Forma i typ
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje informacyjne
(2)
Artykuły
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(7)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(9)
Autor
Klepka Rafał
(2)
Wasiuta Olga
(2)
Aleksandrowicz Tomasz R
(1)
Dumond Yves
(1)
Helnarska Karolina Julia
(1)
Kaczmarek Waldemar
(1)
Kociubiński Krzysztof (1971- )
(1)
Kowalewski Jakub
(1)
Kowalewski Marian
(1)
Majewski Tomasz (wojskowość)
(1)
Markiewicz Szymon (nauki o obronności)
(1)
Modrzejewski Zbigniew
(1)
Motrycz Grzegorz
(1)
Panek Bogdan
(1)
Szyszlak Elżbieta
(1)
Szyłkowska Monika
(1)
Trejnis Zenon (1942- )
(1)
Trzcińska Luiza
(1)
Wrzosek Marek
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(8)
Okres powstania dzieła
2001-
(8)
2021-
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Walka informacyjna
(9)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(4)
Cyberprzestępczość
(4)
Bezpieczeństwo informacyjne
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
(2)
NATO
(2)
Polityka bezpieczeństwa
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
System obronny państwa
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Wojna hybrydowa
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Brexit
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Dezinformacja
(1)
Fake news
(1)
Geoinformacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Lasy
(1)
Migracja
(1)
Państwo
(1)
Prognozy polityczne
(1)
Strategia
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Wojsko
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Współpraca transatlantycka
(1)
Zarządzanie
(1)
Złośliwe oprogramowanie
(1)
informatyzacja
(1)
systemy komputerowe
(1)
technologia informacyjna
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
2001-
(6)
Temat: miejsce
Rosja
(4)
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Francja
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Ukraina
(1)
Świat
(1)
Gatunek
Opracowanie
(3)
Encyklopedia
(2)
Kalendarium
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Informatyka i technologie informacyjne
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Inżynieria i technika
(1)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo cyfrowe
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 125-131
Infosfera jako środowisko bezpieczeństwa // Walka i wojna informacyjna // Dezinformacja, fake, newsy, postprawda, fakty alternatywne // Warunki skuteczności ataku informacyjnego // Bezpieczeństwo informacyjne // Zdolności defensywne i ofensywne w infosferze.
Streszczenie: Książka poświęcona jest zmianom zachodzącym we współczesnej infosferze i związanymi z nimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Autor zrywa z tradycyjnym ujęciem określenia bezpieczeństwa informacyjnego państwa jako zdolności do ochrony własnych zasobów informacyjnych. Stwierdza, iż w świetle współczesnych zagrożeń państwo musi posiadać zarówno zdolności defensywne, jak i ofensywne, tak w zakresie pozyskiwania potrzebnych informacji, jak i prezentowania własnego punktu widzenia (narracji) w określonych kwestiach ważnych z punktu widzenia jego interesów strategicznych, a także zdolności do prowadzenia ataków informacyjnych/dezinformacyjnych w celu wypracowania korzystnych warunków dla realizacji swoich celów politycznych. Bezpieczeństwo informacyjne państwa zostało w prezentowanej książce ujęte kompleksowo. Omówiono z jednej strony zagrożenia na poziomie semantycznym (np. dezinformacja, narzucanie interpretacji określonych kwestii), jak i stricte informatycznych (np. działania zakłócające funkcjonowanie instytucji infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni). Sama cyberprzestrzeń została potraktowana z dwóch różnych punktów widzenia: jako platforma do pozyskiwania i publikowania informacji oraz jako środowisko funkcjonowania obiektów zaliczanych do infrastruktury krytycznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3195, IBC-3194 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3193/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 152-155. Indeks.
Streszczenie: Informacja jest strategicznym i biznesowym zasobem państwa i organizacji – dobrem i osiągnięciem, gwarantem postępu i rozwoju, ale niestety poza dobrem niesie ze sobą różnorodne zagrożenia. Powodem zdobywania i upowszechniania wiedzy na temat zagrożeń jest potrzeba budowy nowoczesnych metod, sposobów i narzędzi przeciwdziałających zagrożeniom i destrukcyjnemu oddziaływaniu na informację i systemy teleinformatyczne. Naprzeciw takim potrzebom wychodzi niniejsza książka. Jest ona próbą prezentacji zagrożeń informacji w cyberprzestrzeni, na jakie są narażone obecnie państwa, różne organizacje i obywatele. Jest próbą systemowego ujęcia i prezentacji narzędzi, form i rodzajów ataków na informację i zasoby teleinformatyczne, przestępstw popełnianych w cyberprztsrzeni, po najniebezpieczniejsze z nich, jakimi są cyberterroryzm i wojna w cyberprzestrzeni. Są to zagrożenia realne, obecnie występujące i z dnia na dzień narastające. [opis za wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2429, IBC-2428 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2427/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Na grzbiecie błędny tytuł: Vademecum bezpieczeństwa informcyjnego.
Indeks.
Zawiera: Wykaz autorów // Wykaz haseł // Wstęp // Indeks osobowy
Finansowanie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3176/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Na grzbiecie błędny tytuł: Vademecum bezpieczeństwa informcyjnego.
Indeks.
Finansowanie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3177/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
From forest firefighting doctrine to digital battlefield: a case study / Yves Dumond //W: Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2015/3 Vol. 24 s.320-337.
Bibl. 39 poz.
Tł.tyt.: Od doktryny taktyki walki z pożarami lasów do cyfrowej bitwy: studium przypadku
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania technologii informacyjnej (IT) w taktyce walki z pożarami lasów na południu Francji
Książka
W koszyku
(Prawo Cyberprzestrzeni)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 105-113.
Zawiera: Państwo // Informacja // Ochrona informacji i bezpieczeństwo informacyjne // Bezpieczeństwo informacyjne // Wyzwania dla bezpieczeństwa informacyjnego.
Współfinansowanie: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Streszczenie: „Bezpieczeństwo informacyjne państwa. Wybrane problemy” to książka autorstwa dr Moniki Szyłkowskiej z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka zwraca uwagę Czytelników, że informacja jest nie tylko fundamentalnym elementem funkcjonowania o strategicznym znaczeniu, towarem czy produktem, ale również bronią – siłą i środkiem do uzyskiwania przewagi. Zasoby informacyjne wpływają na kształtowanie oraz poziom stanu bezpieczeństwa, stąd ich waga i znaczenie nie wymagają uzasadnień, ale analiz potencjału wykorzystania. Książka zawiera wybrane problemy bezpieczeństwa informacyjnego dotyczące zarówno kwestii ochrony informacji prawnie strzeżonych, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych jako szczególnego rodzaju zasobów informacyjnych, jak i zagadnienia dotyczące zarządzania potencjałem informacyjnym. Zrozumienie coraz bardziej skomplikowanego środowiska bezpieczeństwa – wymaga nieustannych analiz, stąd przedstawiona publikacja może stać się pomocna w zrozumieniu szerokiego spektrum i złożoności problematyki bezpieczeństwa informacyjnego jako wymiaru bezpieczeństwa państwa. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3110 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3109/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliografia, netografia na stronach 175-181.
Zawiera: Konflikt hybrydowy w literaturze przedmiotu // Deskrypcja wojny hybrydowej // Dominacja informacyjna w wojnie hybrydowej // Radioelektroniczny wymiar wojny hybrydowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2870 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2869/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Securitas et Societas.)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Publikacja dofinansowana przez Wojskową Akademię Techniczną
Streszczenie w języku angielskim przy rozdziałach.
Streszczenie: W wyniku ostatnich przeobrażeń obronność państwa mierzy się ze współczesnymi dylematami, których zakres polityczny i militarny został podjęty w niniejszej publikacji. Jeszcze nie tak dawno obronność była kojarzona tylko ze strefą militarną, natomiast obecnie jej zasięg jest rozszerzany na inne aspekty funkcjonowania państwa. W związku z powyższym autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli się usystematyzowania wybranych zagadnień z obszaru obronności. [ze wstępu]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2625, IBC-2624 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2623/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Informacja i dezinformacja w komunikowaniu politycznym w mediach społecznościowych // Współczesne środowisko bezpieczeństwa - uwarunkowania i prognoza przyszłych konfliktów zbrojnych // Handel obietnicami - czyli rynki finansowe a kwestie bezpieczeństwa w 2017 roku // Svalbard w relacjach Rosja-NATO - ocena poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego w Arktyce w 2017 roku // Wspólnota euroatlantycka w 2017 roku - powrót paradygmatu siły w postrzeganiu i kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego /// Konsekwencje migracji do Unii Europejskiej // Zwiększenie efektywności polskiej przestrzeni powietrznej // Obszary konfliktogenne w roku 2017 w świetle prognozy Foreign Policy // Kalendarium wydarzeń 2017 rok.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2930, IBC-2929 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2872/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania / Bogdan Panek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 242 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia na stronach [238]-242.
Przyszłe środowisko bezpieczeństwa Europy // Wiarygodność zobowiązań USA w zakresie bezpieczeństwa // Kulisy agresywnych działań Federacji Rosyjskiej // Konflikt na Donbasie - sprzeczne interesy i trudny proces pokojowy // Rola NATO w bezpieczeństwie Europy // Przyszłość Europy i wspólna polityka bezpieczeństwa UE.
Streszczenie: Celem publikacji jest zidentyfikowanie i diagnoza kluczowych czynników środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, a w tym głównie mających wpływ na przyszłość Europy i Polski. Starano się w niej odpowiedzieć na pytanie: Przed jakimi wyzwaniami, ryzykami i zagrożeniami stoi Europa w II dekadzie XXI wieku? Jaka jest diagnoza jej środowiska bezpieczeństwa oraz jaka jest przyszłość Europy i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w perspektywie najbliższych 10–15 lat? [opis za wydawcą].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3157, IBC-3156 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3155/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej