Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Bralewska Karolina
(1)
Bąk Stanisław
(1)
Częścik Robert
(1)
Magda Andrzej
(1)
Pączek Bartłomiej
(1)
Rudnik Ewa
(1)
Sosnowski Piotr
(1)
Telak Jerzy
(1)
Wisłowski Mieczysław. płk poż. mgr inż
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Bezpieczeństwo morskie
(3)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(2)
Woda morska
(2)
Wody śródlądowe
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
transport wodny (morski i rzeczny)
(2)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kąpieliska
(1)
Morza
(1)
Ochrona ludności
(1)
Palność - badanie
(1)
Polimery
(1)
Powódź
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Transport drogowy
(1)
Woda
(1)
Współdziałanie służb
(1)
instalacja gaśnicza
(1)
służby ratownicze
(1)
transport lotniczy
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Województwo zachodniopomorskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
8 results Filter
Authority data
Woda morska (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Woda (hasło przedmiotowe)
zob. też Morza (hasło przedmiotowe) ; Zasolenie (hasło przedmiotowe)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-65.
Streszczenie: W tytułowej pracy dyplomowej przeprowadzono analizę badawczą wpływu wody morskiej na temperaturę zapalenia wybranych polimerów. W części teoretycznej zawarto informację dotyczące właściwości i cech tworzyw sztucznych, ponadto przedstawiono czynniki powodujące ich degradację. W dalszej części pracy omówiono badania dotyczące tworzyw polimerowych w środowisku morskim a także ich wpływ na faunę i florę mórz i oceanów. W części eksperymentalnej badania podzielone zostały na trzy oddzielne etapy. W pierwszym dokonano badania zawartości wilgoci w próbkach, w kolejnym badania wody morskiej, a w ostatnim właściwe badania temperatury zapalenia wybranych polimerów. Materiałami użytymi w badaniach był polietylen, polipropylen oraz poli(chlorek winylu). Badanie oznaczenia temperatury zapalenia wybranych polimerów przeprowadzono zgodnie z normą PN/C-89022 przedstawioną w skrypcie laboratorium Fizykochemii Spalania i Wybuchów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wykonane badania oraz przeprowadzona analiza uzyskanych wyników pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: ØPotwierdzono wpływ wody morskiej na temperaturę zapalenia wybranych polimerów ØPo oddziaływaniu wody morskiej na próbki temperatura zapalenia wybranych polimerów spadła: o 4[°C] dla polietylenu oraz 1,33[°C] dla poli(chlorku winylu) ØWyniki badań wody morskiej nie potwierdziły jej typowych właściwości z wyjątkiem pH i twardości. Woda morska o typowych właściwościach np. zasolenia zwiększyła by stopień degradacji co bezpośrednio wpłynęło by na obniżenie temperatury zapalenia danych polimerów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16770 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm aktów prawnych na stronach 64-67.
Streszczenie: Celem pracy było rozpoznanie właściwości wody morskiej w wybranych kąpieliskach nadbałtyckich w różnych porach roku oraz identyfikacja czynników wpływających na te właściwości wraz z oceną zagrożeń z tym związanych. W tym celu przeprowadzono badania analizy jakościowej wody pobranej w wybranych kąpieliskach nadbałtyckich w różnych porach roku. Praca składa się z części literaturowej oraz badawczej. W części literaturowej opisano ogólne właściwości wód morskich, scharakteryzowano środowisko Morza Bałtyckiego, opisano źródła zanieczyszczeń wód morskich i ich skutki na zdrowie człowieka, przybliżono kilka sytuacji awaryjnych powstałych na wodach Bałtyku oraz odniesiono się do aktów prawnych regulujących jakość wód. W części badawczej scharakteryzowano miejsca poboru próbek: kąpielisko w Kołobrzegu, Mielnie oraz Darłowie. Ponadto opisano metody badawcze, dzięki którym uzyskano wyniki 23 badanych parametrów. W dalszej części opisano i przeanalizowano otrzymane wyniki. Pracę zakończono podsumowaniem oraz wnioskami. Analiza literatury oraz przeprowadzone badania wskazują na obecność zanieczyszczeń oraz substancji niebezpiecznych w kąpieliskach nadbałtyckich. Ponadto, wyniki wykazują dużą różnorodność względem poszczególnych kąpielisk oraz pór roku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17556/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-1789 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2588 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2587 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-609/3 Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałów: Miejsce, rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie integracji działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa; A concept for life saving on water areas in Ukraine; Ratownictwo wodne a trendy rozwoju ratownictwa w ochronie ludności w Polsce; Informacje o zagrożeniach - analizy, prognozy, oceny; KSRG wobec zagrożeń na obszarach wodnych; Służba Policji na wodach w latach 2013-2016. Podstawowe kwestia organizacyjne; Działalność PSP na obszarach wodnych; Koordynacja działań ratowniczych podczas powodzi; Polska pomoc humanitarna PSP po zdarzeniach na obszarach wodnych; Ocena specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego w świetle przeprowadzonych badań; Bezpieczeństwo szlaków wodnych w obliczu zjawiska międzynarodowego piractwa morskiego; Bezpieczeństwo i ochrona portów morskich; Zawody sportowe na wodach z udziałem ratowników z woj. świętokrzyskiego; Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w obszarze Jez. Zegrzyńskiego; Taksonomia czynników motywujących pracę na przykładzie ratowników wodnych zatrudnionych na pływalniach w woj. kujawsko-pomorskim; Przygotowanie pływackie podchorążych SGSP; Kontrowersje wokół przygotowania pedagogicznego instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego; Specyficzne choroby analizatora słuchowego płetwonurków i nurków; Porównanie systemu przygotowania i egzaminowania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy na przykładzie wybranych służb mundurowych; Zagrożenia na obszarach wodnych w porcie i mieście Gdynia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21106, I-21105 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21104/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again