Forma i typ
Artykuły
(9)
Książki
(2)
E-booki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(2)
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Autor
Rashtchian D
(2)
Abbasi S.A
(1)
Abbasi Tasneem
(1)
Abdolhamidzadeh Bahman
(1)
Agrawal R
(1)
Amyotte Paul
(1)
Argyropoulos C.D
(1)
Chakrabarti Uday Kumar
(1)
Christolis M.N
(1)
Dadashzadeh Mohammad
(1)
Davis Scott G
(1)
Engel Derek
(1)
Gavelli Filippo
(1)
Ghuge S.P
(1)
Gurjar B.R
(1)
Hansen Olav R
(1)
Hawboldt Kelly
(1)
Hinze Peter
(1)
Javidi M
(1)
Khan Faisal
(1)
Markatos N.C
(1)
Middha Prankul
(1)
Nivolianitou Z
(1)
Parikh Jigisha K
(1)
Pitblado Robin
(1)
Pofit-Szczepańska Melania
(1)
Porowski Rafał
(1)
Reniers G
(1)
Sharma R.K
(1)
Tauseef S.M
(1)
Van den Bulck Eric
(1)
Van den Schoor Filip
(1)
Wate S.R
(1)
Woodward John L
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(11)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(11)
Temat
VCE
(11)
Wybuchy
(4)
BLEVE
(3)
Obliczeniowa mechanika płynów
(3)
Symulacja
(3)
chmura palna
(3)
Analiza ryzyka
(2)
Awarie przemysłowe
(2)
Badanie wybuchowości
(2)
LPG
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
dyspersja
(2)
substancje palne
(2)
zjawisko deflagracji
(2)
zjawisko flash fire
(2)
zjawisko poolfire
(2)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Awaria zakładów chemicznych Flixborough (1974)
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Baza paliw (Buncefield)
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Katastrofa platformy Piper Alpha (1988)
(1)
LNG
(1)
NFPA
(1)
Pożary
(1)
Projektowanie
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
QRA
(1)
Rafineria (Czechowice-Dziedzice)
(1)
Rafinerie
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
SEVESO
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Wentylacja
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zakłady chemiczne NYPRO Ltd. (Flixborough)
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zapłon
(1)
Zbiorniki
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
drzewo błędów
(1)
instalacja przemysłowa
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
parkingi
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
przemysł chemiczny
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
rachunek prawdopodobieństwa
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
samozapłon
(1)
spalanie
(1)
turbulencja
(1)
wyrzut cieczy
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR)
(1)
zjawisko backdraft
(1)
zjawisko boilover
(1)
zjawisko detonacji
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
zjawisko fire plume
(1)
zjawisko flashover
(1)
zjawisko jet fire
(1)
zjawisko slopover
(1)
zjawisko wyfuknięcia
(1)
Temat: czas
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Flixborough (Wielka Brytania)
(2)
Bhopal (Indie)
(1)
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(1)
Hemel Hempstead (Wielka Brytania)
(1)
Indie
(1)
Janków Przygodzki (woj. wielkopolskie)
(1)
Gatunek
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Ochrona środowiska
(1)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 32 poz.
Tł.tyt.: Zaawansowane metody określania pochodzenia wybuchu par chmur (VCE). Studium przypadku: Badanie wybuchu w Danvers w 2006 r
Analiza i badanie przyczyn i pochodzenia VCE. Badanie wybuchu w zakładzie produkcyjnym farb w Danvers które miało miejsce w 2006 r.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 35 poz., tab.
Tł.tyt.: Wykorzystanie wielozmiennego modelu szacowania wybuchu chmury substancji palnej, opartego na logicznym przybliżeniu teorii rozmytej
W artykule opisano nową metodę oceny prawdopodobieństwa wybuchu chmury gazów i par (VCE). Nowa metoda "Fuzzy" (rozmyta) jest metodą wykorzystującą teorię drzewa zdarzeń i logiczne przybliżenia, jest to metoda któa omija słabości związane z szacowaniem zagrożeń stwarzanych przez VCE, które stosowano dotychczas. Wielozmienny model uwzględnia w ocenie następujące zmienne:charakterystykaotoczenia, klasyfikację obszaru, stopień zabudowy zakładu i otoczenia.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Highlights of LNG risk technology / Robin Pitblado, John L. Woodward // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/6 Vol. 24 s.827-836.
Bibliogr. 65 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Najważniejsze informacje dotyczące ryzyka technologii LNG
Autorzy przedstawiają swoje poglądy dotyczące konsekwencji modelowania LNG, które przedstawili w bibliografii. Konsekwencjami zdarzeń związanych z LNG są m.in. zjawiska poolfire i jet fire, parowanie, VCE (vapor cloud explosion). W artykule przedstawiono wnioski wynikajace z niebezpiecznych zdarzeń związanych z LNG.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 37 poz., tab.
Tł.tyt.; Ocena wypadku wybuchu chmury par: wnioski z wypadku Indian Oil Corporation Ltd. w Jaipur, Indie
29 .10.2009 r do szło do wybuchu chmur par (Vapour Cloud Explosion) na olbrzymim obszarze magazynowania paliw w Indian Oil Corporation w Jaipur, Indie. Konsekwencją wybuchu były zniszczone instalacje przemsyłowe oraz cięzkie uszkodzenie sąsiednich budynków. W artykule przedstawiono wnioski z ww. zdarzeń.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 42 poz., rys., tab.
Tł. tyt.: Metodologia szacowania zagrożeń pożarowych, stwarzane przez duże zbiorniki paliw węglowodorowych
Szczególowa interpretacja i metoda wykorzystania Dyrektywy SEVESO do szacowania zagrożeń pożarowo-wybuchowych na magazynach dużych zbiorników paliwowych. W artykule wyspecyfikowano zasadnicze przyczyny awarii i wypadków zbiorników oraz niezbędnych środków ochrony. Artykuł jest zbiorczym opracowaniem zasadniczych tez sformułowanych na forum dyskusyjnym dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego zbiorników, braku ilościwoej metodologii szacowania zagrożeń oraz sposobów okreslania ryzyka pożarowo-wybuchowego na óznorodnych instalacjach przemysłu chemicznego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Class-2 hazmat transportation consequence assessment on surrounding population / Uday Kumar Chakrabarti, Jigisha K. Parikh // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/6 Vol. 24 s.758-766.
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Ocena skutków transportu materiałów niebezpiecznych klasy 2 na okoliczną ludność
Transport materiałów niebezpiecznych na drogach jest najwyższą koniecznością na świecie ze względu na korzyści społeczne, ale w tym samym czasie działalność ta jest z natury niebezpieczna. Wypadki z HazMat szczególnie klasy 2 mogą spowodować wiele konsekwencji jakie są zranienia, zanieczyszczenia środowiska, ewakuacja ludności itp. Inną konsewkewncją wypadku jest możliwość wystąpienia zjawiska BLEVE, UVCE. W artykule przedstawiono rózne scenariusze zdarzeń związanych ze transportem materiałów niebezpiecznych i ich konsekwencje.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 56 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Metoda symulacji wybuchów chmury par oparta na metodzie CFD
Opis sposobu wykorzystania CFD do modelowania wybuchu chmury (VCE). Wg. autorów artykułu do dokładnego modelowania wybuchu typu VCE, niezbędne są szczegółowe dane opisujące przeszkody na drodze rozprzestrzeniania się chmury i siłę turbulencji w obszarze przemieszczenia sie chmury. W artykule zanalizowano, co wpływa na wzrost turbulencji, modele turbulencji oraz dyspersję gazu i typowe źródła zapalenia chmury gazu (LPG), powstałej w wyniku awarii zbiornika z LPG. Opisana symulacja wybuchu umożliwiła obliczenie nadciśnień wybuchu chmurym charakterystyke spalania w obecności przeszkód. Przeprowadzono również analizę porównawczą wyników teoretycznych analiz z uzyskanymi danymi eksperymentalnymi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 27 poz., tab.
Tł.tyt.: Analiza ryzyka paliwa LPG pojazdów samochodowych w zamkniętym parkingu
Przedstawiono analizę ryzyka dla LPG dopuszczonego w pojazdach. Użyto analizę drzewa zdarzeń do określenia 26 różnych scenariuszy wypadków i ich prawdopodobieństwa. FLACS specjalny program CFD służy do obliczania powstawania palnej chmury par i jej rozcieńczeniu za pomocą układu wentylacyjnego, jak również nadciśnienia generowanego w wyniku wybuchu oparów. Aspekty bezpieczeństwo pożarowego dokonano przy pomocy QRA.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 41 poz.
Tł.tyt.: Modelowanie konsekwencji pożarów i wybuchów
Pożary i wybuchy czesto występują w przemyśle jako zjawiska łączne. Pożar powoduje powstanie wybuchu, lub wybuch generuje pożar. W artykule opisano możliwe interakcje między pożarem a wybuchami w przemyśle. W badaniach wykorzystano program CFD, Kody FLACS i FDS. Zintegrowane przybliżenie jest zaadoptowane do analizy wpływu pożaru na wybuch i vice versa. Przedstawiony w artykule sposób może być wykorzystany do projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych.
Książka
E-book
W koszyku
Bibliografia, netografia strony 319-[327].
Streszczenie: Celem tej monografii jest opis najważniejszych badań doświadczalnych oraz symulacji numerycznych w obszarach awaryjnych uwolnień substancji palnych, w tym pożarów i wybuchów oraz metod ograniczania tego typu uwolnień do środowiska oraz otoczenia miejsca pracy. Monografia składa się z sześciu głównych rozdziałów, w tym wprowadzenia opisującego podstawy zjawisk dotyczących uwolnienia substancji palnych w kontekście inżynierii środowiska, przeglądu wybranych zdarzeń w przemyśle, podczas których doszło do oddziaływania substancji palnych na środowisko, oceny emisji zanieczyszczeń do środowiska w wyniku spalania substancji, analizy procesów powstawania pewnych krytycznych zjawisk związanych z uwolnieniem substancji palnych do środowiska, w tym samozapłon wodoru, rozkład cząstek dymu podczas spalania różnych materiałów oraz wybuchy par cieczy palnych i detonacje w mieszaninach gazowych. Dodatkowo przedstawiono kilka metod i sposobów ograniczania skutków uwolnień substancji palnych, jak również przegląd metod modelowania numerycznego przebiegu uwolnień substancji palnych do środowiska w postaci pożarów oraz wybuchów. Monografię kończy rozdział zawierający podsumowanie zaprezentowanych wyników badań oraz wnioski, jak również bibliografia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21234, I-21233 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21232/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Kompleksowe omówienie zagadnień, niezbędnych w zrozumieniu warunków powstawania i przebiegu pożarów i wybuchów w przemyśle przerobu ropy naftowej oraz skutków tych zdarzeń. Opracowanie składa się z trzech części. Część I omawia szczegółowo różne aspekty teoretyczne i eksperymentalne reakcji spalania i pożaru oraz scenariusze pożarowe, prowadzące do powstania niebezpiecznych wypadków. Część II opisuje podstawy wybuchów, typy spalania się mieszanin (deflagracja, detonacja) oraz wybuchy powstałe w wyniku oddziaływania pożarów na urządzenia technologiczne i instalacje przemysłowe (BLEVE, Fireball, Vapour Cloud Explosion, Boilover, Flashfire). Część III dotyczy oddziaływania środowiska pożarowego, generowanego przez paliwa ropopochodne na otoczenie, a dokładniej: oddziaływania cieplnego pożaru na ludzi, urządzenia technologiczne oraz oddziaływania dymu jako głównego nośnika ciepła i związków toksycznych w pożarach przebiegających na otwartej przestrzeni.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1047/17, W-1047/16, W-1047/13, W-1047/12, W-1047/11, W-1047/10, W-1047/9, W-1047/8, W-1047/7, W-1047/6, W-1047/5, W-1047/4, W-1047/3 (13 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20252/Czyt., W-1047/2 Czyt., W-1047/1 Pozarnictwo (3 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej