filipska Karolina
(1)
Frelke Krystian
(1)
Grzymowicz Bogdan
(1)
Jarosławska-Kolman Karina
(1)
Jędraszko Sylwia
(1)
Kiełczewski Michał
(1)
Klugowski Michał
(1)
Kowalski Łukasz
(1)
Król Bernard
(1)
Książek Piotr
(1)
Kubiś Michał
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Malkowski Damian
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Markowski Tomasz
(1)
Mielczarek Filip
(1)
Nawrot Marcin
(1)
Niedek Adam
(1)
Noga Tomasz
(1)
Ogrodnik Paweł
(1)
Orszulak Piotr
(1)
Osenkowski Dawid
(1)
Pieniak Daniel
(1)
Pietrak Karol
(1)
Plagowski Paweł
(1)
Ptak Szymon
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Riegert Dorota
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Rozenek Łukasz
(1)
Równicka Karolina
(1)
Stegienko Karolina
(1)
Sulak Emil
(1)
Urban Gracjan
(1)
Wilczyński Michał
(1)
Wiśniewski Tomasz S
(1)
Wojtaś Łukasz
(1)
Woliński Marek
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Włodarczyk Katarzyna
(1)
Zaborniak Kamil
(1)
Żurawski Maksymilian
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(34)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(45)
Język
polski
(45)
Temat
Ubranie specjalne
(44)
Wytrzymałość materiałów
(11)
Odzież ochronna
(9)
Środki ochrony indywidualnej
(8)
BHP
(3)
materiały włókiennicze
(3)
ochrona zdrowia
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Ergonomia
(2)
Izolacje cieplne
(2)
Stres cieplny
(2)
Warunki atmosferyczne
(2)
owady
(2)
promieniowanie cieplne/termiczne
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Chemia organiczna
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Materiały ogniotrwałe
(1)
Metody badawcze
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Promieniowanie słoneczne
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo ekologiczne
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Symulacja
(1)
Tekstylia
(1)
Ubranie chemoodporne
(1)
Wentylacja
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zużycie (materiałoznawstwo)
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania eksploatacyjne
(1)
ciecze
(1)
dopuszczenie do użytkowania
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
manekiny
(1)
model
(1)
obciążenie termiczne
(1)
ochrony osobiste
(1)
odporność
(1)
odporność cieplna/termiczna
(1)
odzież inteligentna
(1)
przepisy
(1)
ratownictwo wodne na lodzie
(1)
rozlewy olejowe
(1)
samochody specjalne
(1)
skażenie środowiska
(1)
sprzęt ratownictwa wodnego i na lodzie
(1)
służby ratownicze
(1)
ubranie gazoszczelne
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(22)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Inżynieria i technika
(4)
Medycyna i zdrowie
(1)
45 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Krótko omówiono rodzaje materiałów stosowanych na warstwy ubioru ochronnego i ich właściwości cieplne, radiacyjne i dyfuzyjne. Na podstawie symulacji numerycznej różnych sposobów wymiany ciepła w ubiorze ochronnym wykazano, że największą rolę odgrywa w niej przewodzenie ciepła i promieniowanie cieplne. Przeprowadzano symulacje numeryczne przepływu ciepła przez trzy ubiory ochronne wykonane z warstw różnych materiałów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Jak dbać o NOMEX czyli, drugą skórę strażaka / Karolina Filipska //W: Brandheiss : najlepszy magazyn strażacki. - 2019/3 strony 20-22.
Streszczenie: Odzież specjalna, popularnie wśród strażaków zwana NOMEX, ma niejednokrotnie trudne zadanie do spełnienia. Przede wszystkim stanowi bezpośrednią ochronę przed obrażeniami podczas działań ratowniczo - gaśniczych. Do pewnego stopnia powinna również stanowić bariere dla wysokiej temperatury czy wody. W artykule przedstawiono zasady konserwacji NOMEX-u
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Przeprowadzone badania miały na celu ukazanie zmian zachodzących w tkaninach w czasie ich przyspieszonego zużycia: ścierania i starzenia lampą ksenonową. Ocenę zużycia prowadzono na podstawie badań wytrzymałości resztkowej na przebicie kulką po cyklach ścierania lub starzenia dla tkaniny bawełnianej i aramidowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Dbanie o ubranie / Robert Czarnecki // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/1 strony 46-48.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawia podstawowe zasady konserwacji, które powinno się stosować podczas eksploatacji i konserwacji nowego typu ubrania specjalnego, większość sprawdza się także przy starych typach ubrań specjalnych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kombinezon do usuwania gniazd owadów / Krzysztof Datta // W: Strażak. - 2017/6 strony 54-55.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Opisuje materiał, sposób wykonania i poszczególne części kombinezonu ochronnego przeznaczonego do usuwania gniazd owadów mogących stanowić zagrożenie dla człowieka. Podaje wskazówski praktyczne użycia kombinezonu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano nowoczesne technologie i metody związane z badaniem i udoskonalaniem ubrań specjalnych. Omówiono zastosowanie manekinów termicznych, początki ich wykorzystania w badaniach oraz manekiny stosowane obecnie. Przedstawiono zmiany w technologii wytwarzania materiałów - tkanin i włókien dla ubrań specjalnych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
Strażacy pracują w skrajnych warunkach środowiskowych, a w czasie pracy muszą rozwiązywać wiele różnorodnych problemów. Mogą to być akcje ratownicze, gaśnicze, czy usuwanie skutków wypadków i klęsk żywiołowych. W celu ochrony nie tylko innych, lecz także i siebie, muszą być maksymalnie skoncentrowani podczas wykonywania swoich zadań, żeby nie popełniać błędów. Optymalne warunki takiej pracy stwarzałby tzw. komfort cieplny, charakteryzujący się stanem termoneutralnym organizmu. Brak odczuwania komfortu cieplnego może być także przyczyną zwiększonej liczby popełnianych błędów. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej ochrony i zbadanie wpływu stosowanej odzieży ochronnej (ubrania specjalnego) na odczucia cieplne strażaków. W artykule przedstawiono wymagania dotyczące ubrania specjalnego dla strażaków, wyniki badań izolacyjności cieplnej tego ubrania oraz analizę odczuć cieplnych (poprzez wskaźnik PMV) jej użytkowników.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Koszt fizjologiczny strażaka w ubraniu specjalnym. / Tomasz Węsierski, Przemysław Kowalczyk // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2015/2 s.63-72.
Sygnatura: CP-80
Celem artykułu jest określenie wpływu ubrania specjalnego na obciążenie strażaka w trakcie prowadzenia działań ratowniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą ergospirometru Start 2000M. Badaniu poddano ratownika w wieku średnim, o przeciętnej budowie ciała (179 cm, 92 kg, 36 lat), powtarzając pomiar pięciokrotnie. Każde badanie było wykonane na czczo, w różnych dniach, w pomieszczeniu zamkniętym o stabilnych warunkach temperaturowych oraz wilgotności (21–22°C, wilgotność względna 33–41%). Użyte w badaniach czterowarstwowe strażackie ubranie specjalne spełniało wymagania normy PN-EN 469:2008.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-63.
Streszczenie: W pracy przeanalizowano oraz oceniono parametry użytkowe, funkcjonalność i nowe rozwiązania konstrukcyjne w wybranych modelach ubrania specjalnego. Pierwsze trzy rozdziały to część literaturowa, przedstawiono wymagania ogólne oraz normowe stawiane nowemu typowi ubrania specjalnego. Przybliżono wygląd, konstrukcję oraz zastosowane rozwiązania w wybranych modelach. Czwarty rozdział to część badawcza, w której przedstawiono cel badania oraz problem badawczy. Zobrazowano wyniki ankiety oraz dokonano analizy otrzymanych danych. Ankieta dotyczyła głównie ubrań specjalnych nowego typu. Podjęto również temat konserwacji odzieży ochronnej i dbania o jej czystość. Ostatni rozdział zawiera wnioski z przeprowadzonego badania. Stwierdzono funkcjonalność oraz przydatność wybranych modeli ubrań. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17239/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omówiono czym jest strefa zagrożenia wybuchem, w jaki sposób prowadzić w niej działania, jakie mogą wystąpić nietypowe zagrożenia, jak należy się zabezpieczać stosując odpowiednie ubrania i sprzęt.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15468/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: W artykule omówiono typy obuwia specjalnego. Opisano stanowisko do wykonania badań oraz metodykę i wyniki badań, do których wykorzystano dwie fabrycznie nowe pary obuwia specjalnego skórzanego z różnymi wzmocnieniami.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15415/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15686/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ubrania ochronne do zadań szczególnych / Firenerd-pl // W: W Akcji. - 2017/5 s. 24-26.
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Przedstawiono ubrania ochronne przeznaczone do zwalczania pożarów w przyrodzie oraz z zakresu ratownictwa technicznego. Omówiono konstrukcję takich ubrań, zagadnienia konserwacji i czyszczenia oraz czasu użytkowania.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-15889/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Do wody i na lód / Przemysław Berus, Marcin Nawrot // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/1 strony 31-33.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawia typy ubrań specjalnych stosowanych podczas zimowych akcji ratownictwa wodnego i na lodzie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Skafander lodowo-ratowniczy / Krzysztof Datta // W: Strażak. - 2020/2 strony 48-49.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono budowę, części składowe i zalety użytkowe skafandra lodowo-ratowniczego przeznaczonego dla ratowników działających na akwenach zalodzonych, w wodzie, na pokładach jednostek pływających z możliwością podejmowania osób lub obiektów przy częściowym lub całkowitym zanurzeniu w wodzie. Przedstawiono praktyczne wskazówki dot. wyboru skafandra.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16061/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: W artykule przedstawiono uwarunkowania realizacji badań odporności na działanie płomienia. Stanowisko i opracowana metodologia ukierunkowana jest na badanie wyrobów tekstylnych dedykowanych do zastosowań w konstrukcjach ochron osobistych na przykładzie tzw. ubrania specjalnego (wg normy pn-en 469: 2008). Ocena skuteczności prowadzona jest poprzez odniesienia do stosownych wartości krytycznych w kontekście normowym (weryfikacyjnym) i pozanormowym inżynierskim.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej