Form of Work
Artykuły
(13)
Author
Pardecka Dorota
(10)
Bogdan Leonarda
(1)
Sobol Marceli
(1)
Year
2020 - 2022
(13)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych
(13)
Ochotnicza Straż Pożarna
(12)
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
(3)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Gołuchowski, Wojciech
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Komendanci straży pożarnej
(1)
Leśniakiewicz, Wiesław
(1)
Media społecznościowe
(1)
Militaryzacja
(1)
Pawlak, Waldemar
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Strajk Podchorążych WOSP
(1)
Twardo, Stanisław
(1)
Wyposażenie strażaka
(1)
Związek Floriański
(1)
emerytury i renty służb pożarniczych
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
13 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Projekt rządowej ustawy o ochtoniczych strażach pożarnych zmieniał się kilkakrotnie, umieszczano w nim zapisy wczesniej niekonsultowane, zagrażające niezalezności i podmiotowości OSP, które ograniczały, a nawet odbierały dotychczasowe prawa strażakom ochotnikom. Działania w celu zmiany zapisów niekorzystnych dla OSP trwały od maja 2021r. Rozstrzygająca batalia w Sejmie i Senacie odbyła sie końcówce 2021r z udziałem posłów i senatorów, którzy przyjęli argumenty Związku i zdecydowanie, ponad podziałami bronili praw OSP i strażaków ochotników. W artykule przedstawiono wywiad z poslanką Koalicji Polskiej Urszulą Nowogórską, ktora aktywnie uczestniczyła w pracach komisji sejmowej nad rzadowa ustawą o ochotniczych strażach pożarnych.
No cover
Article
In basket
Ustawa do poprawki / Dorota Pardecka // W: Strażak. - 2022/9 strony 14-15.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Związek OSP alarmował o błędach w ustawie, gdy była ona procedowana w parlamencie, zgłosił szereg poprawek, jednak istotna ich część została zignorowana. Strażacy ochotnicy zglaszają watpliwości i problemy dotyczące interpretacji jej zapisów. Związek ponownie zaapelował o nowelizację ustawy i przedstawił propozycję możliwych rozwiązań. Czy błędy zostaną naprawione? Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzegł jeden z nich.
No cover
Article
In basket
Co odbiera strażakom ustawa o OSP / Dorota Pardecka // W: Strażak. - 2021/12 strony 8-11.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Nowa Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych pozbawaia strażaków ochotników ochrony prawnej, odszkodowań w razie wypadków i ekwiwalentu, jeśli dysponującym do działań będzie inny organ niż PSP. To prawo całkowicie podporządkowuje OSP Państwowej Straży Pożarnej i odbiera im możliwość decydowania o ich własności. Wreszcie naraża OSP, które są dziś dobrowolnymi stowarzyszeniami, obowiązek udziału w realizacji zadań związanych z obroną państwa. Strażacy ochotnicy całkowicie tracą też ekwiwalent za udział w szkoleniach. Projekt ustawy z takimi zapisami trafił do prac w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
No cover
Article
In basket
Strażacy ochotnicy dużo tracą / Dorota Pardecka // W: Strażak. - 2021/11 strony 8-9.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Ograniczenie praw strazaków ochotników do odszkodowania, ekwiwalentu i ochrony prawnej, wpisanie OSP w struktury obrony państwa, uniemożliwienie samorządom zarzadzania ochotniczymi strazami pożarnymi. To najistotniejsze niekorzystne zmiany, jakie niesie najnowsza wersja projektu ustawy o OSP. Strażak ochotnik będzie miał prawo do odszkodowania, ekwiwalentu i ochrony prawnej jako funkcjonariusz publiczny tylko wtedy, gdy zostanie zadysponowany przez PSP.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Wywiad z Adamem Struzikiem dotyczący finansów i wyposażeniu OSP, ustawy OSP i mijającej kadencji władz Związku
No cover
Article
In basket
Bracia w dymie / Marceli Sobol // W: Przegląd Pożarniczy. - 2022/6 strony 21-23.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Doceniając szczególną postawe obywatelską ochotniczego pożarnictwa "Bogu na chwałe, ludziom na pożytek" na przestrzeni dziejów naszej państwowości, kierując się konstytucyjnym prawem do dobrowolnego zrzeszania się, stanowi się, vco następuje - taka preambuła otwiera ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ochtoniczych strażach pożarnych (dalej: ustawa OSP). Była już o niej mowa na łamach PP 1/2022, ale przyszedł czas, by uzupełnić jakże istotne kwestie przygotowania strażaków OSP do udziału w działaniach ratowniczych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Związek OSP RP stoi na stanowisku, iż nalezy jak najszybciej podjąć prace nowelizacyjne nad ustawą o ochtoniczych strażach pożarnych, by usunąć jej wady, które w negatywny sposób oddziałują na działalność ochotniczych straży pożarnych i strażaków OSP. Zmiany dotycza m.in. ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczenia, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP, odmowa potwierdzenia oświadczeń świadków przez Komendanta powiatowego (miejskiego) PSP, weryfikacja oświadczeń świadków na użytek postępowania o udzielenie świadczenia ratowniczego, skierowanie strażaka OSP na badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaka OSP,zwolnienie strażaka OSP od pracy oraz stosowanie prawa do zdarzeń sprzed 1 stycznia 2022 r. Natomiast w przypadku zmian wskazanych to m.in. zasania OSP, obowiązek zawarcia umowy przez gminę z OSP
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Projekt "Ustawy o ochotniczej straży pożarnej" oznacza stopniową likwidację wielu OSP, poprzez uniemożliwienie im funjcjonowania. To poważne ograniczenie zasobów sił ratowniczych na terenie gmin. Nie ma przyzwolenia na to, by dzielić OSP na te, które zachowają statusjednostki ochrony przeciwpożarowej, i te które się do nich nie zakwalifikują. Efektem tej ustawy będzie podzielenie naszych lokalnych społeczności i całkowite podporządkowanie oraz kontrola władzy centralnej nad ochotniczymi strażami. W artykule przedstawiono wywiad z Zdzisławem Banasiem dotyczący ww. zagadnień.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Wywiad z Waldemarem Pawlakiem Prezesem ZG ZOSP RP dotyczący zmian niekorzystnych zapisach ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r i z czym OSP musza sie zmierzyć.
No cover
Article
In basket
Lajki i serduszka, czyli lans komendanta / Dorota Pardecka // W: Strażak. - 2022/6 strony 10-11.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Gdyby przedłozono projekt o dodatkach do emerytur dla strażaków ochotników, zostałoby to przyjęte z uznaniem. Dodanie do tej propozycji wielu nieprzygotowanych, wręcz szkodliwych rozwiązań zepsuło atmosferę i zamiast entuzjazmu wzbudziło kontrowersję. Brylowanie w sieci, umizgi do widowni, liczenie lajków, wysyłanie serduszka i "buźki", wyszydzanie uczestników dyskusji. Czy rozmowa nadal toczy się o rozwiązaniach prawnych dotyczących OSP, które zaważą na kwestiach bezpieczeństwa, czy to już jest tylko konkurs popularności komendanta? Komendant główny skompromitował Ministerstwo i Państwowa Straż Pożarną. Być może błaznowanie w internecie ma przykryć ten smutny fakt, jednak tylko pogarsza sytuację, czyniąc ją groteskowa. W artykule przedstawiono analizę ww. sytuacji.
No cover
Article
In basket
Wielka dyskusja / Dorota Pardecka // W: Strażak. - 2022/6 strony 6-7.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Zdecydowana reakcja ZOSP RP wywołała ogólnopolską dyskusję, dzieki której nie da się po cichu przemycić niekorzystnych zapisów w ustawie o OSP opakowanych w atrakcyjne nazwy i trudno osiągalne dodatki do emerytur. Analiza prawna nie pozostawia wątpliwości. Tak zwany projekt "Ustawy o ochotniczej straży pożarnej" zagraża istnieniu nawet dwóch trzecich ochotniczych straży. Grozi utratą samorządności pozostałym OSP, którym szykuje się szczególny nadzór, podległość i kontrolę.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: W projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych rząd zawarł zapis nakładający na PSP realizację zadań na rzecz obrony państwa. Zastosowana formuła mogła umożliwić PSP dysponowanie do zadań obronnych także ochotniczych straży pożarnych. To dałoby możliwość uczynienia ze straży pożarnej jednostek o charakterze militarnym, ktore mogłyby być wykorzystane również do tłumienia demonstracji na ulicach. W czasie procedowania ustawy obchodziliśmy 40 rocznicę strajku podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, którzy protestowali przeciwko podporządkowaniu ich uczelni resortowi siłowemu PRL. Wyraźny sprzeciw Związku OSP RP wobec ponownej próby militaryzacji straży pożarnej wsparty głosami parlamentarzystow w Sejmie i Senacie zaowocował wycofaniem tego zapisu. W artykule przedstawiono wywiad z gen. bryg. w stanie spocz. Wiesławem Lesniakiewiczem, uczestnikiem strajku w WOSP brutalnie stłumionego przez aparat represyjny komunistycznej władzy.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Wejście w życie ustawy o ochronie przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi budziło wśród strażackich organizacji rózne emocje. Jedni oczekiwali,że ustawa wreszcie zapewni środowisku dostatecznie szerokie podstawy finansowe. Z drugiej strony był nastrój niepewności i obawy, jak ustawa wpłynie na sytuację strażaków.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again