Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Drzymała Tomasz
(3)
Abramowicz Marian
(1)
Konecki Marek
(1)
Półka Marzena
(1)
Staszko Sebastian
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Włókna polipropylenowe
(4)
Cement
(3)
Kompozyty
(1)
Palność - badanie
(1)
Stres cieplny
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Wełna
(1)
Wykładziny podłogowe
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Włókna sztuczne
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Artykuł z czasopisma
(1)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(3)
Architektura i budownictwo
(1)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
4 results Filter
Book
E-book
In basket
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 205-224.
Zawiera: Wprowadzenie // Charakterystyka kompozytów cementowych z dodatkiem włókien polipropylenowych // Podstawowe parametry pożaru wpływające na właściwości wytrzymałościowe kompozytów cementowych // Właściwości kompozytów cementowych w warunkach pożarowych.
Streszczenie: W monografii zostały zamieszczone najnowsze wyniki badań zaczynów i zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem włókien polipropylenowych poddanych oddziaływaniu wysokiej temperatury. Otrzymane wyniki badań analizowano pod kątem zmiany parametrów wytrzymałościowych oraz cech fizyko-chemicznych. Badania przemian cieplnych próbek zaprawy wykonano za pomocą symultanicznej analizy termicznej. Prowadzono również obserwacje struktury włókien oraz zaczynów poddanych oddziaływaniu wysokiej temperatury SEM (ang. scanning electron microscope) za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Podstawowym celem badań było ustalenie wpływu włókien polipropylenowych na kształtowanie cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1125/15, W-1125/14, W-1125/13, W-1125/12, W-1125/11, W-1125/10, W-1125/9, W-1125/8, W-1125/7, W-1125/6, W-1125/5, W-1125/4, W-1125/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1125/2 Czyt., W-1125/1 Czyt. (2 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 42-43.
Streszczenie: Celem pracy jest określenie wpływu oddziaływania wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na ściskanie zaprawy cementowej z dodatkiem (1,8 kg/m3) oraz bez dodatku włókien polipropylenowych (PP) zgodnie z założoną procedurą badawczą. W ramach pracy wykonano serię badań polegających na pomiarze wytrzymałości na ściskanie uprzednio wygrzanych próbek - prostopadłościennych beleczek o wymiarach 40×40×160 mm w zakresie temperatur - 20°C, 100°C, 300°C, 500°C z dodatkiem oraz bez dodatku włókien polipropylenowych (PP). Do badań zastosowano dwa typy włókna dla wszystkich wariantów badań wytrzymałościowych, zgodnie z założonym planem badawczym. Pracę opracowano w oparciu o pomiary spadków wytrzymałości na ściskanie. Porównano wyniki badań dla kompozytów cementowych z dodatkiem oraz bez dodatku włókien, wygrzewanych w podwyższonych temperaturach. Zestawienie otrzymanych wyników przedstawiono na wykresach. Wykonane badania potwierdzają zasadność stosowania włókien polipropylenowych, które znajdują uzasadnione zastosowanie w przemyśle budowlanym, jako ważny dodatek do betonów. Niewielka ich ilość redukuje występowanie rys skurczowych, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia niepożądanych następstw pożarów w postaci eksplozyjnego odpryskiwania betonu. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17399/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Streszczenie: Autor wniosku wykonał rozległe badania wstępne polegające na ustaleniu wpływ temperatur występujących podczas pożaru na wytrzymałość kompozytu cementowego bez oraz z dodatkiem włókien polipropylenowych (PP). Przed przystąpieniem do badań zaprojektowano składy zaprawy cementowej z dodatkiem i bez dodatku włókien polipropylenowych. Wykonano po 2 serie próbek do oznaczenia wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie oraz rozciąganie przy rozłupywaniu różniących się zawartością włókien polipropylenowych. Do badań wstępnych zastosowano jeden rodzaj włókna dla wszystkich rodzajów badań wytrzymałościowych. Wyboru włókna dokonano na podstawie wcześniejszych badań autora pracy, przy uwzględnieniu znanych i przebadanych cech tego materiału. [za Autorem]
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 21-23.
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki prac nad właściwościami palnymi wytypowanych wykładzin wełnianych, polimerowych oraz mieszanek wełny z polimerami termoplastycznymi (PA, PP). Przeprowadzono analizę termograwimetryczną wg normy PN-EN ISO 11358:2014 oraz określono szybkość wydzielenia ciepła i dymu za pomocą kalorymetru stożkowego wg normy ISO 5660:2015. Dodatkowo wyznaczono wartości ciepła spalania z użyciem bomby kalorymetrycznej wg normy PN-EN ISO 1716:2010. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16918/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again