Form of Work
Książki
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Felchner Krzysztof (1982-2017)
(1)
Jasińska Katarzyna (prawnik)
(1)
Kasprzycki Dariusz (1971- )
(1)
Michniewicz Grzegorz (prawo)
(1)
Niewęgłowski Adrian
(1)
Ożegalska-Trybalska Justyna
(1)
Rutkowska-Sowa Magdalena
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna (1965- )
(1)
Spyra Marcin (prawo)
(1)
Stanisławska-Kloc Sybilla
(1)
Tytyk Edwin (1947- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Adwokaci
(1)
Radcy prawni
(1)
Rzecznicy patentowi
(1)
Subject
Prawo własności intelektualnej
(2)
BHP
(1)
Ergonomia
(1)
Komercjalizacja wyników badań naukowych
(1)
Prawo o szkolnictwie wyższym
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Transfer technologii
(1)
Transfer wiedzy
(1)
Własność intelektualna
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(1)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Nauka i badania
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Ochrona własności intelektualnej / Grzegorz Michniewicz. - 4. wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - XIV, 191, [1] stron ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Stan prawny na 2019 r. ustalony na podstawie treści książki.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach [XI]-XIV. Indeks.
Dla studentów prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22250, I-22249 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22248/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia i ochrona własności intelektualnej / Edwin Tytyk. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, copyright 2017. - 150, [1] stron : ilustracje, tabele, fotografie, 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia strony 143-148.
Streszczenie: Książka przeznaczona dla studentów studiów politechnicznych pierwszego stopnia (inżynierskich), na pierwszym roku, na różnych kierunkach. Jej zakres tematyczny obejmuje trzy obszerne zagadnienia, z których - pozornie - tylko dwa pierwsze są pokrewne, natomiast trzecie wydaje się całkowicie różne. Istnieją jednak logiczne powiązania między nimi. Zarówno bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp), jak i ergonomia są dziedzinami wiedzy oraz działaniami praktycznymi, które zajmują się czynnikami środowiska pracy oraz środkami technicznymi i stosowaną technologią, wpływającymi na zdrowie i samopoczucie pracującego człowieka. W publikacji zarysowano obszerność problematyki i ukazano związki między: - działalnością zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia człowieka, zwłaszcza w środowisku pracy; - działalnością inżynierską (korekcyjną i koncepcyjną) mającą na celu dostosowanie "świata technicznego" do wymagań, potrzeb oraz możliwości człowieka jako twórcy i użytkownika środków technicznych (czyli ergonomią mającą przecież polskie korzenie); - działalnością twórczą, innowacyjną, spowodowaną koniecznością poprawy warunków pracy, pragnieniem podwyższenia ergonomicznej jakości rzeczy technicznych, w wyniku której powstaje własność intelektualna - którą można i należy umiejętnie chronić. Na wstępie jako tło rozważań przedstawiono krótki rys historii techniki, a ostatnią część poświęcono przybliżeniu technik heurystycznych, które pobudzają i wzmacniają twórcze zdolności człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21205, I-21204 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21203/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze & Linia Orzecznicza)
Bibliografia, orzecznictwo przy rozdziałach. Indeks.
Zawiera: Pojęcie uczelni i jej rodzaje // Komercjalizacja wyników badań i prac rozwojowych - zagadnienia wprowadzające // Pracownicza twórczość naukowa i wynalazcza. Nabycie praw własności intelektualnej przez uczelnie // Decyzje uczelni publicznej związane z procesem komercjalizacji wyników działalności naukowej // Komercjalizacja bezpośrednia. Stosunki umowne uczelni z podmiotami zewnętrznymi // Centrum transferu technologii oraz akademicki inkubator przedsiębiorczości // Komercjalizacja pośrednia // Regulaminy zarządzania prawami własności intelektualnej oraz regulaminy korzystania z infrastruktury badawczej uczelni // Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji. Umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem.
Dla uczelni, rzeczników patentowych, radców prawnych, adwokatów i studentów.
Streszczenie: Prezentowana pozycja stanowi komentarz do ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), która zastąpiła ustawę z 27.7.2007 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572). Nowa ustawa scaliła wszystkie rozproszone do tej pory unormowania, tzn.: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, pożyczkach i kredytach studenckich. W publikacji uwzględniono zmiany odnoszące się m.in. do: realizacji tzw. trzeciej misji uczelni, w ramach której uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii oraz spółki celowe; spółek celowych, które obok prowadzenia działalności związanej z komercjalizacją bezpośrednią i pośrednią, mogą również prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem wyodrębnienia tej działalności pod względem organizacyjnym i finansowym; tworzenia przez uczelnie spółek kapitałowych w celu realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych; ograniczenia udziałów (nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego) uczelni niepublicznych i podmiotów, innych niż jednostki naukowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22247, I-22246 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again