Form of Work
Książki
(1)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Gacuta Marcin
(1)
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Izotopy promieniotwórcze
(1)
Woda mineralna
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(1)
Domain
Chemia
(1)
2 results Filter
Authority data
Woda mineralna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wody podziemne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Woda lecznicza ; Wody mineralne ; Woda specyficzna ; Woda swoista ; Wody lecznicze ; Wody specyficzne ; Wody swoiste ; Źródła mineralne
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY.
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza stężeń wybranych izotopów promieniotwórczych w butelkowanych wodach leczniczych Polski. W literaturze przedmiotu niewiele jest informacji na ten temat. Butelkowane wody lecznicze są ogólnodostępne w sklepach i coraz częściej stosowane w kuracjach domowych zaleconych przez lekarza. Stosowanie takich kuracji wiąże się z ryzykiem przekroczenia granicznych dawek promieniowania, określonych przepisami legislacyjnymi. Istnieje również ryzyko, iż w składzie wód znajdywać się mogą izotopy promieniotwórcze w ilości stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla człowieka. Do analizy wybrano naturalne izotopy promieniotwórcze takie jak: potas 40K, ołów 210Pb, rad 226Ra, uran 238U i tor 234Th oraz sztuczny pierwiastek promieniotwórczy cez 137Cs. Głównym założeniem pracy było wyznaczenie stężeń wybranych izotopów w badanych próbkach, w celu obliczenia rocznych dawek efektywnych jakie ludność otrzymuje spożywając te wody. Badania wykonano na spektrometrze promieniowania gamma. Analizując otrzymane wyniki badań, obliczono roczne dawki efektywne w wyniku spożywania wytypowanych do badań wód leczniczych. Otrzymane wyniki porównano z przepisami legislacyjnymi dotyczącymi wód leczniczych oraz wód przeznaczonych do spożycia. Korzystając z wyników, stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem radionuklidu potasu, a zawartością rozpuszczonych składników mineralnych w badanych wodach. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16733 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again