Źródło opisu
Katalog zbiorów
(280)
Forma i typ
Publikacje naukowe
(227)
Książki
(39)
Artykuły
(12)
E-booki
(1)
Pliki i bazy danych
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(267)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(267)
Autor
Bednarek Zoja (1936- )
(41)
Ogrodnik Paweł
(33)
Sulik Paweł
(17)
Pieniak Daniel
(12)
Dec Lesław
(11)
Kamocka-Bronisz Renata
(11)
Jarosz Ryszard
(7)
Chybowski Ryszard
(6)
Dzień Grzegorz
(6)
Jaskółowski Waldemar
(6)
Wnęk Waldemar
(5)
Celej Antoni
(4)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(4)
Konecki Marek
(4)
Kwiatkowski Antoni. płk poż. prof. dr
(4)
Pecio Mariusz
(4)
Szmitkowski Józef
(4)
Adamski Ryszard Gabryel
(3)
Kupicz Włodzimierz
(3)
Laskowska Zofia. dr inż
(3)
Lipiński Stanisław
(3)
Polańczyk Andrzej
(3)
Półka Marzena (1969- )
(3)
Salamonowicz Zdzisław
(3)
Szajewska Anna
(3)
Tuzimek Zbigniew
(3)
Borowy Łukasz
(2)
Cichosz Mariusz
(2)
Dmochowski Dariusz
(2)
Drzymała Tomasz
(2)
Karoń Konrad
(2)
Kowalski Piotr
(2)
Marciniak Andrzej
(2)
Mendak Tomasz
(2)
Mrozowski Piotr
(2)
Niewęgłowski Bogdan
(2)
Piec Robert
(2)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(2)
Ratajczak Dariusz
(2)
Solka Dariusz
(2)
Starzyński Eligiusz
(2)
Sławiński Rafał
(2)
Wilk Tomasz
(2)
Wojtaszewski Piotr
(2)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Węsierski Tomasz
(2)
Zegardło Bartosz
(2)
Adamczyk Krzysztof
(1)
Adamski Aleksander. mł. bryg. mgr inż
(1)
Adamski Aleksander. st. kpt. mgr inż
(1)
Aleksandrowicz Mariusz
(1)
Aleksandrowicz Łukasz
(1)
Antoniuk Agnieszka
(1)
Badowski Wojciech
(1)
Bajor Wojciech
(1)
Balcer Rafał
(1)
Banach Mieczysław
(1)
Bara Monika
(1)
Baran Tomasz
(1)
Baranowicz Sylwester
(1)
Barciak Paweł
(1)
Bargielski Jacek
(1)
Bartkowska Małgorzata
(1)
Bartoszuk Jan
(1)
Basiński Zbigniew
(1)
Bałaga Łukasz
(1)
Białończyk Łukasz
(1)
Bidniuk Iwona
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Bielacki Bogusław
(1)
Biskup Jacek
(1)
Brol Bogdan
(1)
Bronisz Sławomir
(1)
Brunecki Paweł
(1)
Bugajska Joanna
(1)
Bylica Przemysław
(1)
Bąk Dawid
(1)
Chodorowski Jarosław
(1)
Chodowicz Dominik
(1)
Cholewa Wacław. mgr inż
(1)
Chudy Piotr
(1)
Ciechański Aleksander
(1)
Cieciura Zdzisław
(1)
Cisek Grzegorz
(1)
Cisło Robert
(1)
Czapka Kamil
(1)
Czapliński Paweł
(1)
Czuper Przemysław
(1)
Dec Roman
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Domagała Grzegorz
(1)
Domalewski Piotr
(1)
Doryn Robert
(1)
Duma Robert
(1)
Dylewski Sławomir
(1)
Dziedzic Jan
(1)
Dąbrowski Konrad
(1)
Dąbrowski Marian
(1)
Dąbrowski Sebastian
(1)
Elbanowska-Ciemuchowska Stefania
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(11)
2010 - 2019
(147)
2000 - 2009
(63)
1990 - 1999
(34)
1980 - 1989
(16)
1970 - 1979
(6)
1960 - 1969
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(280)
Język
polski
(280)
Temat
Warunki pożarowe
(131)
warunki termiczne
(53)
Wytrzymałość materiałów
(46)
Warunki techniczne
(44)
Konstrukcje stalowe
(29)
warunki budowlane
(29)
Badania pożarnicze
(26)
Warunki atmosferyczne
(25)
Odporność ogniowa
(24)
Bezpieczeństwo pożarowe
(21)
Drewno
(19)
Metody badawcze
(19)
Ochrona przeciwpożarowa
(15)
Warunki pracy
(15)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(15)
Konstrukcje drewniane
(12)
Konstrukcje żelbetowe
(12)
BHP
(10)
Konstrukcje budowlane
(10)
Temperatura
(10)
elementy budowlane
(10)
Budynki
(8)
Ewakuacja
(8)
Materiały budowlane
(8)
Projektowanie
(8)
Zagrożenia pożarowe
(8)
przepisy
(8)
Analiza zagrożeń
(7)
Budynki wysokie
(7)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(7)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(6)
Hełmy strażackie
(6)
Kable
(6)
Stal
(6)
Symulacja
(6)
Toksyczność
(6)
Wentylacja
(6)
analiza bezpieczeństwa
(6)
badania
(6)
metale
(6)
zabezpieczenie ognioochronne
(6)
Budownictwo użyteczności publicznej
(5)
Normalizacja pożarnicza
(5)
Palność - badanie
(5)
Środki ogniochronne
(5)
Budownictwo
(4)
Polimery
(4)
Pożary - powstawanie
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(4)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(4)
Tryskacze
(4)
impregnacja
(4)
warunki środowiskowe
(4)
Beton
(3)
Ewakuacja ludności
(3)
Konstrukcja maszyn
(3)
Konstrukcje betonowe
(3)
Lasy
(3)
Materiały drewnopochodne
(3)
Obiekty handlowe
(3)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(3)
Rozkład termiczny
(3)
Ryzyko zawodowe
(3)
Samochody pożarnicze
(3)
Symulator pożarowy
(3)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(3)
Tworzywa sztuczne
(3)
hotele
(3)
materiały chemiczne
(3)
przepisy techniczno-budowlane
(3)
spalanie
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Analiza ryzyka
(2)
Analiza termiczna
(2)
Bezpieczeństwo cywilne
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Elektryczność
(2)
Ergonomia
(2)
Instalacje elektryczne
(2)
Katastrofy budowlane
(2)
Klimat
(2)
LPG
(2)
Materiały palne
(2)
Metro
(2)
Oddymianie
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Samochody gaśnicze
(2)
Stres cieplny
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Substancje i produkty ropopochodne
(2)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(2)
Toksyczność produktów spalania
(2)
Ubranie specjalne
(2)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(2)
Zagrożenia chemiczne
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
fizykochemia spalania
(2)
materiały wyposażeniowe
(2)
obciążenie ogniowe
(2)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(266)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(25)
Inżynieria i technika
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
280 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
Stałe podnoszenie poziomu warunków pracy jest kluczem do osiągnięcia sukcesu strategii zrównoważonego rozwoju. Działająca na rzecz poprawy warunków życia i pracy Fundacja Eurofound przeprowadza w regularnych odstępach czasu ogólnoeuropejskie badania takie jak Europejskie badanie przedsiębiorstw oraz Europejskie badanie warunków pracy. Artykuł ma za zadanie przedstawić wybrane wyniki tych badań odnoszące się do takich zagadnień jak fizyczne oraz społeczne środowisko pracy, elastyczność czasu pracy, dostępność szkoleń czy też zadowolenia z warunków wykonywania pracy zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-102
W prezentowanym artykule przedstawiono zarys problematyki kultury bezpieczeństwa pracy. Pokazano czynniki określające pożądaną i niepożądaną kulturę bezpieczeństwa. W przeprowadzonych badaniach w wybranym przedsiębiorstwie skoncentrowano się na takich elementach kształtowania kultury bezpieczeństwa, jak: środowisko i warunki pracy, a także zachowania i postawy pracowników.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ocena ryzyka zawodowego - i co dalej? / Łukasz Pieczonka // Promotor BHP. - 2018/4 strony 13-15.
Sygnatura CP-102
Podstawowym narzędziem do poprawy warunków pracy jest ocena ryzyka zawodowego. Rzetelne wykonanie oceny będzie wskazywać nam, jakie zagrożenia występują podczas każdej czynności wykonywanej w pracy, i co najważniejsze, pomoże nam ustalić działania profilaktyczne. W artykule przedstawiono narzędzia do poprawy warunków pracy.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
Streszczenie: W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań na temat związku zaufania i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Przytoczone wyniki badań wskazują, że zaufanie wywiera pośredni wpływ na kluczowe czynniki organizacji bhp w przedsiębiorstwie, takie jak przywództwo i klimat bezpieczeństwa, głównie poprzez oddziaływanie na zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo. W artykule zwrócono również uwagę na negatywne oddziaływanie zaufania na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, poprzez powstawanie szkodliwego zjawiska kapitanozy. Przedstawiono także wyniki statystycznych analiz danych, pochodzących z ogólnodostępnych badań, na temat związków zaufania z podejmowaniem zachowań niebezpiecznych i działań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi normami i wzorami zachowań, a także warunkami pracy oraz cechami społeczno-demograficznymi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn / Małgorzata Pęciłło // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2015/5 s.8-10.
Sygnatura CP-103
Kobiety częściej korzystają ze zwolnienia lekarskiego niż mężczyźni. W Polsce, zgodnie z danymi publikowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2013 r. 55% absencji całkowitej ubezpieczonych z tytułu choroby własnej przypadało na kobiety. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy poziom absencji chorobowej kobiet i mężczyzn jest powiązany z warunkami pracy.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rola ćwiczeń oddechowych w regulacji poziomu stresu i nastroju –przegląd badań / Sylwia Sumińska //W: Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2023/7 strony 16-19.
Sygnatura CP-103
Bibliogr. 36 poz.
Streszczenie: W artykule zaprezentowano związek pomiędzy regularnym praktykowaniem powolnego oddychania (tytułowych ćwiczeń oddechowych) a nastrojem i poziomem stresu, a także bezpośrednie efekty, jakie przynosi wykonanie kilkuminutowego ćwiczenia polegającego na spowolnieniu tempa oddechu. Wyjaśniono, czym są ćwiczenia oddechowe, oraz omówiono wyniki różnych badań dotyczących powolnego oddechu i jego wpływu na nastrój człowieka. Wiele z tych badań ujawnia, że odpowiednie ćwiczenia oddechowe przyczyniają się do poprawy nastroju i samopoczucia oraz spadku objawów napięcia i lęku, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy, w tym na wzrost jego efektywności i satysfakcji z pracy. Z punktu widzenia firmy oznacza to z kolei mniejsze koszty wynikające z błędów popełnianych przez pracowników.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego / Lesław Zieliński //W: Atest : ochrona pracy. - 2018/11 strony 14-15.
Sygnatura CP-60
Część piątą zadania czternastego autor poświęca wyborowi metody oceny ryzyka zawodowego. Wymagania prawne nie określają, jaką metodą należy dokonywać oceny ryzyka zawodowego. Dlatego to sam pracodawca wybiera metodę, która będzie odpowiadać warunkom pracy w jego firmie. Jednak powinien on przy tym wziąć pod uwagę przygotowanie merytoryczne osób dokonujących oceny ryzyka. Im metoda bardziej skomplikowana, tym przygotowanie zespołu oceniającego ryzyko zawodowe powinno być lepsze. Wybór metody oceny ryzyka zawodowego Do oceny ryzyka zawodowego stosowane są przeważnie metody jakościowe, do których należą: -- metody matrycowe, -- metody wskaźnikowe, -- grafy ryzyka.
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 90-95.
Streszczenie: Niniejsza praca miała na celu wskazanie na przykładzie wybranych grup zawodowych przyczyn i skutków (w ujęciu prawnym, ekonomicznym oraz zdrowotnym) jakie pozostają w związku z długotrwałym nieprzestrzeganiem norm czasu pracy. Pracę rozpoczęto od objaśnienia pojęć związanych z instytucją czasu pracy w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. W dalszej części pracy poddano analizie realizację obowiązku wynikającego z przepisów prawa pracy dotyczącego prawidłowego obliczania, stosowania i egzekwowania norm czasu pracy w selektywnie wybranych gałęziach gospodarki. Następnie wskazano przyczyny i skutki (mikro i makroekonomiczne oraz mikro i makrospołeczne) jakie wywołuje przekraczanie norm czasu pracy. Na koniec zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań ankietowych w grupach celowych i podjęto próbę ich interpretacji. Przeprowadzone badania pozwoliły w sposób praktyczny podsumować rozważania w części teoretycznej i wskazać powiązania niewłaściwego stosowania norm czasu pracy z dolegliwościami zdrowotnymi wynikającymi ze sposobu organizacji czasu pracy. [Streszczenie Autorki]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-17425/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych / Grzegorz Gralewicz //W: Atest : ochrona pracy. - 2019/10 strony 18-22.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: Praca w przestrzeniach zamkniętych należy do prac szczególnie niebezpiecznych i stwarza bardzo duże prawdopodobieństwo nieszczęśliwych wypadków. Zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne, praca wewnątrz urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach wymaga wiedzy i doświadczenia, starannego przygotowania, a także stosowania specjalistycznego sprzętu, w celu identyfikacji zagrożeń i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! / Marcin Kuźmiński, Szymon Kokot // W: Przegląd Pożarniczy. - 2022/9 strony 19-21.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przez 30 lat funkcjonowania PSP ramy legislacyjne i system szkolenia ewoluowały, aby móc uwzględnić realia funkcjonowania tej formacji. Wnikliwy obserwator zauważy jednak, że istnieją pewne fundamentalne aspekty bezpieczenstwa, które pozostają niezmienne mimo płynności ich komponentów
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Charakterystyka kompleksowej metody oceny zagrożeń w środowisku termicznym / Anna Marszałek // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2015/7 s.12-15.
Sygnatura CP-103
W artykule omówiono zasady oceny narażenia pracownika na zagrożenia w zimnym i gorącym środowisku. Przedstawiono sposób prowadzenia oceny zagrożeń na etapie ich identyfikacji, prowadzonej przy analizie ryzyka zawodowego. Wskazano zalety tej metody w procesie eliminacji lub ograniczania zagrożeń związanych ze środowiskiem zimnym i gorącym.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
Fakt, że człowiek należy do organizmów stałocieplnych nie oznacza, że temperatura w miejscu przebywania nie wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Jest to ważne zwłaszcza w miejscu pracy, gdyż nieodpowiednie warunki termiczne mogą wpłynąć nie tylko na jej efektywność, ale również na bezpieczeństwo, a zwłaszcza na ilość i następstwa wypadków przy pracy.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Porównanie wyników badań wykonanych w komorze klimatycznej z udziałem ochotników w warunkach otoczenia: ta = 42 °C; RH = 80%; prężność pary wodnej = 6,56 kPa,V = 0,5 m/s; z prognozami z symulacji numerycznej wykonanej programem PHS wykazały ich zadowalającą zgodność. Potwierdza to możliwość wykorzystania programu PHS do prognozowania obciążenia cieplnego człowieka w ekstremalnym środowisku gorącym, kiedy prężność pary wodnej w otaczającym środowisku przekracza wartość 4,5 kPa, przyjętą w normie PN-EN ISO 7933:2005 jako wartość maksymalną zakresu normy.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-5893 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-6200 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-4461 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-4900 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-6205 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-5966 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-4158 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej